Vytváření a změny vlastních polí

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Můžete vytvořit nebo upravit vlastní pole v rámci Microsoft Office Project Web Access a tato pole přidáte do projektů.

U vlastních polí lze rovněž používat seznamy (neboli atributy), které umožňují vytvářet hodnoty, jež budou členové týmu moci zobrazit a použít. Tyto atributy jsou odvozeny z následujících objektů:

 • Vyhledávací tabulky:     Tyto tabulky obsahují předdefinované hodnoty, z nichž mohou členové týmu vybírat prostřednictvím seznamu, přidají-li do svých plánů projektu vlastní pole.

 • Vzorce:     Vzorce mohou sloužit ke generování hodnot polí pomocí výpočtu na základě různých polí a funkcí.

Co chcete udělat?

Vytvoření nebo úprava vlastního pole

Vytvořit nebo upravit vyhledávací tabulku

Vytvoření vzorce pro vlastní pole

Vytvoření nebo změna vlastního pole

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Definice vlastního pole organizace.

 3. Chcete-li vytvořit nové pole, klepněte na tlačítko Nové pole.

  Chcete-li upravit pole, vyberte požadované pole klepnutím na jeho název v tabulce.

 4. Na stránce Nové vlastní pole (nebo na stránce Upravit vlastní pole, pokud se chystáte změnit existující pole) zadejte název pole do pole Název.

 5. V oblasti Entita a typ klepněte v seznamu Entita na položku Projekt, Zdroj nebo Úkol a pak v seznamu Typ klepněte na typ pole.

 6. V části Vlastní atributy znamenat, pokud pole má přidruženou vyhledávací tabulky z předdefinovaných hodnot. Chcete-li vytvořit nebo upravit vyhledávací tabulku, najdete v článku Vytvořit nebo upravit vyhledávací tabulku.

 7. Pokud chcete vytvořit vzorec, který vytváří hodnoty pro vlastní pole, vyberte typ vzorec v části Vlastní atributy a zadejte rovnice vzorec.

  Například následující vzorec vrátí hodnotu "Bez směrného plánu", "Rozpočet Přesažen o 20 % nebo více" nebo "rozpočet Nevyčerpán":

Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")

 1. Chcete-li, aby se hodnoty pole zobrazovaly jako typ dat nebo textu, který jste vybrali v oblasti Entita a typ, vyberte v oblasti Hodnoty k zobrazení možnost Data.

 2. Chcete-li, aby se místo dat zobrazovaly grafické indikátory, vyberte v oblasti Hodnoty k zobrazení možnost Grafické indikátory.

  • V seznamu Kritéria pro klepněte na možnost Souhrnné řádky, Nesouhrnné řádky nebo Souhrn projektu a určete tak, pro jaký typ informací se mají grafické indikátory zobrazovat.

  • Chcete-li dále upřesnit, u jakého typu informací se mají zobrazovat grafické indikátory, vyberte v mřížce test, testovanou hodnotu pole a obrázek, který se má pro grafický indikátor zobrazit.

  • Pokud chcete, aby se hodnota pole zobrazovala jako komentář, zaškrtněte políčko Zobrazovat hodnoty dat jako komentář.

 3. V oblasti Požadováno vyberte možnost Ano nebo Ne a určete tak, zda budou uživatelé muset do tohoto pole povinně zadávat data. Pokud například hodnota v poli nákladů překročí rozpočet, může se zobrazit obrázek červeného tlačítka.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Poznámka: Pokud k definování hodnoty pole použijete grafický indikátor, spustí se po klepnutí na tlačítko Uložit aplikace Microsoft Office Project Professional 2007 kvůli kontrole grafických indikátorů nebo funkcí ve vzorci. Po dokončení vytváření nebo úprav pole zavřete aplikaci Office Project Professional 2007. Pole, které jste vytvořili v aplikaci Microsoft Project Web Access, není třeba dále upravovat v aplikaci Microsoft Office Project Professional.

Začátek stránky

Vytvoření nebo změna vyhledávací tabulky

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Definice vlastního pole organizace.

 3. Chcete-li vytvořit novou vyhledávací tabulku, klepněte na tlačítko Nová vyhledávací tabulka.

  Chcete-li změnit existující vyhledávací tabulku, klepněte na její název v tabulce Vyhledávací tabulky pro vlastní pole.

 4. Na stránce Nová vyhledávací tabulka (nebo na stránce Upravit vyhledávací tabulku, pokud se chystáte změnit existující vyhledávací tabulku) zadejte název vyhledávací tabulky do pole Název.

 5. V oblasti Typ vyberte typ informací o projektu, které chcete použít ve vyhledávací tabulce.

 6. V oblasti Maska kódu určete číselnou nebo abecední strukturu každé hodnoty vyhledávací tabulky.

  Pokud například chcete, aby hodnoty ve vyhledávací tabulce obsahovaly dvě písmena následovaná třemi číslicemi v hierarchické struktuře, klepněte v prvním řádku tabulky masek kódu na položku Znaky, zadejte počet znaků 2 a jako oddělovač hodnot zadejte tečku. V druhém řádku klepněte na položku Čísla, zadejte počet 3 a pak zadejte oddělovač druhé části hodnoty vyhledávací tabulky.

  Tip: Struktura kódů vyhledávacího pole se zobrazí v poli Náhled kódu.

 7. V oblasti Vyhledávací tabulka zadejte hodnoty tabulky a vytvořte mezi jednotlivými hodnotami hierarchické vztahy. Tyto hodnoty musí vyhovovat definici masky kódu, která je určena v oblasti Maska kódu. Z těchto hodnot budou uživatelé vybírat, až budou zadávat data do vlastních polí. Při vytváření hierarchických vztahů hodnot vám mohou pomoci tlačítka na panelu nástrojů nad tabulkou:

  • Chcete-li hierarchické struktury, vyberte řádek, který obsahuje hodnotu, která chcete odsadit a klikněte na Odsazení Odsazení .

  • Pokud chcete vytvořit nový řádek, klikněte na Vložit řádek Obrázek tlačítka .

   Pokud budete pokračovat v předchozím příkladu a budete chtít, aby hodnoty vyhledávací tabulky obsahovaly dvě písmena následovaná třemi číslicemi v hierarchické struktuře, zadejte do prvního řádku hodnot vyhledávací tabulky první hodnotu tvořenou dvěma znaky. Do druhého, třetího a čtvrtého řádku zadejte tříciferná čísla, která jsou v hierarchickém vztahu k prvnímu řádku, a každé z nich odsaďte pod prvním řádkem. Do pátého řádku zadejte druhou dvouznakovou hodnotu a tak dál.

   Tip: Pokud Správce nainstaloval Infrastruktury aktualizace pro Microsoft Office servery, v části Vyhledávací tabulky, klikněte na Exportovat do Excelu nebo Tisk provádět odpovídající akce data v tabulce.

Začátek stránky

Vytvoření vzorce pro vlastní pole

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Definice vlastního pole organizace.

 3. Klepněte na název pole, ke kterému chcete přidružit vzorec, nebo klepněte na tlačítko Nové pole.

 4. Na stránce Nové vlastní pole (nebo na stránce Upravit vlastní pole, pokud se chystáte změnit existující vzorec) klepněte v oblasti Vlastní atributy na tlačítko Vzorec.

 5. Potřebujete-li pomoci se sestavením funkce, klepněte na tlačítko Vybrat funkci. V seznamu funkcí klepněte na kategorii funkcí a pak klepněte na funkci, kterou chcete použít.

  Funkce se zobrazí v poli.

 6. Chcete-li funkci dále rozvíjet, klepněte na tlačítko Vybrat operátor a pak klepněte na požadovaný operátor. Operátor se přidá do vzorce.

  Při sestavování vzorce dodržujte tyto pokyny:

  • Pole projekt uzavřete do hranatých závorek. Například dva jménech ve formuláři TaskName.ProjectName tohoto vzorce [Name]&"."&[Project] vrátí hodnotu, která obsahuje název úkolu, následuje název projektu tečkou (.).

  • Vzorec může obsahovat až 29 úrovní (vnoření) funkcí.

 7. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte pole i s přidruženým vzorcem.

Poznámka: Po klepnutí na tlačítko Uložit se kvůli ověření funkcí ve vzorci spustí aplikace Microsoft Office Project Professional 2007. Po dokončení vytváření nebo upravování pole ukončete aplikaci Office Project Professional 2007. V aplikaci Microsoft Project Professional není třeba ukládat změny, protože tato aplikace je použita pouze k ověření vzorce.

Proč nelze provést několik akcí v aplikaci Project Web Access?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access, nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×