Vytváření a správa sad dokumentů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Je-li do knihovny dokumentů přidán typ obsahu Sada dokumentů, můžete jej využít k vytváření nových pracovních produktů složených z více dokumentů. Pokud kliknutím na složku otevřete sadu dokumentů, zobrazí se úvodní stránka, pomocí níž lze spravovat obsah v dané sadě dokumentů.

V tomto článku

Informace o práci s sady dokumentů

Vytvoření nové instance sadu dokumentů

Přidání nebo nahrajte dokumenty do existující sady dokumentů

Správa oprávnění pro sadu dokumentů

Správa verzí

Sdílet odkaz na sadu dokumentů

Související úkoly

Práce se sadami dokumentů

Jestliže knihovna, se kterou pracujete, obsahuje dokumenty i sady dokumentů, můžete sady dokumentů v knihovně identifikovat díky jedinečné ikoně složky.

Složky sad dokumentů v knihovně dokumentů

Pracujete-li se sadami dokumentů, můžete k provádění běžných úloh použít úvodní stránku pro danou sadu dokumentů, kterou lze zobrazit pomocí karty Spravovat na pásu karet Sada dokumentů.

Pás karet pro správu sady dokumentů

Začátek stránky

Vytvoření nové instance sady dokumentů

 1. Přejděte do knihovny dokumentů, jejíž konfigurace podporuje sady dokumentů.

 2. Na pásu karet Nástroje knihovny klikněte na kartu Dokumenty.

 3. Klikněte na Nový dokument a potom klikněte na Sady dokumentů nebo na název sady dokumentů, které chcete vytvořit (Pokud vaše organizace vytvořila vlastní typy obsahu sady dokumentů mohou mít jedinečné názvy). Pokud knihovnu podporuje vystavením jednotlivé dokumenty a sady dokumentů, poznáte sady dokumentů vyhledáním na ikonu složky.
  Nabídka Nový dokument se zvýrazněnou ikonou sady dokumentů

 4. V dialogovém okně Nová sada dokumentů zadejte název a popis vytvářené sady dokumentů a potom klikněte na tlačítko OK. Po vytvoření sady dokumentů zobrazí prohlížeč úvodní stránku.

  Jestliže je daná sada dokumentů nakonfigurována tak, aby se po vytvoření její nové instance automaticky vytvořily odpovídající dokumenty, zobrazí se tyto dokumenty ve webové části na úvodní stránce. Pokud pro sadu dokumentů nebyl zadán výchozí obsah, vytvoří se prázdná složka sady dokumentů, do níž můžete přidat či odeslat soubory, které mají být součástí sady dokumentů. Můžete přidávat pouze soubory těch typů obsahu, které jsou v rámci dané sady dokumentů povoleny.

Začátek stránky

Přidání nebo odeslání dokumentů do existující sady dokumentů

Jestliže sada dokumentů, s níž pracujete, není nakonfigurována tak, aby se při vytvoření její nové instance automaticky vytvořil výchozí obsah, můžete do ní přidat soubory ručně. Je možné přidat pouze soubory povolených typů obsahu.

 1. Přejděte do knihovny dokumentů obsahující sadu dokumentů, kterou chcete aktualizovat, a kliknutím na její název přejděte na úvodní stránku dané sady dokumentů.

 2. Na úvodní stránce sady dokumentů klikněte na pásu karet na kartu Dokumenty a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li do sady dokumentů přidat nový soubor, klikněte na položku Nový dokument a poté na typ dokumentu, který chcete vytvořit.

  • Chcete-li do sady dokumentů odeslat dokument, klikněte na šipku vedle tlačítka Odeslat dokument a poté vyberte možnost pro odeslání jednoho dokumentu. Přejděte do umístění požadovaného souboru a klikněte na tlačítko OK. Po zobrazení výzvy zadejte požadované informace o vlastnostech a potom klikněte na tlačítko Uložit.

  • Chcete-li do sady dokumentů odeslat více dokumentů, klikněte na šipku vedle tlačítka Odeslat dokument a poté na položku Odeslat více dokumentů. Přetáhněte nebo vyhledejte požadované soubory, klikněte na tlačítko OK a po zobrazení výzvy na tlačítko Hotovo.

Začátek stránky

Správa oprávnění pro sadu dokumentů

Sady dokumentů dědí ve výchozím nastavení oprávnění z knihovny, kde jsou umístěny. Pokud potřebujete omezit nebo změnit možnosti přístupu k dokumentům v konkrétní sadě dokumentů, můžete pro danou sadu dokumentů zadat jedinečná oprávnění.

Správa jedinečných oprávnění na úrovni položky či složky může být složitá a časově náročná. Jestliže mají mít k většině sad dokumentů přístup podobné skupiny uživatelů, bude pravděpodobně jednodušší spravovat oprávnění na úrovni knihovny.

Ke správě oprávnění pro sadu dokumentů jsou nutná oprávnění alespoň na úrovni Návrh či Úplné řízení.

 1. Na úvodní stránce sady dokumentů klikněte na pásu karet Sada dokumentů na kartu Spravovat a poté klikněte na tlačítko Oprávnění.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit nastavení oprávnění pro samotnou knihovnu dokumentů, klikněte na položku Spravovat nadřazený objekt.

  • Chcete ukončit dědění oprávnění z knihovny dokumentů a vytvořit jedinečná oprávnění pro konkrétní sadu dokumentů, klikněte na položku Ukončit dědění oprávnění.

  • Chcete-li zobrazit oprávnění konkrétního uživatele, klikněte na položku Zkontrolovat oprávnění a zadejte jméno uživatele či název skupiny, jejichž oprávnění chcete zobrazit.

  • Chcete-li dědit oprávnění z nadřazené knihovny dokumentů (v případě, že byla sada dokumentů nakonfigurována tak, aby bylo toto dědění ukončeno), klikněte na položku Dědit oprávnění.

Další informace o práci s oprávněními získáte po kliknutí na odkazy uvedené v části Viz také.

Začátek stránky

Správa verzí

Pokud je v knihovně dokumentů, do níž byla sada dokumentů uložena, povolena správa verzí, máte k dispozici několik různých možností pro práci s historií verzí sady dokumentů či jednotlivých dokumentů v sadě.

Na úvodní stránce sady dokumentů klikněte na pásu karet Sada dokumentů na kartu Spravovat a poté proveďte jednu z následujících akcí:

Akce

Postup

Zachycení snímku aktuálních vlastností a dokumentů v sadě dokumentů

Klikněte na tlačítko Zachytit verzi, zadejte popis změn, které byly v zachycované verzi provedeny, a klikněte na tlačítko OK.

Zobrazení historie verzí pro sadu dokumentů

Na pásu karet Sada dokumentů na kartě Spravovat klikněte na tlačítko Historie verzí.

Obnovení předchozí verze sady dokumentů

 • Na pásu karet Sada dokumentů na kartě Spravovat klikněte na tlačítko Historie verzí.

 • Podle uvedeného data a času vyhledejte verzi, kterou chcete obnovit, klikněte na zobrazenou šipku a pak klikněte na položku Obnovit verzi.

Obnovíte tak vybranou uloženou verzi celé sady dokumentů. Veškeré změny provedené v sadě dokumentů po uložení této verze budou vráceny zpět.

Odstranění snímků předchozích verzí sady dokumentů

Klikněte na tlačítko Historie verzí a poté na položku Odstranit všechny verze. Tímto postupem odstraníte snímky historie verzí dané sady dokumentů. Samotná sada dokumentů nebude odstraněna.

Zobrazení historie verzí jednotlivých souborů v sadě dokumentů

Vyberte dokument, jehož historii verzí chcete zobrazit, klikněte na zobrazenou šipku a poté na položku Historie verzí.

Obnovení předchozí verze konkrétního dokumentu

 • Vyberte dokument, jehož historii verzí chcete zobrazit, klikněte na zobrazenou šipku a poté na položku Historie verzí.

 • Podle uvedeného data a času vyhledejte verzi, kterou chcete obnovit, klikněte na zobrazenou šipku a pak klikněte na položku Obnovit.

Začátek stránky

Sdílení odkazu na sadu dokumentů

Pokud používáte e-mailový program, který je kompatibilní se službou Microsoft SharePoint Server 2010, například Microsoft Outlook 2010 můžete rychle e-mailem odkaz na úvodní stránku pro sadu dokumentů.

 1. Na úvodní stránce sady dokumentů klikněte na pásu karet Sada dokumentů na kartu Spravovat a poté klikněte na tlačítko Odeslat odkaz e-mailem.

 2. Po zobrazení dotazu, zda chcete povolit otevření webového obsahu v aplikaci Outlook, klikněte na tlačítko Povolit.

 3. Do pole Komu v e-mailové zprávě aplikace Microsoft Outlook zadejte jména požadovaných příjemců, do pole Předmět zadejte předmět zprávy a do obsahu e-mailové zprávy zadejte další informace, které chcete uvést.

 4. Pokud chcete, můžete do pole Od zadat vlastní e-mailovou adresu, takže zpráva nebude vypadat, jako by byla odeslána ze serveru, a příjemci ji nebudou ignorovat. Klikněte na šipku vedle pole Od a poté na položku Jiná e-mailová adresa. Zadejte nebo vyberte svou e-mailovou adresu.

 5. Jakmile zprávy dokončíte, klikněte v aplikaci Outlook na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Související úkoly

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×