Vysvětlení nastavení automatické archivace

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Automatická archivace usnadňuje správu volného místa v poštovní schránce nebo na používaném e-mailovém serveru tím, že automaticky přesouvá položky do umístění archivu. V závislosti na nastavení provádí automatická archivace jednu nebo obě z následujících akcí:

 • Přesouvá položky z jejich původního umístění, obvykle z některé aktivní složky, do složky archivu.

  Kde Moje položky go?

  Soubor archivu je zvláštním typem datového souboru aplikace Outlook (PST). Vytvoří se automaticky při prvním spuštění automatické archivace. Umístění vytvořeného souboru závisí na operačním systému počítače.

  • Systém Windows 7:     C:\Users\uživatelské_jméno\Documents\Outlook Files\archive.pst

  • Systém Windows Vista:     C:\Users\uživatelské_jméno\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  • Windows XP     C:\Documents a Settings\YourUserName \Local Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

   Nemůžu najít složky uvedené v tomto článku

   Některé složky mohou být skryté. Chcete-li v systému Windows zobrazit skryté složky, proveďte následující kroky:

   • Klikněte na tlačítko Start a pak klikněte na příkaz Ovládací panely.

   • Klikněte na panel Možnosti složky.

    Panel Možnosti složky vyhledáte tak, že do vyhledávacího pole v horní části okna zadáte Možnosti složky. V ovládacích panelech systému Windows XP zadejte Možnosti složky do pole Adresa.

   • Na kartě Zobrazit v seznamu nastavení Upřesnit v části Soubory a složky klikněte v části Skryté soubory a složky na přepínač Zobrazit skryté soubory a složky.

 • Trvale odstraňuje položky, jejichž doba stárnutí uplynula.

Poznámka : Pokud zvolíte odstranění položek, položky se nearchivují. Pokud zvolíte archivaci položek, nemohou být pomocí automatické archivace odstraněny. Jakmile jsou položky archivovány, lze je odstranit pouze ručně.

Další informace o automatické archivaci naleznete v tématu Použití automatické archivace k zálohování, obnovení nebo odstranění položek.

Doby stárnutí položek aplikace Outlook

Každá položka aplikace Outlook, jejíž doba stárnutí uplynula, je zařazena do následující automatické archivace. Výjimkou je pouze položka, která byla speciálně označena jako vyloučená. Výchozí doby stárnutí jednotlivých položek aplikace Outlook jsou následující:

Složka

Doba stárnutí

Doručená pošta a Koncepty

6 měsíců

Odeslaná pošta a Odstraněná pošta

2 měsíce

Pošta k odeslání

3 měsíce

Kalendář

6 měsíců

Úkoly

6 měsíců

Poznámky

6 měsíců

Deník

6 měsíců

Poznámka : Vytvořené složky, které obsahují stejný typ položek jako složky Doručená pošta, Kalendář, Úkoly, Poznámky nebo Deník, mají stejnou výchozí šestiměsíční dobu stárnutí. Příkladem je e-mailová složka vytvořená pro zprávy o stavu obdržené od spolupracovníka nebo složka kontaktů vytvořená pro osobní kontakty.

Určení stáří položky

Typ položky

Začátek doby stárnutí

E-mailová zpráva

Přijaté datum a čas nebo kdy se naposledy změnil a uložené zprávu, podle toho, co je později. Označení zprávy jako přečtené nebo nepřečtené je znázorněn příklad zprávy změnit.

Schůzka, zvláštní událost nebo událost v kalendáři

Datum poslední změny a uložení položky, přičemž v úvahu je bráno pozdější datum. Opakované položky nejsou automaticky archivovány.

Úkol

Datum dokončení nebo doba poslední změny a uložení úkolu. Úkoly, které nejsou označeny jako dokončené, nejsou automaticky archivovány. Úkoly přidělené jiným uživatelům jsou archivovány pouze v případě, že jsou označeny jako dokončené.

Poznámka

Doba poslední změny a uložení poznámky

Položka deníku

Datum vytvoření záznamu v deníku nebo doba poslední změny a uložení záznamu

Kontakt

Ve výchozím nastavení nejsou kontakty archivovány. Můžete je však archivovat ručně.

Začátek stránky

Nastavení a možnosti automatické archivace

Dále jsou uvedeny popisy nastavení a možností, jež lze použít při přizpůsobení automatické archivace.

Dialogové okno Nastavení automatické archivace

Spustit automatickou archivaci každých n dnů     Zvolte, jak často Automatická archivace poběží. Archivace velkým počtem položek ve stejnou dobu může zpomalit vašeho počítače. Proto je lepší použít automatické archivace častěji omezit počet položek.

Automatickou archivaci vypnete tím, že zrušíte zaškrtnutí políčka Spustit automatickou archivaci každých n dní.

Před spuštěním automatické archivace zobrazit dotaz: Zvolte, zda chcete, aby se před spuštěním automatické archivace položek aplikace Outlook zobrazila výzva. Po zobrazení výzvy můžete kliknutím na tlačítko Ne ve výzvě zrušit danou relaci automatické archivace.  

Odstranit neplatné položky (jen z poštovních složek): Tato možnost není ve výchozím nastavení vybrána. Zaškrtnete-li toto políčko, budou zprávy po uplynutí doby stárnutí odstraněny.  

Archivovat nebo odstranit staré položky: Tuto možnost zvolte, jestliže chcete nastavit nebo změnit nastavení, která následují. Není-li toto políčko zaškrtnuto, použijí se při automatické archivaci výchozí nastavení.  

Zobrazení složky archivu v seznamu složek     Zaškrtněte toto políčko mít složku pro archivaci společně s další pracovní složky v navigačním podokně. Pokud nepoužíváte tuto možnost, jdou dál otvírat máte složku Archiv, klikněte na kartu soubor a potom na kartě Otevřít klikněte na Otevřít datový soubor aplikace Outlook.

Uklidit položky starší než: Určete stáří ve dnech, týdnech nebo měsících, při kterém se mají položky archivovat. Nastavit můžete periodu od jednoho dne do nejvýše 60 měsíců.  

Přesunout staré položky do:   Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete staré položky místo automatického odstranění archivovat. V poli se zobrazí výchozí složka. Chcete-li použít jinou složku, zadejte do pole její umístění nebo klikněte na tlačítko Procházet. Výběrem této možnosti bude zrušen výběr možnosti Trvale odstranit staré položky.

Trvalé odstranění položek     Tato možnost odstraní žádné neplatné položky. Nejsou přesunuty a bude k dispozici nekopírovat archivu. Výběrem této možnosti zruší výběr možnosti Přesunout staré položky do.

Použít toto nastavení u všech složek:   Tato možnost zajistí nastavení automatické archivace včetně provedených změn pro všechny složky. Požadujete-li pro jednu nebo více složek jedinečné nastavení, tuto možnost nevybírejte. Místo toho klikněte pravým tlačítkem na složku, klikněte na příkaz Vlastnosti a poté přejděte na kartu Automatická archivace, kde můžete změnit nastavení pro každou složku.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×