Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu lidem s postižením

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu lidem s postižením

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Toto téma obsahuje podrobný postup, jak zpřístupnit poznámkový blok aplikace OneNote osobám s postižením.

Poznámkový blok OneNotu se stránkou Projekt Contoso, na které je seznam úkolů a pruhový graf s přehledem měsíčních výdajů

Nevidomí nebo slabozrací lidé porozumí vašim poznámkám snadněji, pokud budete poznámkové bloky aplikace OneNote vytvářet s ohledem na přístupnost.

Následující tabulka obsahuje Doporučené postupy pro vytváření OneNote poznámkových bloků, které jsou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem obrázků a vloženým souborům přidejte alternativní text.

Alternativní text popisující obrázky a další objekty je velmi důležitý pro lidi, kteří nemůžou vidět obrazovku. Čtečky obrazovky předčítají alternativní text nahlas, takže jsou to jediné informace, které se některým lidem o obrázcích a objektech dostanou. Ujistěte se, že je alternativní text výstižný.

Nepoužívejte obrázky jako jediný způsob sdělení textového obsahu, protože dlouhý alternativní text je pomocí čtečky obrazovky obtížně čitelný.

Alternativní text se přidává k obrázku nebo objektu kvůli nevidomým. Má být stručný, ale zároveň musí obsahovat popis důležitých věcí na obrázku.

Pokud musíte použít obrázek s krátkým textem, zopakujte ho v základním textu.

Když vkládáte soubor jako výtisk, nezapomeňte originální soubor uvést na stránce jako alternativní zdroj informací.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k vloženým souborům

Pokud chcete najít chybějící alternativní text, použijte Kontrolu přístupnosti.

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem „Klikněte sem“ uveďte celý název cílové stránky.

Přidání výstižného textu hypertextového odkazu

Skupinám oddílů, oddílům a stránkám dejte jedinečné názvy a odeberte prázdné položky.

V poznámkových blocích s obsahem, který má popisný název, se vám budou snadněji vyhledávat konkrétní informace. Pomůže to také lidem, kteří používají čtečku obrazovky, aby zjistili, co oddíl, skupina oddílů nebo stránka obsahují, aniž by je museli otevřít.

Přejmenování oddílů

Odstranění oddílů

Přejmenování skupin oddílů

Odstranění skupin oddílů

Pojmenování nebo přejmenování stránky

Odstranění stránky

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Důležité je nepoužívat ke sdělování informací jenom barvu. Vytvořte text, který duplikuje význam barvy nebo dalších smyslově vnímaných vlastností.

Snažte se sdělit potřebné informace jiným způsobem, třeba obrazcem nebo popiskem, abyste se této chybě vyhnuli. Místo zeleného a červeného stínování můžete použít třeba zelené zaškrtnutí pro úspěch a červený křížek pro neúspěch.

Použití přístupnějšího formátu textu

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v poznámkových blocích by měl být čitelný v režimu vysokého kontrastu tak, aby ho mohli dobře vidět všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují lidem s poruchou zraku rozlišovat text a obrazce.

Použití přístupnější barvy textu

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Dyslektici mají potíže s vnímáním textu, protože obtížně rozlišují písmena a slova. Řádek textu jim může připadat vsunutý do řádku pod ním nebo se jim zdá, že sousední písmena jsou spojená.

Více prázdných řádků nebo po sobě jdoucích mezer může navigaci na klávesnici zpomalit a ztížit použití čtečky obrazovky.

Namáhavost čtení můžete snížit například takto:

 • Používejte dobře známá bezpatková písma, jako jsou například Arial nebo Calibri.

 • Nepoužívejte jenom samá velká písmena a v nadbytečné míře kurzívu nebo podtržení.

 • Mezi řádky a odstavci používejte dostatek volného místa, ale vyhněte se dvěma nebo více mezerám mezi slovy a dvěma prázdným řádkům mezi odstavci.

 • Zarovnávejte odstavce doleva, a ne do bloku. Vyhnete se tak nerovnoměrným mezerám mezi slovy, které vytvářejí dojem, že odstavcem protéká volné místo.

Použití přístupnějšího formátu písma

Použití vhodných mezer v textu

Používejte předdefinované nadpisy a styly.

Software čtečky obrazovky rozpozná integrované styly nadpisů jako nadpisy a oznámí je posluchači. Software čtečky obrazovky také umožňuje navigaci po nadpisech. Abyste čtečkám obrazovky usnadnili čtení poznámek, používejte ve OneNotu logické pořadí nadpisů a integrované nástroje pro formátování.

Lidem s poruchou čtení, jako je dyslexie, nadpisy pomáhají tím, že informacím dodávají strukturu. Nadpisy rozdělují informace do menších bloků, které jsou přehlednější a srozumitelnější.

Pokud chcete zjednodušit navigaci, uspořádejte nadpisy podle předepsaného logického pořadí. To znamená, že napřed použijete Nadpis 1, Nadpis 2 a potom Nadpis 3, místo Nadpis 3, Nadpis 1 a potom Nadpis 2.

Používejte nadpisy, abyste uspořádali informace v poznámkách do menších bloků. V ideálním případě by pod každým nadpisem mělo být jen několik odstavců.

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Použití seznamů s odrážkami

Použití uspořádaných seznamů

K hledání nadpisů, které nejsou v logickém pořadí, použijte Kontrolu přístupnosti.

Informace umístěte do jednoho kontejneru poznámek.

Ve OneNotu můžete přidat poznámky kamkoli na stránku tak, že kliknete a přidáte obsah. Tím vytvoříte nový kontejner poznámek.

Umístění všech poznámek na stránce do jednoho kontejneru pomáhá uživatelům čteček obrazovky přečíst všechno najednou. Nemusí přecházet na více míst na stránce.

Zkuste přesunout všechny informace na stránce do jediného kontejneru poznámek. Pokud bude kontejner poznámek moc velký, můžete ho rozdělit na několik stránek nebo přidat popisná záhlaví. (Čtečky obrazovky označují kontejnery poznámek jako bloky obsahu.)

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není. Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Přidání záhlaví tabulky

Pomocí Kontroly přístupnosti zkontrolujte, že tabulky neobsahují vnořené tabulky.

Zpřístupněte zvuk a videa pro zrakově a sluchově postižené uživatele.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, které nejsou vidět na obrazovce.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Pokud je to možné, ujistěte se, že zvukové soubory a videosoubory jsou přístupné, než je vložíte do OneNotu.

Do poznámkového bloku můžete také vložit další soubor s podpůrnými titulky, popisky nebo popisem videa.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte alternativní text k obrázkům, jako jsou fotky, grafika, kliparty a snímky obrazovky. Čtečka obrazovky pak bude moct obrázky popsat uživatelům.

Tip: Vyplňte obě pole, Název i Popis, protože tyto informace můžou různé čtečky obrazovky číst jinak. Buďte struční, začněte nejdůležitějšími informacemi a snažte se sdělit obsah a funkci obrázku.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek v poznámkovém bloku a vyberte Alternativní text.

 2. Zadejte název a popis obrázku.

  V závislosti na vaší verzi OneNote může pole Popis už obsahovat alternativní text generovaný počítačem. Pokud chcete použít tento text, zavřete dialogové okno alternativní text .

  Snímek obrazovky dialogu Alternativní text ve OneNotu s příklady textu v polích Název a Popis

 3. Až to budete mít, vyberte OK.

Přidání alternativního textu k vloženým souborům

Přidejte alternativní text k vloženým souborům, například podpůrné materiály, popisy úloh nebo šablony sestav, aby čtečky obrazovky mohly přečíst popis souboru.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na vložený soubor a vyberte Alternativní text.

 2. Zadejte název a popis vloženého souboru.

  Dialogové okno s možností přidání alternativního textu k výtisku souboru

  V závislosti na vaší verzi OneNote může pole Popis už obsahovat alternativní text generovaný počítačem. Pokud chcete použít tento text, zavřete dialogové okno alternativní text .

 3. Až to budete mít, vyberte OK.

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů a textu

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy a text v poznámkových blocích OneNotu.

Přidání výstižného textu hypertextového odkazu

Když k textu přidáte výstižný hypertextový odkaz, dozví se uživatel, co se za odkazem skrývá.

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz, a pak klikněte pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Odkaz.

 3. Text, který jste vybrali, se zobrazí v poli Text k zobrazení. Jde o text hypertextového odkazu. V případě potřeby ho můžete změnit.

  Tip: Vyhněte se použití výrazu „klikněte sem“ a podobným obecným výrazům. Text odkazu by měl popisovat cílovou stránku přesně a stručně.

 4. Přidejte adresu URL hypertextového odkazu do pole Adresa.

  Adresu můžete zkopírovat a vložit, pomocí tlačítek Procházet web nebo Procházet soubory nebo vybrat umístění v OneNote , kde najdete cílovou stránku, soubor nebo položku OneNote .

  Snímek obrazovky s dialogem Odkaz ve OneNotu. Obsahuje dvě pole, která musíte vyplnit: Text k zobrazení a Adresa.
 5. Klikněte na tlačítko OK.

Přejmenování oddílů

Popisné a přesné názvy oddílů pomáhají uživatelům najít správný oddíl.

 1. V poznámkovém bloku klikněte pravým tlačítkem myši na název oddílu, který chcete upravit, a vyberte Přejmenovat.

 2. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter.

  Snímek obrazovky s místní nabídkou s vybranou možností Přejmenovat

Odstranění oddílů

Odeberte všechny nepoužívané oddíly, ve kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V poznámkovém bloku klikněte pravým tlačítkem myši na oddíl, který chcete odebrat, a vyberte Odstranit.

  Snímek obrazovky s místní nabídkou pro přejmenování oddílu
 2. V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na Ano.

Přejmenování skupin oddílů

Popisné a přesné názvy skupin oddílů pomáhají uživatelům najít správnou skupinu oddílů.

 1. V poznámkovém bloku klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu oddílů, kterou chcete upravit, a vyberte Přejmenovat.

  Dialogové okno přejmenování skupiny oddílů ve OneNotu pro Windows
 2. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter.

Odstranění skupin oddílů

Odeberte všechny nepoužívané skupiny oddílů, ve kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V poznámkovém bloku klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu oddílů, kterou chcete odebrat, a vyberte Odstranit.

  Dialogové okno odstranění skupiny oddílů ve OneNotu pro Windows
 2. V potvrzovacím dialogovém okně vyberte Ano.

Pojmenování nebo přejmenování stránky

Popisné a přesné názvy stránek pomáhají uživatelům najít správnou stránku.

 1. V seznamu stránek klikněte pravým tlačítkem myši na stránku, kterou chcete pojmenovat nebo přejmenovat, a vyberte Přejmenovat.

  Dialogové okno pro přejmenování stránky ve OneNotu pro Windows
 2. Zadejte název stránky.

Odstranění stránky

Odeberte všechny nepoužívané stránky, na kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V seznamu stránek klikněte pravým tlačítkem myši na stránku, kterou chcete odebrat, a klikněte na Odstranit.

  Dialogové okno pro odstranění stránky ve OneNotu pro Windows

Použití přístupnějšího formátu textu

Pokud chcete zlepšit formátování textu, používejte jednoduché bezpatkové písmo a vyberte větší velikost písma. Text zarovnávejte doleva a vyhněte se nadbytečnému používání velkých písmen a kurzívy.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete formátovat.

 2. Na kartě Domů můžete vybrat například větší velikost písma a bezpatkový typ písma. Můžete využít i další možnosti formátování, například zvýraznit text pomocí tučného písma.

Použití přístupnější barvy textu

Abyste měli jistotu, že se text správně zobrazí v režimu Vysoký kontrast, použijte automatické nastavení barev písma.

 1. Vyberte text.

 2. Na kartě Domů klikněte na šipku dolů vedle tlačítka Barva písma a klikněte na Automatická.

  Snímek obrazovky s nabídkou Barva písma na kartě Domů

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Předdefinované styly nadpisu umožňují vytvořit osnovu stránek poznámkového bloku pro čtečky obrazovky. Čtečky obrazovky neinterpretují text napsaný velkým a tučným písmem jako nadpis, pokud nejsou použité předdefinované styly.

 1. Vyberte text, ze kterého chce vytvořit nadpis.

 2. Na kartě Domů vyberte styl nadpisu, například Nadpis 2.

  Snímek obrazovky s výběrem stylu nadpisu v nabídce na kartě Domů

Použití seznamů s odrážkami

Kde je to vhodné, rozdělte text do odrážek, abyste zlepšili čitelnost a navigaci.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Odrážky.

 3. Pokud chcete změnit styl odrážek, klikněte na šipku dolů vedle tlačítka Odrážky.

  Snímek obrazovky s výběrem seznamu s odrážkami v nabídce na kartě Domů
 4. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

  Tip: Každou položku seznamu ukončete tečkou nebo čárkou, aby čtečky obrazovky použily pauzu.

Použití číslovaných seznamů

Kde je to vhodné, použijte číslované seznamy. Čtou se snadněji než souvislý blok textu.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Číslování.

 3. Pokud chcete změnit styl číslování, klikněte na šipku dolů vedle tlačítka Číslování.

  Snímek obrazovky s nabídkou číslovaných seznamů na kartě Domů
 4. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

Použití vhodných mezer v textu

Abyste zlepšili čitelnost, zvětšete nebo zmenšete volné místo mezi větami a odstavci.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Zarovnání odstavce.

 3. Klikněte na Možnosti mezer mezi odstavci a zadejte mezeru, kterou chcete použít.

  Poznámka: Hodnoty pro mezery mezi odstavci v OneNote sledují jinou logiku než hodnoty v, například Word. V OneNote musíte zadat celkové číslo (v bodech) pro aktuální velikost písma a požadované řádkování. Například pro velikost písma Calibri na dvojnásobnou mezeru zadejte 27 do pole řádkování alespoň .

 4. Snímek obrazovky s příkazem Možnosti mezer mezi odstavci v nabídce na kartě Domů

Přidání záhlaví tabulky

Přidáním záhlaví do tabulky pomůžete čtečkám obrazovky udržovat si přehled o sloupcích a řádcích.

Všechny tabulky vytvořené ve OneNotu automaticky mají řádek záhlaví. Vlastnost řádku záhlaví můžete odebrat nebo přidat pomocí desktopové aplikace OneNote pro Windows. Pokud používáte poznámkový blok, který má vlastnost řádku záhlaví zakázanou, můžete tento problém vyřešit pomocí desktopové aplikace pro Windows.

 1. V tabulce umístěte kurzor kamkoli na prvním řádku.

 2. Na kartě Nástroje tabulky klikněte na Vložit nad.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na vložený řádek v tabulce a vyberte Tabulka. Zkontrolujte, že je zaškrtnutá možnost Řádek záhlaví.

 4. Vraťte se do tabulky a zadejte nadpisy sloupců.

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k Wordovým dokumentům pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k excelovým dokumentům pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k PowerPointovým prezentacím pro osoby s postižením

Zpřístupnění e-mailu v Outlooku lidem s postižením

Následující tabulka obsahuje doporučené postupy pro vytváření poznámkových bloků aplikace OneNote pro Mac, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem obrázků a vloženým souborům přidejte alternativní text.

Alternativní text popisující obrázky a další objekty je velmi důležitý pro lidi, kteří nemůžou vidět obrazovku. Čtečky obrazovky předčítají alternativní text nahlas, takže jsou to jediné informace, které se některým lidem o obrázcích a objektech dostanou. Ujistěte se, že je alternativní text výstižný.

Nepoužívejte obrázky jako jediný způsob sdělení textového obsahu, protože dlouhý alternativní text je pomocí čtečky obrazovky obtížně čitelný.

Alternativní text se přidává k obrázku nebo objektu kvůli nevidomým. Má být stručný, ale zároveň musí obsahovat popis důležitých věcí na obrázku.

Pokud musíte použít obrázek s krátkým textem, zopakujte ho v základním textu.

Když vkládáte soubor jako výtisk, nezapomeňte originální soubor uvést na stránce jako alternativní zdroj informací.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k vloženým souborům

Pokud chcete najít chybějící alternativní text, použijte Kontrolu přístupnosti.

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem „Klikněte sem“ uveďte celý název cílové stránky.

Přidání výstižného textu hypertextového odkazu

Skupinám oddílů, oddílům a stránkám dejte jedinečné názvy a odeberte prázdné položky.

V poznámkových blocích s obsahem, který má popisný název, se vám budou snadněji vyhledávat konkrétní informace. Pomůže to také lidem, kteří používají čtečku obrazovky, aby zjistili, co oddíl, skupina oddílů nebo stránka obsahují, aniž by je museli otevřít.

Přejmenování oddílů

Odstranění oddílů

Přejmenování skupin oddílů

Odstranění skupin oddílů

Pojmenování nebo přejmenování stránky

Odstranění stránky

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Důležité je nepoužívat ke sdělování informací jenom barvu. Vytvořte text, který duplikuje význam barvy nebo dalších smyslově vnímaných vlastností.

Snažte se sdělit potřebné informace jiným způsobem, třeba obrazcem nebo popiskem, abyste se této chybě vyhnuli. Místo zeleného a červeného stínování můžete použít třeba zelené zaškrtnutí pro úspěch a červený křížek pro neúspěch.

Použití přístupnějšího formátu písma

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v poznámkových blocích by měl být čitelný v režimu vysokého kontrastu tak, aby ho mohli dobře vidět všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují lidem s poruchou zraku rozlišovat text a obrazce.

Použití přístupnější barvy textu

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Dyslektici mají potíže s vnímáním textu, protože obtížně rozlišují písmena a slova. Řádek textu jim může připadat vsunutý do řádku pod ním nebo se jim zdá, že sousední písmena jsou spojená.

Více prázdných řádků nebo po sobě jdoucích mezer může navigaci na klávesnici zpomalit a ztížit použití čtečky obrazovky.

Namáhavost čtení můžete snížit například takto:

 • Používejte dobře známá bezpatková písma, jako jsou například Arial nebo Calibri.

 • Nepoužívejte jenom samá velká písmena a v nadbytečné míře kurzívu nebo podtržení.

 • Mezi řádky a odstavci používejte dostatek volného místa, ale vyhněte se dvěma nebo více mezerám mezi slovy a dvěma prázdným řádkům mezi odstavci.

 • Zarovnávejte odstavce doleva, ne do bloku. Vyhnete se tak nerovnoměrným mezerám mezi slovy, které vytvářejí dojem, že odstavcem protéká volné místo.

Použití přístupnějšího formátu textu

Použití vhodných mezer v textu

Používejte předdefinované nadpisy a styly.

Software čtečky obrazovky rozpozná integrované styly nadpisů jako nadpisy a oznámí je posluchači. Software čtečky obrazovky také umožňuje navigaci po nadpisech. Abyste čtečkám obrazovky usnadnili čtení poznámek, používejte ve OneNotu logické pořadí nadpisů a integrované nástroje pro formátování.

Lidem s poruchou čtení, jako je dyslexie, nadpisy pomáhají tím, že informacím dodávají strukturu. Nadpisy rozdělují informace do menších bloků, které jsou přehlednější a srozumitelnější.

Pokud chcete zjednodušit navigaci, uspořádejte nadpisy podle předepsaného logického pořadí. To znamená, že napřed použijete Nadpis 1, Nadpis 2 a potom Nadpis 3, místo Nadpis 3, Nadpis 1 a potom Nadpis 2.

Používejte nadpisy, abyste uspořádali informace v poznámkách do menších bloků. V ideálním případě by pod každým nadpisem mělo být jen několik odstavců.

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Použití seznamů s odrážkami

Použití uspořádaných seznamů

K hledání nadpisů, které nejsou v logickém pořadí, použijte Kontrolu přístupnosti.

Informace umístěte do jednoho kontejneru poznámek.

Ve OneNotu můžete přidat poznámky kamkoli na stránku tak, že kliknete a přidáte obsah. Tím vytvoříte nový kontejner poznámek.

Umístění všech poznámek na stránce do jednoho kontejneru pomáhá uživatelům čteček obrazovky přečíst všechno najednou. Nemusí přecházet na více míst na stránce.

Zkuste přesunout všechny informace na stránce do jediného kontejneru poznámek. Pokud bude kontejner poznámek moc velký, můžete ho rozdělit na několik stránek nebo přidat popisná záhlaví. (Čtečky obrazovky označují kontejnery poznámek jako bloky obsahu.)

Použijte tabulky s jednoduchou strukturou.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Všechny tabulky vytvořené v aplikaci OneNote pro Mac se standardně vytvářejí s řádkem záhlaví. Pokud chcete přidat záhlaví tabulky, které se odebralo, musíte záhlaví tabulek přidat v desktopové aplikaci pro Windows.

Pomocí Kontroly přístupnosti zkontrolujte, že tabulky neobsahují vnořené tabulky.

Zpřístupněte zvuk a videa pro zrakově a sluchově postižené uživatele.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, které nejsou vidět na obrazovce.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Pokud je to možné, ujistěte se, že zvukové soubory a videosoubory jsou přístupné, než je vložíte do OneNotu.

Do poznámkového bloku můžete také vložit další soubor s podpůrnými titulky, popisky nebo popisem videa.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte alternativní text k obrázkům, jako jsou fotky, grafika, kliparty a snímky obrazovky. Čtečky obrazovky pak budou moct obrázky popsat uživatelům.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek v poznámkovém bloku a vyberte Alternativní text .

 2. Zadejte do příslušných polí název a popis. Buďte struční, začněte nejdůležitějšími informacemi a snažte se sdělit obsah a funkci obrázku. Až budete hotovi, klikněte na OK.

  Tip: Vyplňte obě pole, Název i Popis, protože tyto informace můžou různé čtečky obrazovky číst jinak.

  Dialogové okno Alternativní text pro Mac Sierra

Přidání alternativního textu k vloženým souborům

Přidejte alternativní text k vloženým souborům, například podpůrné materiály, popisy úloh nebo šablony sestav, aby čtečky obrazovky mohly přečíst popis souboru.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor v poznámkovém bloku a vyberte Alternativní text.

 2. Zadejte název a popis souboru.

  Přidání alternativního textu k vloženým souborům ve OneNotu pro Mac
 3. Až budete hotoví, vyberte OK.

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů a textu

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy a text v poznámkových blocích OneNotu.

Přidání výstižného textu hypertextového odkazu

Když k textu přidáte výstižný hypertextový odkaz, dozví se uživatel, co se za odkazem skrývá.

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení klikněte na pásu karet na Odkaz.

 3. Text, který jste vybrali, se zobrazí v poli Text k zobrazení. Jde o text hypertextového odkazu. V případě potřeby ho můžete změnit.

  Tip: Vyhněte se použití výrazu „klikněte sem“ a podobným obecným výrazům. Text odkazu by měl popisovat cílovou stránku přesně a stručně.

 4. Přidejte adresu URL hypertextového odkazu do pole Adresa. Adresu můžete zkopírovat a vložit z původního umístění.

  Dialogové okno Hypertextový odkaz na Macu

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Přejmenování oddílů

Popisné a přesné názvy oddílů pomáhají uživatelům najít správný oddíl.

 1. V seznamu oddílů klikněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu, kterou chcete upravit, a vyberte Přejmenovat.

 2. Zadejte nový název.

  Místní nabídka oddílu se zvýrazněnou možností pro přejmenování oddílu

Odstranění oddílů

Odeberte všechny nepoužívané oddíly, ve kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V seznamu oddílů klikněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu, kterou chcete odebrat, a vyberte Odstranit oddíl.

  Místní nabídka oddílu se zvýrazněnou možností pro odstranění oddílu na Macu

 2. V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na Ano.

Přejmenování skupin oddílů

Popisné a přesné názvy skupin oddílů pomáhají uživatelům najít správnou skupinu oddílů.

 1. V seznamu oddílů klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu oddílů, kterou chcete přejmenovat.

 2. Vyberte Přejmenovat.

  Přejmenování skupiny oddílů ve OneNotu pro Mac
 3. Zadejte nový název pro skupinu oddílů a stiskněte Enter.

Odstranění skupin oddílů

Odeberte všechny nepoužívané skupiny oddílů, ve kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V seznamu oddílů klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu oddílů, kterou chcete odebrat.

 2. Vyberte Delete (Odstranit).

  Odstranění skupiny oddílů ve OneNotu pro Mac
 3. V potvrzovacím dialogovém okně vyberte Ano.

Pojmenování nebo přejmenování stránky

Popisné a přesné názvy stránek pomáhají uživatelům najít správnou stránku.

 1. V seznamu stránek klikněte pravým tlačítkem myši na stránku, kterou chcete pojmenovat nebo přejmenovat.

 2. Vyberte Přejmenovat.

  Přejmenování stránky ve OneNotu pro Mac
 3. Zadejte název stránky.

Odstranění stránky

Odeberte všechny nepoužívané stránky, na kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V seznamu stránek klikněte pravým tlačítkem myši na stránku, kterou chcete odebrat.

  Odstranění stránky ve OneNotu pro Mac
 2. Vyberte Odstranit.

Použití přístupnějšího formátu textu

Pokud chcete zlepšit formátování textu, používejte jednoduché bezpatkové písmo a vyberte větší velikost písma. Text zarovnávejte doleva a vyhněte se nadbytečnému používání velkých písmen a kurzívy.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete formátovat.

 2. Na kartě Domů můžete vybrat například větší velikost písma a bezpatkový typ písma. Můžete využít i další možnosti formátování, například zvýraznit text pomocí tučného písma.

Použití přístupnější barvy textu

Abyste měli jistotu, že se text správně zobrazí v režimu Vysoký kontrast, použijte automatické nastavení barev písma.

 1. Vyberte text.

 2. Na kartě Domů klikněte na šipku dolů vedle tlačítka Barva písma a klikněte na Automatická.

  Rozevírací nabídka barvy písma ve OneNotu pro Mac

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Předdefinované styly nadpisu umožňují vytvořit osnovu stránek poznámkového bloku pro čtečky obrazovky. Čtečky obrazovky neinterpretují text napsaný velkým a tučným písmem jako nadpis, pokud nejsou použité předdefinované styly.

 1. Vyberte text, ze kterého chce vytvořit nadpis.

 2. Na kartě Domů vyberte styl nadpisu, například Nadpis 2.

  Nabídka stylu nadpisu ve OneNotu pro Mac

Použití seznamů s odrážkami

Kde je to vhodné, rozdělte text do odrážek, abyste zlepšili čitelnost a navigaci.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Odrážky.

 3. Pokud chcete změnit styl odrážek, klikněte na šipku dolů vedle tlačítka Odrážky.

 4. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

  Rozevírací nabídka seznamu s odrážkami na Macu

  Tip: Každou položku seznamu ukončete tečkou nebo čárkou, aby čtečky obrazovky použily pauzu.

Použití číslovaných seznamů

Kde je to vhodné, použijte číslované seznamy. Čtou se snadněji než souvislý blok textu.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Číslování.

 3. Pokud chcete změnit styl číslování, klikněte na šipku dolů vedle tlačítka Číslování.

  Rozevírací nabídka číslovaného seznamu na Macu
 4. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

Použití vhodných mezer v textu

Abyste zlepšili čitelnost, zvětšete nebo zmenšete volné místo mezi větami a odstavci.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Zarovnání odstavce.

 3. Klikněte na požadované zarovnání.

  Rozevírací nabídka zarovnání odstavce na Macu

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k Wordovým dokumentům pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k excelovým dokumentům pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k PowerPointovým prezentacím pro osoby s postižením

Zpřístupnění e-mailu v Outlooku lidem s postižením

Poznámka: V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta můžou být jiné než pro iPad.

Následující tabulka obsahuje doporučené postupy pro vytváření poznámkových bloků aplikace OneNote pro iOS, které budou přístupné všem lidem.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem obrázků a vloženým souborům přidejte alternativní text.

Alternativní text popisující obrázky a další objekty je velmi důležitý pro lidi, kteří nemůžou vidět obrazovku. Čtečky obrazovky předčítají alternativní text nahlas, takže jsou to jediné informace, které se některým lidem o obrázcích a objektech dostanou. Ujistěte se, že je alternativní text výstižný.

Nepoužívejte obrázky jako jediný způsob sdělení textového obsahu, protože dlouhý alternativní text je pomocí čtečky obrazovky obtížně čitelný.

Alternativní text se přidává k obrázku nebo objektu kvůli nevidomým. Má být stručný, ale zároveň musí obsahovat popis důležitých věcí na obrázku.

Pokud musíte použít obrázek s krátkým textem, zopakujte ho v základním textu.

Když vkládáte soubor jako výtisk, nezapomeňte originální soubor uvést na stránce jako alternativní zdroj informací.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k vloženým souborům

Přidání výstižného textu hypertextového odkazu

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem „Klikněte sem“ uveďte celý název cílové stránky.

Přidání výstižného textu hypertextového odkazu

Skupinám oddílů, oddílům a stránkám dejte jedinečné názvy a odeberte prázdné položky.

V poznámkových blocích s obsahem, který má popisný název, se vám budou snadněji vyhledávat konkrétní informace. Pomůže to také lidem, kteří používají čtečku obrazovky, aby zjistili, co oddíl, skupina oddílů nebo stránka obsahují, aniž by je museli otevřít.

Přejmenování oddílů

Odstranění oddílů

Přejmenování skupin oddílů

Odstranění skupin oddílů

Pojmenování nebo přejmenování stránky

Odstranění stránky

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Důležité je nepoužívat ke sdělování informací jenom barvu. Vytvořte text, který duplikuje význam barvy nebo dalších smyslově vnímaných vlastností.

Snažte se sdělit potřebné informace jiným způsobem, třeba obrazcem nebo popiskem, abyste se této chybě vyhnuli. Místo zeleného a červeného stínování můžete použít třeba zelené zaškrtnutí pro úspěch a červený křížek pro neúspěch.

Použití přístupnějšího formátu písma

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v poznámkových blocích by měl být čitelný v režimu vysokého kontrastu tak, aby ho mohli dobře vidět všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují lidem s poruchou zraku rozlišovat text a obrazce.

Barvu textu můžete změnit v desktopové aplikaci, aplikaci pro Windows 10 i online verzích OneNotu. Změněné barvy se zobrazí při otevření poznámkového bloku ve verzi pro iOS. Pokyny k použití přístupnějších barev textu ve OneNotu pro Windows, Mac, Windows 10 a v online verzi aplikace najdete v odpovídajících částech v tomto článku.

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Dyslektici mají potíže s vnímáním textu, protože obtížně rozlišují písmena a slova. Řádek textu jim může připadat vsunutý do řádku pod ním nebo se jim zdá, že sousední písmena jsou spojená.

Více prázdných řádků nebo po sobě jdoucích mezer může navigaci na klávesnici zpomalit a ztížit použití čtečky obrazovky.

Namáhavost čtení můžete snížit například takto:

 • Používejte dobře známá bezpatková písma, jako jsou například Arial nebo Calibri.

 • Nepoužívejte jenom samá velká písmena a v nadbytečné míře kurzívu nebo podtržení.

 • Mezi řádky a odstavci používejte dostatek volného místa, ale vyhněte se dvěma nebo více mezerám mezi slovy a dvěma prázdným řádkům mezi odstavci.

 • Zarovnávejte odstavce doleva, ne do bloku. Vyhnete se tak nerovnoměrným mezerám mezi slovy, které vytvářejí dojem, že odstavcem protéká volné místo.

Použití přístupnějšího formátu textu

Použití vhodných mezer v textu

Informace umístěte do jednoho kontejneru poznámek.

Ve OneNotu můžete přidat poznámky kamkoli na stránku tak, že kliknete a přidáte obsah. Tím vytvoříte nový kontejner poznámek.

Umístění všech poznámek na stránce do jednoho kontejneru pomáhá uživatelům čteček obrazovky přečíst všechno najednou. Nemusí přecházet na více míst na stránce.

Zkuste přesunout všechny informace na stránce do jediného kontejneru poznámek. Pokud bude kontejner poznámek moc velký, můžete ho rozdělit na několik stránek nebo přidat popisná záhlaví. (Čtečky obrazovky označují kontejnery poznámek jako bloky obsahu.)

Použijte tabulky s jednoduchou strukturou.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Všechny tabulky vytvořené v aplikaci OneNote pro iOS se standardně vytvářejí s řádkem záhlaví. Pokud chcete přidat záhlaví tabulky, které se odebralo, musíte záhlaví tabulek přidat v desktopové aplikaci pro Windows.

Abyste měli jistotu, že tabulky neobsahují vnořené tabulky, zkontrolujte je vizuálně v OneNote pro iOS nebo použijte kontrolu přístupnosti na ploše, v aplikaci Windows 10 nebo v online verzích aplikace OneNote.

Zpřístupněte zvuk a videa pro zrakově a sluchově postižené uživatele.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, které nejsou vidět na obrazovce.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Pokud je to možné, ujistěte se, že zvukové soubory a videosoubory jsou přístupné, než je vložíte do OneNotu.

Do poznámkového bloku můžete také vložit další soubor s podpůrnými titulky, popisky nebo popisem videa.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte alternativní text k obrázkům, jako jsou fotky, grafika, kliparty a snímky obrazovky. Čtečky obrazovky pak budou moct obrázky popsat uživatelům.

 1. V poznámkovém bloku klepněte na obrázek a přidržte ho, v místní nabídce potáhněte prstem doleva a klepněte na Alternativní text.

 2. Do příslušných polí zadejte název a popis. Buďte struční, začněte nejdůležitějšími informacemi a snažte se sdělit, jaký má obrázek obsah a funkci. Až bude všechno připravené, klepněte na Hotovo.

  Tip: Vyplňte obě pole, NÁZEVPOPIS, protože tyto informace můžou různé čtečky obrazovky číst jinak.

  Dialogové okno Alternativní text v iPhonu

Přidání alternativního textu k vloženým souborům

Přidejte alternativní text k vloženým souborům, například podpůrné materiály, popisy úloh nebo šablony sestav, aby čtečky obrazovky mohly přečíst popis souboru.

 1. V poznámkovém bloku klepněte na soubor a podržte ho.

 2. V místní nabídce potáhněte prstem doleva a klepněte na Alternativní text.

 3. Zadejte název a popis souboru.

  Přidání alternativního textu k vloženému souboru ve OneNotu pro iOS
 4. Až budete hotoví, klepněte na OK.

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů a textu

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy a text v poznámkových blocích aplikace OneNote pro iOS.

Přidání výstižného textu hypertextového odkazu

Přidáním hypertextového odkazu k výstižnému textu můžete uživatelům sdělit informace o odkazu.

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz.

 2. Na řádku nabídek potáhněte prstem doleva a klepněte na tlačítko Vložit odkaz.

  Tlačítko odkazu na řádku nabídek v iPhonu
 3. Text, který jste vybrali, se zobrazí v poli ZOBRAZIT. Bude textem hypertextového odkazu. V případě potřeby ho můžete změnit.

  Tip: Vyhněte se použití výrazu „klikněte sem“ a podobným obecným výrazům. Text odkazu by měl popisovat cílovou stránku přesně a stručně.

 4. Zadejte adresu URL hypertextového odkazu do pole ADRESA.

  Poznámka: Adresu můžete také zkopírovat a vložit.

 5. Klepněte na Hotovo.

  Dialogové okno Hypertextový odkaz v iPhonu

Přejmenování oddílů

Popisné a přesné názvy oddílů pomáhají uživatelům najít správný oddíl.

 1. V poznámkovém bloku klepněte na kartu oddílu, kterou chcete přejmenovat, a podržte ji. Na řádku nabídek klepněte na tlačítko Přejmenovat.

  Tlačítko pro přejmenování oddílu na řádku nabídek v iPhonu

 2. Zadejte nový název a klepněte na Hotovo.

Odstranění oddílů

Odeberte všechny nepoužívané oddíly, ve kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V poznámkovém bloku klepněte na kartu oddílu, kterou chcete odebrat, a podržte ji. Na řádku nabídek klepněte na tlačítko Odebrat.

  Tlačítko pro odebrání oddílu na řádku nabídek v iPhonu

 2. V potvrzovacím dialogovém okně klepněte na Odstranit.

Přejmenování skupin oddílů

Popisné a přesné názvy skupin oddílů pomáhají uživatelům najít správnou skupinu oddílů.

 1. V seznamu ODDÍLY klepněte na skupinu oddílů, kterou chcete přejmenovat, a podržte ji.

 2. Na řádku nabídek klepněte na tlačítko Přejmenovat Tlačítko pro přejmenování oddílů nebo skupiny oddílů ve OneNotu pro iOS .

  Přejmenování skupiny oddílů ve OneNotu pro iOS
 3. Zadejte nový název pro skupinu oddílů a potom klepněte na Hotovo.

Odstranění skupin oddílů

Odeberte všechny nepoužívané skupiny oddílů, ve kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V seznamu ODDÍLY klepněte na skupinu oddílů, kterou chcete odebrat, a podržte ji.

 2. Na řádku nabídek klepněte na tlačítko Odebrat Tlačítko pro odstranění stránky, oddílu nebo skupiny oddílů ve OneNotu pro iOS .

  Odstranění skupiny oddílů ve OneNotu pro iOS
 3. V potvrzovacím dialogovém okně vyberte Odstranit.

Pojmenování nebo přejmenování stránky

Popisné a přesné názvy stránek pomáhají uživatelům najít správnou stránku.

 1. V seznamu STRÁNKY klepněte na stránku, kterou chcete pojmenovat nebo přejmenovat.

 2. Zadejte název na řádek pro název stránky, který se nachází nad datem a časem.

  Přejmenování stránky ve OneNotu pro iOS

Odstranění stránky

Odeberte všechny nepoužívané stránky, na kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V seznamu STRÁNKY klepněte na stránku, kterou chcete odebrat, a podržte ji.

 2. V místní nabídce klepněte na tlačítko Odebrat Tlačítko pro odstranění stránky, oddílu nebo skupiny oddílů ve OneNotu pro iOS .

  Odstranění stránky ve OneNotu pro iOS

Použití přístupnějšího formátu písma

Pokud chcete zlepšit formátování textu, používejte jednoduché bezpatkové písmo a vyberte větší velikost písma. Text zarovnávejte doleva a vyhněte se nadbytečnému používání velkých písmen a kurzívy.

Použití formátování textu

 1. Vyberte část textu, kterou chcete formátovat.

 2. Na řádku nabídek můžete pro zdůraznění vybrat například tučné písmo, kurzívu nebo podtržení. Klepněte na možnost, kterou chcete vybrat.

  Tlačítko tučného textu na řádku nabídek v iPhonu

Změna typu a velikosti písma

 1. V zobrazení Poznámkové bloky klepněte na tlačítko Nastavení.

  Tlačítko Nastavení v poznámkových blocích v iPhonu
 2. Nastavení klepněte na Úprava a zobrazení.

 3. Vyberte větší velikost písma a typ písma sans-serif.

  Možnosti pro změnu typu a velikosti písma v Nastavení v iPhonu

Použití seznamů s odrážkami

Kde je to vhodné, rozdělte souvislý text do odrážek, abyste zlepšili čitelnost a navigaci.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. Na řádku nabídek klepněte na tlačítko Odrážky.

  Tlačítko seznamu s odrážkami na řádku nabídek v iPhonu

 3. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

  Tip: Každou položku seznamu ukončete tečkou nebo čárkou, aby čtečky obrazovky použily pauzu.

Použití číslovaných seznamů

Pro posloupnosti použijte číslované seznamy. Čtou se snadněji než souvislý blok textu.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. Na řádku nabídek klepněte na tlačítko Číslování.

  Tlačítko uspořádaného seznamu na řádku nabídek v iPhonu

 3. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

Použití vhodných mezer v textu

Abyste předešli nepravidelným mezerám mezi slovy, zarovnejte odstavce doleva.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete změnit.

 2. Na řádku nabídek klepněte na tlačítko Zmenšit odsazení.

  Tlačítko zarovnání doleva na řádku nabídek v iPhonu

Viz také

Usnadnění přístupu k Wordovým dokumentům pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k excelovým dokumentům pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k PowerPointovým prezentacím pro osoby s postižením

Zpřístupnění e-mailu v Outlooku lidem s postižením

Poznámka: V tomto tématu se předpokládá, že používáte telefon s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

Následující tabulka obsahuje doporučené postupy pro vytváření poznámkových bloků OneNotu pro Android, které budou přístupné všem lidem.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem obrázků a vloženým souborům přidejte alternativní text.

Alternativní text popisující obrázky a další objekty je velmi důležitý pro lidi, kteří nemůžou vidět obrazovku. Čtečky obrazovky předčítají alternativní text nahlas, takže jsou to jediné informace, které se některým lidem o obrázcích a objektech dostanou. Ujistěte se, že je alternativní text výstižný.

Nepoužívejte obrázky jako jediný způsob sdělení textového obsahu, protože dlouhý alternativní text je pomocí čtečky obrazovky obtížně čitelný.

Alternativní text se přidává k obrázku nebo objektu kvůli nevidomým. Má být stručný, ale zároveň musí obsahovat popis důležitých věcí na obrázku.

Pokud musíte použít obrázek s krátkým textem, zopakujte ho v základním textu.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Alternativní text můžete přidat k vloženým souborům v desktopové aplikaci, aplikaci pro Windows 10 a v online verzích OneNotu. Pokyny k přidání alternativního textu k vloženým souborům ve OneNotu pro Windows, Mac, Windows 10 a v online verzi aplikace najdete v odpovídajících částech v tomto článku.

Přidejte výstižný text hypertextového odkazu.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem „Klikněte sem“ uveďte celý název cílové stránky.

Přidání výstižného textu hypertextového odkazu

Skupinám oddílů, oddílům a stránkám dejte jedinečné názvy a odeberte prázdné položky.

V poznámkových blocích s obsahem, který má popisný název, se vám budou snadněji vyhledávat konkrétní informace. Pomůže to také lidem, kteří používají čtečku obrazovky, aby zjistili, co oddíl, skupina oddílů nebo stránka obsahují, aniž by je museli otevřít.

Přejmenování oddílů

Odstranění oddílů

Pojmenování nebo přejmenování stránky

Odstranění stránky

Skupiny oddílů můžete přejmenovat a odstranit v desktopové verzi OneNotu a ve verzi této aplikace pro Windows 10. Pokyny k přejmenování nebo odstranění skupin oddílů v aplikaci OneNote pro Windows, Mac nebo Windows 10 najdete v příslušných částech tohoto článku.

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Důležité je nepoužívat ke sdělování informací jenom barvu. Vytvořte text, který duplikuje význam barvy nebo dalších smyslově vnímaných vlastností.

Snažte se sdělit potřebné informace jiným způsobem, třeba obrazcem nebo popiskem, abyste se této chybě vyhnuli. Místo zeleného a červeného stínování můžete použít třeba zelené zaškrtnutí pro úspěch a červený křížek pro neúspěch.

Použití přístupnějšího formátu textu

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v poznámkových blocích by měl být čitelný v režimu vysokého kontrastu tak, aby ho mohli dobře vidět všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují lidem s poruchou zraku rozlišovat text a obrazce.

Barvu textu můžete změnit v desktopové aplikaci, aplikaci pro Windows 10 i online verzích OneNotu. Změněné barvy se zobrazí při otevření poznámkového bloku ve verzi pro Android. Pokyny k použití přístupnějších barev textu ve OneNotu pro Windows, Mac, Windows 10 a v online verzi aplikace najdete v odpovídajících částech v tomto článku.

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Dyslektici mají potíže s vnímáním textu, protože obtížně rozlišují písmena a slova. Řádek textu jim může připadat vsunutý do řádku pod ním nebo se jim zdá, že sousední písmena jsou spojená.

Více prázdných řádků nebo po sobě jdoucích mezer může navigaci na klávesnici zpomalit a ztížit použití čtečky obrazovky.

Namáhavost čtení můžete snížit například takto:

 • Používejte dobře známá bezpatková písma, jako jsou například Arial nebo Calibri.

 • Nepoužívejte jenom samá velká písmena a v nadbytečné míře kurzívu nebo podtržení.

 • Mezi řádky a odstavci používejte dostatek volného místa, ale vyhněte se dvěma nebo více mezerám mezi slovy a dvěma prázdným řádkům mezi odstavci.

 • Zarovnávejte odstavce doleva, ne do bloku. Vyhnete se tak nerovnoměrným mezerám mezi slovy, které vytvářejí dojem, že odstavcem protéká volné místo.

Použití přístupnějšího formátu textu

Použití vhodných mezer v textu

Typ a velikost písma můžete změnit v desktopové aplikaci, aplikaci pro Windows 10 i online verzích OneNotu. Pokyny ke změně typu a velikosti písma ve OneNotu pro Windows, Mac, Windows 10 a v online verzi aplikace najdete v odpovídajících částech v tomto článku.

Informace umístěte do jednoho kontejneru poznámek.

Ve OneNotu můžete přidat poznámky kamkoli na stránku tak, že kliknete a přidáte obsah. Tím vytvoříte nový kontejner poznámek.

Umístění všech poznámek na stránce do jednoho kontejneru pomáhá uživatelům čteček obrazovky přečíst všechno najednou. Nemusí přecházet na více míst na stránce.

Zkuste přesunout všechny informace na stránce do jediného kontejneru poznámek. Pokud bude kontejner poznámek moc velký, můžete ho rozdělit na několik stránek nebo přidat popisná záhlaví. (Čtečky obrazovky označují kontejnery poznámek jako bloky obsahu.)

Použijte tabulky s jednoduchou strukturou.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Všechny tabulky vytvořené v aplikaci OneNote pro Android se standardně vytvářejí s řádkem záhlaví. Pokud chcete přidat záhlaví tabulky, které se odebralo, musíte záhlaví tabulek přidat v desktopové aplikaci pro Windows.

Abyste měli jistotu, že tabulky neobsahují vnořené tabulky, zkontrolujte je vizuálně v OneNote pro Android nebo použijte kontrolu přístupnosti na ploše, v aplikaci Windows 10 nebo v online verzích aplikace OneNote.

Zpřístupněte zvuk a videa pro zrakově a sluchově postižené uživatele.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, které nejsou vidět na obrazovce.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Pokud je to možné, ujistěte se, že zvukové soubory a videosoubory jsou přístupné, než je vložíte do OneNotu.

Do poznámkového bloku můžete také vložit další soubor s podpůrnými titulky, popisky nebo popisem videa.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte alternativní text k obrázkům, jako jsou fotky, grafika, kliparty a snímky obrazovky. Čtečky obrazovky pak budou moct obrázky popsat uživatelům.

 1. V poznámkovém bloku klepněte na obrázek a podržte ho.

 2. V místní nabídce klepněte na tlačítko Další možnosti Tlačítko dalších možností v místní nabídce ve OneNotu pro Android a potom vyberte ALTERNATIVNÍ TEXT.

 3. Do příslušných polí zadejte název a popis obrázku. Buďte struční, začněte nejdůležitějšími informacemi a snažte se sdělit, jaký má obrázek obsah a funkci. Až bude všechno připravené, klepněte na HOTOVO.

  Tip: Vyplňte obě pole, Název i Popis, protože tyto informace můžou různé čtečky obrazovky číst jinak.

  Přidání alternativního textu k obrázkům ve OneNotu pro Android

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů a textu

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy a text v poznámkových blocích OneNotu pro Android.

Přidání výstižného textu hypertextového odkazu

Přidáním hypertextového odkazu k výstižnému textu můžete uživatelům sdělit informace o odkazu.

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz.

 2. Na řádku nabídek potáhněte prstem doleva a klepněte na tlačítko Vložit hypertextový odkaz Tlačítko pro přidání hypertextového odkazu ve OneNotu pro Android .

 3. Text, který jste vybrali, se zobrazí v poli Text k zobrazení. Jde o text hypertextového odkazu. V případě potřeby ho můžete změnit.

  Tip: Vyhněte se použití výrazu „klikněte sem“ a podobným obecným výrazům. Text odkazu by měl popisovat cílovou stránku přesně a stručně.

 4. Zadejte adresu URL hypertextového odkazu do pole Adresa.

  Poznámka: Adresu můžete také zkopírovat a vložit.

 5. Klepněte na HOTOVO.

  Dialogové okno pro přidání hypertextového odkazu ve OneNotu pro Android

Přejmenování oddílů

Popisné a přesné názvy oddílů pomáhají uživatelům najít správný oddíl.

 1. V seznamu ODDÍLY klepněte na oddíl, který chcete přejmenovat, a podržte ho.

 2. V místní nabídce klepněte na Přejmenovat oddíl.

  Přejmenování oddílu ve OneNotu pro Android
 3. Zadejte nový název a klepněte na PŘEJMENOVAT.

Odstranění oddílů

Odeberte všechny nepoužívané oddíly, ve kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V seznamu ODDÍLY klepněte na oddíl, který chcete odebrat, a podržte ho.

 2. V místní nabídce klepněte na Odstranit oddíl.

  Odstranění oddílu ve OneNotu pro Android
 3. V potvrzovacím dialogovém okně klepněte na ODSTRANIT.

Pojmenování nebo přejmenování stránky

Popisné a přesné názvy stránek pomáhají uživatelům najít správné stránky.

 1. V seznamu stránek klepněte na stránku, kterou chcete pojmenovat nebo přejmenovat.

 2. Zadejte název stránky na řádek pro název stránky, který se nachází nad datem a časem.

  Přejmenování stránky ve OneNotu pro Android

Odstranění stránky

Odeberte všechny nepoužívané stránky, na kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V seznamu stránek klepněte na stránku, kterou chcete odebrat, a podržte ji.

 2. V místní nabídce vyberte Odstranit stránku.

  Odstranění stránky v dlouhé místní nabídce ve OneNotu pro Android
 3. V potvrzovacím dialogovém okně vyberte ODSTRANIT.

Použití přístupnějšího formátu písma

Pokud chcete zlepšit formátování textu, můžete například použít tučné písmo, zarovnat text doleva a vyhnout se nadbytečnému používání velkých písmen a kurzívy.

 1. Pokud chcete u textu použít formátování, vyberte část textu, kterou chcete formátovat.

 2. Na řádku nabídek můžete pro zdůraznění vybrat například tučné písmo nebo podtržení. Klepněte na možnost, kterou chcete vybrat.

  Tlačítka pro formátování textu na panelu nástrojů ve OneNotu pro Android

Použití seznamů s odrážkami

Kde je to vhodné, rozdělte souvislý text do odrážek, abyste zlepšili čitelnost a navigaci.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. Na řádku nabídek klepněte na tlačítko Odrážky Tlačítko seznamu s odrážkami ve OneNotu pro Android .

 3. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

  Tip: Každou položku seznamu ukončete tečkou nebo čárkou, aby čtečky obrazovky použily pauzu.

Použití číslovaných seznamů

Pro posloupnosti použijte číslované seznamy. Čtou se snadněji než souvislý blok textu.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. Na řádku nabídek klepněte na tlačítko Číslování Tlačítko číslovaného seznamu ve OneNotu pro Android .

 3. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

Použití vhodného zarovnání textu

Abyste předešli nepravidelným mezerám mezi slovy, zarovnejte odstavce doleva.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete změnit.

 2. Na řádku nabídek klepněte na tlačítko Zmenšit odsazení Tlačítko zarovnání doleva ve OneNotu pro Android .

Viz také

Usnadnění přístupu k Wordovým dokumentům pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k excelovým dokumentům pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k PowerPointovým prezentacím pro osoby s postižením

Zpřístupnění e-mailu v Outlooku lidem s postižením

Následující tabulka obsahuje doporučené postupy pro vytváření poznámkových bloků aplikace OneNote pro Windows 10, které budou přístupné všem lidem.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem obrázků a vloženým souborům přidejte alternativní text.

Alternativní text popisující obrázky a další objekty je velmi důležitý pro lidi, kteří nemůžou vidět obrazovku. Čtečky obrazovky předčítají alternativní text nahlas, takže jsou to jediné informace, které se některým lidem o obrázcích a objektech dostanou. Ujistěte se, že je alternativní text výstižný.

Nepoužívejte obrázky jako jediný způsob sdělení textového obsahu, protože dlouhý alternativní text je pomocí čtečky obrazovky obtížně čitelný.

Alternativní text se přidává k obrázku nebo objektu kvůli nevidomým. Má být stručný, ale zároveň musí obsahovat popis důležitých věcí na obrázku.

Pokud musíte použít obrázek s krátkým textem, zopakujte ho v základním textu.

Když vkládáte soubor jako výtisk, nezapomeňte originální soubor uvést na stránce jako alternativní zdroj informací.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k vloženým souborům

Pokud chcete najít chybějící alternativní text, použijte Kontrolu přístupnosti.

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem „Klikněte sem“ uveďte celý název cílové stránky.

Přidání výstižného textu hypertextového odkazu

Skupinám oddílů, oddílům a stránkám dejte jedinečné názvy a odeberte prázdné položky.

V poznámkových blocích s obsahem, který má popisný název, se vám budou snadněji vyhledávat konkrétní informace. Pomůže to také lidem, kteří používají čtečku obrazovky, aby zjistili, co oddíl, skupina oddílů nebo stránka obsahují, aniž by je museli otevřít.

Přejmenování oddílů

Odstranění oddílů

Přejmenování skupin oddílů

Odstranění skupin oddílů

Pojmenování nebo přejmenování stránky

Odstranění stránky

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Důležité je nepoužívat ke sdělování informací jenom barvu. Vytvořte text, který duplikuje význam barvy nebo dalších smyslově vnímaných vlastností.

Snažte se sdělit potřebné informace jiným způsobem, třeba obrazcem nebo popiskem, abyste se této chybě vyhnuli. Místo zeleného a červeného stínování můžete použít třeba zelené zaškrtnutí pro úspěch a červený křížek pro neúspěch.

Použití přístupnějšího formátu písma

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v poznámkových blocích by měl být čitelný v režimu vysokého kontrastu tak, aby ho mohli dobře vidět všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují lidem s poruchou zraku rozlišovat text a obrazce.

Použití přístupnější barvy textu

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Dyslektici mají potíže s vnímáním textu, protože obtížně rozlišují písmena a slova. Řádek textu jim může připadat vsunutý do řádku pod ním nebo se jim zdá, že sousední písmena jsou spojená.

Více prázdných řádků nebo po sobě jdoucích mezer může navigaci na klávesnici zpomalit a ztížit použití čtečky obrazovky.

Namáhavost čtení můžete snížit například takto:

 • Používejte dobře známá bezpatková písma, jako jsou například Arial nebo Calibri.

 • Nepoužívejte jenom samá velká písmena a v nadbytečné míře kurzívu nebo podtržení.

 • Mezi řádky a odstavci používejte dostatek volného místa, ale vyhněte se dvěma nebo více mezerám mezi slovy a dvěma prázdným řádkům mezi odstavci.

 • Zarovnávejte odstavce doleva, ne do bloku. Vyhnete se tak nerovnoměrným mezerám mezi slovy, které vytvářejí dojem, že odstavcem protéká volné místo.

Použití přístupnějšího formátu textu

Použití vhodného zarovnání textu

Používejte předdefinované nadpisy a styly.

Software čtečky obrazovky rozpozná integrované styly nadpisů jako nadpisy a oznámí je posluchači. Software čtečky obrazovky také umožňuje navigaci po nadpisech. Abyste čtečkám obrazovky usnadnili čtení poznámek, používejte ve OneNotu logické pořadí nadpisů a integrované nástroje pro formátování.

Lidem s poruchou čtení, jako je dyslexie, nadpisy pomáhají tím, že informacím dodávají strukturu. Nadpisy rozdělují informace do menších bloků, které jsou přehlednější a srozumitelnější.

Pokud chcete zjednodušit navigaci, uspořádejte nadpisy podle předepsaného logického pořadí. To znamená, že napřed použijete Nadpis 1, Nadpis 2 a potom Nadpis 3, místo Nadpis 3, Nadpis 1 a potom Nadpis 2.

Používejte nadpisy, abyste uspořádali informace v poznámkách do menších bloků. V ideálním případě by pod každým nadpisem mělo být jen několik odstavců.

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Použití seznamů s odrážkami

Použití uspořádaných seznamů

Informace umístěte do jednoho kontejneru poznámek.

Ve OneNotu můžete přidat poznámky kamkoli na stránku tak, že kliknete a přidáte obsah. Tím vytvoříte nový kontejner poznámek.

Umístění všech poznámek na stránce do jednoho kontejneru pomáhá uživatelům čteček obrazovky přečíst všechno najednou. Nemusí přecházet na více míst na stránce.

Zkuste přesunout všechny informace na stránce do jediného kontejneru poznámek. Pokud bude kontejner poznámek moc velký, můžete ho rozdělit na několik stránek nebo přidat popisná záhlaví. (Čtečky obrazovky označují kontejnery poznámek jako bloky obsahu.)

Použijte tabulky s jednoduchou strukturou.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Všechny tabulky vytvořené v aplikaci OneNote pro Windows 10 se standardně vytvářejí s řádkem záhlaví. Pokud chcete přidat záhlaví tabulky, které se odebralo, musíte záhlaví tabulek přidat v desktopové aplikaci pro Windows.

Zpřístupněte zvuk a videa pro zrakově a sluchově postižené uživatele.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, které nejsou vidět na obrazovce.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Pokud je to možné, ujistěte se, že zvukové soubory a videosoubory jsou přístupné, než je vložíte do OneNotu.

Do poznámkového bloku můžete také vložit další soubor s podpůrnými titulky, popisky nebo popisem videa.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte alternativní text k obrázkům, jako jsou fotky, grafika, kliparty a snímky obrazovky. Čtečky obrazovky pak budou moct obrázky popsat uživatelům.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek v poznámkovém bloku a vyberte Obrázek > Alternativní text.

 2. Do příslušných polí zadejte název a popis. Buďte struční, začněte nejdůležitějšími informacemi a snažte se sdělit, jaký má obrázek obsah a funkci. Až bude všechno připravené, vyberte Hotovo.

  Tip: Vyplňte obě pole, Název i Popis, protože tyto informace můžou různé čtečky obrazovky číst jinak.

  Dialogové okno pro přidání alternativního textu ve OneNotu pro Windows 10

Přidání alternativního textu k vloženým souborům

Přidejte alternativní text k vloženým souborům, například podpůrné materiály, popisy úloh nebo šablony sestav, aby čtečky obrazovky mohly přečíst popis souboru.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na soubor na stránce.

 2. Vyberte Soubor > Alternativní Text.

 3. Zadejte název a popis souboru.

  Přidání alternativního textu k vloženým souborům ve OneNotu pro Windows 10
 4. Vyberte Hotovo.

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů a textu

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy a text v poznámkových blocích OneNotu.

Přidání výstižného textu hypertextového odkazu

Přidáním hypertextového odkazu k výstižnému textu můžete uživatelům sdělit informace o odkazu.

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení vyberte Odkaz.

 3. Text, který jste vybrali, se zobrazí v poli Text k zobrazení. Jde o text hypertextového odkazu. V případě potřeby ho můžete změnit.

  Tip: Vyhněte se použití výrazu „klikněte sem“ a podobným obecným výrazům. Text odkazu by měl popisovat cílovou stránku přesně a stručně.

 4. Zadejte adresu URL hypertextového odkazu do pole Adresa.

  Tip: Adresu můžete také zkopírovat a vložit.

 5. Vyberte Vložit.

  Snímek obrazovky s dialogem pro přidání hypertextového odkazu ve OneNotu pro Windows 10

Přejmenování oddílů

Popisné a přesné názvy oddílů pomáhají uživatelům najít správný oddíl.

 1. V poznámkovém bloku klikněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu, kterou chcete upravit, a vyberte Přejmenovat oddíl.

  Snímek obrazovky s místní nabídkou pro přejmenování karty oddílu ve OneNotu pro Windows 10

 2. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter.

Odstranění oddílů

Odeberte všechny nepoužívané oddíly, ve kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V poznámkovém bloku klikněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu, kterou chcete odebrat, a vyberte Odstranit oddíl.

  Snímek obrazovky s místní nabídkou pro odstranění karty oddílu ve OneNotu pro Windows 10

 2. V potvrzovacím dialogovém okně vyberte Odstranit oddíl.

Přejmenování skupin oddílů

Popisné a přesné názvy skupin oddílů pomáhají uživatelům najít správnou skupinu oddílů.

 1. V seznamu oddílů klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu oddílů, kterou chcete přejmenovat, a vyberte Přejmenovat skupinu oddílů.

  Přejmenování skupin oddílů ve OneNotu pro Windows 10
 2. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter.

Odstranění skupin oddílů

Odeberte všechny nepoužívané skupiny oddílů, ve kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V seznamu oddílů klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu oddílů, kterou chcete odebrat, a vyberte Odebrat skupinu oddílů.

  Odstranění skupin oddílů ve OneNotu pro Windows 10
 2. V potvrzovacím dialogovém okně vyberte Odstranit.

Pojmenování nebo přejmenování stránky

Popisné a přesné názvy stránek pomáhají uživatelům najít správnou stránku.

 1. V seznamu stránek klikněte pravým tlačítkem myši na stránku, kterou chcete pojmenovat nebo přejmenovat.

 2. Vyberte Přejmenovat stránku.

  Přejmenování stránek ve OneNotu pro Windows 10
 3. Zadejte název stránky.

Odstranění stránky

Odeberte všechny nepoužívané stránky, na kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V seznamu stránek klikněte pravým tlačítkem myši na stránku, kterou chcete odebrat.

 2. Vyberte Odstranit stránku.

  Odebrání stránky ve OneNotu pro Windows 10

Použití přístupnějšího formátu textu

Pokud chcete zlepšit formátování textu, používejte jednoduché bezpatkové písmo a vyberte větší velikost písma. Text zarovnávejte doleva a vyhněte se nadbytečnému používání velkých písmen a kurzívy.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete formátovat.

 2. Na kartě Domů můžete vybrat například větší velikost písma a bezpatkový typ písma. Můžete využít i další možnosti formátování, například zvýraznit text pomocí tučného písma.

  Tlačítka pro formátování textu na kartě Domů ve OneNotu pro Windows 10

Použití přístupnější barvy textu

Abyste měli jistotu, že se text správně zobrazí v režimu Vysoký kontrast, použijte automatické nastavení barev písma.

 1. Vyberte text.

 2. Na kartě Domů klikněte na šipku dolů vedle tlačítka Barva písma Tlačítko písma ve OneNotu pro Windows 10 .

 3. Vyberte Automatická.

  Nabídka barvy textu ve OneNotu pro Windows 10

Použití vhodného zarovnání textu

Abyste předešli nepravidelným mezerám mezi slovy, zarovnejte odstavce doleva.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Formát odstavce Tlačítko formátování odstavce ve OneNotu pro Windows 10 .

 3. Vyberte Zarovnat doleva Tlačítko zarovnání doleva ve OneNotu pro Windows 10 .

  Zarovnání odstavců doleva ve OneNotu pro Windows 10

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Předdefinované styly nadpisu umožňují vytvořit osnovu stránek poznámkového bloku pro čtečky obrazovky. Čtečky obrazovky neinterpretují text napsaný velkým a tučným písmem jako nadpis, pokud nejsou použité předdefinované styly.

 1. Vyberte text, ze kterého chce vytvořit nadpis.

 2. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Styly Tlačítko formátování odstavce ve OneNotu pro Windows 10 .

  Nabídka stylů ve OneNotu pro Windows 10
 3. Vyberte styl nadpisu, například Nadpis 2.

  Seznam nadpisů ve OneNotu pro Windows 10

Použití seznamů s odrážkami

Kde je to vhodné, rozdělte souvislý text do odrážek, abyste zlepšili čitelnost a navigaci.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Seznam s odrážkami.

  Výběr seznamu s odrážkami pomocí tlačítka na kartě Domů ve OneNotu pro Windows 10

 3. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

  Tip: Každou položku seznamu ukončete tečkou nebo čárkou, aby čtečky obrazovky použily pauzu.

Použití číslovaných seznamů

Pro posloupnosti použijte číslované seznamy. Čtou se snadněji než souvislý blok textu.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Číslování a vyberte styl.

  Výběr číslovaného seznamu pomocí tlačítka na kartě Domů ve OneNotu pro Windows 10

 3. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

Viz také

Usnadnění přístupu k Wordovým dokumentům pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k PowerPointovým prezentacím pro osoby s postižením

Zpřístupnění e-mailu v Outlooku lidem s postižením

Následující tabulka obsahuje doporučené postupy pro vytváření poznámkových bloků aplikace OneNote Online, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem obrázků a vloženým souborům přidejte alternativní text.

Alternativní text popisující obrázky a další objekty je velmi důležitý pro lidi, kteří nemůžou vidět obrazovku. Čtečky obrazovky předčítají alternativní text nahlas, takže jsou to jediné informace, které se některým lidem o obrázcích a objektech dostanou. Ujistěte se, že je alternativní text výstižný.

Nepoužívejte obrázky jako jediný způsob sdělení textového obsahu, protože dlouhý alternativní text je pomocí čtečky obrazovky obtížně čitelný.

Alternativní text se přidává k obrázku nebo objektu kvůli nevidomým. Má být stručný, ale zároveň musí obsahovat popis důležitých věcí na obrázku.

Pokud musíte použít obrázek s krátkým textem, zopakujte ho v základním textu.

Když vkládáte soubor jako výtisk, nezapomeňte originální soubor uvést na stránce jako alternativní zdroj informací.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k vloženým souborům

Přidejte výstižný text hypertextového odkazu.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem „Klikněte sem“ uveďte celý název cílové stránky.

Přidání výstižného textu hypertextového odkazu

Skupinám oddílů, oddílům a stránkám dejte jedinečné názvy a odeberte prázdné položky.

V poznámkových blocích s obsahem, který má popisný název, se vám budou snadněji vyhledávat konkrétní informace. Pomůže to také lidem, kteří používají čtečku obrazovky, aby zjistili, co oddíl, skupina oddílů nebo stránka obsahují, aniž by je museli otevřít.

Přejmenování oddílů

Odstranění oddílů

Pojmenování nebo přejmenování stránky

Odstranění stránky

Skupiny oddílů můžete přejmenovat nebo odstranit v desktopové verzi OneNotu nebo ve verzi této aplikace pro Windows 10. Pokyny k přejmenování a odstranění skupin oddílů v desktopové aplikaci pro Windows a v aplikaci pro Windows 10 najdete v odpovídajících částech v tomto článku.

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Důležité je nepoužívat ke sdělování informací jenom barvu. Vytvořte text, který duplikuje význam barvy nebo dalších smyslově vnímaných vlastností.

Snažte se sdělit potřebné informace jiným způsobem, třeba obrazcem nebo popiskem, abyste se této chybě vyhnuli. Místo zeleného a červeného stínování můžete použít třeba zelené zaškrtnutí pro úspěch a červený křížek pro neúspěch.

Použití přístupnějšího formátu písma

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v poznámkových blocích by měl být čitelný v režimu vysokého kontrastu tak, aby ho mohli dobře vidět všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují lidem s poruchou zraku rozlišovat text a obrazce.

Použití přístupnější barvy textu

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Dyslektici mají potíže s vnímáním textu, protože obtížně rozlišují písmena a slova. Řádek textu jim může připadat vsunutý do řádku pod ním nebo se jim zdá, že sousední písmena jsou spojená.

Více prázdných řádků nebo po sobě jdoucích mezer může navigaci na klávesnici zpomalit a ztížit použití čtečky obrazovky.

Namáhavost čtení můžete snížit například takto:

 • Používejte dobře známá bezpatková písma, jako jsou například Arial nebo Calibri.

 • Nepoužívejte jenom samá velká písmena a v nadbytečné míře kurzívu nebo podtržení.

 • Mezi řádky a odstavci používejte dostatek volného místa, ale vyhněte se dvěma nebo více mezerám mezi slovy a dvěma prázdným řádkům mezi odstavci.

 • Zarovnávejte odstavce doleva, ne do bloku. Vyhnete se tak nerovnoměrným mezerám mezi slovy, které vytvářejí dojem, že odstavcem protéká volné místo.

Použití přístupnějšího formátu textu

Použití vhodných mezer v textu

Používejte předdefinované nadpisy a styly.

Software čtečky obrazovky rozpozná integrované styly nadpisů jako nadpisy a oznámí je posluchači. Software čtečky obrazovky také umožňuje navigaci po nadpisech. Abyste čtečkám obrazovky usnadnili čtení poznámek, používejte ve OneNotu Online logické pořadí nadpisů a integrované nástroje pro formátování.

Lidem s poruchou čtení, jako je dyslexie, nadpisy pomáhají tím, že informacím dodávají strukturu. Nadpisy rozdělují informace do menších bloků, které jsou přehlednější a srozumitelnější.

Pokud chcete zjednodušit navigaci, uspořádejte nadpisy podle předepsaného logického pořadí. To znamená, že napřed použijete Nadpis 1, Nadpis 2 a potom Nadpis 3, místo Nadpis 3, Nadpis 1 a potom Nadpis 2.

Používejte nadpisy, abyste uspořádali informace v poznámkách do menších bloků. V ideálním případě by pod každým nadpisem mělo být jen několik odstavců.

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Použití seznamů s odrážkami

Použití uspořádaných seznamů

Informace umístěte do jednoho kontejneru poznámek.

Ve OneNotu můžete přidat poznámky kamkoli na stránku tak, že kliknete a přidáte obsah. Tím vytvoříte nový kontejner poznámek.

Umístění všech poznámek na stránce do jednoho kontejneru pomáhá uživatelům čteček obrazovky přečíst všechno najednou. Nemusí přecházet na více míst na stránce.

Zkuste přesunout všechny informace na stránce do jediného kontejneru poznámek. Pokud bude kontejner poznámek moc velký, můžete ho rozdělit na několik stránek nebo přidat popisná záhlaví. (Čtečky obrazovky označují kontejnery poznámek jako bloky obsahu.)

Použijte tabulky s jednoduchou strukturou.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Všechny tabulky vytvořené v aplikaci OneNote Online se standardně vytvářejí s řádkem záhlaví. Pokud chcete přidat záhlaví tabulky, které se odebralo, musíte záhlaví tabulek přidat v desktopové aplikaci pro Windows.

Zpřístupněte zvuk a videa pro zrakově a sluchově postižené uživatele.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, které nejsou vidět na obrazovce.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Pokud je to možné, ujistěte se, že zvukové soubory a videosoubory jsou přístupné, než je vložíte do OneNotu.

Do poznámkového bloku můžete také vložit další soubor s podpůrnými titulky, popisky nebo popisem videa.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte alternativní text k obrázkům, jako jsou fotky, grafika, kliparty a snímky obrazovky. Čtečky obrazovky pak budou moct obrázky popsat uživatelům.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek v poznámkovém bloku a vyberte Upravit alternativní text.

 2. Do příslušného pole zadejte popis. Buďte struční, začněte nejdůležitějšími informacemi a snažte se sdělit obsah a funkci obrázku. Až budete mít hotovo, klikněte na OK.

  Dialogové okno Alternativní text pro OneNote Online

Přidání alternativního textu k vloženým souborům

Přidejte alternativní text k vloženým souborům, například podpůrné materiály, popisy úloh nebo šablony sestav, aby čtečky obrazovky mohly přečíst popis souboru.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor v poznámkovém bloku a vyberte Upravit alternativní text.

 2. Zadejte popis souboru.

  Přidání alternativního textu k vloženým souborům ve OneNotu Online
 3. Až budete připravení, vyberte OK.

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů a textu

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy a text v poznámkových blocích aplikace OneNote Online.

Přidání výstižného textu hypertextového odkazu

Když k textu přidáte výstižný hypertextový odkaz, dozví se uživatel, co se za odkazem skrývá.

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení klikněte na pásu karet na Odkaz.

 3. Text, který jste vybrali, se zobrazí v poli Zobrazovaný text. Bude textem hypertextového odkazu. V případě potřeby ho můžete změnit.

  Tip: Vyhněte se použití výrazu „klikněte sem“ a podobným obecným výrazům. Text odkazu by měl popisovat cílovou stránku přesně a stručně.

 4. Přidejte adresu URL hypertextového odkazu do pole Adresa.

  Dialogové okno Hypertextový odkaz pro OneNote Online

 5. Klikněte na Vložit.

Přejmenování oddílů

Popisné a přesné názvy oddílů pomáhají uživatelům najít správný oddíl.

 1. V poznámkovém bloku klikněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu, kterou chcete upravit, a vyberte Přejmenovat.

 2. Zadejte nový název.

  Možnost přejmenování oddílu ve OneNotu Online

Odstranění oddílů

Odeberte všechny nepoužívané oddíly, ve kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V poznámkovém bloku klikněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu, kterou chcete odebrat, a vyberte Odstranit.

  Možnost nabídky odstranění oddílu ve OneNotu Online

 2. V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na Ano.

Pojmenování nebo přejmenování stránky

Popisné a přesné názvy stránek pomáhají uživatelům najít správnou stránku.

 1. V poznámkovém bloku vyberte stránku, kterou chcete pojmenovat nebo přejmenovat.

 2. Zadejte název na řádek pro název stránky, který se nachází nad datem a časem.

  Přejmenování stránky ve OneNotu Online

Odstranění stránky

Odeberte všechny nepoužívané stránky, na kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V poznámkovém bloku klikněte pravým tlačítkem myši na kartu stránky, kterou chcete odebrat.

 2. Vyberte Odstranit.

  Odstranění stránky ve OneNotu Online

Použití přístupnějšího formátu textu

Pokud chcete zlepšit formátování textu, používejte jednoduché bezpatkové písmo a vyberte větší velikost písma. Text zarovnávejte doleva a vyhněte se nadbytečnému používání velkých písmen a kurzívy.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete formátovat.

 2. Na kartě Domů můžete vybrat například větší velikost písma a bezpatkový typ písma. Můžete využít i další možnosti formátování, například zvýraznit text pomocí tučného písma.

Použití přístupnější barvy textu

Abyste měli jistotu, že se text správně zobrazí v režimu Vysoký kontrast, použijte automatické nastavení barev písma.

 1. Vyberte text.

 2. Na kartě Domů klikněte na šipku dolů vedle tlačítka Barva písma a klikněte na Automatická.

  Možnosti nabídky barvy písma ve OneNotu Online

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Předdefinované styly nadpisu umožňují vytvořit osnovu stránek poznámkového bloku pro čtečky obrazovky. Čtečky obrazovky neinterpretují text napsaný velkým a tučným písmem jako nadpis, pokud nejsou použité předdefinované styly.

 1. Vyberte text, ze kterého chce vytvořit nadpis.

 2. Na kartě Domů vyberte styl nadpisu, například Nadpis 2.

  Možnosti stylů nadpisu ve OneNotu Online

Použití seznamů s odrážkami

Kde je to vhodné, rozdělte text do odrážek, abyste zlepšili čitelnost a navigaci.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Odrážky.

 3. Pokud chcete změnit styl odrážek, klikněte na šipku dolů vedle tlačítka Odrážky.

  Nabídka seznamu s odrážkami ve OneNotu Online

 4. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

  Tip: Každou položku seznamu ukončete tečkou nebo čárkou, aby čtečky obrazovky použily pauzu.

Použití číslovaných seznamů

Kde je to vhodné, použijte číslované seznamy. Čtou se snadněji než souvislý blok textu.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Číslování.

 3. Pokud chcete změnit styl číslování, klikněte na šipku dolů vedle tlačítka Číslování.

  Možnosti nabídky číslovaného seznamu ve OneNotu Online

 4. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

Použití vhodných mezer v textu

Abyste zlepšili čitelnost, zvětšete nebo zmenšete volné místo mezi větami a odstavci.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Zarovnání odstavce.

 3. Vyberte požadovanou možnost.

  Možnosti nabídky zarovnání odstavce ve OneNotu Online

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Vylepšení přístupnosti pomocí kontroly přístupnosti

Usnadnění přístupu k Wordovým dokumentům pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k excelovým dokumentům pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k PowerPointovým prezentacím pro osoby s postižením

Zpřístupnění e-mailu v Outlooku lidem s postižením

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×