Vytváření přehledů výkonnostních metrik pomocí Návrháře řídicích panelů PerformancePoint

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí Návrháře řídicích panelů PerformancePoint můžete pro řídicí panely vytvářet přehledy výkonnostních metrik. Přehled výkonnostních metrik si lze představit jako typ sestavy navržené tak, aby rychle a přehledně zobrazovala, zda výkon u jednoho či více klíčových indikátorů výkonu odpovídá cílům.

V tomto článku najdete základní informace o přehledech výkonnostních metrik PerformancePoint a o vytváření přehledů výkonnostních metrik pro organizaci.

V tomto článku

Co je přehled výkonnostních metrik?

Co přehled výkonnostních metrik PerformancePoint obsahuje?

Jak se přehledy výkonnostních metrik PerformancePoint sestavují?

Vytvoření přehledu výkonnostních metrik pomocí průvodce

Ruční vytvoření přehledu výkonnostních metrik

Další kroky

Co je přehled výkonnostních metrik?

Přehledy výkonnostních metrik poskytují celkový obraz výkonu organizace. Zobrazují kolekci klíčových indikátorů výkonu a výkonnostní cíle pro tyto indikátory. Při vytváření přehledu výkonnostních metrik obvykle vytvoříte skupinu cílů na vyšší úrovni, které představují různé cíle dané skupiny nebo organizace. Potom tyto cíle zanesete do dalších indikátorů představujících podcíle jednotlivých indikátorů.

Přehled výkonnostních metrik, který vytvoříte pomocí Návrháře řídicích panelů, by mohl vypadat například takto:

Přehled výkonnostních metrik PerformancePoint s více než jedním klíčovým ukazatelem výkonu ve sloupcích

Přehledy výkonnostních metrik jsou stejně různorodé jako organizace, které představují. Například maloobchodní firma by mohla měřit výkon vykazováním objemu prodeje. Nebo organizace zřízená městským zastupitelstvem by mohla sledovat počty občanů navštěvujících veřejné schůze. Přehled výkonnostních metrik můžete vytvořit pro samostatný tým nebo pro celou organizaci.

Podrobnější informace o přehledech výkonnostních metrik najdete v tématu přehledy výkonnostních metrik PerformancePoint přehled.

Začátek stránky

Co přehled výkonnostních metrik PerformancePoint obsahuje?

Přehledy výkonnostních metrik PerformancePoint se liší složitostí i obsahem, avšak obvykle se skládají z následujících prvků:

Položka

Popis

Zdroje dat

Zdroj dat představuje připojení k nějaké podkladové databázi. Klíčové indikátory výkonu v PerformancePointu můžou využívat více zdrojů dat, včetně zdrojů následujících druhů:

 • Služba SQL Server Analysis Services

 • Služby Excel Services

 • Sešit aplikace Excel

 • Seznam služby SharePoint

 • Tabulka serveru SQL Server

Můžete vytvořit přehled výkonnostních metrik PerformancePoint obsahující celou řadu klíčových indikátorů výkonu, které využívají stejné nebo různé zdroje dat. Pokud ale k vytvoření přehledu výkonnostních metrik použijete průvodce, začnete výběrem jednoho zdroje dat pro první klíčový indikátor výkonu. Další indikátory, které využívají jiné zdroje, dat můžete pak přidat tak, že vytvořený přehled výkonnostních metrik upravíte.

Indikátory

Indikátory jsou grafické symboly, které se používají v klíčových indikátorech výkonu ke znázornění, zda výkon odpovídá cíli či nikoli. Existuje mnoho různých druhů indikátorů, včetně měřítek, emotikon, semaforů a šipek trendů. Indikátory se dělí do dvou skupin: odvozené od středové hodnoty a standardní.

 • Standardní indikátory. Standardní indikátory jsou použité ke znázornění výkonu pro metriky kde skutečné částky, které jsou vyšších a nižších než cílové hodnoty představují lepší výkon.

  Předpokládejme například, odpovědi chce ke sledování výkonu pro prodejní tým. Jeden klíčového ukazatele výkonu v přehledu výkonnostních metrik může Porovnejte skutečnou objemu prodeje vzhledem k kvóty. V tomto případě hodnoty větší než hodnota cílové rozumí lepší výkon. Jiné klíčového ukazatele výkonu může naproti porovnat skutečné diskontního množství do další dvojice cílové hodnoty. V takovém případě skutečné hodnoty, které jsou nižší než hodnoty cílovou znamenat vyšší výkon.

 • Středové indikátory. Středové indikátory jsou použité ke znázornění výkonu pro metriky kde skutečné částky, které jsou blíž k cílové hodnoty představují lepší výkon.

  Například v maloobchodě chce ke sledování výkonu z hlediska řízení zásob. Příliš mnoho zásob může způsobovat jako jako příliš malá, tak klíčového ukazatele výkonu pro tento míru by nakonfigurování jako "blíže do cíle je lepší."

Klíčové indikátory výkonu

Klíčové indikátory výkonu lze chápat jako měřítka úspěšnosti zobrazená v přehledu výkonnostních metrik. Tyto indikátory se používají k porovnání skutečných výsledků s cílovými hodnotami. Pokud například vytváříte přehled výkonnostních metrik pro prodejní tým, mohli byste mít klíčový indikátor výkonu porovnávající částky prodeje s předepsanými kvótami. V závislosti na zdroji dat používaném pro přehled výkonnostních metrik můžete buď klíčové indikátory výkonu importovat ze zdroje dat, nebo vytvářet své vlastní.

Řádky a sloupce

Přehledy výkonnostních metrik připomínají tabulky, které mají nejméně jeden řádek a jeden sloupec. Většina autorů řídicích panelů vytváří přehledy s položkami na řádcích a časovými obdobími nebo metrikami ve sloupcích.

Začátek stránky

Jak se přehledy výkonnostních metrik PerformancePoint sestavují?

Při vytváření přehledu výkonnostních metrik PerformancePoint můžete použít buď průvodce můžete přecházet mezi procesu nebo přehledu výkonnostních metrik lze vytvořit ručně. Další informace najdete v tématu Vytvoření přehledu výkonnostních metrik pomocí Návrháře řídicích panelů na TechNetu.

Bez ohledu na zvolenou metodu máte k dispozici mnoho možností konfigurace. Lze vytvořit jednoduchý přehled výkonnostních metrik porovnávající skutečné výsledky s cílovými hodnotami. Nebo můžete vytvořit sofistikované přehledy zahrnující pokročilé funkce, jako je časové měřítko nebo počítané klíčové indikátory výkonu.

Tato část obsahuje všeobecný přehled toho, jak vytvořit přehled výkonnostních metrik, ale nezahrnuje všechny možnosti konfigurace, které jsou k dispozici. Podrobnější informace najdete v tématu Vytvoření přehledu výkonnostních metrik pomocí Návrháře řídicích panelů na TechNetu.

Vytvoření přehledu výkonnostních metrik pomocí průvodce

 1. Průvodce otevřete tak, že vyhledáte položku Prohlížeč pracovních prostorů a potom kliknete na možnost Obsah PerformancePoint serveru. Na kartě Vytvoření klikněte na možnost Přehledy výkonnostních metrik. Průvodce vás provede následujícím procesem:

Tip : Pokud Průvodce neotevře, Návrhář řídicích panelů nemusí být nakonfigurované pro pomocí průvodce. Toto nastavení můžete snadno změnit. Další informace najdete v tématu Zapnutí nebo vypnutí Průvodce vytvořením přehledu v Návrháři řídicích panelů na TechNetu.

 1. Výběr šablony přehledu výkonnostních metrik: Šablona, kterou vyberete, odpovídá zdroji dat, který chcete pro přehled použít. Návrhář řídicích panelů umožňuje výběr z následujících šablon:

 2. V kategorii Microsoft vyberte možnost Služba Analysis Services.

 3. V kategorii Standardní můžete vybrat možnost Prázdný přehled výkonnostních metrik nebo Přehledy výkonnostních metrik s pevnými hodnotami.

 4. V kategorii Tabulka můžete vybrat možnost Excel Services, Sešit aplikace Excel, Seznam služby SharePoint nebo Tabulka serveru SQL Server.

  Poznámka : Pokud vyberete šablonu Pevné hodnoty, přeskočte krok 2 a přejděte ke kroku 3. Jestliže vyberete šablonu Prázdný přehled výkonnostních metrik, rovněž ke kroku 2 nepřejdete. Místo toho se průvodce v tomto bodě ukončí a přehled výkonnostních metrik se otevře pro úpravy v prostředním podokně pracovního prostoru. Tím přistoupíte k ručnímu vytváření a konfigurování přehledu.

 5. Výběr zdroje dat: Zdroj dat, který vyberete, musí odpovídat vybrané šabloně. Pokud jste například vybrali šablonu Služba Analysis Services, musíte jako zdroj dat pro přehled vybrat službu Analysis Services.

Tip : Pokud nemáte žádné zdroje dat dostupné, je potřeba byla vytvořená. Podrobnější informace najdete v článku na TechNetu vytváření datových připojení (služby PerformancePoint) .

 1. Výběr klíčových indikátorů výkonu: V závislosti na vybrané šabloně a zdroji dat vytvoříte nebo naimportujete klíčové indikátory výkonu, které chcete pro přehled výkonnostních metrik použít. Potom můžete každý indikátor nakonfigurovat změnou jeho názvu, způsobu řazení do pásem a skutečných nebo cílových hodnot.

 2. Přidání filtrů měr (nepovinný krok): V závislosti na vybrané šabloně a zdroji dat můžete mít možnost přidat filtry měr a následně sloupce členů. Pomocí filtrů měr můžete omezit informace zobrazené v přehledu výkonnostních metrik. Předpokládejme například, že vytváříte přehled k zobrazování prodeje v některých (nikoli však všech) geografických oblastech dané organizace. Pomocí filtrů měr můžete vybrat jen ty oblasti, které vás zajímají.

 3. Přidání sloupců členů (nepovinný krok): V závislosti na tom, zda jste se rozhodli přidat filtry měr, můžete mít možnost přidat do přehledu sloupce členů. Jak naznačuje název této funkce, sloupce členů jsou položky, které přidáte ke sloupcům v přehledu výkonnostních metrik. Předpokládejme například, že vytváříte přehled k zobrazování prodeje a vybrali jste některé geografické oblasti pro filtry měr. Do přehledu lze jako sloupce přidat další členy, například jedno nebo více časových období.

 4. Výběr umístění pro klíčové indikátory výkonu: Umístění, které zadáte, představuje složku zobrazení pro klíčové indikátory výkonu používané v přehledu výkonnostních metrik. Po vytvoření přehledu se všechny v něm používané indikátor zobrazí jako nově vytvářené položky v Prohlížeči pracovních prostorů. Dojde k tomu i v případě, že importujete existující klíčové indikátory výkonu ze zdroje dat použitého pro přehled.

 5. Dokončete konfiguraci přehledu výkonnostních metrik. Po dokončení kroků v průvodci pro přehled výkonnostních metrik šablonu, kterou jste vybrali přehledu výkonnostních metrik se otevře v prostředním podokně pracovního prostoru. Tady můžete nakonfigurovat další přehledu výkonnostních metrik. Můžete třeba přidání nebo odebrání členů z řádků nebo sloupců. Nebo klíčových ukazatelů výkonu můžete upravit změnou jejich jména, skutečné nebo cílové hodnoty zdroje dat a nastavení indikátoru. Podrobnější informace najdete v tématu Úpravy přehledů výkonnostních metrik pomocí Návrháře řídicích panelů na TechNetu.

Začátek stránky

Ruční vytvoření přehledu výkonnostních metrik

Na začátku ručního vytváření máte přehled výkonnostních metrik, který nemá zdroj dat ani žádný obsah. Přehled naplníte následujícím postupem:

 1. Najít nebo vytvořit klíčové ukazatele výkonu, které chcete použít v přehledu výkonnostních metrik. Informace o tom, jak vytvořit klíčové ukazatele výkonu, najdete v článku vytvořit a nakonfigurovat klíčového ukazatele výkonu pomocí Návrháře řídicích panelů.

 2. Přidání položky do přehledu výkonnostních metrik. V podokně podrobností vyhledejte klíčové ukazatele výkonu, metriky a další položky, které chcete použít a přidejte je do přehledu výkonnostních metrik v částech řádků a sloupců. Můžete přidat klíčové ukazatele výkonu, které používají různých zdrojů dat přehledu výkonnostních metrik. Můžete zahrnout například některé klíčové ukazatele výkonu, které používají zdrojům dat služby Analysis Services a jiných klíčových ukazatelů výkonu, které používají služby Excel Services nebo jiných zdrojů dat ve stejném přehledu výkonnostních metrik.

 3. Dokončete konfiguraci přehledu výkonnostních metrik. Klikněte na kartě Úpravy a použijte příkazy panelu nástrojů, které jsou k dispozici ke změnám přehledu výkonnostních metrik. Při provádění změn, zkontrolujte, že kliknutím na Aktualizovat aktualizujte přehledu výkonnostních metrik v prostředním podokně.

Začátek stránky

Další kroky

Podívejte se na následující články a zdroje, kde najdete další informace o vytváření obsahu řídicího panelu PerformancePoint.

Úpravy přehledů výkonnostních metrik pomocí Návrháře řídicích panelů

Sestavy vytvořit služeb PerformancePoint pomocí Návrháře řídicích panelů

Vytvoření stránky řídicího panelu pomocí Návrháře řídicích panelů

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×