Vytváření, úpravy a správa připojení k externím datům

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V aplikaci Microsoft Office Excel lze vytvářet a upravovat připojení ke zdrojům externích dat, která jsou uložena v sešitě nebo v souboru připojení. Pomocí dialogového okna Připojení sešitu můžete snadno spravovat tato připojení, včetně jejich vytváření, úprav a odstraňování.

Poznámka zabezpečení : Je možné, že připojení k externím datům budou v počítači v daném okamžiku zakázány. Chcete-li data připojit při otevření sešitu, je nutné povolit připojení dat pomocí panelu Centrum zabezpečení nebo uložením sešitu do důvěryhodného umístění. Další informace získáte v tématech Vytvoření, odebrání nebo změna důvěryhodného umístění souborů, Přidání, odebrání nebo zobrazení důvěryhodného vydavatele a Zobrazení nastavení zabezpečení v Centru zabezpečení.

V tomto článku

Získat informace o připojeních dat

Správa připojení pomocí dialogového okna Připojení sešitu

Vytvořit soubor ODC (Office Data Connection)

Informace o připojeních dat

Data v sešitě aplikace Excel mohou pocházet z různých míst. Data mohou být uložena přímo v sešitě nebo mohou být uložena v externím zdroji dat, například v textovém souboru, databázi nebo v datové krychli OLAP (Online Analytical Processing). Externí zdroj dat je připojen k sešitu prostřednictvím připojení dat, což je sada informací popisujících, jak externí zdroj dat najít, přihlásit se k němu, zadat na něj dotaz a přistupovat k němu.

Jste-li připojeni k externímu zdroji dat, můžete také pomocí operace aktualizace načíst aktualizovaná data. Po aktualizaci dat se vždy zobrazí poslední verze dat, včetně všech změn, které byly v datech provedeny od poslední aktualizace.

Informace o připojení lze uložit do sešitu nebo do souboru připojení, například do souboru ODC (Office Data Connection) (s příponou .odc) nebo UDC (Universal Data Connection) (s příponou .udcx). Soubory připojení jsou užitečné zejména ke sdílení připojení konzistentním způsobem a pro usnadnění správy zdrojů dat.

Pokud k připojení ke zdroj dat použijete soubor připojení, zkopíruje aplikace Excel informace připojení ze souboru připojení do sešitu aplikace Excel. Při provedení změn pomocí dialogového okna Vlastnosti připojení budete upravovat informace připojení dat uložené v aktuálním sešitě aplikace Excel, nikoli původní soubor připojení dat, pomocí kterého bylo připojení vytvořeno (název tohoto souboru je zobrazen ve vlastnosti Soubor připojení). Po upravení informací připojení (s výjimkou vlastností Název připojení a Popis připojení) je odkaz na soubor připojení odebrán a informace vlastnosti Soubor připojení jsou vymazány.

Začátek stránky

Správa připojení pomocí dialogového okna Připojení sešitu

Pomocí dialogového okna Připojení sešitu lze spravovat jedno či více připojení k externím zdrojům dat v sešitě. Pomocí tohoto dialogového okna lze provádět následující akce:

 • vytvoření, úprava, aktualizace a odstranění připojení používaných v sešitě;

 • ověření, odkud externí data pocházejí, protože připojení mohlo být například definováno jiným uživatelem;

 • zobrazení, kde se každé připojení v aktuálním sešitě používá;

 • diagnostikování chybové zprávy o připojeních k externím datům;

 • přesměrování připojení na jiný server či zdroj dat nebo nahrazení souboru připojení pro existující připojení;

 • Zobrazení dialogového okna Existující připojení k vytvoření nových připojení. Další informace najdete v tématu připojení k externím datům (Importovat).

 • zobrazení dialogového okna Vlastnosti připojení k úpravám vlastností připojení dat, úpravám dotazů a změně parametrů; další informace získáte v tématu Vlastnosti připojení;

 • usnadnění vytvoření a sdílení souborů připojení s uživateli.

Chcete-li spravovat připojení v aktuálním sešitě, proveďte jednu či více následujících akcí:

Určení připojení

V horní části dialogového okna se automaticky zobrazí všechna připojení v sešitě s následujícími informacemi:

Sloupec

Komentář

Název

Název připojení definovaný v dialogovém okně Vlastnosti připojení.

Popis

Nepovinný popis připojení definovaný v dialogovém okně Vlastnosti připojení.

Poslední aktualizace

Datum a čas, kdy bylo připojení naposledy úspěšně aktualizováno. Pokud je pole prázdné, nebylo připojení nikdy aktualizováno.

Přidání připojení

Zobrazení informací o připojení

 • Vyberte připojení a potom klepnutím na tlačítko Vlastnosti zobrazte dialogové okno Vlastnosti připojení. Další informace získáte v tématu Vlastnosti připojení.

Aktualizace externích dat

 • Klepněte na šipku u tlačítka Aktualizovat a potom proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li aktualizovat konkrétní připojení, vyberte jedno či více připojení a potom klepněte na možnost Aktualizovat.

  • Chcete-li aktualizovat všechna připojení v sešitě, zrušte výběr u všech připojení a potom klepněte na možnost Aktualizovat vše.

  • Chcete-li získat stavové informace o operaci aktualizace, vyberte jedno či více připojení a klepněte na možnost Aktualizovat stav.

  • Chcete-li aktuální aktualizaci zastavit, klepněte na tlačítko Zrušit aktualizaci.

Další informace najdete v tématu aktualizace připojených (importovaných) dat..

Odebrání jednoho či více připojení

 • Vyberte jedno či více připojení, které chcete ze sešitu odebrat, a klepněte na tlačítko Odebrat.

  Poznámky : 

  • Toto tlačítko je zakázáno, pokud je chráněn sešit nebo objekt, například kontingenční tabulka, která dané připojení používá.

  • Odebráním pouze odeberete připojení, nikoli objekt nebo data ze sešitu.

Důležité : Odebráním připojení přerušíte připojení ke zdroji dat. To může mít za následek nechtěné dopady, například jiné výsledky vzorce a možné potíže s funkcemi aplikace Excel.

Zobrazení umístění jednoho či více připojení v sešitě

 • Vyberte jedno či více připojení a potom v části Umístění, v nichž jsou v sešitě použita připojení klepněte na odkaz Klepnutím sem zobrazíte umístění, ve kterých jsou použita vybraná připojení.

  Zobrazí se následující informace.

Sloupec

Komentář

List

Sešit, kde se připojení používá

Název

Název dotazu Excel

Umístění

Odkaz ne buňku, oblast nebo objekt

Hodnota

Hodnota buňky nebo prázdné pro oblast buněk

Vzorec

Vzorec buňky nebo prázdné pro oblast buněk

Výběrem jiného připojení v horní části dialogového okna vymažete zobrazení aktuálních informací.

Začátek stránky

Vytvoření souboru ODC (Office Data Connection)

Pomocí dialogového okna Vlastnosti připojení nebo Průvodce datovým připojením můžete v aplikaci Excel vytvořit soubor ODC (Office Data Connection) (s příponou .odc).

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

 2. Uložte informace o připojení do souboru připojení klepnutím na možnost Exportovat soubor připojení na kartě Definice dialogového okna Vlastnosti připojení. Zobrazí se dialogové okno Uložit soubor. Uložte aktuální informace o připojení do souboru ODC. Další informace získáte v tématu Vlastnosti připojení.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×