Vytváření datových formulářů pomocí aplikace SharePoint Designer

Pomocí aplikace SharePoint Designer 2010 lze pro zdroje obchodních dat rychle vytvářet vysoce přizpůsobená rozhraní využívající formuláře. Formuláře jsou velice podstatnou součástí každého webu služby SharePoint, na kterém je potřeba sbírat data od uživatelů. Formuláře vytvoříte tak, že nejprve na některou stránku webu přidáte zobrazení dat a potom jednotlivá pole ze zdroje dat vložíte jako formuláře. Uživatelé zase mohou pomocí formulářů v prohlížeči zapisovat data zpět do zdroje dat.

Formuláře lze vytvářet pro různé zdroje dat, například pro databázová připojení, dokumenty XML a seznamy a knihovny služby SharePoint.

V tomto článku jsou podrobně popsány formuláře a různé způsoby, jak je lze vytvářet v aplikaci SharePoint Designer 2010.

V tomto článku

Co je formulář

Vložení formuláře pomocí pásu karet

Vložení formuláře pomocí podokna Podrobnosti zdroje dat

Doporučené další kroky

Co je formulář

Formuláře jsou založeny na funkci Zobrazení dat v aplikaci SharePoint Designer 2010, takže chcete-li porozumět formulářům, je třeba pochopit principy zobrazení dat. Zobrazení dat je přizpůsobitelné zobrazení zdroje dat. Zobrazení dat lze vložit do stránky ASPX jako zobrazení nebo jako formulář. Zobrazení dat vložené jako zobrazení umožňuje uživateli formátovat prezentaci dat. Pokud vložíte zobrazení dat jako formulář, můžete data upravit prostřednictvím prohlížeče a změny se zapíšou a uloží do původního zdroje dat.

Zobrazení dat vložená jako formulář lze vytvořit pro seznamy a knihovny služby SharePoint, databázová připojení a místní dokumenty XML. Nejsou však podporována připojení webových služeb SOAP a REST. Samotný formulář bude trvale v režimu úprav a bude obsahovat buď jeden záznam nebo několik záznamů najednou. Uživatelé mohou přidávat nové záznamy a upravovat stávající záznamy pomocí prohlížeče (nemohou však záznamy odstraňovat).

Po vložení zobrazení dat načte aplikace SharePoint Designer 2010 data ze zdroje dat ve formátu XML (Extensible Markup Language) a zobrazí je pomocí technologie XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations). Po vložení formuláře na stránku můžete pomocí nástrojů pro úpravy zobrazení dat v aplikaci SharePoint Designer 2010 přidat nebo odebrat sloupce, filtrovat, řadit a seskupovat pole a provádět další akce. Pomocí nástrojů WYSIWYG můžete změnit vlastnosti písma, obrázky, ovládací prvky a celkové rozložení formuláře.

Při použití těchto nástrojů aplikace SharePoint Designer 2010 vloží potřebnou technologii XSLT přímo do stránky, takže není nutné ovládat zápis XSL. Pokud chcete přizpůsobit XSL přímo, můžete danou stránku kdykoli otevřít v zobrazení Kód.

Poznámka :  Dalším způsobem, jak uživatelům povolit přidávání a úpravy záznamů v zobrazení dat, je povolení úprav na řádku v zobrazení dat. Odkazy na další informace o přizpůsobení seznamu a zobrazení dat naleznete v části Viz také .

Začátek stránky

Vložení formuláře pomocí pásu karet

Nejrychlejším a nejsnadnějším způsobem vytvoření formuláře je použití možnosti Zobrazení dat a datové formuláře na pásu karet aplikace SharePoint Designer 2010. Při vytváření formuláře tímto způsobem můžete volit ze tří typů formulářů: formulář nové položky, formulář pro úpravy položky nebo formulář pro zobrazení položky. Každý typ formuláře je možné vytvořit pro více zdrojů dat, jako jsou seznamy a knihovny služby SharePoint, soubory XML a databázová připojení.

Pokud přidáváte formulář tímto způsobem, přidá aplikace SharePoint Designer 2010 na stránku webovou část Datový formulář (DFWP). Po přidání můžete formulář přizpůsobit pomocí možností pro úpravy zobrazení dat na pásu karet a nástrojů WYSIWYG přímo na stránce.

Provedením následujícího postupu vložíte formulář pomocí pásu karet v aplikaci SharePoint Designer 2010.

 1. Otevřete web v aplikaci SharePoint Designer 2010.

 2. V navigačním podokně klikněte na položku Stránky webu.

 3. Vyberte stránku webu, na kterou chcete přidat datový formulář.
  Poznámka: Pokud nemáte stránku pro datový formulář, je třeba ji vytvořit – stránku ASPX nebo stránku webové části.

 4. Na kartě Stránka klikněte ve skupině Úpravy na možnost Upravit soubor.

 5. Klikněte do pole se značkami DIV nebo do pole formuláře.
  Pole se značkami DIV na stránce webové části vypadá takto:
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010
  Pole formuláře na stránce ASPX vypadá takto:
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 6. Na kartě Vložení se ve skupině Zobrazení dat a datové formuláře nacházejí tři možnosti formuláře:
  Formuláře v aplikaci SPD

 7. Zvolte typ formuláře podle následujícího popisu:

 8. Formulář nové položky zobrazuje prázdná pole pro jeden záznam. Každé pole je na zvláštním řádku a název pole tvoří záhlaví. Pomocí formuláře nové položky lze do zdroje dat přidat data pro jeden nový záznam. Je třeba zahrnout všechna nezbytná pole, jež uživatelé k vytváření nových záznamů potřebují.

 9. Formulář pro úpravy položky zobrazuje jeden záznam jako formulář. Každé pole je na zvláštním řádku a název pole tvoří záhlaví daného řádku. Pomocí formuláře pro úpravy položky lze najednou upravovat jeden záznam. Ve formuláři jsou umístěny odkazy, pomocí kterých lze zobrazit předchozí a další záznam.

 10. Formulář pro zobrazení položky zobrazuje záznam jako zobrazení, jež nelze upravovat. Používá se běžně k zobrazení vlastností záznamu.

  Poznámka :  Pokud chcete přidat formulář s více zobrazenými položkami najednou, použijte následující postup pro vytváření formulářů pomocí podokna úloh Podrobnosti zdroje dat.

 11. Vyberte zdroj dat, který chcete použít.

  Poznámka :  Jednou z možností nabídky je vytvoření vlastního formuláře seznamu. Tato možnost se týká pouze seznamů a knihoven služby SharePoint. Odkazy na další informace o formulářích seznamů naleznete v části Viz také.

 12. Chcete-li zobrazit další zdroje dat, klikněte na možnost Další zdroje dat, v dialogovém okně pro výběr zdroje dat zvolte zdroj dat a klikněte na tlačítko OK.

 13. Na stránku bude přidán formulář zobrazující pole z daného zdroje dat.

Začátek stránky

Vložení formuláře pomocí podokna Podrobnosti zdroje dat

Dalším způsobem vytvoření formuláře je vložení prázdného zobrazení dat, výběr zdroje a přidání jednotlivých polí pomocí podokna Podrobnosti zdroje dat. Tento způsob vám umožňuje nejprve vybrat pole, jež mají být do formuláře zahrnuta, a potom typ formuláře, který má být použit. Je možné vybírat ze tří typů: formulář s jednou položkou, formulář s více položkami nebo formulář pro novou položku.

Pokud přidáváte formulář tímto způsobem, přidá aplikace SharePoint Designer 2010 na stránku webovou část Datový formulář (DFWP). Po přidání můžete formulář přizpůsobit pomocí možností pro úpravy zobrazení dat na pásu karet a nástrojů WYSIWYG přímo na stránce.

Provedením následujícího postupu vložíte formulář pomocí podokna Podrobnosti zdroje dat v aplikaci SharePoint Designer 2010.

 1. Otevřete web v aplikaci SharePoint Designer 2010.

 2. V navigačním podokně klikněte na položku Stránky webu.

 3. Vyberte stránku webu, na kterou chcete přidat datový formulář.
  Poznámka: Pokud nemáte stránku pro zobrazení dat, je třeba ji vytvořit – stránku ASPX nebo stránku webové části. (Použijte odkaz Vytváření stránek služby SharePoint v části Viz také.)

 4. Na kartě Stránka klikněte ve skupině Úpravy na možnost Upravit soubor.

 5. Klikněte do pole se značkami DIV nebo do pole formuláře.
  Pole se značkami DIV na stránce webové části vypadá takto:
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010
  Pole formuláře na stránce ASPX vypadá takto:
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 6. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Zobrazení dat a datové formuláře na možnost Zobrazení dat a zvolte položku Prázdné zobrazení dat.

 7. V zástupném symbolu pro prázdné zobrazení dat, jenž se zobrazí, klikněte na odkaz Kliknutím sem vyberte zdroj dat.
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 8. V dialogovém okně pro výběr zdroje dat vyberte zdroj dat a klikněte na tlačítko OK.

 9. Zobrazí se podokno úloh Podrobnosti zdroje dat .
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 10. V podokně úloh vyberte pole, jež chcete zobrazit v datovém formuláři. Chcete-li vybrat více polí, podržte při klikání na jednotlivá pole klávesu CTRL.

  Poznámka :  V závislosti na použitém typu zdroje dat nemusí být některá pole upravitelná. V seznamu nebo knihovně služby SharePoint nejsou například upravitelná pole Vytvořil, Změnil a další systémová pole.

 11. Klikněte na volbu Vložit vybraná pole jako a zvolte jednu z následujících možností:

  • Formulář s jednou položkou zobrazuje jeden záznam jako formulář. Každé pole je na zvláštním řádku a název pole tvoří záhlaví daného řádku. Pomocí formuláře s jednou položkou lze najednou upravovat jeden záznam. Ve formuláři jsou umístěny odkazy, pomocí kterých lze zobrazit předchozí a další záznam.

  • Formulář s více položkami zobrazuje více záznamů jako formuláře na stejné stránce. Každé pole je ve zvláštním sloupci a název pole tvoří záhlaví daného sloupce. Pomocí formuláře s více položkami lze rychle upravit data pro více záznamů a uložit změny najednou.

  • Formulář nové položky zobrazuje prázdná pole pro jeden záznam. Každé pole je na zvláštním řádku a název pole tvoří záhlaví. Pomocí formuláře nové položky lze do zdroje dat přidat data pro jeden nový záznam. Je třeba zahrnout všechna nezbytná pole, jež uživatelé k vytváření nových záznamů potřebují.

 12. Datový formulář bude přidán na stránku webu.

Začátek stránky

Doporučené další kroky

Po vytvoření zobrazení dat můžete zahájit jeho přizpůsobení pomocí nástrojů pro zobrazení dat a nástrojů pro formátování WYSIWYG v aplikaci SharePoint Designer 2010. Můžete přidat a odebrat sloupce, filtrovat data, řadit a seskupovat pole, používat podmíněné formátování a provádět mnoho dalších akcí. Pomocí nástrojů WYSIWYG můžete změnit celkové rozložení tabulky, přidat grafiku, formátovat text a provádět další akce. Odkazy na další informace o přizpůsobení seznamu a zobrazení dat naleznete v části Viz také .

Důležité :  Při práci s formuláři bývá často nutné formulář přizpůsobit tak, že do záhlaví sloupců je přidán text s vysvětlením, jaká vstupní data jsou pro určitá pole požadována. Například při práci s databází SQL jako zdrojem dat může být pro určité pole požadována číselná hodnota. Pokud uživatelé místo toho zadají textovou hodnotu, zobrazí se po pokusu o uložení formuláře chybová zpráva. Proto byste měli ke každému poli, u kterého jsou zvláštní požadavky pro vstupní data, přidat vysvětlující text.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×