Vytváření rozložení stránky publikování

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku se vysvětluje pojem rozložení stránek a vztah rozložení stránek ke stránkám publikování, stránkám předlohy a typům obsahu. Článek dále popisuje postup při vytváření typu obsahu stránky rozložení a stránky rozložení a také použití prohlížeče při vytváření nové stránky publikování založené na novém rozložení stránky.

Důležité : Chcete-li vytvořit rozložení stránky publikování, musí být web umístěn na serveru se sadou Microsoft Office SharePoint Server 2007 a publikování musí být zapnuto u webu nejvyšší úrovně v kolekce webů. Oprávnění k vytváření pro web nejvyšší úrovně vyžaduje také vytváření typů obsahu. Jestliže zjistíte, že nelze vytvořit rozložení stránky, kontaktujte správce serveru.

V tomto článku:

Co je publikování

Vytvoření typu obsahu rozložení stránky

Vytvoření rozložení stránky

Vytvoření stránky publikování z nové rozložení stránky

Co je to publikování?

Sada Office SharePoint Server 2007 uživatelům usnadňuje ukládání dokumentů do knihoven dokumentů a přidávání tabulkových informací do seznamů. Chcete-li však ve formátu webové stránky publikovat delší a méně strukturované informace a chcete-li umožnit vlastníkům obsahu vytváření vlastních stránek, můžete použít stránky publikování umožňující oprávněným přispěvatelům provádění úprav stránek v prohlížeči. Například v týmu, který spravuje zpravodajský web je snadnější, aby zpravodajové články předávali vytvořené ve webovém prohlížeči. Toto uspořádání může být užitečné také při standardizaci informací, které každý autor odesílá.

Každá stránka publikování je připojena k rozložení stránky. Rozložení stránky ovládá vzhled stránek publikování z něj vytvořených. Definuje také pole, do kterých mohou přispěvatelé zadávat různé typy obsahu článků, například titulky článků, obrázky, citace a nestrukturovaný text.

Stránky publikování využívají funkci publikování sady Office SharePoint Server 2007. Publikováním se automatizuje pracovní postup a usnadňuje využití prohlížeče k vytváření nových stránek založených na rozložení stránky. Po vytvoření a úprav stránky ji vlastník obsahu odešle k revizi. Jakmile osoba provádějící revizi článek schválí a publikuje, zobrazí se stránka ostatním uživatelům webu.

Fáze procesu publikování

1. Vývojář webu vytvoří a přizpůsobí rozložení stránky v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

2. Vlastník obsahu vytvoří novou stránku založenou na jednom z dostupných rozložení stránky (v prohlížeči).

3. Vlastník obsahu stránku dokončí v prohlížeči a poté ji odešle ke schválení.

4. Oprávněná schvalující osoba článek upraví a schválí nebo zamítne.

5. Po schválení je článek publikován.

Chcete-li určit, který obsah patří do určitého rozložení stránky, můžete vytvořit vlastní typu obsahu. Typ obsahu určuje pole na stránce, do kterých autoři stránky zadávají obsah. Jestliže použijete typ obsahu, můžete vybrat pole stránky a pole obsahu, která budou k dispozici v rozložení stránky, a tedy pole, která budou k dispozici na stránkách publikování vytvořených z rozložení stránky, do kterých mají vlastníci obsahu zadávat obsah. Pole stránky definují obsah, který by se měl na stránce zobrazit, metadata připojená ke stránce a typ ovládacího prvku určující vzhled každého pole (například jako jediný řádek textu, hypertextový odkaz nebo obrázek). Pole obsahu definují obsah na stránce, který bude poskytovat přispěvatel. Data zadaná do polí obsahu budou uložena v položkách seznamu služby SharePoint v knihovně dokumentů Stránky. Jestliže návštěvník zobrazí stránku publikování, bude obsah načten ze seznamu a zobrazí se v ovládacích prvcích polí.

Použitím stránek publikování můžete automatizovat vkládání informací a přesně určit způsob jejich zobrazení. Zde naleznete některé klíčové prvky publikování.

Prvek a popis

Místo vytvoření či úprav

Příklad

Stránka publikování:    Tato stránka je vytvořena z rozložení stránky publikování a uložena je v knihovně dokumentů Stránky příslušného webu nebo podřízeného webu.

Pouze prohlížeč

Zpravodaj přejde na stránku a poté klepne na příkaz Stránka publikování na stránce Vytvořit stránku. Zpravodaj musí vybrat rozložení stránky určující vzhled a uspořádání stránky.

Rozložení stránky publikování:    Tato stránka je šablona, jíž se řídí vzhled stránky a určují prvky (například seznamy nebo knihovny), které mají být obsaženy na stránce. Rozložení stránky publikování lze připojit ke stránce předlohy definující rozložení a formátování. Rozložení stránek a stránky předlohy jsou uloženy v Galerii stránek předlohy webu nejvyšší úrovně.

Prohlížeč nebo aplikace Office SharePoint Designer 2007
(Veškerá přizpůsobení se provádějí v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.)

Návrhář webu vytvoří atraktivní rozložení stránky, které si zpravodajové mohou vybrat při vytváření nové stránky v prohlížeči založené na stránce publikování. Toto rozložení stránky může využívat obrázky nebo poznámky a lze v něm určit typy obsahu použité na stránkách vytvořených pomocí tohoto rozložení stránky.

Stránka předlohy:    Tato stránka definuje rozložení, písma a formátování stránek k ní připojených. Stránky předlohy a rozložení stránek jsou uloženy v Galerii stránek předlohy webu nejvyšší úrovně.

Office SharePoint Designer 2007

Návrhář webu připojí stránku předlohy k rozložení stránky publikování, aby bylo zajištěno použití stejných písem a formátování jako u ostatních částí webu.

Typ obsahu:    Tímto prvkem se řídí způsob zadávání a zobrazení obsahu. Typy obsahu publikování určují pole, která budou k dispozici na stránkách publikování. Typy obsahu jsou definovány ve webu nejvyšší úrovně a uloženy jsou v galerii typů obsahu tohoto webu.

Pouze prohlížeč

Návrhář webu vytvoří typ obsahu s názvem Články obsahující pole pro následující obsah: název článku, základní text, uložená fotografie, titulek fotografie, jméno fotografa, jméno zdroje a odkazy na další informace.

Začátek stránky

Vytvoření typu obsahu rozložení stránky

Typ obsahu definuje způsob zadávání každého obsahu přispěvatelem, způsob zobrazení obsahu a manipulace s obsahem v prostředí pracovního postupu. Například v předchozím scénáři, kde tým zpravodajů odesílá články k revizi redaktorovi můžete chtít, aby bylo s každým článkem odesláno jméno kontaktní osoby nebo budete chtít všechny články přiřadit k existujícímu pracovnímu postupu. Můžete dokonce přidávat nová pole, například pole Název zdroje, a určit, zda chcete toto pole ve všech formulářích skrýt. Typy obsahu můžete vytvořit s cílem zajistit, aby s každým článkem byly odeslány určité informace a aby byl článek připojen k pracovnímu postupu, obsahoval klíčová pole a další prvky.

Typy obsahu budou přidány do webu nejvyšší úrovně. Poté budou k dispozici pro všechny podřízené weby v příslušné kolekci. Chcete-li vytvořit nebo upravit typy obsahu, musíte mít oprávnění k vytváření pro web nejvyšší úrovně. Dále je uveden postup vytváření nového typu obsahu:

 1. V prohlížeči proveďte jeden z následujících kroků:

  • Klepněte v nabídce Akce webu jakéhokoli týmového webu na možnost Nastavení webu.

  • Klepněte v jakékoli oblasti portálu na příkaz Akce webu, přejděte na položku Nastavení webu a klepněte na příkaz Změnit všechna nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu v části Správa kolekce webů klepněte na příkaz Přejít k nastavení webu na nejvyšší úrovni.

  Můžete taky můžete přejít přímo na http://your_top_level_site/_layouts/settings.aspx, kde je adresa URL kořenového webu, jako je fabrikamweb lokality http://fabrikamweb web_nejvyšší_úrovně.

 3. V oddílu Galerie klepněte na položku Typy obsahu webu.

 4. Na panelu nabídek stránky Galerie typů obsahu webu klepněte na možnost Vytvořit.

 5. Do pole Název zadejte název typu obsahu.

  To je název, který se zobrazí v seznamu typů obsahu v kroku 6 v následující části Vytvoření rozložení stránky.

 6. Do pole Popis napište krátký popis typu obsahu.

 7. Klepněte v seznamu Vyberte nadřazený typ obsahu na položku Typy obsahu publikování.

 8. V seznamu Nadřazený typ obsahu klepněte na položku Stránka.

 9. V oddílu Vložit tento typ obsahu webu klepněte na položku Stávající skupina a potom na položku Typy obsahu rozložení stránky v seznamu.

  Stránka Nový typ obsahu webu

  Poznámka : Chcete-li nový typ obsahu zpřístupnit pro rozložení stránek vytvořená nebo přizpůsobená v aplikaci Office SharePoint Designer 2007, vložte typ obsahu do skupiny Typy obsahu rozložení stránky, kde je bude možné snadno vyhledat. Následující oddíl popisuje použití nového typu obsahu v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

 10. Klepněte na tlačítko OK.

  Otevře se stránka Typ obsahu webu.

Pomocí níže popsaných možností na stránce můžete přizpůsobit zadávání, zobrazení nebo manipulaci s informacemi v prostředí pracovního postupu.

Poznámka : Nastavte pole typu obsahu pro každé pole, které chcete na stránce publikování zobrazit.

 • Nastavení:     Pomocí těchto možností lze provádět celkové změny podle svých potřeb. Klepnutím na možnost Pracovní postup například tomuto typu obsahu přiřadíte pracovní postup.

 • Sloupce:     Klepněte na sloupec Název a poté můžete změnit typ pole (například hypertextový odkaz, textové pole nebo přepínač) nebo stav (například povinné, volitelné nebo skryté). Sloupce zde nastavené budou k dispozici jako pole pro stránku publikování, proto se ujistěte, že jste nastavili vše potřebné. Sloupce se během úprav rozložení stránky zobrazí v podokně úloh Souprava nástrojů aplikace Office SharePoint Designer 2007. Jestliže rozložení stránky otevřete v aplikaci Office SharePoint Designer 2007, povinná pole se zobrazí na stránce, pole děděná z typu obsahu Stránka se zobrazí v oddílech Stránková pole podokna úloh Souprava nástrojů a pole vytvořeného specifického typu obsahu se zobrazí v oddílu Pole obsahu podokna Souprava nástrojů.

  Podokno úloh Souprava nástrojů s rozbalenými oddíly Stránková pole a Pole obsahu

 • Přidat ze stávajících sloupců webu:     Tuto možnost použijte, chcete-li přidat datová pole ze stávajícího seznamu dostupných polí.

 • Přidat z nového sloupce webu:     Pomocí této možnosti můžete přidat vlastní datová pole (sloupce).

 • Pořadí sloupců:     Pomocí této možnosti můžete změnit pořadí položek zobrazených uživatelům, kteří odesílají informace ze vstupního formuláře.

Začátek stránky

Vytvoření rozložení stránky

Nyní jste vytvořili nový typ obsahu a můžete z něj vytvořit rozložení stránky. Skutečnost, že jste nejprve vytvořili vlastní typ obsahu, zajišťuje, že pro stránky vytvořené z tohoto rozložení stránky budou k dispozici všechny vámi určené sloupce.

 1. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 otevřete web, na kterém chcete vytvořit rozložení stránky.

 2. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Obsah serveru SharePoint.

 3. V dialogovém okně Nový klepněte na tlačítko Publikování služby SharePoint.

  Poznámka : Jestliže není tato možnost v seznamu, pravděpodobně není ve webu, ve kterém pracujete, zapnuto publikování sady Office SharePoint Server 2007. Jestliže máte pro web nejvyšší úrovně oprávnění k vytváření, můžete publikování pro prohlížeč zapnout klepnutím na položku Správa nabídky Web aplikace Office SharePoint Designer a poté klepnutím na položku Domovská stránka pro správu. V oddílu Správa webu klepněte na možnost Funkce webu a poté klepněte na příkaz Aktivovat vedle položky Office SharePoint Server Publishing. Po provedení těchto kroků se vraťte do aplikace Office SharePoint Designer 2007 a začněte znovu krokem 1, avšak tentokrát klepněte mezi krokem 1 a 2 na příkaz Aktualizovat v nabídce Zobrazit.

 4. Klepněte na příkaz Rozložení stránky.

 5. V části Možnosti seznamu Skupina typu obsahu klepněte na položku Typy obsahu rozložení stránky.

 6. V seznamu Název typu obsahu klepněte na požadovaný typ obsahu.

  Karta Obsah služby SharePoint dialogového okna Nový s vybraným rozložením stránky

  Pokud jste vytvořili v předchozí části typu obsahu a dát typu obsahu do skupiny Typy obsahu rozložení stránky, byste měli vidět tohoto typu obsahu v tomto seznamu. Zjistěte, jak chcete vytvořit typ obsahu v předchozí části, vytvořit typ obsahu rozložení stránky.

 7. Do pole Název URL zadejte název rozložení stránky.

  Tento název bude názvem souboru rozložení stránky. Pokud například do tohoto pole zadáte text MojeRozloženíStránky, název souboru rozložení stránky bude MojeRozloženíStránky.aspx.

 8. Do pole Titul zadejte titul tohoto rozložení stránky.

  Stane se titulem rozložení stránky, který se zobrazí v seznamu dostupných rozložení stránky při vytváření nové stránky publikování na stránce Vytvořit stránku v prohlížeči. Vhodné je přidělit rozložení stránky titul rozpoznatelný pro uživatele vytvářející stránky publikování založené na tomto rozložení stránky.

 9. Klepněte na tlačítko OK.

  Rozložení stránky se otevře v návrhovém zobrazení. Ve výchozím nastavení je připojen k výchozí stránku předlohy. Informace o přizpůsobení rozložení stránky, najdete v článku Přizpůsobení rozložení stránky publikování.

  Poznámka : Rozložení stránky webu v sadě Office SharePoint Server 2007 využívají stránku předlohy publikování, která může být odlišná od stránky default.master.

  Nové rozložení stránky se vytvoří na webu nejvyšší úrovně. Můžete ověřit, že byl vytvořen tak, že přejdete Galerie stránek předlohy na http://your_top_level_site/_catalogs/masterpage/Forms/AllItems.aspx kde web_nejvyšší_úrovně je název webu nejvyšší úrovně. Nové rozložení stránky by měl být uvedený na této stránce.

Začátek stránky

Vytvoření stránky publikování z nového rozložení stránky

Novou stránku publikování využívající určené rozložení stránky můžete vytvořit tímto postupem:

 1. Vyhledejte v prohlížeči kteroukoli stránku webu.

 2. V nabídce Akce webu klepněte na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu.

  Poznámka : Jestliže není tato možnost v seznamu, pravděpodobně není ve webu, ve kterém pracujete, zapnuto publikování sady Office SharePoint Server 2007. Jestliže máte pro web nejvyšší úrovně oprávnění k vytváření, můžete publikování pro prohlížeč zapnout klepnutím na položku Správa nabídky Web aplikace Office SharePoint Designer a poté klepnutím na položku Domovská stránka pro správu. V oddílu Správa webu klepněte na možnost Funkce webu a poté klepněte na příkaz Aktivovat vedle položky Office SharePoint Server Publishing.

 3. Na panelu nabídek klepněte na tlačítko Vytvořit.

 4. Ve skupinovém rámečku Webové stránky klepněte na položku Stránka publikování.

 5. Do pole Titul zadejte název stránky.

  Tento titul se při zobrazení nové stránky zobrazí v záhlaví prohlížeče.

 6. Do pole Popis zadejte popis této stránky. (Tento krok je volitelný.)

 7. Do pole Název URL zadejte název souboru nové stránky.

  Tento název bude názvem souboru rozložení stránky. Pokud například do tohoto pole zadáte text MojeRozloženíStránky, název souboru rozložení stránky budou MojeRozloženíStránky.aspx.

 8. V seznamu Rozložení stránky klikněte na název rozložení stránky, kterou jste vytvořili v předchozí části Vytvoření rozložení stránkya potom klikněte na vytvořit.

  Vytvoření nové stránky. Úprava stránky v prohlížeči nebo můžete upravit rozložení stránky, ze kterého jste vytvořili. Další informace naleznete v článku Přizpůsobení rozložení stránky publikování.

  Poznámka : V tomto bodě byla stránka vytvořena, ale nebude na webu viditelná, dokud nebude publikována. Nemáte-li oprávnění k publikování stránky, bude odeslána ke schválení. Po schválení a publikování bude stránka viditelná všem návštěvníkům webu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×