Vytváření formulářů, které uživatelé mohou vyplnit a vytisknout v aplikaci Word

Vytváření formulářů, které uživatelé mohou vyplnit a vytisknout v aplikaci Word

Word pro Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Vytvoření formuláře v aplikaci Microsoft Word začínající na prázdný dokument nebo šablonu a přidejte ovládací prvky obsahu, včetně zaškrtávacích políček, textová pole, výběr data a rozevírací seznamy. Ostatní umožňuje Word vyplňování formuláře ve svém počítači. Ve scénáři Upřesnit všechny ovládací prvky obsahu, které přidáte do formuláře také jde propojit s daty.

Poznámka: Formulář vytvořený s použitím ovládacích prvků obsahu se dá vytisknout, nevytisknou se ale rámečky, které ovládací prvky obsahu ohraničují.

Podle těchto kroků vytvořte formulář ve Wordu.

 1. Klikněte na kartu soubor, přejděte na Možnosti > Přizpůsobit pás karet.

 2. Pod položkou Přizpůsobit pás karet klikněte na Hlavní karty.

 3. V seznamu zaškrtněte políčko Vývojář a potom klikněte na OK.

  Dialogové okno Přizpůsobení pásu karet

Můžete začít se šablonou formuláře, ušetří vám to čas. Nebo můžete začít s prázdným dokumentem a uložit ho buď jako dokument, nebo jako šablonu, kterou pak budete moct používat opakovaně.

Použití šablony formuláře

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Nový.

 3. Do vyhledávacího pole Šablony zadejte Formuláře.

 4. Klikněte na formulář odpovídající typu formuláře, který chcete vytvořit.

 5. Klikněte na Stáhnout, pokud používáte Word 2010, nebo na Vytvořit, pokud používáte Word 2013 nebo 2016.

 6. Klikněte znovu na kartu Soubor klikněte na Uložit jako a vyberte umístění, kam chcete formulář uložit.

 7. V dialogovém okně Uložit jako zadejte pro novou šablonu nebo dokument název a potom klikněte na tlačítko Uložit.

Vytvoření zcela od začátku

Pokud chcete vytvořit svou vlastní šablonu, začněte s novým dokumentem a uložení nového dokumentu jako šablony.

 1. Ve vytvořeném dokumentu formuláře klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Uložit jako.

 3. V části Uložit jako typ vyberte v nabídce možnost Šablona Word.

 4. V dialogovém okně Uložit jako zadejte pro novou šablonu název a potom klikněte na Uložit.

Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Režim návrhu a potom vložte požadované ovládací prvky.

Tlačítko Režim návrhu

Udělejte jednu z těchto věcí:

Vložení ovládacího prvku, do kterého uživatelé můžou zadat text

Vložení ovládacího prvku Obrázek

Vložení ovládacího prvku Stavební blok

Vložení pole se seznamem nebo rozevíracího seznamu

Vložení ovládacího prvku Výběr data

Vložení zaškrtávacího políčka

Použití ovládacích prvků formulářů starší verze

Vložení ovládacího prvku, do kterého uživatelé můžou zadat text

V ovládacím prvku obsahu pro text ve formátu RTF mohou uživatelé text formátovat jako tučný nebo kurzívu a rozdělit jej do více odstavců. Chcete-li omezit možnosti pro text zadávaný uživateli, vložte ovládací prvek obsahu pro prostý text.

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu pro Text ve formátu RTF   Ovládací prvek RTF nebo Ovládací prvek obsahu ve formátu prostého textu ovládací prvek Prostý text .

Pokud chcete u ovládacího prvku nastavit specifické vlastnosti, vyhledejte informace v části Krok 4: Nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu.

Vložení ovládacího prvku Obrázek

Poznámka: 11. července 2016: Když chcete v Office 2016 použít ovládací prvek obsahu obrázku jako šablonu, ale nedaří se vám to, aktualizujte na Office 2016 build 16.0.6965.2063. Pokud chcete získat tuto aktualizaci hned, otevřete některou aplikaci Office 2016 a klikněte na Soubor > Účet > Možnosti aktualizace > Aktualizovat. Další informace najdete na naší stránce s poznámkami k verzi, kde v části Kanál klikněte na Aktuální.

Ovládací prvek Obrázek se často používá u šablon, můžete ho ale přidat i do formuláře.

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obrázek ovládací prvek Obrázek .

Pokud chcete u ovládacího prvku nastavit specifické vlastnosti, vyhledejte informace v části Krok 4: Nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu.

Vložení ovládacího prvku Stavební blok

Ovládací prvky Stavební blok můžete použít, pokud chcete, aby uživatelé zvolili konkrétní blok textu. Jsou například užitečné, pokud nastavujete šablonu smlouvy a potřebujete do ní přidat různé často používané varianty textu, které závisí na konkrétních požadavcích smlouvy. Pro každý takový blok textu můžete vytvořit ovládací prvek obsahu pro text ve formátu RTF a poté použít ovládací prvek Stavební blok jako kontejner pro tyto ovládací prvky obsahu.

Ovládací prvek Stavební blok můžete také použít ve formuláři.

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu stavební blok (ve Wordu 2016, to je označené Ovládací prvek obsahu galerie stavebních bloků ) ovládací prvek galerie stavebních bloků .

Pokud chcete u ovládacího prvku nastavit specifické vlastnosti, vyhledejte informace v části Krok 4: Nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu.

Vložení pole se seznamem nebo rozevíracího seznamu

V poli se seznamem můžou uživatelé vybírat ze seznamu voleb, které jim poskytnete, nebo můžou zadat vlastní odpověď. V rozevíracím seznamu můžou jen vybírat ze seznamu voleb.

vlastnosti ovládacího prvku režimu Vývojář

 1. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu pro pole se seznamem   ovládací prvek Pole se seznamem nebo Ovládací prvek obsahu rozevíracího seznamu ovládací prvek Rozevírací nabídka .

 2. Vyberte ovládací prvek obsahu a potom na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vlastnosti.

 3. Kliknutím na tlačítko Přidat v části Vlastnosti rozevíracího seznamu vytvoříte seznam možností.

 4. Do pole Zobrazovaný název zadejte možnosti výběru, například Ano, Ne nebo Pravděpodobně.

  Opakujte tento krok, dokud nebudou zadané všechny možnosti rozevíracího seznamu.

 5. Zadejte jakékoli další požadované vlastnosti.

  Poznámka:  Pokud zaškrtnete políčko Obsah nelze upravit, uživatelé nebudou moct volbu vybrat.

Vložení ovládacího prvku Výběr data

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek Výběr data vložit.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu pro výběr data ovládací prvek Výběr data .

Pokud chcete u ovládacího prvku nastavit specifické vlastnosti, vyhledejte informace v části Krok 4: Nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu.

Vložení zaškrtávacího políčka

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek Zaškrtávací políčko vložit.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu zaškrtávacího políčka ovládací prvek Zaškrtávací políčko .

Pokud chcete u ovládacího prvku nastavit specifické vlastnosti, vyhledejte informace v části Krok 4: Nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu.

Použití ovládacích prvků formulářů starší verze

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek starší verze vložit.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na rozevírací seznam Starší formuláře.

 3. Vyberte požadovaný ovládací prvek Staršího formuláře nebo Ovládací prvek Active X.

Každý ovládací prvek má vlastnosti, které se dají nastavit nebo změnit. Kupříkladu ovládací prvek Výběr data umožňuje vybrat formát pro zobrazení data.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ovládací prvek obsahu, který chcete upravit.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vlastnosti a změňte požadované vlastnosti.

vlastnosti ovládacího prvku režimu Vývojář

Zadáním pokynů pro uživatele usnadníte použití vytvářeného formuláře určeného k distribuci. Výchozí pokyny pro uživatele u ovládacích prvků obsahu je možné změnit.

Chcete-li upravit výchozí pokyny pro uživatele formuláře, postupujte následujícím způsobem:

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Režim návrhu.

  Tlačítko Režim návrhu

 2. Klikněte na ovládací prvek obsahu, ve kterém chcete upravit pokyny pro uživatele.

 3. Proveďte požadované úpravy zástupného textu, respektive jeho formátu.

 4. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky kliknutím na možnost Režim návrhu vypněte funkci návrhu a uložte text s pokyny.

Poznámka: Jestliže chcete, aby uživatelé formuláře nahradili uživatelské pokyny svým vlastním textem, ponechte políčko Obsah nelze upravit nezaškrtnuté.

Nastavení ochrany formuláře znamená, že ho nemůžete změnit; Uživatelé mohou vyplnit chráněného formuláře, ale nemůžete změnit ovládací prvky nebo vlastnosti ovládacího prvku.

Tip: Než budete formulář distribuovat, vyzkoušejte ho. Otevřete formulář, vyplňte ho stejným způsobem, jak ho bude vyplňovat uživatel, a uložte jeho kopii.

 1. Vyberte ovládací prvky obsahu, u kterých chcete omezit změny.

  Tip: Vyberte více ovládacích prvků stiskněte a podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na ovládací prvky.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky klikněte na Seskupit a pak, pokud se zobrazí výzva, znova klikněte na skupiny .
  ovládací prvky skupiny režimu Vývojář

 3. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky klikněte na Vlastnosti.
  vlastnosti ovládacího prvku režimu Vývojář

 4. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu v části uzamčení proveďte některou z následujících akcí:

 • Jestliže chcete povolit úpravy obsahu ovládacího prvku, aniž by bylo možné ovládací prvek z šablony nebo dokumentu založeného na šabloně odstranit, zaškrtněte políčko Ovládací prvek obsahu nelze odstranit.

 • Zaškrtněte políčko Obsah nelze upravit, které umožňuje ovládací prvek odstranit, ale neumožňuje úpravy obsahu ovládacího prvku.

Toto nastavení použijte, když budete chtít zamknout text, pokud je součástí ovládacího prvku. Pokud třeba často přidáváte právní omezení, můžete tak zajistit, že se jeho text nezmění, a u dokumentů, které právní omezení nevyžadují, ho můžete odstranit.

Podle těchto kroků vytvořte formulář ve Wordu.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na položku Oblíbené.

 3. Zaškrtněte políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a potom klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Pás karet je součástí Fluent systému Microsoft Office.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Nový.

 2. V části Šablony klikněte na Šablony.

 3. Dvakrát klikněte na možnost Normální a potom na volbu Šablona nebo Dokument v části Vytvořit nový.

 4. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na Uložit jako.

 5. V dialogovém okně Uložit jako zadejte pro novou šablonu nebo dokument název souboru a potom klikněte na tlačítko Uložit.

Při návrhu formuláře nejdříve vytvořte rozložení nebo použijte jako vodítko některý z existujících formulářů. Do formuláře můžete přidat ovládací prvky obsahu, tabulky a další grafické prvky.

Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Režim návrhu a potom klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

Obrázek tlačítka

Proveďte některou z následujících akcí:

Vložení ovládacího prvku, do kterého uživatelé můžou zadat text

Vložení textového pole

Vložení rozevíracího seznamu, který omezuje dostupné možnosti podle vašeho nastavení

Vložení zaškrtávacího políčka

Vložení ovládacího prvku, do kterého uživatelé můžou zadat text

 1. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky klikněte na ovládací prvek RTF Obrázek pásu karet nebo ovládacího prvku Text Obrázek pásu karet .

Vložení textového pole

Důležité informace: Kontrola pravopisu neupozorní na chyby zadané v textovém poli formuláře. Pokud máte v plánu spustit na text kontrolu pravopisu, použijte ovládací prvek Text ve formátu RTF nebo ovládací prvek Text.

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Nástroje starší verze.

 2. Klikněte na tlačítko Textové pole formuláře.

 3. Ve skupině Ovládací prvky klikněte na Režim návrhu a pak proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete pod pole přidat čáru, vyberte požadované pole a pak klikněte na Podtržení ve skupině Písmo na kartě Domů.

  • Pokud chcete omezit množství informací, které uživatelé mohou zadat do pole, nastavte maximální šířku tak, že vyberete pole, kliknete na Vlastnosti ve skupině Ovládací prvky a zadáte hodnotu do pole Maximální délka.

  • Pokud chcete, aby pole na pohled odpovídalo maximální délce textu, přidejte instruktážní text. Uděláte to tak, že ve skupině Ovládací prvky kliknete na Vlastnosti a do pole Výchozí text zadáte text, například Sem napište své jméno.

Vložení rozevíracího seznamu, který omezuje dostupné možnosti podle vašeho nastavení

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na ovládací prvek Rozevírací seznam Obrázek pásu karet .

 2. Vyberte ovládací prvek obsahu a potom na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vlastnosti.

  Obrázek tlačítka

 3. Kliknutím na tlačítko Přidat v části Vlastnosti rozevíracího seznamu vytvoříte seznam možností.

 4. Do pole Zobrazovaný název zadejte možnosti výběru, například Ano, Ne nebo Pravděpodobně.

  Opakujte tento krok, dokud nebudou zadané všechny možnosti rozevíracího seznamu.

Vložení zaškrtávacího políčka

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Nástroje starší verze.

 2. Klikněte na tlačítko Zaškrtávací políčko formuláře.

 3. Zadejte mezeru a potom zadejte popisek pro zaškrtávací políčko.

 4. Jestli chcete ze zaškrtávacího políčka odebrat stínování, klikněte na Nástroje starší verze a potom na Stínování.

Poznámka: Pokud je formulář zamknutý, zaškrtávací políčko nebudete moct vybrat ani zrušit jeho zaškrtnutí.

Každý ovládací prvek má vlastnosti, které lze nastavit nebo změnit. Kupříkladu ovládací prvek Výběr data umožňuje vybrat formát pro zobrazení data.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ovládací prvek obsahu, který chcete upravit.

 2. Klikněte na možnost Vlastnosti a změňte požadované vlastnosti.

Zadáním pokynů pro uživatele usnadníte použití vytvářeného formuláře určeného k distribuci. Výchozí pokyny pro uživatele u ovládacích prvků obsahu je možné změnit.

Chcete-li upravit výchozí pokyny pro uživatele formuláře, postupujte následujícím způsobem:

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Režim návrhu.

  Obrázek tlačítka

 2. Klikněte na ovládací prvek obsahu, ve kterém chcete upravit pokyny pro uživatele.

 3. Podle svých požadavků upravte zástupný text a jeho formát.

 4. Jestliže chcete, aby ovládací prvek obsahu zmizel, jakmile uživatel začne psát text nahrazující pokyny v ovládacím prvku pro formát RTF nebo text, klikněte na tlačítko Vlastnosti ve skupině Ovládací prvky a potom zaškrtněte políčko Odebrat ovládací prvek obsahu při úpravách obsahu.

 5. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky kliknutím na možnost Režim návrhu vypněte funkci návrhu a uložte text s pokyny.

Poznámka: Jestliže chcete, aby uživatelé formuláře nahradili uživatelské pokyny svým vlastním textem, ponechte políčko Obsah nelze upravit nezaškrtnuté.

Uzamčením jednotlivých ovládacích prvků obsahu v šabloně formuláře můžete zabránit uživatelům v odstranění nebo změně určitého ovládacího prvku obsahu nebo skupiny ovládacích prvků, případně můžete formulář připravit k distribuci a vyplnění tím, že ho zamknete. Veškerý obsah šablony formuláře můžete chránit heslem.

Tip: Než budete formulář distribuovat, můžete jej vyzkoušet. Otevřete formulář, vyplňte jej stejným způsobem, jako jej bude vyplňovat uživatel, a uložte kopii na požadované místo.

 1. Vyberte ovládací prvek obsahu nebo skupinu ovládacích prvků, u kterých chcete omezit možnost provádění změn.

 2. Pokud chcete seskupit několik ovládacích prvků, vyberte tyto ovládací prvky, a to tak, že stisknete klávesu SHIFT a kliknete na jednotlivé prvky, které chcete seskupit. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Seskupit a pak klikněte na Seskupit.

 3. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vlastnosti.

  Obrázek tlačítka

 4. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu proveďte v části Uzamčení jednu z těchto akcí:

  • Jestliže chcete povolit úpravy obsahu ovládacího prvku, aniž by bylo možné ovládací prvek z šablony nebo dokumentu založeného na šabloně odstranit, zaškrtněte políčko Ovládací prvek obsahu nelze odstranit.

  • Jestliže chcete povolit odstranění ovládacího prvku bez možnosti úprav obsahu tohoto prvku, zaškrtněte políčko Obsah nelze upravit.

   Poznámka: U některých ovládacích prvků tato možnost neexistuje.

 1. Otevřete formulář, který chcete zamknout, aby ho šlo vyplnit.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupinovém rámečku Zamknout na Zamknout dokument a potom na tlačítko Omezit formátování a úpravy.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. V podokně úloh Zamknout dokument zaškrtněte v části Omezení úprav políčko Povolit v dokumentu jen tento typ úprav.

 4. V seznamu omezení úprav vyberte položku Vyplňovací formuláře.

 5. V části Použití zámku klikněte na tlačítko Použít zámek.

 6. Chcete-li k dokumentu přiřadit heslo, které umožní odstranit zámek pouze oprávněným recenzentům, zadejte je do pole Zadejte nové heslo (nepovinné) a následně je potvrďte.

  Důležité informace: Když se rozhodnete, že heslo nepoužijete, kdokoliv bude moct změnit omezení úprav, které jste zadali.

  Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Slabá hesla obsahují jenom některé z těchto znaků. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: Domek27. Hesla by měla obsahovat minimálně 8 znaků. Ještě vhodnější jsou hesla obsahující 14 nebo víc znaků.

  Je velice důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, společnost Microsoft je nemůže odnikud načíst. Pokud si heslo zapíšete, uložte je na bezpečném místě odlišném od místa uložení informací, které heslo pomáhá chránit.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×