Vytváření, úpravy nebo odstraňování úkolů

Když si chcete udržovat přehled o věcech, které musíte udělat, a nastavit si počáteční data, termíny splnění a připomínky na ně, můžete vytvořit úkoly. Až úkol dokončíte, můžete ho označit jako dokončený tak, že v seznamu úkolů zaškrtnete políčko vedle daného úkolu. Úkoly po termínu se v seznamu úkolů zobrazují červeně.

Úkoly se dají nastavit i tak, aby se opakovaly. Když označíte výskyt opakovaného úkolu jak dokončený, další výskyt se automaticky zobrazí v seznamu úkolů s termínem splnění v intervalu, který jste zadali. Opakované úkoly se v seznamu úkolů zobrazují s ikonou opakování Ikona opakovaného úkolu .

Poznámka : V seznamu úkolů se zobrazují i e-maily a kontakty s příznakem pro další řešení.

Udělejte některou z těchto věcí:

Vytvoření úkolu

  1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Tasks (Úkoly)  Tlačítko zobrazení úkolů .

  2. Na kartě Home (Domů) klikněte na Task (Úkol).

    Karta Domů v Úkolech, skupina 1

  3. Zadejte název úkolu, a pokud chcete uvést více podrobností v textu úkolu, zadejte i ty.

  4. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Nastavení termínu splnění, počátečního data nebo připomenutí

Přidejte data do polí Due (Termín), Start (Začátek) nebo Reminder (Připomenutí).

Vymazání termínu splnění, počátečního data nebo připomenutí

Vyberte datum a klikněte vedle něj na Remove (Odebrat)  Odebrat .

Nastavení způsobu opakování

Na kartě Task (Úkol) klikněte na Recurrence (Opakování) a pak na konkrétní způsob.

Karta Úkol, Opakování

Tip : Pokud chcete omezit počet opakování úkolu, klikněte na Recurrence (Opakování), pak na Custom (Vlastní) a vedle End date (Koncové datum) vyberte možnost, kterou chcete použít.

Úprava, přejmenování nebo odstranění úkolu

  1. V seznamu úkolů klikněte na úkol, který chcete upravit, přejmenovat nebo odstranit.

  2. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Změna nebo přejmenování úkolu

Poklikejte na úkol a proveďte změny, které požadujete.

Odstranění úkolu

Na kartě Home (Domů) klikněte na Delete (Odstranit).

Outlookové tlačítko Odstranit

Tip : Pokud chcete změnit opakovaný úkol tak, aby se opakoval jenom jednou, poklikejte na úkol, pak na kartě Task (Úkol) klikněte na Recurrence (Opakování) a nakonec klikněte na Once Only (Pouze jednou). Karta Úkol, Opakování

Viz taky

Přidání nebo odebrání příznaku pro zpracování

Tisk poznámky, úkolu nebo seznamu úkolů

Přizpůsobení seznamu úkolů

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×