Vytváření a tisk poznámek

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při vytváření prezentace můžete vytvořit Poznámky. Můžete je vytisknout a zobrazíte jejich při předvádění prezentace.

Zelená myšlenka... Zelený list

Před vytištěním poznámek však zvažte, zda nepostačí jejich prohlížení v zobrazení předvádějícího. Poznámky lze při předvádění prezentace sledovat na druhém monitoru, a tak ušetřit papír a inkoust v tiskárně. Další informace naleznete v tématu Privátní zobrazení poznámek lektora v průběhu prezentace na více monitorech.

Psaní poznámek ke snímkům pomocí Podokno poznámek v normálním zobrazení. Normální zobrazení na kartě zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení prezentací klikněte na normálně.

Podokno poznámek
Podokno poznámek (červeně zakroužkováno) v normálním zobrazení

Poznámky je možné psát a formátovat při práci v normálním zobrazení. Pokud chcete zjistit, jak budou poznámky vytištěny a jak se projeví formátování textu (například barvy písma), přepněte do zobrazení Poznámky. V zobrazení Poznámky je také možné zkontrolovat a změnit záhlaví a zápatí poznámek.

Na každé stránce poznámek je zobrazena miniatura snímku spolu s poznámkami k tomuto snímku. V tomto zobrazení můžete poznámky doplnit grafy, obrázky, tabulkami nebo jinými ilustracemi.

Poznámky

(Následující čísla odpovídají čísla na obrázku.)

 1. Stránky s poznámkami obsahují poznámky a každý snímek v prezentaci.

 2. Snímky se vytiskne na vlastní stránce s poznámkami.

 3.   Poznámky jsou připojeny ke snímku.

 4. Do poznámek můžete přidat data, třeba grafy nebo obrázky.

Když přidáváte poznámky, mějte na paměti následující:

 • Změny, přidání a odstranění provedené na stránce v zobrazení Poznámky se týkají pouze dané stránky a textu poznámky v normálním zobrazení.

 • Jestliže chcete zvětšit, přemístit nebo formátovat oblast s obrázkem snímku nebo oblast poznámek, proveďte požadované změny v zobrazení Poznámky.

 • V normálním zobrazení není možné v podokně poznámek kreslit a umísťovat obrázky. Je třeba přepnout do zobrazení Poznámky a nakreslit nebo přidat obrázek tam.

 • Obrázky a objekty, které přidáte do zobrazení poznámky se zobrazí na vytištěné stránky, ale ne na obrazovce v normálním zobrazení.

Výchozí stránka poznámek sestává z miniatury snímku v horní polovině stránky a oddílu stejné velikosti pro zadávání poznámek v dolní polovině stránky.

Výchozí stránka poznámek

Pokud polovinu stránky není dost místa pro poznámky, můžete přidat víc místa.

Postup pro přidání místa na jedné stránky poznámek:

 1. V normálním zobrazení v podokně, které obsahuje karty Osnova a snímky klikněte na kartu snímky a klikněte na snímek, do kterého chcete přidat víc místa pro poznámky.

  Podokno obsahující karty Osnova a Snímky

 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení prezentací na tlačítko Poznámky.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li odstranit miniaturu snímku, klikněte na stránce poznámek na snímek a stiskněte klávesu DELETE.

  • Chcete-li zmenšit miniaturu snímku na stránce poznámek, přetáhněte úchyt pro změnu velikosti na miniatuře snímku.

 4. Přetažením úchytu pro změnu velikosti na horním ohraničení zástupného symbolu poznámek zvětšete tento objekt na potřebnou velikost.

Chcete-li přidat obrázek, například obrazců nebo obrázků, nebo formátovat všechny stránky poznámek v prezentaci, změňte na předlohu poznámek. Například umístit firemní logo nebo jiný druh obrázek na všech stránkách poznámek, přidání kresby předlohu poznámek. Nebo pokud chcete změnit řez písma pro všechny poznámky, změňte styl na předlohu poznámek. Můžete změnit vzhled a umístění oblasti snímku, poznámky, záhlaví, zápatí, čísla stránek a datum.

Stránky poznámek můžete vytisknout s miniaturou snímku, abyste mohli posluchačům nabídnout podklady nebo abyste se mohli lépe připravit na prezentaci.

Poznámka : Lze vytisknout pouze jednu miniaturu snímku s poznámkami na vytištěnou stránku.

 1. Otevřete prezentaci, pro kterou chcete vytisknout stránky poznámek s miniaturami snímků.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Na levé straně na kartu soubor klikněte na Tisk.

 4. V části Nastavení klikněte na šipku vedle položky Snímky na celou stránku a potom v části Rozložení při tisku klikněte na položku Poznámky.

 5. Pokud chcete vybrat orientaci stránky, klikněte na šipku vedle Orientace na výšku a klikněte na Orientaci na výšku nebo Orientace na šířku v seznamu.

 6. Pokud chcete vytisknout poznámky a barevného miniatur snímků, vyberte barevnou tiskárnu. Klikněte na šipku u tlačítka Barva a vyberte barvu v seznamu.

 7. Klikněte na tlačítko Tisk.

Poznámka : Lze vytisknout pouze jednu stránku poznámek na vytištěnou stránku.

 1. Otevřete prezentaci, pro kterou chcete vytisknout stránky poznámek bez miniatur snímků.

 2. Zobrazte si snímky do zobrazení poznámky. Na stránce s poznámkami zobrazení na kartě zobrazení ve skupině Zobrazení prezentací klikněte na Stránce s poznámkami.

 3. Odstraňte z každé stránky poznámek miniaturu snímku. Miniaturu snímku odstraníte tak, že na stránce poznámek kliknete na miniaturu snímku a stisknete klávesu DELETE.

 4. Klikněte na kartu Soubor.

 5. Na levé straně na kartu soubor klikněte na Tisk.

 6. V části Nastavení klikněte na šipku vedle položky Snímky na celou stránku a potom v části Rozložení při tisku klikněte na položku Poznámky.

 7. Pokud chcete vybrat orientaci stránky, klikněte na šipku vedle Orientace na výšku a klikněte na Orientaci na výšku nebo Orientace na šířku v seznamu.

 8. Pokud chcete vytisknout poznámky a barevného miniatur snímků, vyberte barevnou tiskárnu. Klikněte na šipku u tlačítka Barva a vyberte barvu v seznamu.

 9. Klepněte na tlačítko Tisk.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×