Vytváření stránek webu služby SharePoint

V aplikaci Microsoft SharePoint Designer 2010 můžete k webu služby SharePoint rychle a snadno přidávat stránky a potom tyto stránky v prohlížeči nebo aplikaci SharePoint Designer přizpůsobit. Při vytváření nové stránky máte několik možností, pokud jde o její typ: stránka webových částí, stránka ASPX nebo stránka HTML.

Poznámka :  Existuje ještě další typ stránky nazývaný stránka publikování, který se často používá na webech publikování na serveru Microsoft SharePoint Server 2010. Odkazy na další informace o stránkách publikování naleznete v části Viz také.

Tento článek popisuje, jak lze stránky webu vytvářet v aplikaci SharePoint Designer 2010.

V tomto článku

Typy stránek přidávaných k webu

Vytvoření stránky webových částí

Vytvoření stránky ze stránky předlohy

Vytváření samostatných stránek ASPX nebo HTML

Další kroky

Typy stránek přidávaných k webu

Během práce na webu v aplikaci SharePoint Designer 2010 budete často přidávat stránky odpovídající zamýšlenému návrhu nebo funkcím webu. Ve většině případů budete chtít přidat stránky pro přizpůsobená zobrazení a formuláře. Zde platí, že při vytvoření nového zobrazení nebo formuláře pro seznam nebo knihovnu ze souhrnné stránky v aplikaci SharePoint Designer 2010 se nová stránka webu vytvoří automaticky (tyto stránky se rovněž označují jako stránky se seznamem nebo stránky formuláře seznamu). Odkazy na další informace o zobrazeních a formulářích seznamů naleznete v části Viz také.

Kromě těchto stránek můžete přidávat stránky webu pro další účely, například vytvářet zobrazení a formuláře pro další zdroje dat nebo stanovovat stránky, na které mohou uživatelé přidávat webové části nebo je tam přizpůsobovat. V těchto případech můžete nové stránky webu vytvářet v aplikaci SharePoint Designer 2010. Lze vytvářet 3 typy stránek, které jsou zde popsány.

Typ stránky

Popis

Stránka webových částí

Vytvoří stránku ASPX se zónami webových částí, do kterých můžete přidat webové části, případně umožnit jejich přidání pomocí prohlížeče uživatelům webu. Nová stránka má stejný vzhled a chování jako zbytek webu, včetně ohraničení a navigačních prvků – stránka je automaticky přidružena ke stránce předlohy webu. Při vytváření nové stránky webových částí můžete vybírat z několika šablon stránek webových částí, každá z nichž se vyznačuje jiným rozložením zón webových částí.

Stránka ASPX

Vytvoří prázdnou webovou stránku ASPX neboli ASP.NET. Pokud vytvoříte stránku ASPX, je třeba přidat potřebné zóny webových částí a prvky stránky, aby stránka fungovala očekávaným způsobem. Jestliže stránku ASPX vytvoříte pomocí funkce Stránky webu v aplikaci SharePoint Designer, nebude připojena ke stránce předlohy, a proto nebude mít stejný vzhled a chování, ohraničení a navigaci jako zbytek webu.

Stránka HTML

Vytvoří na webu prázdnou stránku HTML. Vytvořenou stránku HTML nelze na webu přímo zobrazit, protože neobsahuje potřebný kód ASP vyžadovaný weby služby SharePoint. Lze ji však použít k uložení dokumentů HTML na webu.

Poznámka : Microsoft SharePoint Server 2010 a služba Microsoft SharePoint Foundation 2010 využívají technologii Microsoft ASP.NET k poskytování interaktivního obsahu, který umožňuje spolupráci, a to způsoby, které například statické weby HTML neumožňují. Když budete na web služby SharePoint přidávat stránku, téměř vždy bude vhodné použít stránku webových částí nebo stránku ASPX, protože tyto dva typy představují stránky ASP.NET podporující funkce služby SharePoint v plném rozsahu.

Začátek stránky

Vytvoření stránky webových částí

Stránka webových částí představuje stránku ASPX, která obsahuje jednu nebo více zón webových částí. Každá zóna webové části funguje jako kontejner pro webovou část. Zónu webové části lze nakonfigurovat tak, aby určovala uspořádání a formát webové části. Při vytváření stránky webových částí v aplikaci SharePoint Designer 2010 můžete vybírat z několika možných rozložení. Po jejím vytvoření můžete změnit uspořádání zón webových částí, přidat zobrazení dat, formulářů a jiných webových částí atd. Webové části mohou přidávat a odebírat také návštěvníci webu, a to za předpokladu, že mají na webu oprávnění k úpravám.

Stránka webových částí je rovněž přidružena ke stránce předlohy webu a z tohoto důvodu bude zahrnovat ohraničení webu, navigaci a další sdílené prvky, aby vyhlížela jako všechny ostatní stránky na webu.

Poznámka :  Chcete-li přidat stránku na web služby SharePoint, musíte být členem webové skupiny, která má oprávnění k přidání a úpravě stránek. Ve výchozím nastavení je toto oprávnění zahrnuto na úrovních Úplné řízení a Návrhář.

Chcete-li vytvořit stránku webových částí, otevřete daný web v aplikaci SharePoint Designer 2010 a proveďte následující kroky:

 1. V navigačním podokně klikněte na položku Stránky webu.

 2. Na kartě Stránky klikněte ve skupině Nová na tlačítko Stránka webové části.

 3. Na základě poskytovaných náhledů zvolte rozložení stránky webových částí.
  Přidání stránek v aplikaci SharePoint Designer 2010

 4. Nová stránka webových částí se vytvoří v galerii stránek webu.
  Přidání stránek v aplikaci SharePoint Designer 2010

 5. V případě potřeby klikněte na název stránky (výchozí název je bez_názvu_1.aspx) a přejmenujte ji.

 6. Chcete-li stránku upravit, klikněte na ni znovu, čímž otevřete souhrnnou stránku, a potom klikněte na tlačítko Upravit soubor.

 7. Stránka se otevře v editoru stránek aplikace SharePoint Designer 2010, kde můžete na stránku přidávat zobrazení, formuláře a jiné webové části.
  Přidání stránek v aplikaci SharePoint Designer 2010

Začátek stránky

Vytvoření stránky ze stránky předlohy

V aplikaci SharePoint Designer 2010 lze novou stránku ASPX vytvořit na základě existující stránky předlohy. Pokud se rozhodnete vytvořit novou stránku webu pomocí této metody, bude třeba provést několik dalších kroků, kterými na ni přidáte obsah. Bude například třeba stanovit hlavní zástupný symbol na stránce pro přidávání obsahu. Potom bude nutné přidat a přizpůsobit rozložení zón webových částí, aby odpovídaly vašim potřebám.

Poznámka :  Chcete-li provést tyto kroky, může být nutné kontaktovat správce webu a požádat jej o povolení úprav stránky předlohy na webu. Kromě toho při vytvoření nové stránky na webu tímto způsobem vznikne stránka bez zástupné položky (přizpůsobená), což nemusí být žádoucí z hlediska výkonu.

Chcete-li vytvořit stránku webu ze stránky předlohy, otevřete daný web v aplikaci SharePoint Designer 2010 a proveďte následující kroky:

 1. V navigačním podokně klikněte na položku Stránky předlohy.

 2. Zvýrazněte stránku předlohy, kterou chcete použít pro novou stránku webu.

 3. Na kartě Stránky předlohy klikněte ve skupině Nová na tlačítko Stránka z předlohy.
  Přidání stránek v aplikaci SharePoint Designer 2010

  Poznámka :  Můžete rovněž kliknout pravým tlačítkem myši na stránku předlohy a potom kliknout na příkaz Nový ze stránky předlohy v místní nabídce nebo vytvořit novou stránku ze stránky předlohy na kartě Soubor.

 4. V dialogovém okně Vybrat stránku předlohy zvolte jednu z následujících možností:

  • Kliknutím na položku Výchozí stránka předlohypoužijte stránku předlohy, která je aktuálně nastavena pro web jako výchozí stránka předlohy.

  • Kliknutím na položku Vlastní stránka předlohypoužijte stránku předlohy, která je aktuálně nastavena pro web jako vlastní stránka předlohy.

  • Kliknutím na možnost Určitá stránka předlohy použijte stránku předlohy podle vlastního výběru, která není pro web aktuálně nastavena jako výchozí ani vlastní stránka předlohy. Požadovanou stránku předlohy vyhledejte a vyberte po kliknutí na tlačítko Procházet. (Stránka předlohy se musí nacházet ve stejné kolekci webů jako aktuální web.)

 5. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

 6. V dialogovém okně Nová stránka webových částí zadejte pro stránku webu název a zvolte pro ni umístění.

 7. Kliknutím na tlačítko Ano otevřete stránku v rozšířeném režimu.

 8. Stránka se otevře v editoru stránek aplikace SharePoint Designer 2010, kde můžete na stránku přidávat zobrazení, formuláře a jiné webové části.

 9. Určete zástupný symbol obsahu, do kterého chcete přidávat vlastní obsah.

Poznámka :  Chcete-li do hlavní části stránky přidat webové části, pravděpodobně použijete zástupný symbol obsahu PlaceHolderMain. Obsah do něj přidáte tak, že kliknete na šipku vpravo od objektu PlaceHolderMain (předloha) a potom na položku Vytvořit vlastní obsah.

Přidání stránek v aplikaci SharePoint Designer 2010
Oblast obsahu se stane upravitelnou, jak naznačuje text (Vlastní) vedle zástupného symbolu obsahu.

 1. Nyní můžete na stránku přidat vlastní obsah. Například lze přidat vlastní zobrazení, formuláře, webové části a zóny webových částí.

Začátek stránky

Vytváření samostatných stránek ASPX nebo HTML

Mohou nastat situace, kdy namísto stránky webových částí nebo stránky přidružené ke stránce předlohy budete chtít vytvořit samostatnou stránku ASPX nebo HTML. Například můžete potřebovat stránku ASPX, která bude sloužit jako překryvné okno nebo podporovat jinou stránku na webu. Nebo budete chtít vytvořit stránku HTML, kterou bude možné z webu stáhnout.

Chcete-li vytvořit samostatnou stránku ASPX nebo HTML, otevřete daný web v aplikaci SharePoint Designer 2010 a proveďte následující kroky:

 1. V navigačním podokně klikněte na položku Stránky webu.

 2. Na kartě Stránky klikněte ve skupině Nová na položku Stránka a potom zvolte některou z následujících možností:

  • Kliknutím na položku ASPX vytvořte na webu samostatnou stránku ASPX.

  • Kliknutím na položku HTML vytvořte na webu samostatnou stránku HTML.

Poznámka :  Jelikož stránky HTML neobsahují potřebnou technologii ASP.NET vyžadovanou službou SharePoint, stránka se nemusí na webu vykreslit správně.

 1. Nová stránka se vytvoří v galerii stránek webu.
  Přidání stránek v aplikaci SharePoint Designer 2010

 2. V případě potřeby klikněte na název stránky a přejmenujte ji.

 3. Chcete-li stránku upravit, klikněte na ni znovu, čímž otevřete souhrnnou stránku, a potom klikněte na tlačítko Upravit soubor.

 4. Kliknutím na tlačítko Ano otevřete stránku v rozšířeném režimu.

  Poznámka :  Rozšířeným režimem se rozumí stav umožňující úpravy stránky v aplikaci SharePoint Designer 2010, který umožňuje upravovat celý obsah stránky webu, což následně vede k přizpůsobení stránky (odstranění její zástupné položky) z kolekce webů.

 5. Stránka se otevře v editoru stránek aplikace SharePoint Designer 2010, kde můžete na stránku přidávat text, obrázky a odkazy a v případě stránek ASPX zobrazení, formuláře a jiné webové části.
  Přidání stránek v aplikaci SharePoint Designer 2010

 6. Tuto samostatnou stránku můžete použít v aktuální podobě nebo ji lze (v případě stránek ASPX) připojit ke stránce předlohy webu. Odkazy na další informace o přidružování stránek webu ke stránkám předlohy naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Další kroky

K webu služby SharePoint lze přidat libovolný počet stránek. Můžete vytvořit stránky pro umístění vlastních zobrazení, formulářů a jiných webových částí používaných návštěvníky webu. Pokud chcete stránku webu založit na stránce předlohy, můžete vybírat z řady stránek předlohy. Další informace o stránkách předlohy naleznete v části Viz také.

Kromě stránek webu můžete nastavit web s povoleným publikováním, na kterém budou uživatelé webu moci vytvářet stránky publikování založené na rozloženích stránek a stránkách předlohy, které na webu vytvoříte. Publikování je funkcí webu Microsoft SharePoint Server 2010. Další informace naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×