Vysvětlení nastavení odstraňování položek a vypršení jejich platnosti pro automatickou archivaci

Automatickou archivaci lze přizpůsobit pomocí změn nastavení a možností. Nastavení pro vypršení platnosti položek a pro jejich odstraňování však může být zavádějící.

Při automatické archivaci jsou položky přesunuty z původního umístění v aplikaci Microsoft Outlook do složky souboru archivu, jakmile vyprší jejich platnost, tj. uplyne jejich doba stárnutí. Různé typy položek aplikace Outlook mají různé výchozí doby stárnutí, které se nemění, pokud jejich nastavení nezměníte ručně.

Další informace o vypršení platnosti určitých položek aplikace Outlook

Výchozí doba stárnutí, která určuje, kdy vyprší platnost položek ve složkách nebo kdy jsou položky odstraněny

Složka

Doba stárnutí

Doručená pošta a Koncepty

6 měsíců

Odeslaná pošta a Odstraněná pošta

2 měsíce

Pošta k odeslání

3 měsíce

Kalendář

6 měsíců

Úkoly

6 měsíců

Poznámky

6 měsíců

Deník

6 měsíců

Kontakty

Platnost nevyprší

Poznámka : Vytvořené složky, které obsahují stejný typ položek jako složka Doručená pošta, Kalendář, Úkoly, Poznámky nebo Deník, mají stejnou výchozí šestiměsíční dobu stárnutí.

Určení stáří položky

Typ položky

Začátek doby stárnutí

E-mailová zpráva

Datum a čas přijetí nebo poslední změny a uložení zprávy. V úvahu je bráno pozdější datum.

Schůzka, zvláštní událost nebo událost

Datum poslední změny a uložení položky, přičemž v úvahu je bráno pozdější datum. Opakované položky nejsou automaticky archivovány.

Úkol

Datum dokončení nebo doba poslední změny a uložení úkolu. Úkoly, které nejsou označeny jako dokončené, nejsou automaticky archivovány. Úkoly přidělené jiným uživatelům jsou archivovány pouze v případě, že jsou označeny jako dokončené.

Poznámka

Doba poslední změny a uložení poznámky

Položka deníku

Datum vytvoření záznamu v deníku nebo doba poslední změny a uložení záznamu

Kontakt

Ve výchozím nastavení nejsou kontakty archivovány. Můžete je však archivovat ručně.

Důležité : 

  • Položky jsou uloženy v umístění archivu, pokud změnou nejméně jedné hodnoty nastavení automatické archivace nezvolíte odstranění položek po vypršení jejich platnosti. Položky nejsou odstraňovány z umístění archivu, mohou být pouze automaticky odstraněny před přesunutím do umístění archivu. Jakmile jsou archivovány, lze je odstranit pouze ručně.

  • Po volbě možnosti trvalého odstranění položek jsou položky, jejichž platnost vypršela, automaticky odstraněny. Tyto položky nejsou archivovány. Pokud například klepnete na možnost Odstranit neplatné položky (jen z poštovních složek), jsou po dosažení konce doby stárnutí odstraněny všechny zprávy ve všech vašich e-mailových složkách, například ve složce Doručená pošta, Odeslaná pošta nebo Koncepty. Zprávy nejsou archivovány.

Změna nastavení pro automatickou archivaci

  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

  2. Klepněte na kartu Jiné a potom na tlačítko Automaticky archivovat.

  3. Klepněte na požadované nastavení a potom na tlačítko OK.

Další informace včetně popisů všech nastavení automatické archivace naleznete v tématu Použití automatické archivace k zálohování, obnovení nebo odstranění položek.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×