Vytváření řídicích panelů pomocí Návrháře řídicích panelů PerformancePoint

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pomocí Návrháře řídicích panelů PerformancePoint můžete pro vaši organizaci vytvářet řídicí panely. Řídicí panel je v podstatě kolekce zobrazení přehledů výkonnostních metrik a sestav, jež mohou uživatelé řídicího panelu zobrazit ve webovém prohlížeči. V tomto článku najdete základní informace o řídicích panelech PerformancePoint a odkazy na další informace.

Tip: Podrobnější informace o tom, jak vytvořit a implementace řídicího panelu najdete v tématu plánování, návrh a implementace řídicího panelu PerformancePoint zobrazujícího výkon organizace.

V tomto článku

Co je řídicí panel PerformancePoint?

Co patří mezi funkce řídicích panelů PerformancePoint?

Co se postupuje při vytváření řídicího panelu PerformancePoint?

Co je řídicí panel PerformancePoint?

Řídicí panel je kolekce zobrazení, která se dá otevřít ve webovém prohlížeči a umožňuje poskytovat uživatelům okamžitě potřebné informace. Řídicí panely umožňují snadný přístup k aktuálním informacím a jejich procházení. Liší se složitostí a účelem. Některé řídicí panely obsahují jednu nebo dvě jednoduché sestavy, které se používají k zobrazení základních informací. Jiné řídicí panely obsahují širokou škálu nejrůznějších sestav a řídicích panelů. S jejich pomocí mají uživatelé možnost hlubší analýzy dat a zobrazení transakcí, které vedou ke konkrétním hodnotám sestav.

Řídicí panely PerformancePoint se vytváří pomocí služeb PerformancePoint a často obsahují funkce, které je odlišují od mnoha jiných typů řídicích panelů. Například můžete řídicí panel PerformancePoint nakonfigurovat tak, aby se informace zobrazovaly na základě toho, na co uživatelé v řídicím panelu kliknou. Přehledy výkonnostních metrik se dají propojit s dalšími sestavami. Můžete taky nakonfigurovat filtry řídicích panelů, které se dají opakovaně používat ve víc řídicích panelech a na víc stránkách řídicích panelů. A hlavně se dají vytvářet řídicí panely zobrazující informace z nejrůznějších zdrojů, včetně sestav, jejichž hostiteli jsou jiné servery a přehledy výkonnostních metrik, které čerpají z víc zdrojů dat.

Začátek stránky

Co patří mezi funkce řídicích panelů PerformancePoint?

Řídicí panely PerformancePoint bývají vysoce interaktivní, dynamicky zobrazují aktuální informace a můžou obsahovat i další funkce. Následující tabulka popisuje některé z dostupných funkcí:

Funkce/položky

Popis

Opakovaně použitelné položky řídicího panelu

Opakovaně použitelné položky lze do řídicího panelu zahrnout několika způsoby:

 • Autoři řídicích panelů mohou vytvářet položky řídicích panelů PerformancePoint, jako jsou zobrazení, filtry a řídicí panely, které budou uloženy do seznamů a knihoven dokumentů služby SharePoint. Pak můžete tyto položky snadno znovu použít v jednom nebo více řídicích panelech.

 • Pro řídicí panel lze vytvořit filtr a potom stejný filtr použít na více stránkách. Když poté uživatelé vyberou ve filtru položku, bude tento výběr použit u všech stránek používajících daný filtr.

 • Můžete zahrnout zobrazení, jejichž hostiteli jsou jiné servery, jako jsou sestavy služeb SQL Server Reporting Services a Excel Services.

Pokročilé možnosti filtrování

Lze vytvářet celou řadu filtrů řídicích panelů, například filtry využívající dotazy v jazyce MDX (Multidimensional Expression), výrazy časového měřítka nebo pojmenované sady definované ve zdroji dat.

Můžete rovněž zadat propojovací vzorec, který konfiguruje fungování těchto filtrů v řídicím panelu. Lze například konfigurovat filtr zobrazující jen 10 hlavních položek ve skupině, kdykoli jej uživatel řídicího panelu použije u sestavy nebo přehledu výkonnostních metrik.

Časové měřítko

Funkce časového měřítka lze do řídicího panelu zahrnout několika způsoby:

Lze vytvořit dynamické časové filtry, které jsou relativní k aktuálnímu datu řídicího panelu. Například je možné vytvořit filtr zobrazující výsledky pro období, která se v čase posunují, například pro posledních šest měsíců či poslední týden. Nebo můžete vytvořit filtr využívající ovládací prvek Kalendář pro zobrazení výsledků k aktuálnímu datu.

Je možné vytvořit přehledy výkonnostních metrik zahrnující dynamická časová období, jako je aktuální rok a předchozí rok.

Sofistikované přehledy výkonnostních metrik

Přehledy výkonnostních metrik zahrnující pokročilé funkce je možné vytvářet několika způsoby:

 • Lze vytvářet klíčové indikátory výkonu s více skutečnými hodnotami. To znamená, že pro každý klíčový indikátor výkonu může existovat více metrik, které se mohou nacházet na stejném řádku.

 • Můžete vytvářet klíčové indikátory výkonu založené na počítaných metrikách. Například je možné nakonfigurovat cílové hodnoty založené na výpočtu, například tak, že se předchozí hodnota vynásobí určitým koeficientem.

 • Do přehledu výkonnostních metrik lze zahrnout hierarchii dimenzí, takže budou automaticky k dispozici funkce pro sbalení a rozbalení.

Klíčové indikátory výkonu z přehledu výkonnostních metrik používané jako filtry pro jiné sestavy

Klíčové indikátory výkonu nacházející se v přehledu výkonnostních metrik lze propojit s jinými sestavami na stránce řídicího panelu. Když poté uživatelé řídicího panelu na některý z indikátorů kliknou, sestavy, které jsou s ním propojeny, se automaticky aktualizují tak, aby zobrazovaly informace relevantní pro daný indikátor.

Sestavy podrobností klíčových indikátorů výkonu

Můžete vytvořit sestavu podrobností klíčových indikátorů výkonu a připojit ji ke svým přehledům výkonnostních metrik, aby uživatelé řídicího panelu měli další informace o klíčových indikátorech výkonu nacházejících se v přehledu. Uživatelé kliknou na buňku v přehledu a sestava podrobností se automaticky aktualizuje tak, aby zobrazovala více podrobností o dané hodnotě.

Vysoce interaktivní sestavy

Lze vytvářet vysoce interaktivní sestavy, jako jsou analytická zobrazení (včetně výsečových, pruhových a spojnicových grafů nebo tabulek), přehledy výkonnostních metrik, mapy strategií a mnoho dalšího. Tato zobrazení uživatelům řídicího panelu umožňují provádět následující činnosti:

 • Snadno zkoumat data s možností zobrazení vyšších a nižších úrovní informací

 • Zobrazit konkrétní informace pomocí filtrů

 • Otevřít zobrazení v novém okně prohlížeče

 • Exportovat zobrazení do aplikace Microsoft PowerPoint nebo Microsoft Excel

 • Z analytického grafu či tabulky nebo přehledu výkonnostních metrik využívajícího data uložená ve službě SQL Server Analysis Services spustit v novém okně prohlížeče rozkladový strom ukazující, jak se členové skupiny podílejí na hodnotě sestavy

Přizpůsobitelné stránky řídicího panelu

Řídicí panel můžete přizpůsobit konfigurací specifických velikostí jeho zón a určením požadovaných šablon stránek předlohy.

Stránky řídicího panelu zahrnující položky služby PerformancePoint společně s jinými druhy položek služby SharePoint

Můžete vytvářet řídicí panely kombinující sestavy, přehledy výkonnostních metrik a filtry vytvořené pomocí Návrháře řídicích panelů s jinými položkami, které vytvoříte v režimu úprav na webu služby SharePoint nebo pomocí aplikace SharePoint Designer.

Začátek stránky

Jak se postupuje při vytváření řídicího panelu PerformancePoint?

K vytvoření řídicího panelu PerformancePoint se obvykle používá Návrhář řídicích panelů. Obecně se přitom postupuje následovně:

 1. Plánování řídicích panelů. Zvažte druhy informací, které chcete zobrazit, kde je uložena data, kteří uživatelé a jak nejlépe poskytnout tyto uživatele s informacemi, které potřebují. Další informace najdete v tématu plánování řídicích panelů.

 2. Vytvoření položky řídicího panelu, včetně datových připojení, přehledy výkonnostních metrik, sestav, filtrů a stránek řídicího panelu. Je nutné uložit každou položku při vytváření. Další informace najdete v následujících zdrojích:

 3. Nastavte si a sestavování stránek řídicího panelu. Konfigurace rozložení stránky, které chcete použít pro každou stránku a přidání položek do zón řídicího panelu, které jsou na stránce. Další informace najdete v tématu stránek řídicího panelu postavit a propojit položky společně pomocí Návrháře řídicích panelů.

 4. Připojte filtrů s přehledy výkonnostních metrik a sestavami. Nemáte připojení filtru k jednotlivých položek na stránce, ale pokud chcete, můžete. A můžete se připojit víc než jeden filtr položky, za předpokladu, že ten, který chcete použít fungovat s danou položku. Další informace najdete v tématu připojení filtru k sestavě nebo přehledu výkonnostních metrik.

 5. Nasazení řídicího panelu na SharePoint serveru. Další informace najdete v tématu nasazení řídicího panelu PerformancePoint.

 6. Prohlédněte si a otestujte řídicí panel: Ověřte, zda že vše funguje správně.

 7. V případě potřeby můžete u položek řídicího panelu provést změny a poté řídicí panel znovu nasadit. Nezapomeňte o řídicím panelu informovat ostatní uživatele a vyškolit je v jeho používání.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×