Vytváření analýz a stanovení priority projektů

Dalším krokem po odeslání několika návrhů projektů je rozhodnutí, které návrhy budou schváleny jako projekty. Funkce analýzy portfolia v aplikaci Project Web App vám pomohou vyhodnotit náklady jednotlivých návrhů vzhledem k jejich strategické hodnotě.

Poznámka :  Tento článek a videa v něm obsažená popisují typický scénář analýzy portfolia. Je možné, že vaše organizace používá přizpůsobený proces, jenž splňuje konkrétní podnikové potřeby.

Vytvoření analýzy

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte v části Strategie portfolia na položku Analýzy portfolia.

 2. Klikněte na tlačítko Nové.

 3. Zadejte údaje do polí Název a Popis a potom vyberte údaj do pole Oddělení (odpovídá-li to situaci).

 4. Zvolte možnost Stanovit prioritu projektů pomocí určujících obchodních faktorů nebo Stanovit prioritu projektů pomocí vlastních polí.

 5. Klikněte na možnost Vybrané projekty a určete návrhy, jež mají být zahrnuty do analýzy.

 6. V části Primární omezení nákladů analýzy zvolte primární omezení rozpočtu pro analýzu.

 7. Pokud byly pro analyzované návrhy určeny požadavky na zdroje, zaškrtněte políčko Analyzovat požadavky na zdroje projektu s časovým uspořádáním vzhledem ke kapacitě zdrojů organizace.

 8. V části Možnosti použití aliasu pro vynucení a vyloučení projektu určete vyhledávací tabulky, jež mají být použity, pokud chcete spojit rozhodnutí o vynucení a vyloučení s možnostmi vybranými v seznamu.

 9. Klikněte na tlačítko Další.

Začátek stránky

Stanovení priority návrhů

Pokud jste zvolili možnost stanovení priority projektů pomocí obchodních faktorů:

 1. U každého návrhu, který je uveden na levé straně, vyhodnoťte jeho účinek na jednotlivé obchodní faktory, jež jsou uvedeny v horní části. K této akci použijte seznamy v mřížce.

 2. Kliknutím na tlačítko Další zobrazte vypočítané priority.

Pokud jste zvolili možnost stanovení priority projektů pomocí vlastních polí:

 1. Klikněte na možnost Změnit a potom zvolte pole, jež chcete použít v analýze.

 2. Pro jednotlivá vlastní pole nastavte váhy a minimální a maximální hodnoty.

 3. Kliknutím na tlačítko Další zobrazte vypočítané priority.

Dalším krokem po dokončení tohoto postupu bude analýza portfolia na základě omezení nákladů nejvyšší úrovně.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×