Vytváření a sdílení kontaktů v podobě elektronických vizitek

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Elektronická vizitka Elektronické vizitky usnadňují vytváření, zobrazení a sdílení kontaktních informací v aplikaci Microsoft Outlook. Elektronická vizitka představuje jiné zobrazení, ve kterém jsou přehledně shrnuty informace o kontaktu.

V tomto článku

Vytvoření elektronické vizitky

Uložení kontaktu nebo elektronické vizitky

Posílání elektronických vizitek jiným osobám

Vytvoření elektronické vizitky

Jak je vidět na snímku obrazovky elektronické vizitky pro Jona Morrise, začíná vytvoření vizitky formulářem, ze kterého potom přejdete k dialogovému oknu, kde můžete vizitku upravovat.

V elektronické vizitce se zobrazuje podmnožina informací odpovídajícího formuláře kontaktu.

 1. Formulář kontaktu, který obsahuje informace o Jonu Morrisovi

 2. Zobrazení dialogového okna Upravit vizitku s vyplněnými odpovídajícími poli pro elektronickou vizitku Jana Mikšovského

Vytvoření nové elektronické vizitky nebo úprava stávající vizitky

Elektronickou vizitku můžete vytvořit z nových údajů nebo na základě stávající vizitky. Pokud chcete vytvořit více elektronických vizitek se stejnými kontaktními informacemi, bude pravděpodobně jednodušší změnit stávající vizitku. Můžete například potřebovat tři vizitky – jednu pracovní, jednu soukromou a jednu pro členství v klubu.

Před přidáním nebo změnou kontaktních informací si zvolte rozložení a pozadí vizitky. Přidejte obrázky nebo jiné grafické prvky. Všechny tyto prvky vám usnadní umístění textu, až začnete přidávat kontaktní informace.

Volba rozložení a pozadí

 1. Ve složce Kontakty zvolte na kartě Domů ve skupině Nový položku Nový kontakt.

  Příkaz Nový kontakt na pásu karet

 2. Ve formuláři kontaktu otevřete klepnutím na vizitku okno Upravit vizitku.

 3. V části Vzhled vizitky vyberte v rozevíracím seznamu Rozložení požadované rozložení. Pro vizitku bez obrázku, loga nebo jiného grafického prvku je k dispozici rozložení Pouze text.

  Poznámka :  Zpočátku se v poli náhledu vedle části Vzhled vizitky zobrazuje výchozí rozložení vizitky v Outlooku. Tento obrázek a rozložení můžete použít i pro vizitku.

 4. Pokud chcete, aby vizitka měla barevné pozadí, klikněte na tlačítko Pozadí a potom si zvolte požadovanou barvu.

 5. Chcete-li přidat obrázek, například logo společnosti nebo fotografii, použijte k tomu ovládací prvky pro přidání, nastavení velikosti a umístění obrázku.

Poznámka :  Pokud chcete odstranit výchozí nebo jiný obrázek na vizitce, vyberte v seznamu Rozložení položku Pouze text. Jestliže chcete odebrat všechny přidané informace a začít znovu, klikněte na tlačítko Obnovit vizitku.

Formátování kontaktních informací

 1. Pokud chcete některé z polí z vizitky odebrat, zvolte příslušné pole a klikněte na tlačítko Odebrat.

 2. Jestliže chcete přidat prázdné řádky, klepněte na pole nad místem, kam chcete vložit prázdný řádek, a pak zvolte Přidat > Prázdný řádek.

  Tip :  Ve výchozím nastavení se prázdné řádky zobrazují jako pole Prázdný řádek. Při přidávání nových informací do vizitky se nové informace mohou přidávat mezi pole Prázdný řádek. Příklad: Klepněte na položku Prázdný řádek > Přidat a potom klepněte na zvolené pole. Toto pole se zobrazí pod prázdným řádkem.

 3. Pokud chcete změnit umístění textu na vizitce, klikněte na příslušné pole a pomocí šipek Nahoru a Dolů pod seznamem Pole přesuňte toto pole na požadované místo. Tímto způsobem můžete přesouvat i prázdné řádky a přidat tak více místa mezi řádky s textem.

 4. K formátování textu můžete použít tlačítka pro formátování a změnu stylu v části Upravit.

Poznámka :  Jestliže kliknete na tlačítko Obnovit vizitku, změní se vzhled vizitky na výchozí outlookový vzhled a vizitka bude obsahovat informace zadané ve výchozích polích formuláře kontaktu.

Začátek stránky

Uložení kontaktu nebo elektronické vizitky

Jestliže dostanete v e-mailové zprávě kontaktní informace ve formě elektronické vizitky nebo formuláře kontaktu (jako virtuální soubor kontaktu (.vcf)), můžete na vizitku či připojený soubor .vcf kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit možnosti z místní nabídky. Pokud seznam kontaktů již dané jméno obsahuje, můžete aktualizovat stávající kontakt nebo vytvořit nový.

Uložení doručené elektronické vizitky

 1. V otevřené zprávě klikněte pravým tlačítkem myši na vizitku a zvolte příkaz Přidat do kontaktů aplikace Outlook.

 2. Na kartě Kontakt zvolte ve skupině Akce položku Uložit a zavřít.

 3. Pokud bude rozpoznáno duplicitní jméno kontaktu, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zvolte možnost Přidat nový kontakt a vytvořte nový kontakt.

  • Když kliknete na přepínač Aktualizovat informace vybraného kontaktu, zobrazí se seznam stávajících duplicitních kontaktů.

   Tip : Dvakrát klikněte na kontakt, aktualizujte informace ve formuláři kontaktu a pak formulář uložte.

Nové kontaktní informace budou uloženy do složky Kontakty včetně elektronické vizitky. Kontaktní informace lze kdykoli změnit.

Uložení doručeného souboru .vcf

 1. V záhlaví zprávy dvakrát klikněte na přílohu ve formátu .vcf. Otevřete tak vizitku ve formuláři kontaktu ve složce Kontakty.

 2. Na kartě Kontakty zvolte ve skupině Akce položku Uložit a zavřít.

  Poznámka :  Pokud už kontakt se stejným jménem existuje, můžete po kliknutí na tlačítko Uložit a zavřít přidat nový nebo aktualizovat stávající kontakt.

Ve skupině Akce můžete zvolit možnost Uložit a nový. Uložíte tak kontakt a otevřete nový prázdný formulář kontaktu.

Začátek stránky

Posílání elektronických vizitek jiným osobám

Elektronické vizitky je možné sdílet pomocí e-mailových zpráv. Podobně jako tištěné vizitky poskytují informace o společnosti nebo jednotlivci ve formě vizuálního sdělení. Způsob, jakým se elektronická vizitka zobrazuje příjemcům, závisí na použité e-mailové aplikaci.

Příjemci, kteří používají aplikaci Microsoft Outlook   : V aplikaci Outlook 2010 nebo Office Outlook 2007 se elektronická vizitka zobrazí ve zprávě přesně tak, jak ji vidíte. Příjemce může kliknout pravým tlačítkem myši na vizitku a uložit kontaktní informace do svých kontaktů v aplikaci Outlook.

Elektronická vizitka se ve zprávě zobrazí i příjemcům, kteří používají starší verze aplikace Outlook nebo jiné e-mailové aplikace, které zobrazují zprávy pomocí jazyka HTML. V tomto případě se však jedná pouze o obrázky, které se nedají otevřít kliknutím. Ke zprávě je připojený soubor .vcf, který obsahuje informace uvedené v elektronické vizitce.

Příjemci, kteří zobrazují zprávy jako prostý text   : Uživatelům, jejichž e-mailový program používá prostý text, se obrázek elektronické vizitky nezobrazí. Ke zprávě je připojený soubor .vcf, který obsahuje informace uvedené v elektronické vizitce.

Připojený soubor .vcf je možné otevřít a uložit do seznamu kontaktů v libovolné e-mailové aplikaci.

Příloha VCF v záhlaví zprávy

Zahrnutí elektronické vizitky do e-mailové zprávy

 1. V nové zprávě zvolte na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout možnost Připojit položku > Vizitka a potom vyberte jméno v seznamu.

 2. Pokud nevidíte požadované jméno, klepněte na položku Jiné vizitky, vyberte jméno v seznamu Zařazeno jako a potom klepněte na tlačítko OK.

  Příkaz Jiné vizitky na pásu karet

  Poznámky : 

  • V nabídce Vizitka se zobrazuje 10 posledních jmen kontaktů, které byly vloženy do zpráv jako elektronické vizitky.

  • Do zprávy lze vložit více elektronických vizitek.

  • Orientaci v duplicitních jménech v nabídce Vizitka si usnadníte kliknutím na příkaz Jiné vizitky. V dialogovém okně Vložit vizitku se zobrazí další informace včetně náhledu vizitky.

  • Pokud vizitku přetáhnete do nové zprávy ze zobrazení Vizitky, bude odeslaná zpráva obsahovat pouze soubor VCF. Pomocí tohoto souboru příjemce otevře formulář kontaktu s informacemi, které může uložit do seznamu kontaktů.

Zahrnutí elektronické vizitky do podpisu e-mailové zprávy

Přidáním elektronické vizitky do podpisu e-mailové zprávy můžete své kontaktní informace zahrnout do každé odeslané zprávy. Můžete také vytvořit podpis, který obsahuje pouze elektronickou vizitku. Příjemci mohou kliknout pravým tlačítkem myši na vizitku v podpisu (nebo kliknout pravým tlačítkem myši na soubor .vcf) a uložit ji přímo do seznamu kontaktů.

Jak se podpis s elektronickou vizitkou zobrazuje ve zprávě

 1. V nové zprávě na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout zvolte možnost Podpis > Podpisy.

  Příkaz Podpisy na pásu karet

 2. Na kartě Podpis e-mailu klikněte v části Vyberte podpis, který chcete upravit na podpis, ke kterému chcete přidat vizitku.

  Jestliže chcete vytvořit nový podpis, klikněte na tlačítko Nový, zadejte název podpisu a klikněte na tlačítko OK. Následně klikněte na název nového podpisu v seznamu Vyberte podpis, který chcete upravit.

 3. V poli Upravit podpis zadejte text, který chcete zahrnout do podpisu.

 4. Pokud chcete přidat elektronickou vizitku, umístěte kurzor na místo, kde má být vizitka v textu podpisu zobrazena, klikněte na tlačítko Vizitka a pak zvolte jméno kontaktu v seznamu Zařazeno jako. Klikněte na tlačítko OK.

Stáhněte si bezplatné šablony elektronických vizitek. Využijte profesionálně navržené šablony vizitek ve službě Office Online nebo získejte nápady pro svůj vlastní návrh. 

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×