Vytváření a správa stránek publikování

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Funkce publikování sady Microsoft Office SharePoint Server 2007 usnadňují vlastníkům obsahu vytvářet nové webové stránky z šablon webových stránek nazývaných rozložení stránky. Rozloženími stránky se řídí vzhled stránek z nich vytvořených a definují se jimi pole, kam mohou přispěvatelé zadat obsah, například text, grafiku, hypertextové odkazy a podobně.

Tento článek popisuje vytváření nové stránky publikování z existujícího rozložení stránky a popisuje také místo uložení stránek publikování a jejich úpravy v aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Důležité informace: Chcete-li vytvořit stránku publikování, musí být web umístěn na serveru se sadou Office SharePoint Server 2007 a publikování musí být zapnuto u webu nejvyšší úrovně v kolekce webů. Chcete-li otevřít a upravit rozložení stránek, musíte mít rovněž oprávnění k webu nejvyšší úrovně.

V tomto článku

Vytvoření stránky publikování v prohlížeči

Správa nebo úpravy stránek publikování se změnami v aplikaci Office SharePoint Designer 2007

Vytvoření stránky publikování v prohlížeči

Stránky publikování jsou navrženy pro uživatele, kteří nejsou odborníky v oblasti vytváření nebo úprav webových serverů. Vlastníci obsahu tedy vytvářejí tyto stránky v prohlížeči. Tento oddíl obsahuje postup při vytváření nové stránky publikování z existujícího rozložení stránky, například stránky s novinovým článkem, která byla vytvořena z rozložení stránky článku a je zobrazena na následujícím obrázku.

Stránka novinového článku vytvořená z rozložení stránky článku

 1. Otevřete v prohlížeči web sady Office SharePoint Server 2007.

 2. V nabídce Akce webu klepněte na příkaz Vytvořit stránku.

 3. Na stránce Vytvořit stránku proveďte následující akci:

  • Zadejte titul do pole Titul. Titul se zobrazí v horní části vytvořené stránky a v záhlaví okna prohlížeče.

  • Zadejte popis do pole Popis. Tento text bude uložen ve sloupci Popis knihovny dokumentů stránky. Ve výchozím nastavení se tento sloupec v knihovně nezobrazí, ale můžete jej přidat jako jakýkoli jiný sloupec. (Tento krok je volitelný.)

  • Do pole Adresa URL název zadejte název stránky. To je název souboru, který je vytvořen. Tento název se zobrazí v poli Adresa URL pro nové stránky, například http://your_top_level_site/subsite/Pages/my_page.aspx, kde je moje_stránka název, který zadáte do pole Adresa URL.

 4. Klepněte v seznamu Rozložení stránky na název rozložení stránky, na kterém chcete založit novou stránku, například Stránka článku se souhrnnými odkazy.

  Poznámka: Informace o vytvoření rozložení stránky, naleznete v článku Vytvoření rozložení stránky publikování.

 5. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Rozložení stránky se otevře pro úpravy v prohlížeči a bude obsahovat pole, do kterých můžete vložit obsah, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

  Rozložení stránky v režimu úprav prohlížeče

 6. Klepněte na každé pole, do kterého chcete přidat obsah, a můžete do něj psát. Obsah přidaný do polí se stane obsahem stránky. Po dokončení zadávání obsahu klepněte na kteroukoli z následujících položek v horní části stránky:

  • Vrátit se změnami a sdílet koncept:     Během práce na stránce budete mít stránku automaticky rezervovánu (aby nikdo nemohl přepsat vaše změny). Klepnutím na tuto možnost rezervaci zrušíte, aby stránku mohli upravovat další oprávnění uživatelé.

  • Odeslat ke schválení:     Klepnutím na tuto možnost stránku zařadíte do fronty ke schválení správcem obsahu pro tento web. Toto tlačítko se na stránce nemusí zobrazit, pokud je pracovní postup publikování konfigurován tak, že nový obsah musí být před publikováním schválen.

  • Publikovat:     Klepněte na tuto položku, pokud chcete stránku publikovat ihned a máte k tomu oprávnění. Toto tlačítko se na stránce nemusí zobrazit, pokud je pracovní postup publikování konfigurován tak, že nový obsah musí být před publikováním schválen.

Začátek stránky

Správa nebo úpravy stránek publikování v aplikaci Office SharePoint Designer 2007

Stránky publikování jsou vytvářeny a ukládány v knihovně dokumentů Stránky webu sady Office SharePoint Server 2007. Při otevření webu v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 najdete stránky publikování ve složce Stránky, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Seznam složek s rozbalenou složkou Stránky

Jestliže se pokusíte otevřít stránku publikování pro úpravy v aplikaci Office SharePoint Designer 2007, zobrazí se následující zpráva.

Zpráva oznamující, že stránku nelze upravit, ale můžete upravit příslušné rozložení stránky

Tato zpráva znamená, že stránky publikování byly založeny na rozložení stránky, které nelze v aplikaci upravit Office SharePoint Designer 2007, a že jejich obsah lze upravit jen v prohlížeči. Chcete-li upravit rozložení stránky, z něhož byla stránka vytvořena, klepněte na položku Upravit rozložení stránky. (Pamatujte, že stránky lze v aplikaci SharePoint Designer přejmenovat. Chcete-li stránku přejmenovat, klepněte na stránku pravým tlačítkem myši v Seznamu složek a poté klepněte na příkaz Přejmenovat v místní nabídce.)

Jestliže chcete, můžete však stránku publikování upravit v aplikaci Office SharePoint Designer 2007, pokud ji odpojíte od rozložení stránky, na kterém byla založena. Například můžete chtít přizpůsobit webovou část Výsledky hledání na stránce publikování. V tomto případě odpojte stránku publikování od rozložení stránky, poté přizpůsobte webovou část v aplikaci SharePoint Designer a nakonec stránku publikování znovu připojte k rozložení stránky publikování. Chcete-li stránku odpojit, klepněte na stránku pravým tlačítkem myši v Seznamu složek a poté klepněte na příkaz Odpojit od rozložení stránky v místní nabídce. Zobrazí se následující zpráva.

Zpráva o odpojení od rozložení stránky

Tato zpráva znamená, že můžete zkopírovat veškerý obsah rozložení stránky na stránku publikování a poté stránku publikování přizpůsobit. Pamatujte však, že žádné změny následně provedené v rozložení stránky se na stránce publikování neprojeví. Po provedení změn stránky publikování a uložení souboru ji můžete opět připojit k rozložení stránky. Chcete-li stránku připojit, klepněte na stránku pravým tlačítkem myši v Seznamu složek a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Připojit k rozložení stránky.

Další informace o úpravě stránky rozložení, najdete v článku Přizpůsobení rozložení stránky publikování.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×