Vytváření diagramů PERT aplikace Visio pro plánování projektů a analýzu závislostí

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Uspořádání úkolů, stanovit časové rámce a znázornění závislostí na začátku projektu se Program hodnocení a recenze postup () grafy PERT v Microsoft Visio.

Diagramy PERT lze rovněž využít ke znázornění kroků potřebných k dosažení určitého cíle. V diagramu PERT lze například zaznamenat kroky nutné k dosažení plánovaných tržeb ve vašem oddělení.

Poznámka : Diagram PERT aplikace Visio je ruční kreslení. Pokud raději používáte více automatizovaný řešení plánování a používáte Visio 2007, najdete v tématu Vytvoření časové osy pro zobrazení vašeho plánu; Pokud používáte Visio 2016, přečtěte si téma Vytvoření časové osy ve Visiu.

Co chcete udělat?

Vytvořit strukturu diagramu PERT

Přidání informací do diagramu PERT

Doladění diagramu PERT

Vytvoření hierarchického souhrnu projektu

Ukázka diagramu PERT

Každý pravoúhlý obrazec, neboli uzel, představuje v diagramu PERT jeden úkol. Propojení mezi jednotlivými úkoly udávají závislosti.

Vytvoření struktury diagramu PERT

Jednotlivé kroky nebo úkoly projektu jsou znázorněny uzlem. Uzly jsou rozděleny do oddílů, v nichž lze zaznamenávat data úkolů.

Nejprve přetáhnete uzly odpovídající jednotlivým úkolům do stránky výkresu. Potom uzly propojíte a znázorníte tak pořadí, v němž musí být dokončeny jednotlivé úkoly, a závislosti mezi nimi.

 1. V aplikaci Visio v nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, dále na příkaz Plán a pak klepněte na příkaz Diagram PERT.

 2. Přetažením obrazce PERT 1 nebo PERT 2 ze vzorníku Obrazce diagramu PERT na stránku výkresu vytvořte první uzel.

 3. Přetažením obrazce PERT 1 nebo PERT 2 na stránku výkresu vytvořte druhý uzel.

 4. Přetáhněte na stránku výkresu obrazec Dynamická spojnice.

 5. Po kliknutí mimo spojnice tak, aby zjistit, který koncový má šipky, vyberte spojnici a potom přetáhněte koncové bez šipky na střed první uzel v poli se zobrazí kolem celého obrazce.

  Poznámka : Do pole červeně v Visio 2007, ale pole zelené Visio 2016.

 6. Druhý konec spojnice připevněte stejným způsobem k druhému uzlu.

  Obrazce zůstanou i po přesunutí spojeny nejbližšími body.

 7. Pokračujte v přetahování a propojování obrazců uzlů, dokud nejsou všechny kroky nebo úkoly projektu znázorněny uzlem.

Začátek stránky

Přidání informací do diagramu PERT

Informace o úkolech můžete přidávat k uzlům a také ke spojnicím mezi uzly.

Přidání informací o úkolu k uzlu

 1. Uzel lze vybrat klepnutím.

 2. Zadejte název úkolu, jímž má být nahrazen výchozí text uzlu.

 3. Vyberte klepnutím jeden z pododdílů uzlu a zadejte text, jímž chcete nahradit výchozí text.

  Poznámka : Výchozí text v pododdílu použijte pouze jako vodítko k určení typu informací, které lze zadat. U pododdílu obrazce PERT 2 nazvaného Plánované dokončení můžete například zadat dobu trvání úkolu nebo libovolný jiný text, který souvisí s daným úkolem.

 4. Krok 3 opakujte, dokud nenahradíte veškerý výchozí text v jednotlivých uzlech.

Tip : Chcete-li odstranit text a ponechat pododdíl uzlu prázdné, vyberte požadovaný pododdíl a stiskněte MEZERNÍK.

Přidání textu ke spojnici

 1. Spojnici lze vybrat klepnutím.

 2. Zadejte text, který chcete na spojnici zobrazit.

Začátek stránky

Doladění diagramu PERT

Cíl

Potřebná akce

Změna názvu úkolu v uzlu

 • Klepněte na uzel s názvem úkolu, který chcete změnit a zadejte nový název úkolu.

Úprava textu v pododdílu uzlu

 • Klepněte na uzel obsahující požadovaný pododdíl, klepněte na pododdíl a zadejte nový text.

Úprava textu na spojnici

 • Klepnutím vyberte požadovanou spojnici a zadejte nový text.

Přesun uzlu

 • Klepnutím vyberte požadovaný uzel a přetáhněte jej na nové umístění.

Poznámka : Pokud se vám po přesunutí uzlu nelíbí tvar či umístění spojnice, nastavte ukazatel myši na jeden z koncových bodů spojnice a přetáhněte jej na nový spojovací bod (modrý křížek) na uzlu. Přesvědčte se, zda je kolem nového spojovacího bodu zobrazen červený obdélník.

Odstranění uzlu

 • Klepnutím vyberte požadovaný uzel a pak stiskněte klávesu DELETE.

Poznámka : Pokud daný uzel nenahrazujete novým, klepněte na spojnici tohoto uzlu a znovu stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Vytvoření hierarchického souhrnu projektu

Před zahájením vlastního plánování budete pravděpodobně debatovat o jednotlivých úkolech projektu a budete chtít zachytit jejich vzájemný vztah. K rychlému vytvoření hierarchického souhrnu úkolů můžete využít speciálně navržený obrazec ve vzorníku diagramu PERT.

Hierarchický souhrn úkolů projektu

Vztahy mezi jednotlivými úkoly v projektu můžete zaznamenat pomocí obrazce Struktura souhrnu ve vzorníku Obrazce diagramu PERT.

Vytvoření hierarchického souhrnu úkolů

 1. V nabídce soubor přejděte na Nový, najeďte myší na plán a pak klikněte na Diagram PERT.

 2. Přetáhněte obrazec Struktura souhrnu ze vzorníku Obrazce diagramu PERT na stránku výkresu.

 3. Na stránku výkresu přetáhněte druhý obrazec Struktura souhrnu a umístěte jej pod prvním obrazcem.

 4. Přetáhněte ovládací úchyt druhého obrazce a připevněte jej k dolní části prvního obrazce.

 5. Přetáhněte další obrazce Struktura souhrnu a připojte je k obrazcům umístěným v hierarchii výše tak, abyste zdokumentovali všechny úkoly v rámci projektu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×