Vytváření formulářů, které uživatelé mohou vyplnit v aplikaci Word

Formulář můžete ve Wordu vytvořit tak, že začnete se šablonou nebo novým prázdným dokumentem a přidáte ovládací prvky obsahu, včetně zaškrtávacích políček, textových polí a polí se seznamem. Ostatní lidé můžou pomocí Wordu tento formulář vyplnit a vytisknout, pokud se k tomu rozhodnou.

Do textového pole můžou uživatelé zadat text. V poli se seznamem si uživatelé vyberou ze seznamu voleb, které poskytnete, nebo můžou zadat vlastní informace.

Udělejte některou z těchto věcí:

Krok 1: Zobrazení karty Vývojář

 1. Na pravé straně na pásu karet klikněte na Action pop-up menu a potom klikněte na Předvolby pásu karet.

 2. V části Přizpůsobit zaškrtněte políčko Vývojář.

Krok 2: Otevření šablony nebo dokumentu, na kterém má být formulář založený

Můžete začít s prázdným dokumentem a vytvořit si vlastní formulář. Můžete taky začít s šablonou formuláře, ušetří vám to čas.

 1. V nabídce Soubor klikněte na Nový ze šablony.

 2. V levém podokně rozbalte Online šablony, a potom klikněte na Formuláře.

 3. Poklikejte na požadovanou šablonu formuláře.

Krok 3: Přidání ovládacích prvků obsahu do formuláře

 1. V dokumentu klikněte na místo, kam chcete přidat ovládací prvek.

 2. Na kartě Vývojář klikněte v části Ovládací prvky formuláře na Textové pole, Zaškrtávací políčko nebo Pole se seznamem.

 3. Pokud chcete pro ovládací prvek zadat nějaké konkrétní vlastnosti, klikněte na Možnosti a nakonfigurujte požadované vlastnosti.

  Poznámka : Když chcete vytvořit seznam položek pro pole se seznamem, vyberte zástupný symbol pole se seznamem, klikněte na Možnosti a potom zadejte položky, které se mají v místní nabídce zobrazit.

 4. Kroky 1 až 3 zopakujte pro všechny ovládací prvky, které chcete přidat.

Krok 4: Přidání pokynů (nepovinné)

Uvedení pokynů v textovém poli (třeba „Zadejte křestní jméno“ může usnadnit používání formuláře. Ve výchozím nastavení se žádný text v textovém poli nezobrazí, ale můžete ho přidat.

 1. Klikněte na textové pole, do kterého chcete přidat pokyny.

 2. Na kartě Vývojář klikněte v části Ovládací prvky formuláře na Možnosti.

 3. Do pole Výchozí text zadejte požadované pokyny.

 4. Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Vyplnění povoleno a klikněte na OK.

Krok 5: Nastavení ochrany formuláře

 1. Na kartě Vývojář klikněte v části Ovládací prvky formuláře na Uzamknout formulář.

  Poznámka : Pokud chcete zrušit ochranu formuláře a pokračovat v úpravách, znovu klikněte na Uzamknout formulář.

 2. Uložte a zavřete formulář.

Krok 6: Otestování formuláře (nepovinné)

Pokud chcete, můžete formulář před distribucí nejdřív otestovat.

 1. Nastavte ochranu formuláře.

 2. Znovu otevřete formulář, vyplňte ho stejným způsobem, jak ho bude vyplňovat uživatel, a uložte jeho kopii.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×