Vytváření a sdílení kontaktů v podobě elektronických vizitek

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Elektronické vizitky snadněji vytvořit, zobrazit a sdílet kontaktní informace v Microsoft Outlook. Elektronickou vizitkou zobrazuje kontaktní informace podobný vizitky papíru. Elektronická vizitka můžete vytvořit z nové informace nebo na kontaktní informace, které již máte v Outlook.

V prvním kroku zvolíte rozložení a pozadí vizitky. Potom můžete přidat obrázky nebo grafické prvky. Nakonec přidáte pole pro kontaktní informace, které bude elektronická vizitka obsahovat.

 1. V zobrazení Lidé klikněte na kartu Domů.

 2. Ve skupině Nový klikněte na tlačítko Nový kontakt.

 3. Ve formuláři kontaktu dvojím kliknutím na vizitku otevřete okno Upravit vizitku.

 4. V části Vzhled vizitky klikněte na šipku rozevíracího seznamu Rozložení a vyberte požadované rozložení. Pro vizitku bez obrázku, loga nebo jiného grafického prvku je k dispozici rozložení Pouze text.

  Poznámka : Zpočátku se v náhledu vedle rámečku Vzhled vizitky zobrazuje výchozí vizitka aplikace Outlook. Její obrázek a rozložení můžete použít i pro svou vizitku.

 5. Chcete-li, aby vizitka měla barevné pozadí, klikněte na tlačítko Pozadí a potom klikněte na požadovanou barvu.

 6. Chcete-li přidat obrázek, například logo společnosti nebo fotografii, použijte k tomu ovládací prvky pro přidání, nastavení velikosti a umístění obrázku.

  Pokud chcete odstranit výchozí nebo jiný obrázek na vizitce, vyberte v seznamu Rozložení položku Pouze text. Jestliže chcete odebrat všechny přidané informace a začít znovu, klikněte na tlačítko Obnovit vizitku.

 7. V části Pole poklikejte na pole kontaktních údajů, které chcete přidat.

  • Chcete-li některé pole z vizitky odebrat, klikněte na ně a potom klikněte na tlačítko Odebrat.

  • Chcete-li přidat prázdné řádky, klikněte na pole nad místem, kam chcete vložit prázdný řádek, a klikněte na tlačítko Přidat a potom na položku Prázdný řádek.

   Tip : Prázdné řádky se ve výchozím nastavení na vizitce zobrazují jako pole Prázdný řádek. Při přidávání informací na vizitku můžete pole pro nové informace přidávat mezi pole Prázdný řádek. Klikněte například na položku Prázdný řádek, klikněte na tlačítko Přidat a potom klikněte na některé pole. Toto pole se objeví pod prázdným řádkem.

  • Chcete-li změnit umístění textu na vizitce, klikněte na příslušné pole a pomocí šipek Nahoru a Dolů pod seznamem Pole přesuňte pole na požadované místo. Tímto způsobem můžete přesouvat i prázdné řádky, a přidat tak více místa mezi řádky s textem.

  • K formátování textu můžete použít tlačítka pro formátování a změnu stylu v části Upravit.

Poznámka : Kliknete-li na tlačítko Obnovit vizitku, změní se vzhled vizitky na výchozí návrh aplikace Outlook a vizitka bude obsahovat informace zadané ve výchozích polích formuláře kontaktu.

Začátek stránky

Uložení kontaktu nebo elektronické vizitky

Jestliže jsou vám v e-mailové zprávě doručeny kontaktní informace ve formě elektronické vizitky nebo Formulář kontaktu (jako soubor VCF), klikněte na vizitku či připojený soubor VCF pravým tlačítkem myši a vyberte z dostupných možností. Pokud váš seznam kontaktů již dané jméno obsahuje, budete mít možnost aktualizovat stávající kontakt, nebo vytvořit nový kontakt.

 1. V otevřené zprávě klikněte pravým tlačítkem myši na elektronickou vizitku a klikněte na příkaz Přidat do kontaktů aplikace Outlook.

  V případě souboru VCF poklikejte na přílohu.

 2. Klikněte na položku Kontakt.

 3. Ve skupině Akce klikněte na příkaz Uložit a zavřít.

 4. Pokud je zjištěno duplicitní jméno kontaktu, klikněte na tlačítko Přidat nový kontakt nebo Aktualizovat informace vybraného kontaktu .

Začátek stránky

Posílání elektronických vizitek jiným osobám

Elektronické vizitky lze sdílet pomocí e-mailových zpráv. Podobně jako papírové vizitky poskytují informace o společnosti nebo jednotlivci ve formě vizuálního sdělení. Způsob, jakým se elektronická vizitka zobrazuje příjemcům, závisí na použité e-mailové aplikaci.

Příjemci, kteří používají Microsoft Outlook     V Outlook 2016Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010 a Microsoft Office Outlook 2007 elektronické vizitce se zobrazí ve zprávě přesně tak, jak se zobrazí. Příjemci klikněte pravým tlačítkem na kartu pro uložení kontaktních informací přihlásil Outlook kontaktům.

Elektronická vizitka se ve zprávě zobrazí i příjemcům, kteří používají starší verze aplikace Outlook nebo jiné e-mailové aplikace, které zobrazují zprávy pomocí formátu HTML. V tomto případě se však jedná pouze o obrázky, které nereagují na kliknutí. Ke zprávě je připojen soubor VCF, který obsahuje informace uvedené v elektronické vizitce. Soubor VCF lze otevřít a uvedené informace uložit do seznamu kontaktů.

Příjemci, kteří zobrazují zprávy jako prostý text:     Uživatelům, jejichž e-mailový program používá prostý text, se obrázek elektronické vizitky nezobrazí. Ke zprávě je připojen soubor VCF, který obsahuje informace uvedené v elektronické vizitce. Soubor VCF lze otevřít a uvedené informace uložit do seznamu kontaktů.

Připojený soubor VCF lze otevřít a uložit do seznamu kontaktů v libovolné e-mailové aplikaci.

Zahrnutí elektronické vizitky do e-mailové zprávy

 1. V nové zprávě klikněte na kartu Zpráva.

 2. Ve skupině Zahrnout klikněte na tlačítko Připojit položku, na položku Vizitka a potom klikněte na jméno v seznamu.

 3. Pokud požadované jméno není zobrazeno, klikněte na položku Jiné vizitky, klikněte na jméno v seznamu Zařazeno jako a potom klikněte na tlačítko OK.

Zahrnutí elektronické vizitky do podpisu e-mailové zprávy

Přidáním elektronické vizitky do podpisu e-mailové zprávy můžete své kontaktní údaje zahrnout do každé odeslané zprávy. Další informace naleznete v tématu Zahrnutí elektronické vizitky do podpisu e-mailové zprávy.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×