Vytváření webů a podřízených webů

Chcete-li vytvořit web z Centrální správy, je třeba nejprve vytvořit kolekci webů. Podřízené weby jsou vytvářeny v rámci webů nejvyšší úrovně a podřízených webů a nelze je vytvářet v Centrální správě.

Weby webových aplikací služby SharePoint jsou uspořádány do kolekcí webů. Každá kolekce webů obsahuje web nejvyšší úrovně. Tento web nejvyšší úrovně může mít více podřízených webů a každý podřízený web může mít také více podřízených webů až do libovolného požadovaného počtu úrovní. Při vytvoření kolekce webů bude automaticky vytvořen web nejvyšší úrovně. Každá kolekce webů může obsahovat jen jeden web nejvyšší úrovně.

Hierarchie webů nejvyšší úrovně a podřízených webů například umožňuje, aby uživatelé používali hlavní pracovní web pro tým nebo oddělení a jednotlivé pracovní weby nebo sdílené weby pro projekty. Funkce a nastavení webů nejvyšší úrovně a podřízených webů je možné řídit na různých úrovních. Správce kolekce webů může řídit nastavení a funkce webu nejvyšší úrovně i všech jeho podřízených webů. Kromě standardních úkolů správy kteréhokoli webu může správce kolekce webů například:

 • přidávat, odstraňovat nebo měnit správce kolekce webů,

 • spravovat jiné weby v hierarchii kolekce webů,

 • zobrazovat statistiky využití a přidělení prostoru úložiště,

 • spravovat koš kolekce webů,

 • spravovat galerii webových částí, šablon a pracovních postupů,

 • spravovat funkce, které jsou k dispozici v kolekci webů,

 • konfigurovat nastavení webu nejvyšší úrovně a všech podřízených webů, například místní nastavení.

Správce podřízeného webu může řídit nastavení a funkce jen tohoto podřízeného webu a správce dalšího podřízeného webu na nižší úrovni může řídit nastavení a funkce opět jen tohoto podřízeného webu. Správce podřízeného webu může například:

 • přidávat, odstraňovat nebo měnit uživatelská oprávnění, pokud byla nastavena jedinečná oprávnění,

 • zobrazovat údaje analýzy využití,

 • měnit místní nastavení,

 • spravovat galerie stránek předlohy, typu obsahu webu a sloupců webu,

 • spravovat webové diskuse a oznámení,

 • měnit název a popis webu, motiv a uspořádání domovské stránky.

Poznámka : Můžete také umožnit uživatelům vytvářet vlastní weby nejvyšší úrovně. Další informace naleznete v tématu Konfigurace samoobslužného vytváření webů.

Vytvoření kolekce webů

 1. Na horním navigačním panelu klepněte na položku Správa aplikací.

 2. Na stránce Správa aplikací klepněte v oddílu Správa webů služby SharePoint na možnost Vytvořit kolekci webů.

 3. Pokud na stránce Vytvořit kolekci webů v oddílu Webová aplikace není vybrána webová aplikace, ve které chcete vytvořit kolekci webů, klepněte v nabídce Webová aplikace na příkaz Změnit webovou aplikaci.

  • Na stránce Vybrat webovou aplikaci klepněte na webovou aplikaci, ve které chcete vytvořit kolekci webů.

 4. V oddílu Nadpis a popis zadejte nadpis a popis kolekce webů.

 5. V oddílu Adresa webu vyberte u položky Adresa URL cestu, která má být použita pro adresu URL (například zahrnutá cesta jako /weby/ nebo kořenový adresář /).

  Jestliže použijete cestu zahrnutí pomocí zástupných znaků, jako například /weby/, je také nutné zadat název webu, který bude použit v jeho adrese URL.

  Poznámka : Cesty dostupné v položce Adresa URL jsou převzaty ze seznamu spravovaných cest, které byly nadefinovány jako zahrnutí pomocí zástupných znaků. Další informace o spravovaných cestách uvádí téma Definování spravovaných cest.

 6. V oddílu Výběr šablony klepněte v seznamu Vybrat šablonu na šablonu webu nejvyšší úrovně.

  Jakmile vyberete šablonu, zobrazí se v oddílu Výběr šablony její popis.

 7. V oddílu Primární správce kolekce webů zadejte uživatelské jméno (ve formě DOMÉNA\uživatelské_jméno) uživatele, který bude správcem kolekce webů.

 8. Chcete-li určit uživatele, který bude sekundárním vlastníkem nového webu nejvyšší úrovně (doporučeno), zadejte v oddílu Sekundární správce kolekce webů uživatelské jméno sekundárního správce kolekce webů.

 9. Jestliže používáte kvóty k omezení využívání prostředků kolekcemi webů, v oddílu Šablona kvót klepněte v seznamu Vybrat šablonu kvót na šablonu.

 10. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×