Vytváření obchodních brožur v aplikaci Publisher

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Publisher obsahuje předdefinovaným brožury vytvořené můžete zadat informace o vaší firmě. Začnete s předdefinovaným publikace, můžete provádět následující postupy:

 • vytvořit brožuru založenou na publikaci s hotovým profesionálním návrhem,

 • přeformátovat brožuru z třídílné na čtyřdílnou jediným klepnutím na tlačítko,

 • zahrnout do brožury oddíl s adresou zákazníka, formulář objednávky, odpovědi nebo potvrzení,

 • zajistit jednotný vzhled všech marketingových materiálů společnosti používáním stejného schématu písem, barevného schématu a sady informací o zaměstnání ve všech publikacích společnosti.

Třídílná brožura vytvořená pomocí aplikace Microsoft Publisher

Co chcete udělat?

Výběrem položky návrh brožury

Nahrazení zástupného textu

Nahrazení zástupných obrázků

Dokončení brožury

Výběr návrhu brožury

Při vytváření brožury můžete zadat požadované možnosti, například panel s adresou zákazníka, sadu informací o zaměstnání, schéma písem a formulář potvrzení.

 1. Spusťte aplikaci Publisher.

 2. Najděte a vyberte požadovaný hledáním nebo tak, že kliknete na kategorii brožury návrhu brožury.

 3. V části Barevné schéma vyberte požadované barevné schéma.

 4. V části Schéma písem vyberte požadované schéma písma.

 5. V části Informace o zaměstnání vyberte požadovanou sadu informací o zaměstnání nebo vytvořte novou sadu informací o zaměstnání.

 6. V části Velikost stránky vyberte 3 panely nebo 4 panely.

 7. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zahrnout adresu zákazníka podle toho, plánujete-li posílat brožuru zákazníkům poštou.

  Pokud tuto možnost zaškrtnete, aplikace Publisher vloží do jednoho z panelů textové pole pro adresu, textové pole pro zpáteční adresu a textové pole pro zaměstnavatele.

 8. V seznamu Formulář vyberte typ formuláře odpovědi nebo zvolte možnost Žádný.

 9. Klepněte na tlačítko Vytvořit.

Změna možností brožury

Po uložení vaší publikace můžete změnit možnosti publikace. Na kartě Návrh stránky klikněte na Změnit šablonu.

Pokud chcete použít sadu informací o podniková, na kartě Vložení, klikněte na Informace o zaměstnání a pak vyberte požadovanou sadu.

Začátek stránky

Náhrada zástupného textu

 • Klepněte na zástupný text a zadejte nový text.

 • Jestliže jste již vytvořili sadu informací o zaměstnání, vaše informace o obchodních kontaktech a logo automaticky nahradí některé zástupné texty.

 • Ve většině případů se velikost textu automaticky přizpůsobí tak, aby se text vešel do textového pole.

Změna velikosti textu v textových polích

Ve většině případů se velikost textu automaticky přizpůsobí tak, aby se text vešel do textového pole zástupného textu. Velikost textu však můžete přizpůsobit i ručně.

 1. Klepněte na textové pole.

 2. Na kartě Nástroje textového pole − Formát klikněte na Text přizpůsobit a potom klikněte na Velikost.

 3. Vyberte text a potom vyberte novou velikost v seznamu Velikost písma ve skupině písmo.

Začátek stránky

Náhrada zástupných obrázků

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na zástupný obrázek, přejděte na Změnit obrázek, klikněte na Změnit obrázek a potom klikněte na zdroj se nový obrázek.

 2. Vyhledejte obrázek, který chcete vložit do publikace, a poklepejte na něj. Aplikace Publisher automaticky přizpůsobí jeho velikost.

 3. Podle potřeby tento postup opakujte pro zbývající obrázky v publikaci.

Poznámka : Pokud nevidíte Změnit obrázek, může být obrázek skupinová s jinými objekty. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek, v místní nabídce klikněte na Oddělit, klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek znovu tak, aby jenom na obrázek zaškrtnuté a potom přejděte na Změnit obrázek.

Začátek stránky

Dokončení brožury

 1. Po leták vypadá požadovaným způsobem, uložte soubor kliknutím na soubor > Uložit jako.

 2. Pokud chcete odeslat brožuru zákazníkům, připravte pro tisk přidáním adres do kopie brožury pomocí hromadné korespondence.

 3. Tisk brožury. Další informace o oboustranný tisk najdete v tématu Tisk na obě strany listu papíru (oboustranný tisk).

Začátek stránky

Co chcete udělat?

Výběrem položky návrh brožury

Nahrazení zástupného textu

Nahrazení zástupných obrázků

Dokončení brožury

Výběr návrhu brožury

Při vytváření brožury můžete zadat požadované možnosti, například panel s adresou zákazníka, sadu informací o zaměstnání, schéma písem a formulář potvrzení.

 1. Spusťte aplikaci Publisher.

 2. V seznamu Typy publikací klepněte na položku Brožury.

 3. V katalogu Brožury klepněte na požadovaný návrh.

 4. V části Barevné schéma vyberte požadované barevné schéma.

 5. V části Schéma písem vyberte požadované schéma písma.

 6. V části Informace o zaměstnání vyberte požadovanou sadu informací o zaměstnání nebo vytvořte novou sadu informací o zaměstnání.

 7. V části Velikost stránky vyberte 3 panely nebo 4 panely.

 8. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zahrnout adresu zákazníka podle toho, plánujete-li posílat brožuru zákazníkům poštou.

  Pokud tuto možnost zaškrtnete, aplikace Publisher vloží do jednoho z panelů textové pole pro adresu, textové pole pro zpáteční adresu a textové pole pro zaměstnavatele.

 9. V seznamu Formulář vyberte typ formuláře odpovědi nebo zvolte možnost Žádný.

 10. Klepněte na tlačítko Vytvořit.

Začátek stránky

Změna možností brožury

Po uložení publikace můžete změnit možnosti publikace. Klepněte na možnost Změnit šablonu v podokně úloh Formátovat publikaci a změňte možnosti v dialogovém okně Změnit šablonu.

Pokud změníte od brožury čtyřech panelech Třídílná brožura, zvláštní obsah umístěte v podokně úloh Zvláštní obsah. Další informace o podokně Zvláštní obsah najdete v tématu Změna z jednoho typu publikace na jiný.

Chcete-li použít jinou sadu informací o zaměstnání, klepněte na příkaz Podnikové informace v nabídce Úpravy a vyberte požadovanou sadu.

Začátek stránky

Náhrada zástupného textu

 • Klepněte na zástupný text a zadejte nový text.

Poznámka : 

 • Jestliže jste již vytvořili sadu informací o zaměstnání, vaše informace o obchodních kontaktech a logo automaticky nahradí některé zástupné texty.

 • Ve většině případů se velikost textu automaticky přizpůsobí tak, aby se text vešel do textového pole.

Změna velikosti textu v textových polích

Ve většině případů se velikost textu automaticky přizpůsobí tak, aby se text vešel do textového pole zástupného textu. Velikost textu však můžete přizpůsobit i ručně.

 1. Klepněte na textové pole.

 2. V nabídce Formát přejděte na položku Přizpůsobit text a poté klepněte na příkaz Nepřizpůsobovat.

 3. Vyberte text a zvolte novou velikost písma v seznamu Velikost písma na panelu nástrojů Formát

Začátek stránky

Náhrada zástupných obrázků

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na zástupný obrázek, klepněte na příkaz Změnit obrázek a potom klepněte na zdroj nového obrázku.

  Poznámka : Zvolíte-li Klipart, otevře se podokno úloh Klipart.

  1. Vyhledejte obrázek, který chcete vložit do publikace, a poklepejte na něj. Aplikace Publisher automaticky přizpůsobí jeho velikost.

 2. Podle potřeby tento postup opakujte pro zbývající obrázky v publikaci.

Poznámka : Pokud nevidíte Změnit obrázek, může být obrázek skupinová s jinými objekty. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek, v místní nabídce klikněte na Oddělit, klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek znovu tak, aby jenom na obrázek zaškrtnuté a potom přejděte na Změnit obrázek.

Začátek stránky

Dokončení brožury

 1. Po nastavení požadovaného vzhledu brožury uložte soubor klepnutím na příkaz Uložit jako v nabídce Soubor.

 2. Pokud chcete odeslat brožuru zákazníkům, připravte ji k tisku přidáním adres do kopie brožury pomocí hromadné korespondence. Další informace o použití hromadné korespondence najdete v tématu Vytvoření hromadné korespondence.

 3. Tisk brožury. Další informace o oboustranný tisk přečtěte si článek Tisk na obě strany listu papíru (oboustranný tisk).

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×