Vytváření a správa plány

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po plánované, plány pro vaši organizaci a sebou všechna normalizace pravidla, které potřebují vytvořený pro přesměrování volání, musíte používat Windows PowerShell vytvořit vytáčecí plán a proveďte požadované změny nastavení.

Poznámka : Skype pro firmy Centrum pro správu nelze použít pro vytváření a správu plány.

Ověřování a od vzdálený PowerShell

Zkontrolujte, že používáte Windows PowerShell 3.0 nebo vyšší verzi.

 1. Ověření používané verze (3.0 nebo vyšší): Nabídka Start > Windows PowerShell.

 2. Zkontrolujte verzi zadáním Get-Host do okna Windows PowerShellu.

 3. Pokud nemáte verzi 3.0 nebo vyšší, musíte si stáhnout a nainstalovat aktualizace Windows PowerShellu. Informace o tom, jak si stáhnout a aktualizovat Windows PowerShell na verzi 4.0, najdete na stránce Windows Management Framework 4.0. Po zobrazení výzvy restartujte počítač.

 4. Dál si budete muset nainstalovat modul Windows PowerShell pro Online Skype pro firmy, který umožňuje vytvářet vzdálené relace Windows PowerShellu, které se připojují ke službě Online Skype pro firmy. Tento modul je podporovaný jenom na 64bitových počítačích. Můžete si ho stáhnout ze stránky modulu Windows PowerShell pro Online Skype pro firmy na webu Microsoft Download Center. Pokud se zobrazí výzva, restartujte počítač.

Další informace najdete v článku o připojení ke všem službám Office 365 v jednom okně Windows PowerShellu.

Zahájení relace Windows PowerShellu

 1. Zvolte nabídka Start > Windows PowerShell.

 2. V okně Windows PowerShell se připojte k organizaci Office 365 spuštěním následujícího příkazu:

  Poznámka : Příkaz Import-Module budete muset spustit jen při prvním použití modulu Windows PowerShell pro Online Skype pro firmy.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Pokud potřebujete další informace o spuštění Windows PowerShellu, přečtěte si článek o připojení ke všem službám Office 365 v jednom okně Windows PowerShellu nebo o připojení k Online Skypu pro firmy pomocí Windows PowerShellu.

Vytváření a správě vaše plány

Můžete použít buď jeden rutina nebo skript Powershellu můžete vytvořit a spravovat plány klienta.

 • Pokud chcete vytvořit nové vytáčecí plán, spusťte:

  New-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -Description "Dial Plan for Redmond" -NormalizationRules <pslistmodifier> -ExternalAccessPrefix 9 -SimpleName "Dial-Plan-for-Redmond"

  Další příklady a parametrů najdete v tématu Nový CsTenantDialPlan.

 • Pokud chcete provést změny nastavení existujícího vytáčecího plánu, spusťte:

  Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules <pslistmodifier> -ExternalAccessPrefix 9
    -SimpleName "Dial-Plan-for-Redmond"

  Další příklady a parametrů najdete v článku Set-CsTenantDialPlan.

 • Přidání uživatelů do vytáčecího plánu, spusťte:

  Grant-CsTenantDialPlan -Identity amos.marble@contoso.com -PolicyName RedmondDialPlan

  Další příklady a parametrů najdete v článku Poskytnutí CsTenantDialPlan.

 • Pokud chcete zobrazit nastavení ve vytáčecím plánu, spusťte:

  Get-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan

  Další příklady a parametrů najdete v článku Get-CsTenantDialPlan.

 • Pokud chcete odstranit vytáčecího plánu, spusťte:

  Remove-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -force

  Další příklady a parametrů najdete v tématu Odebrat CsTenantDialPlan.

 • Pokud chcete zobrazit nastavení efektivní vytváření vytáčecího plánu, spusťte:

  Get-CsEffectiveTenantDialPlan -Identity amos.marble@contoso.com

  Další příklady a parametrů najdete v článku Get-CsEffectiveTenantDialPlan.

 • Otestujte efektivní nastavení vytáčecího plánu, spusťte:

  Test-CsEffectiveTenantDialPlan -DialedNumber 14255551234 -Identity 1849827b-a810-40a8-8f77-e94250d4680b_US_TenantDialPlanRedmond

  Další příklady a parametrů najdete v tématu Test CsEffectiveTenantDialPlan.

Spusťte odstranit normalizace pravidlo, které je přidružené ke klientovi vytáčecí plán aniž by bylo nutné nejprve odstranění vytáčecí plán klienta:

$b1=New-CsVoiceNormalizationRule -Identity Global/NR4 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{add=$b1}
(Get-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan).NormalizationRules
$b2=New-CsVoiceNormalizationRule -Identity Global/NR4 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{remove=$b2}

Spustit přidat následující pravidlo normalizace do existující vytáčecího plánu klienta s názvem RedmondDialPlan.

$nr1=New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global -Description ‘Organization extension dialing’ -Pattern ‘^(\d{3})$’ -Translation ‘+14255551$1’ -Name NR1 -IsInternalExtension $false -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{add=$nr1}

Spustit z existující vytáčecí plán klienta odebrat následující pravidlo normalizace s názvem RedmondDialPlan.

$nr1=New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global/NR1 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity DP1 -NormalizationRules @{remove=$nr1}

Když budete chtít prohlédnout existující pravidla normalizace, určení, která chcete odstranit a pak ho odebrat pomocí její index, spusťte následující. Pole normalizace pravidla začíná indexu 0. Chtěli jsme odebrat 3místný normalizace pravidla, tak, že se index 1.

Get-CsTenantDialPlan RedmondDialPlan).NormalizationRules
Description     : 4-digit
Pattern       : ^(\d{4})$
Translation     : +1426666$1
Name        : NR2
IsInternalExtension : False

Description     : 3-digit
Pattern       : ^(\d{3})$
Translation     : +14255551$1
Name        : NR12
IsInternalExtension : False
$nr1=(Get-CsTenantDialPlan RedmondDialPlan).NormalizationRules[1]
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{remove=$nr1}

Spusťte a zjistit, že všichni uživatelé, kteří obdrželi klienta RedmondDialPlan vytočit plán.

Get-CsOnlineuser | where-Object {$_.TenantDialPlan -eq "RedmondDialPlan"}

Spusťte tyto přidat že stávajícího místního vytáčení plán s názvem OPDP1 jako vytáčecí plán klienta pro vaši organizaci. Musíte si nejdřív uložit místní plánu do souboru xml a potom ji použijte pro vytvoření nového klienta vytáčecí plán.

Spusťte uložit místní vytáčecího plánu do souboru xml.

$DPName = "OPDP1"
$DPFileName = "dialplan.xml"
Get-CsDialplan $DPName | Export-Clixml $DPFileName

Spuštění, můžete vytvořit nového klienta vytáčecí plán.

$DPFileName = "dialplan.xml"
$DP = Import-Clixml $DPFileName
$NormRules = @()
ForEach($nr in $dp.NormalizationRules)
{
 $id1 = "Global/" +$nr.Name
$nr2 = New-CsVoiceNormalizationRule -Identity $id1 -Description $nr.Description -Pattern $nr.Pattern -Translation $nr.Translation -IsInternalExtension $nr.IsInternalExtension -InMemory
$NormRules += $nr2
}
New-CsTenantDialPlan -Identity $dp.SimpleName -ExternalAccessPrefix $dp.ExternalAccessPrefix -Description $dp.Description -OptimizeDeviceDialing $dp.OptimizeDeviceDialing -SimpleName $dp.SimpleName -NormalizationRules $NormRules

Chcete se dozvědět víc o prostředí Windows Powershell?

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Operace Framework Skype

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×