Vysvětlení nastavení automatické archivace

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Automatická archivace usnadňuje správu volného místa v poštovní schránce nebo na používaném e-mailovém serveru tím, že automaticky přesunuje položky do umístění archivu. Automatická archivace provádí u položek ve složce v závislosti na nastavených podmínkách jednu nebo obě z následujících akcí.

 • Aplikace Outlook přesunuje položky do souboru archivu, čímž je odebírá z jejich původního umístění, kterým je obvykle jedna z pracovních složek.

  Pokud Outlook přesunout Moje položky?

  Soubor archivu je zvláštní typ datového souboru, soubor osobních složek (PST). Při prvním spuštění automatické archivace vytvoří aplikace Outlook soubor archivu automaticky v následujících umístěních:

  • Windows Vista     C:\Users\YourUserName\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  • Microsoft Windows XP     C:\Documents and Settings\Jméno_uživatele\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Po provedení první archivace položek aplikace Outlook je položky v souboru možné otevřít přímo ze složky s názvem Složky archivu, která je k dispozici v Seznam složek aplikace Outlook, jenž se nachází v Navigační podokno. Pro jednotlivé složky můžete rovněž vytvořit vlastní soubory archivu.

  Poznámka: Pokud složka Local Settings nebo Local není zobrazena, je pravděpodobně skryta.

  Zobrazení skrytých složek

  • Windows Vista    

   1. Klepněte na tlačítko Start a pak klepněte na příkaz Ovládací panely.

   2. Klepněte na položku Vzhled a přizpůsobení.

    Poznámka: Používáte-li klasické zobrazení Ovládacích panelů, poklepejte na panel Možnosti složky a potom přejděte ke kroku 4.

   3. Klikněte na Možnosti složky.

   4. Přejděte na kartu Zobrazení a potom v seznamu Upřesnit nastavení v části Soubory a složky klikněte u položky Skryté soubory a složky na přepínač Zobrazovat skryté soubory a složky.

  • Windows XP   

   1. Klikněte na tlačítko Start a na Ovládací panely.

   2. Klikněte na Možnosti složky.

    Možnosti složky

   3. Klikněte na kartu Zobrazení a potom na přepínač Zobrazovat skryté soubory a složky.

  Soubor archivu je zvláštní typ datového souboru, soubor osobních složek (PST). Při prvním spuštění automatické archivace vytvoří aplikace Outlook soubor archivu automaticky v následujících umístěních:

  • Windows Vista     C:\Users\YourUserName\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  • Microsoft Windows XP     C:\Documents and Settings\Jméno_uživatele\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

   Po provedení první archivace položek aplikace Outlook je položky v souboru možné otevřít přímo ze složky s názvem Složky archivu, která je k dispozici v Seznam složek aplikace Outlook, jenž se nachází v Navigační podokno. Pro jednotlivé složky můžete rovněž vytvořit vlastní soubory archivu.

   Poznámka: Pokud složka Local Settings nebo Local není zobrazena, je pravděpodobně skryta.

   Zobrazení skrytých složek

   • Windows Vista    

    1. Klepněte na tlačítko Start a pak klepněte na příkaz Ovládací panely.

    2. Klepněte na položku Vzhled a přizpůsobení.

     Poznámka: Používáte-li klasické zobrazení Ovládacích panelů, poklepejte na panel Možnosti složky a potom přejděte ke kroku 4.

    3. Klikněte na Možnosti složky.

    4. Přejděte na kartu Zobrazení a potom v seznamu Upřesnit nastavení v části Soubory a složky klikněte u položky Skryté soubory a složky na přepínač Zobrazovat skryté soubory a složky.

   • Windows XP   

    1. Klikněte na tlačítko Start a na Ovládací panely.

    2. Klikněte na Možnosti složky.

     Možnosti složky

    3. Klikněte na kartu Zobrazení a potom na přepínač Zobrazovat skryté soubory a složky.

 • Automatická archivace trvale odstraňuje neplatné položky. Neplatné položky jsou položky, jejichž doba stárnutí uplynula.

  Další informace o vypršení platnosti konkrétní Microsoft Outlook položek

  Výchozí doba stárnutí, která určuje, kdy vyprší platnost položek ve složkách nebo kdy jsou položky odstraněny

  Složka

  Doba stárnutí

  Doručená pošta a Koncepty

  6 měsíců

  Odeslaná pošta a Odstraněná pošta

  2 měsíce

  Pošta k odeslání

  3 měsíce

  Kalendář

  6 měsíců

  Úkoly

  6 měsíců

  Poznámky

  6 měsíců

  Deník

  6 měsíců

  Poznámka: Vytvořené složky, které obsahují stejný typ položek jako složka Doručená pošta, Kalendář, Úkoly, Poznámky nebo Deník, mají stejnou výchozí šestiměsíční dobu stárnutí, například e-mailová složka vytvořená pro zprávy o stavu obdržené od spolupracovníka nebo složka kontaktů vytvořená pro osobní kontakty.

  Určení stáří položky

  Typ položky

  Začátek doby stárnutí

  E-mailová zpráva

  Datum a čas přijetí nebo poslední změny a uložení zprávy. V úvahu je bráno pozdější datum.

  Schůzka, zvláštní událost nebo událost v kalendáři

  Datum poslední změny a uložení položky, přičemž v úvahu je bráno pozdější datum. Opakované položky nejsou automaticky archivovány.

  Úkol

  Datum dokončení nebo doba poslední změny a uložení úkolu. Úkoly, které nejsou označeny jako dokončené, nejsou automaticky archivovány. Úkoly přidělené jiným uživatelům jsou archivovány pouze v případě, že jsou označeny jako dokončené.

  Poznámka

  Doba poslední změny a uložení poznámky

  Položka deníku

  Datum vytvoření záznamu v deníku nebo doba poslední změny a uložení záznamu

  Kontakt

  Ve výchozím nastavení nejsou kontakty archivovány. Můžete je však archivovat ručně.

Můžete přizpůsobit podmínky pro nastavení podle vašich potřeb úložiště. Další informace najdete v tématu níže nebo důkladněji pohled na automatické archivace najdete v článku Použití automatické archivace k obecnějším údajům nebo odstranění položek.

Nastavení pro vypršení platnosti položek a pro jejich odstraňování může být obzvláště zavádějící.

Další informace o vypršení platnosti a deleing položek.

 • Položky jsou uloženy v umístění archivu, pokud změnou nejméně jedné hodnoty nastavení automatické archivace nezvolíte odstranění položek po vypršení jejich platnosti. Položky nejsou odstraňovány z umístění archivu, mohou být pouze automaticky odstraněny před přesunutím do umístění archivu. Jakmile jsou archivovány, lze je odstranit pouze ručně.

 • Po volbě možnosti trvalého odstranění položek jsou položky, jejichž platnost vypršela, automaticky odstraněny. Tyto položky nejsou archivovány. Pokud například klepnete na možnost Odstranit neplatné položky (jen z poštovních složek), jsou po dosažení konce doby stárnutí odstraněny všechny zprávy ve všech vašich e-mailových složkách, například ve složce Doručená pošta, Odeslaná pošta nebo Koncepty. Zprávy nejsou archivovány.

Nastavení a možnosti pro automatickou archivaci

Dále jsou uvedeny popisy nastavení a možností, jež lze použít při přizpůsobení automatické archivace.

Nastavení automatické archivace

1. Spustit automatickou archivaci každých:   Zvolte, jak často chcete spouštět automatickou archivaci. Archivace mnoha položek současně může zpomalit výkon počítače. Je proto vhodné zvolit časové období, které proces automatické archivace zkrátí. Vezměte v úvahu, kolik položek obvykle během dané doby přijmete, a odpovídajícím způsobem upravte časový rámec.

Před spuštěním automatické archivace zobrazit dotaz:   Tuto možnost zvolte, pokud chcete, aby aplikace Outlook před zpracováním automatické archivace položek aplikace Outlook zobrazila zprávu s připomenutím. Po zobrazení zprávy můžete klepnutím na tlačítko Ne zrušit danou relaci automatické archivace.

2. Odstranit neplatné položky (jen z poštovních složek):   Tato možnost není ve výchozím nastavení vybrána. Můžete zvolit odstranění e-mailových zpráv po vypršení jejich doby stárnutí. Výchozí doba je šest měsíců u položek ve složkách Doručená pošta a Koncepty a tři měsíce u složky Odeslaná pošta, tuto dobu je však možné změnit pomocí možnosti Uklidit položky starší než.

Další informace o vypršení platnosti konkrétní Microsoft Outlook položek

Výchozí doba stárnutí, která určuje, kdy vyprší platnost položek ve složkách nebo kdy jsou položky odstraněny

Složka

Doba stárnutí

Doručená pošta a Koncepty

6 měsíců

Odeslaná pošta a Odstraněná pošta

2 měsíce

Pošta k odeslání

3 měsíce

Kalendář

6 měsíců

Úkoly

6 měsíců

Poznámky

6 měsíců

Deník

6 měsíců

Poznámka: Vytvořené složky, které obsahují stejný typ položek jako složka Doručená pošta, Kalendář, Úkoly, Poznámky nebo Deník, mají stejnou výchozí šestiměsíční dobu stárnutí.

Určení stáří položky

Typ položky

Začátek doby stárnutí

E-mailová zpráva

Datum a čas přijetí nebo poslední změny a uložení zprávy. V úvahu je bráno pozdější datum.

Schůzka, zvláštní událost nebo událost v kalendáři

Datum poslední změny a uložení položky, přičemž v úvahu je bráno pozdější datum. Opakované položky nejsou automaticky archivovány.

Úkol

Datum dokončení nebo doba poslední změny a uložení úkolu. Úkoly, které nejsou označeny jako dokončené, nejsou automaticky archivovány. Úkoly přidělené jiným uživatelům jsou archivovány pouze v případě, že jsou označeny jako dokončené.

Poznámka

Doba poslední změny a uložení poznámky

Položka deníku

Datum vytvoření záznamu v deníku nebo doba poslední změny a uložení záznamu

Kontakt

Ve výchozím nastavení nejsou kontakty archivovány. Můžete je však archivovat ručně.

3. Archivovat nebo odstranit staré položky:    Tuto možnost zvolte, pokud chcete, aby položky aplikace Outlook byly archivovány a potom po dosažení konce doby stárnutí odstraněny. Zvolte další nastavení, jež má být použito u archivace a odstranění.

4. Zobrazit složky archivu v seznamu složek zvolte mít složku pro archivaci společně s další pracovní složky v navigačním podokně. V hlavním složku pro archivaci můžete otevřít podsložky a zobrazit archivované položky. Při prohlížení archivovaných položek, můžete ověřit, že byly archivovány správné položky a všechny položky, které potřebujete, můžete taky přetáhnout zpátky na pracovní složku.

5. Uklidit položky starší než:   Zvolte výchozí nastavení doby, kdy mají být položky archivovány, ve dnech, týdnech nebo měsících. Je možné nastavit období od jednoho dne až do období 60 dnů. „Uklidit“ znamená archivovat (uložit) položky. Nejedná se o odstranění, pokud jste pro složky nevybrali příslušné nastavení na jiném místě.

6. Přesunout staré položky do:    Výchozí nastavení tohoto umístění se u počítačů s operačními systémy Windows Vista a Windows XP liší. Pokud chcete nastavit jiné cílové umístění archivovaných položek, můžete procházením vybrat a nastavit jiné umístění. Po uplynutí doby stárnutí jsou položky přesunuty do tohoto umístění.

 • Windows Vista     C:\Users\YourUserName\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

 • Microsoft Windows XP     C:\Documents and Settings\Jméno_uživatele\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

Poznámka: Položky archivované ve vlastním umístění nejsou odstraňovány, pokud neotevřete složky a neodstraníte je ručně.

7. trvale odstranit položky okamžitě odstraní neplatné položky namísto přesunutí zkopírovat do výchozího umístění, například jinou složku, kterou jste určili nebo ve složce Odstraněná pošta.

8. Použít toto nastavení u všech složek:    Tato možnost určí, že nastavení automatické archivace včetně provedených změn bude použito u všech složek. Chcete-li u některých složek zadat jiné nastavení, tuto možnost nevybírejte. Použijte pokyny uvedené pod tlačítkem, které vysvětlují, jak zadat nastavení pro jednotlivé složky. Změny provedené u určitých složek platí pouze u těchto složek.

9. Informace o zásadách uchovávání informací:    Správce systému v organizaci může nastavit zásady uchovávání informací, které určují, kdy a jak jsou položky poštovní schránky automaticky archivovány. Zásady je možné zobrazit, bez příslušných oprávnění je však nelze změnit.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×