Vytváření souborů PDF podporujících funkce usnadnění

Přidáním značek pro přístupnost do souborů PDF usnadníte čtečkám obrazovky a dalším technologiím usnadnění čtení dokumentů a navigaci v nich, včetně jejich obsahů, hypertextových odkazů, záložek, alternativních textů a dalších prvků. Značky pro přístupnost také umožňují čtení informací na různých zařízeních, jako jsou velké displeje, digitální diáře (PDA) a mobilní telefony. Ve Wordu pro Windows a Mac i ve Wordu Online můžete značky přidat automaticky při ukládání souboru do formátu PDF.

Připravte si zdrojový soubor. Přidání značek pomáhá zpřístupnit soubor PDF, ale je velmi důležité, abyste soubor před uložením ve formátu PDF zkontrolovali.

Následující pokyny vám pomůžou najít a opravit problémy s přístupností, jako je chybějící alternativní text, aby nezpůsobily potíže osobám s postižením:

Řada doporučení v těchto článcích platí i v případě, že pracujete v jiné aplikaci, jako je třeba Publisher nebo Visio. Nejdůležitější je například přidat vždy k tabulkám a obrázkům alternativní text a používat u textu styly nadpisů a odstavců.

Uložení přístupného souboru PDF v Office

Typy souborů, které můžete uložit do formátu PDF, jsou závislé na platformě. Z počítače s Windows můžete například takto uložit wordový dokument, excelový sešit, powerpointovou prezentaci, publikaci Publisheru nebo výkres Visia. Informace o možných souborech na jiných platformách můžete získat výběrem příslušné karty.

Na počítači s Windows můžete dokument uložit jako soubor PDF se značkami podle následujících kroků.

Office 2016

 1. Klikněte na Soubor > Uložit jako a zvolte místo, kam chcete soubor uložit.

 2. V dialogovém okně Uložit jako v seznamu Uložit jako typ zvolte PDF.

 3. Klikněte na Možnosti, zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté políčko Značky struktury dokumentů pro přístupnost, a klikněte na OK.

Začátek stránky

Office 2013

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Uložit jako.

 2. V části Zvolte umístění zvolte místo, kam chcete soubor uložit.

 3. V rozevíracím seznamu Vybrat složku vyberte složku, kterou jste již používali, případně klikněte na položku Vyhledat další složky a zvolte jinou složku.

 4. V dialogovém okně Uložit jako klikněte na šipku rozevíracího seznamu Uložit jako typ a poté klikněte na položku PDF.

 5. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 6. Ujistěte se, zda je zaškrtnuto políčko Značky struktury dokumentů pro usnadnění, a klikněte na tlačítko OK.

 7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Office 2010

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Uložit jako.

 2. V dialogovém okně Uložit jako klikněte na šipku rozevíracího seznamu Uložit jako typ a poté klikněte na položku PDF.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 4. Ujistěte se, zda je zaškrtnuto políčko Značky struktury dokumentů pro usnadnění, a klikněte na tlačítko OK.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Po vytvoření wordového dokumentu na Macu ho můžete uložit jako soubor PDF se značkami podle následujících kroků.

Uložení přístupného souboru PDF v Office pro Mac
 1. Vyberte Soubor > Uložit jako (nebo stiskněte klávesy COMMAND+SHIFT+S), do textového pole Uložit jako zadejte název souboru a zvolte, kam chcete soubor uložit.

 2. V dialogu Uložit jako přejděte na rozevírací seznam Formát souboru. Pomocí šipky dolů procházejte typy souborů a vyberte PDF.

 3. Vyberte přepínač Nejvhodnější pro elektronickou distribuci a přístupnost (využívá online službu Microsoftu). Tím zajistíte, aby se do souboru PDF přidaly značky.

 4. Vyberte Uložit.

  Poznámka : Zabezpečení a ochrana vašich osobních údajů je pro Microsoft velmi důležitá. Při konverzi wordového dokumentu do formátu PDF se tento dokument odešle přes internet zabezpečené službě Microsoftu ke konverzi. Zkonvertovaný soubor se pak hned pošle zpátky do vašeho zařízení. Tato online služba neukládá obsah vašich souborů na servery Microsoftu. Zkonvertovaný soubor si můžete uložit, kam uznáte za vhodné. Další informace najdete v článku Proč potřebuje online služba Microsoftu převést některé soubory Office?

Word Online automaticky ukládá všechnu vaši práci do cloudu, a proto v něm nenajdete tlačítko Uložit. Dokument si ale můžete stáhnout i ve formátu PDF.

 1. Přesuňte fokus na pás karet stisknutím Ctrl+F6, až uslyšíte název karty.

 2. Stiskněte Shift+Tab, dokud neuslyšíte „File button“ (Tlačítko Soubor). Pak stiskněte Enter.

 3. Stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte „Save As“ (Uložit jako), a pak stiskněte Enter.

 4. V podokně Uložit jako stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte „Download as PDF“ (Stáhnout jako PDF), a pak stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno Microsoft Word Online s odkazem na váš soubor PDF.

 5. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Click here to view the PDF of your document“ (Kliknutím sem zobrazíte dokument ve formátu PDF), a pak stiskněte Enter. Otevře se oznamovací pruh Internet Exploreru a uslyšíte „Do you want to save document?“ (Chcete dokument uložit?).

 6. Když chcete přesunout fokus do oznamovacího pruhu, stiskněte Alt+N.

 7. Pomocí klávesy Tab přejděte na tlačítko Uložit a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete uložit soubor do výchozího umístění, stiskněte Enter.

  • Když ho chcete uložit jinam, stiskněte šipku dolů, přesuňte se na položku Uložit jako a pak stiskněte Enter. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název souboru, vyberte požadovanou složku a pak se stisknutím klávesy Tab přesuňte na tlačítko Uložit a stiskněte Enter.

 8. Když chcete vrátit fokus na dokument v aplikaciWord Online, v oznamovacím pruhu se stisknutím klávesy Tab přesuňte na tlačítko Zavřít a stiskněte Enter. Pokud se fokus přesune na prázdnou kartu prohlížeče, zavřete ji stisknutím kláves Ctrl+W.

 9. Když chcete zavřít dialogové okno Microsoft Word Online, stisknutím klávesy Tab se přesuňte na tlačítko Zavřít a stiskněte mezerník.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×