Vytváření a používání webových šablon

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Až upravíte svůj web SharePointu Online tak, aby obsahoval knihovny, seznamy, zobrazení, pracovní postupy, loga a další prvky, které potřebujete pro svou práci, můžete chtít vytvořit šablonu tohoto webu pro opětovné použití. Šablona je něco jako vzor pro web. Vytvoření šablony webu vám umožní zachytit vaše úpravy, abyste je mohli rychle použít v jiných sharepointových prostředích, a šablonu dokonce můžete použít jako základ obchodního řešení. Na základě šablony můžou uživatelé vytvářet nové weby nebo ji můžete předat k dalšímu vývoji ve Visual Studiu.

Tento vývojový diagram znázorňuje proces vytvoření a použití šablon webu v SharePointu Online.

Principy šablony webu

Než začnete se šablonou webu pracovat, je dobré důkladně pochopit, co šablona webu je. Budete ji tak moct používat efektivněji. V této části se dozvíte:

Nejspíš už znáte výchozí šablony webu, jako je týmový web, web projektu a web komunity. Šablony sharepointových webů jsou předem vytvořené definice vytvořené pro konkrétní obchodní potřebu. Tyto šablony můžete použít tak, jak jsou, vytvořit si vlastní sharepointový web a ten si potom podle libosti přizpůsobit. Další informace najdete v tématu Jaké typy webů můžu vytvořit v SharePointu a Office 365?

Kromě těchto výchozích šablon webů můžete vytvářet vlastní šablony webů založené na webu, který jste vytvořili a přizpůsobili. Vlastní šablona webu představuje způsob, jak shrnout funkce a přizpůsobení webu do vlastního webu, který se dá přidat do galerie řešení. Vlastní šablony webů se často používají k nasazování řešení na jiných webech nebo zajištění jednotnosti webů v organizaci. Můžete mít třeba nějaké standardní zásady pro řízení projektů a budete chtít, aby se pro všechny nové projekty používala vlastní šablona webu projektu.

Vlastní šablona webu je mocná funkce, která vám umožní vytvořit řešení a sdílet ho s kolegy, v rámci organizace i v jiných organizacích. Web můžete taky zabalit do souboru balíčku webového řešení (WSP) a otevřít ho v jiném prostředí nebo aplikaci, jako je třeba Visual Studio, a tam ho dál upravovat. Převedení vlastního webu nebo obchodního řešení do podoby šablony je mimořádně užitečná a velmi praktická schopnost. Jakmile začnete svoje řešení balit jako šablonu, začnete si uvědomovat potenciál SharePointu jako platformy pro podnikové aplikace. Šablony webu toto všechno umožňují.

Když sharepointový web uložíte jako šablonu, ukládáte celkovou architekturu webu: jeho seznamy a knihovny, zobrazení a formuláře i pracovní postupy. Kromě těchto prvků můžete do šablony zahrnout i obsah, třeba dokumenty uložené v knihovnách dokumentů nebo data v seznamech. To může být užitečné, když chcete uživatelům poskytnout vzorový obsah do začátku. Mějte ale na paměti, že zahrnutí obsahu by mohlo zvýšit velikost šablony nad 50 MB, což je limit pro šablony webu.

Šablona zahrnuje a podporuje většinu funkcí webu. Několik funkcí ale podporovaných není.

 • Podporované    Seznamy, knihovny, externí seznamy, připojení ke zdrojům dat, zobrazení seznamů a zobrazení dat, vlastní formuláře, pracovní postupy, typy obsahu, vlastní akce, navigace, stránky webu, stránky předlohy, moduly a webové šablony.

 • Nepodporované    Vlastní nastavení oprávnění, spuštěné instance pracovních postupů, historie verzí položek seznamů, úkoly pracovních postupů přidružené ke spuštěným pracovním postupům, hodnoty polí osob nebo skupin, hodnoty polí taxonomie, stránky a weby publikování a spojené funkce.

Když vytvoříte šablonu webu, uloží se i informace o funkcích webu a typech obsahu. Když šablonu webu použijete v jiné kolekci webů, pokud má šablona fungovat, musí být tyto funkce dostupné a aktivované. Při přesouvání šablon webů z místního SharePoint Serveru na online SharePoint můžou nastat problémy. V závislosti na SKU a konfiguraci nemusí být ani některé funkce a typy obsahu dostupné.

Poznámka : Přesouvání šablon webu mezi různými verzemi, třeba z Sharepointu 2010 na SharePoint 2013, není podporované. Přesouvání mezi SharePoint 2013 a SharePoint 2016 budou pracovat, když potřebujete zkontrolovat a zkontrolujte, že dokončení.

Uložení webu jako šablony je mocná funkce, protože nabízí řadu možných použití vlastních webů. Toto jsou okamžité výhody uložení webu jako šablony:

 • Okamžité nasazení řešení    Když šablonu uložíte a aktivujete v galerii řešení, umožníte tím ostatním zaměstnancům vytvářet weby na základě této šablony. Můžou ji vybrat a potom z ní vytvořit nový web, který zdědí prvky původního webu, jeho strukturu, pracovní postupy a další. Stručně řečeno, prostě uložte web jako šablonu, aktivujte ji a voilà.

 • Přenositelnost    Kromě nasazení vlastního řešení ve vašem prostředí si můžete stáhnout soubor WSP, vzít si ho na cesty a nasadit ho v jiném sharepointovém prostředí. Veškeré přizpůsobení vašeho webu je uložené prakticky v jednom souboru.

 • Rozšiřitelnost    Svůj upravený web ve formátu balíčku webového řešení můžete otevřít ve Visual Studiu, dál šablonu přizpůsobit a pak ji nasadit na SharePoint. Vývoj webu si tak může projít životním cyklem řešení (vývoj, fáze a zahájení výroby).

Jakmile v SharePointu začnete vytvářet vlastní weby, objevíte ještě další výhody převádění webu na řešení, které půjde přenášet v rámci celé organizace.

Práce se šablonou webu

Toto jsou základní kroky při práci se šablonou webu:

Když ukládáte šablonu webu, vytvoříte soubor .wsp (Web Solution Package), který se uloží v galerii řešení pro další použití. Uloží se jenom aktuální web. Žádné podřízené weby, které jsou pod ním, se neuloží.

 1. V kolekci webů přejděte na web nejvyšší úrovně.

 2. Klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online a pak na Nastavení webu.

 3. V části Akce webu klikněte na Uložit web jako šablonu.

  Poznámka : Možnost Uložit web jako šablonu nemusí být k dispozici ve všech situacích. Další informace naleznete v části řešení potíží s vlastní šablonou webu dole.

 4. Do pole Název souboru zadejte název souboru, který chcete používat pro soubor šablony.

 5. Do polí Název šablony a Popis šablony zadejte název a popis šablony.

 6. Pokud chcete do šablony webu zahrnout obsah webu, zaškrtněte políčko Zahrnout obsah. Limit je 50 MB a nejde změnit.

  Důležité :  Než vytvoříte šablonu webu, která bude zahrnovat obsah, podívejte u webu na seznam historie pracovního postupu. Pokud jsou na seznamu tisíce položek, vytvoření šablony může trvat dlouho nebo můžete překročit limit 50 MB. V tomto případě je vhodné upravit přiřazení pracovního postupu, použít nový seznam pracovního postupu a pak, než vytvoříte šablonu webu, původní seznam historie pracovního postupu odstranit.

 7. Kliknutím na OK šablonu uložte.

  Pokud jsou všechny prvky na webu platné, šablona se vytvoří a uvidíte zprávu „Operace byla úspěšně dokončena.“

 8. Udělejte některý z těchto kroků:

  • Na svůj web se vrátíte kliknutím na OK.

  • Pokud chcete přejít přímo na šablonu webu, klikněte na Galerie řešení.

Když si stahujete šablonu svého webu, vytvoříte soubor WSP, který je přenosný a snadno se použije v jiných kolekcích webů.

 1. V kolekci webů přejděte na web nejvyšší úrovně.

 2. Klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online a pak na Nastavení webu.

 3. V části Galerie návrhů webových stránek klikněte na Řešení.

 4. Pokud je potřeba řešení aktivovat, vyberte ho a ve skupině Příkazy klikněte na Aktivovat. Potom na obrazovce Potvrzení aktivace řešení ve skupině Příkazy klikněte na Aktivovat.

 5. Klikněte na název šablony v galerii řešení a klikněte na Uložit.

 6. V dialogu Uložit jako přejděte do umístění, kam chcete řešení uložit, klikněte na Uložit a pak na Zavřít.

Soubor WSP můžete nahrát do stejné kolekce webů nebo jiné kolekce webů ve stejném nebo jiném prostředí SharePointu.

 1. V kolekci webů přejděte na web nejvyšší úrovně.

 2. Klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online a pak na Nastavení webu.

 3. V části Galerie návrhů webových stránek klikněte na Řešení.

 4. Ve skupině Příkazy klikněte na Uložit nebo Odeslat řešení a potom v dialogu Přidat dokument nebo Přidat řešení klikněte na Procházet.

 5. V dialogu Zvolte soubor k nahrání soubor vyhledejte, vyberte ho, klikněte na Otevřít a pak klikněte na OK.

 6. Potom na obrazovce Potvrzení aktivace řešení ve skupině Příkazy klikněte na Aktivovat a řešení se aktivuje.

Po vytvoření šablony webu a potvrďte, že je aktivován, můžete vytvořit na webu založené na šabloně.

Existuje několik způsobů, jak vytvořit nového webu či podřízeného webu. Můžete použít SharePoint Designer nebo vytvořit podřízený web ze stávajícího webu. Tímto postupem vytvoření jednoduchého podřízeného webu v Sharepointu pomocí uloženou šablonu:

Vytvoření podřízeného webu
 1. Klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online a pak na Nastavení webu.

 2. V části Správa webu klikněte na weby a pracovní prostory.

  V části weby a pracoviště na stránce Nastavení webu
 3. V dialogovém okně weby a pracovní prostory klikněte na vytvořit.

  Vytvořit web odkaz v dialogovém okně webů a pracoviště
 4. V dialogovém okně Nový web služby SharePoint zadejte název stránky, Popis a název adresy URL pro uživatele, jak používat pro přístup k webu.

  Horní část Dialog vytvoření webu
 5. V části Výběr šablony klikněte na kartu Vlastní a klikněte na uloženou šablonu.

  Dolní v dialogovém okně Vytvořit web
 6. Vyberte požadované Oprávnění uživatelů ovládacích prvků a Navigace možnosti preferujete.

 7. Až budete hotovi, klikněte na vytvořit.

Kdy se šablona webu zobrazí v dialogu Vytvořit a její využití prostředků můžete nastavit aktivací a deaktivací šablon webu v galerii řešení.

 1. Přejděte do svojí galerie řešení.

 2. Klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online , Nastavení webu a potom v části Galerie návrhů webových stránek, klikněte na řešení.

 3. Vyberte šablonu a vyberte jednu z těchto možností:

  • Aktivovat    Zpřístupní šablonu webu pro použití, když uživatelé vytvářejí nové weby prostřednictvím dialogu Vytvořit.

  • Deaktivovat    Odebere šablonu webu z dialogu Vytvořit. Deaktivovaná šablona webu není přístupná pro vytváření webu a můžete ji odstranit.

  • Odstranění    Odebere šablony webu z Galerie řešení, ale přesune ji do do koše přibližně 90 dní ve výchozím nastavení před odpadkový koš vyprázdnili. To je užitečné, pokud se později rozhodnete obnovit. Pokud potřebujete odstranit šablonu webu, musíte ji nejprve deaktivovat.

   Poznámky : Je důležité sledovat růst galerie řešení. Každá položka má přiřazené číslo využití prostředku. Řešení můžou využívat prostředky, a proto můžou být dočasně zakázaná, pokud využití prostředků překročí kvótu.

   Pokud nahráváte šablonu webu do galerie řešení a původní šablona webu je teď deaktivovaná, může se stát, že původní šablonu webu přepíšete. Abyste tomu předešli, dejte šabloně webu, kterou nahráváte, jedinečný název. Obě řešení ale ve stejnou dobu nebudete moct aktivovat, a pokud budete chtít použít nově nahranou šablonu webu pro vytvoření webu, budete muset původní šablonu deaktivovat.

Odstraňování potíží s vlastní šablonou webu

Následující části vám můžou pomoct s odstraňováním potíží při práci s vlastní šablonou webu.

Následující části popisují běžné potíže, se kterými se můžete setkat při práci se šablonami webu, a jejich doporučená řešení.

Šablona webu je založená na typu webu, který není k dispozici v aktuálním firemním plánu

Dostupnost šablon webu závisí na funkce nastavit tak, že váš správce, jestli pracujete s weby nebo kolekce webů a co plánování můžete mít pro Office 365 nebo na SharePoint serveru. Následující tabulka shrnuje dostupnosti typu webu mezi jiné plány. Další informace o šablon najdete v tématu použití šablony pro vytváření různé druhy weby Sharepointu Online.

Kategorie

Typ webu

Kolekce webů

Lokalita

Office 365 Small Business

Office 365 pro firmy střední nebo velký

SharePoint Server 2013

SharePoint Foundation 2013

SharePoint Server 2016

SharePoint Online

Spolupráce

Týmový

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Pro spolupráci

S blogem

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Pro spolupráci

Project

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Pro spolupráci

Komunity

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Podnikový

Centrum dokumentů

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Podnikový

Centrum záznamů

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Podnikový

Centrum Business Intelligence:

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Enterprise

Podnikové centrum vyhledávání

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Enterprise

Základní centrum vyhledávání

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Publikování

Web publikování

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Publikování

Web publikování s pracovním postupem

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Publikování

Podnikový wikiweb

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Šablona webu je vytvořená v předchozí verzi SharePointu nebo v jiném jazyce

Přesouvání šablon webu mezi různými verzemi, třeba z SharePointu 2010 na SharePoint 2013, nebo různými jazyky není podporované.

Vytvoření webu znemožňují chybějící funkce

Zobrazuje se vám chybová zpráva, že určité funkce nejsou nainstalované, aktivované nebo licencované.

Snímek obrazovky s chybovou zprávou, která se může zobrazit, když chybějící funkce v SharePointu Online zabrání vytvoření webu.

Při vytváření šablony webu se s ní uložily všechny funkce webu bez ohledu na to, jestli byly aktivované nebo ne. Jedna nebo víc těchto funkcí webu ale není v aktuální kolekci webů aktivovaná nebo dostupná. Tato situace může nastat, když přesouváte šablony webů mezi různými plány Office 365 nebo mezi místním SharePoint Serverem a SharePointem online.

Zpráva obvykle obsahuje popis funkce a identifikátor GUID, které by vám měly pomoct situaci vyřešit. Pokud je funkce v aktuální kolekci webů dostupná, můžete ji aktivovat. Pokud funkce v aktuální kolekci webů není dostupná, nemůžete pomocí šablony web vytvořit.

Seznam funkcí Sharepointu a GUID najdete v tématu Sharepoint 2013: identifikátor GUID stávajících funkcí. Seznam popisy služeb na základě na jiný plán Office 365 najdete v tématu Popis služeb Sharepointu Online.

Šablonu webu nejde vytvořit nebo šablona nefunguje správně

Příčinou může být jeden z těchto problémů:

 • Zkontrolujte, jestli některý seznam nebo knihovna nepřekračuje mezní hodnotu zobrazení seznamu 5000 položek, protože to může vytvoření šablony webu zablokovat.

 • Je možné, že web využívá moc prostředků, a šablona webu tak přesahuje limit 50 MB. Množství využívaných prostředků zjistíte v galerii řešení, kde byla šablona webu vytvořená. Mělo by být možné prostředky webu omezit a uložit šablonu webu znova.

 • Pokud ukládáte obsahu pomocí šablony webu, budete muset zrušte zaškrtnutí políčka Zahrnout obsah. Sice zvětšíte limit šablony webů na SharePoint serveru místního nasazení pomocí příkazu prostředí PowerShell tento příkaz není k dispozici ve službě SharePoint online. Buďte opatrní zvětšuje velikost šablony webů na SharePoint serveru místního nasazení a jeho přesunutí do služby SharePoint online podle můžete zabránit jeho použití. Další informace o použití šablon webů na SharePoint serveru najdete v článku uložení, stažení a nahrání webu Sharepointu 2013 jako šablony.

 • Jsou problémy se zobrazením dat ze seznamu, který používá vyhledávacího sloupce. Další informace najdete v tématu generované šablony seznamu nezobrazí data ze seznamu správného vyhledávání v Sharepointu Online.

Příkaz Uložit web jako šablonu není dostupný

Příkaz Uložit web jako šablonu není podporovaný a může způsobit potíže s weby, které používají infrastrukturu publikování SharePoint Serveru. Pokud je infrastruktura publikování zapnutá, nemůžete použít funkci šablony webu.

Další informace najdete v tématu Povolení funkcí publikování a Šablony webu, u kterých je povolené publikování.

Jsou problémy se šablonami webu po upgradu ze SharePointu Online 2010

Pokud máte vlastní šablony webů, které budete chtít používat i po upgradu předplatného na SharePoint Online 2013, musíte tyto šablony před upgradem kolekce webů znova vytvořit. Jinak nebudou po upgradu nové šablony webů fungovat. Šablonu webu můžete znova vytvořit tak, že vytvoříte nový podřízený web založený na verzi 2013, přizpůsobíte ho znova, aby odpovídal verzi šablony, kterou jste měli, a potom přizpůsobený podřízený web uložíte jako šablonu.

Návod, jak znova vytvořit vlastní šablony webů v SharePointu Online 2013, najdete v článku Upgrade šablon webů. Další informace o procesu upgradu najdete v tématu Upgrade kolekce webů na SharePointu Online 2013.

Občas může být potřeba se ponořit hlouběji a problém se šablonou webu vynést na světlo. Může se třeba stát, že jste zdědili šablonu webu a nevíte, jak byla vytvořená ani co obsahuje.

V jádru je soubor .wsp souborem .cab, což je soubor obsahující jiné soubory. Tento soubor .cab obsahuje soubor manifestu, který definuje prvky vašeho webu. Pokud vás zajímá obsah, udělejte toto:

 1. Zkopírujte soubor WSP.

 2. Přejmenujte koncovku souboru z WSP na CAB.

 3. Poklikejte na soubor, vyberte všechny soubory, které se zobrazí, klikněte pravým tlačítkem na tento výběr, klikněte na Extrahovat, v dialogu Vyberte místo určení vyhledejte složku a pak klikněte na Extrahovat.

Teď vidíte soubor Manifest.xml, složky, na které se v něm odkazuje, a všechny prvky, schémata, prostředky a soubory funkcí, které jsou určené k novému vytvoření webu. Pokud jste se při vytváření šablony webu rozhodli zahrnout i obsah webu, vidíte teď i obsah, třeba soubory knihovny dokumentů.

Snímek obrazovky s Průzkumníkem Windows, který zobrazuje rozbalený balíček webového řešení (.wsp)

Důležité :  Nerozbalujte původní soubor CAB a neměňte manifest ani obsah souboru WSP. Vytváření webů z balíčků upravovaných na této úrovni může vést k nestabilitě webů, které se vytvoří z této šablony. Soubory WSP ale můžete bezpečně otevřít a upravit v Microsoft Visual Studiu a šablonu ještě víc přizpůsobit.

Poznámka : Balíček webového řešení, který vytvoříte v šabloně webu, je uživatelské řešení s částečným vztahem důvěryhodnosti, které má stejný deklarativní formát jako sharepointové řešení s úplným vztahem důvěryhodnosti. Nepodporuje ale úplnou škálu typů prvků funkcí, které podporují řešení s úplným vztahem důvěryhodnosti.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×