Vystavení příspěvku do blogu

Blog je web umožňující vám a vaší organizaci rychle sdílet nápady a informace. Blogy obsahují příspěvky datované a seřazené ve zpětném chronologickém pořadí. Uživatelé mohou k příspěvkům připojit komentáře a poskytnout odkazy na zajímavé weby, fotografie a související blogy.

V tomto článku

Přehled

Vystavení příspěvku do blogu pomocí webového prohlížeče

Vystavení příspěvku do blogu odesláním e-mailu

Jiné způsoby vystavení příspěvku do blogu

Sledování komentářů k příspěvkům v blogu

Přihlášení k odběru informačního kanálu RSS pro komentáře

Vytvoření upozornění pro komentáře

Přehled

Příspěvky jsou základní částí blogu. Zpravidla se jedná o záznamy deníkového typu obsahující informace, nápady a názory. Jsou zobrazeny chronologicky, počínaje od nejnovějších příspěvků.

Příspěvek na blog ve službě SharePoint lze vytvořit pomocí webového prohlížeče, pokud máte oprávnění k přispívání do seznamu Příspěvky. K vytvoření obsahu, přidání obrázků, použití formátování a vložení hypertextových odkazů nepotřebujete další nástroje ani aplikace. Chcete-li na blog vystavit komentáře, je nutné, abyste měli oprávnění k přispívání do seznamu Komentáře. V některých případech musí být komentáře před zobrazením na webu schváleny.

Poznámka : Jestliže webový prohlížeč nepodporuje Ovládací prvek ActiveX, nemusí být k dispozici panel nástrojů formátování. K formátování textu v příspěvcích na blog však můžete použít základní značky HTML. Odkazy na další informace o formátování textu v rozšířených textových polích naleznete v oddílu Viz také.

Obsah můžete vystavit do blogu také následujícím způsobem:

 • Vytvořením a odesláním příspěvku v e-mailové zprávě. Chcete-li odeslat příspěvek v e-mailové zprávě, musí být v blogu povoleno přijímání obsahu v e-mailových zprávách.

 • Vytvořením příspěvku pomocí nástroje pro vytváření a publikování blogů kompatibilního se službou SharePoint Foundation

Ve výchozím nastavení vyžadují blogy před publikováním příspěvků jejich schválení. To může být užitečné v případě, že obsah publikuje mnoho uživatelů, nebo v případech, kdy by příspěvek mohl obsahovat důvěrný obsah. Ve výchozím nastavení mohou příspěvky do blogu schvalovat osoby s oprávněními ke správě seznamů, avšak toto nastavení lze přizpůsobit. Odkazy na další informace o schvalování obsahu naleznete v oddílu Viz také.

Začátek stránky

Vystavení příspěvku do blogu pomocí webového prohlížeče

Jestliže vytvoříte příspěvek na blog, můžete jej uložit jako koncept, pokud jej chcete upravit nebo revidovat dříve, než se zobrazí ostatním uživatelům, nebo jej můžete publikovat ihned, máte-li příslušná oprávnění.

 1. Na domovské stránce blogu klikněte v části Nástroje pro blog na možnost Vytvořit příspěvek.

 2. Do pole Nadpis zadejte požadovaný název příspěvku. Nadpis se zobrazí v horní části příspěvku na domovské stránce a v seznamu Příspěvky.

 3. V oddílu Obsah zadejte nebo vložte obsah, který chcete zahrnout do příspěvku. K formátování textu nebo vložení obrázků, hypertextových odkazů nebo tabulek můžete použít pás karet.

 4. V seznamu Kategorie vyberte ze seznamu možných kategorií jednu nebo více požadovaných kategorií a potom klikněte na tlačítko Přidat. Chcete-li kategorii odebrat, vyberte ji v seznamu vybraných kategorií a klikněte na tlačítko Odebrat.

 5. V oddílu Publikováno ověřte správnost data a času publikování příspěvku nebo v případě potřeby změňte libovolné nastavení. Položka Datum publikování určuje místo, ve kterém se příspěvek zobrazí na domovské stránce, protože příspěvky jsou zobrazovány v obráceném chronologickém pořadí. Při prvním vytvoření příspěvku bude použito aktuální datum. Jestliže publikujete koncept vytvořený před několika dny, můžete chtít toto pole upravit a zobrazit správné datum publikování.

  Tip : >Můžete vložit budoucí datum, jestliže chcete, aby příspěvek zůstal až do tohoto data v horní části blogu, například pokud se týká významné události nebo propagace.

 6. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li uložit práci a dokončit ji později nebo ji uložit jako koncept ke schválení, klikněte na tlačítko Uložit jako koncept.

  • Jestliže chcete publikovat příspěvek ihned, klikněte na tlačítko Publikovat.

   Poznámky : 

   • Jestliže nemáte oprávnění ke schválení, tlačítko Publikovat se nezobrazí.

   • Jestliže některý uživatel konfiguroval seznam Příspěvek tak, aby nebylo vyžadováno schválení, nezobrazí se tlačítko Uložit jako koncept a příspěvek nelze uložit jako koncept. Po kliknutí na tlačítko Publikovat bude příspěvek viditelný v blogu.

Začátek stránky

Vystavení příspěvku do blogu odesláním e-mailu

Jestliže je v blogu nastaven příjem příspěvků e-mailem, můžete vytvořit příspěvek a odeslat jej v e-mailové zprávě adresované do seznamu Příspěvek příslušného blogu. Ze zprávy bude poté vytvořen příspěvek na blog v seznamu Příspěvek.

Chcete-li přidat příspěvek na blog pomocí e-mailového programu, je nutné nejprve získat adresu seznamu Příspěvek. Podle situace se může e-mailová adresa seznamu Příspěvek zobrazit v adresáři e-mailového programu. V takovém případě ji můžete přidat do seznamu kontaktů e-mailového programu a později ji snadno vyhledat. Adresa seznamu Příspěvek se může zobrazit také v popisu seznamu.

Jestliže jste adresu seznamu Příspěvek nenalezli, zeptejte se správce nebo vlastníka webu, zda je seznam konfigurován pro příjem příspěvků v e-mailových zprávách, a pokud ano, požádejte jej o adresu seznamu Příspěvek.

 1. Otevřete v e-mailovém programu novou e-mailovou zprávu a zadejte požadovaný text příspěvku do blogu do textu e-mailové zprávy.

 2. Do pole Komu nebo Kopie zadejte adresu seznamu Příspěvek daného blogu.

 3. Odešlete e-mailovou zprávu. Ve většině e-mailových aplikací slouží k odeslání zprávy tlačítko Odeslat.

Tip : Pokud je seznam Příspěvek konfigurován pro příjem příloh, můžete do příspěvku na blog zahrnout přílohu v souboru, který připojíte k e-mailové zprávě.

Začátek stránky

Jiné způsoby vystavení příspěvku do blogu

Kromě použití nástrojů integrovaných na blog můžete použít aplikace pro publikování blogů kompatibilní se službou SharePoint Foundation. Například aplikace Microsoft Word 2010 obsahuje šablonu blogu umožňující vytvořit a publikovat blogy na webu služby SharePoint i v jiném webovém umístění.

Pokud jste připraveni k vytvoření nového příspěvku, můžete spustit kompatibilní aplikaci pro práci s blogy a publikovat příspěvek z této aplikace. Při prvním spuštění aplikace pro práci s blogy můžete být vyzváni k zadání webové adresy blogu nebo dalších nastavení příspěvků do blogu. Další informace získáte v nápovědě k aplikaci pro práci s blogy.

 1. Na domovské stránce blogu klikněte v části Nástroje pro blog na položku Vytvořit příspěvek v aplikaci pro blogování.

 2. Při vytváření a publikování příspěvků do blogu postupujte podle pokynů aplikace pro práci s blogy.

  Poznámka : Blogy podporují také běžná rozhraní pro programování blogů. Další informace naleznete ve středisku pro vývojáře služby SharePoint SharePoint Developer Center na webu MSDN.

Začátek stránky

Sledování komentářů k příspěvkům v blogu

Čtenáři příspěvků do blogu mohou snadno přidat komentáře k vašemu příspěvku. Komentář může mít formu otázky, žádosti o další informace, komentáře a souvisejícího odkazu na další informace na jiném webu nebo jen pochvaly vašeho skvělého příspěvku. Chcete-li mít stále aktuální přehled o komentářích ke svým příspěvkům do blogu, můžete použít technologii RSS (Really Simple Syndication) nebo upozornění.

Poznámka : Následující postupy vyžadují oprávnění k úpravám seznamu Komentáře a zaznamenávají všechny komentáře ke všem příspěvkům v blogu. Pokud použijete tyto postupy u blogu, do kterého přispívá více autorů, budete přijímat komentáře k příspěvkům všech autorů, nikoli pouze ke svým vlastním příspěvkům.

Přihlášení k odběru informačního kanálu RSS pro komentáře

Dříve, než budete moci přijímat informační kanály RSS, bude nutné, aby správce serveru povolil informační kanály RSS v Centrální správě a aby správce webu povolil informační kanály RSS pro daný web na stránce Nastavení webu. Informace o tom, jak lze povolit informační kanály RSS, naleznete v oddílu Viz také v tomto článku.

 1. Na domovské stránce blogu v části Nástroje pro blog přejděte kliknutím na položku Spravovat komentáře do seznamu Komentáře.

  Poznámka : Není-li část Nástroje pro blog zobrazena, nemáte oprávnění k úpravám seznamu Komentáře.

 2. V seznamu Komentáře klikněte na kartu Seznam na pásu karet.

  Tip : Pokud webový prohlížeč umožňuje přihlášení k odběru zobrazení, může být v tomto okamžiku povoleno tlačítko kanálu RSS na panelu nástrojů. Pokud je tomu tak, je možné se kliknutím přihlásit k odběru seznamu nebo knihovny přímo. Jestliže tato funkce v prohlížeči k dispozici není, postupujte podle zbývajících kroků tohoto postupu.

 3. Ve skupině Sdílet a sledovat klikněte na tlačítko Informační kanál RSS. Informační kanál se zobrazí v okně prohlížeče.

 4. Na stránce, která se zobrazí, postupujte podle pokynů pro způsob přihlášení k odběru kanálu. Klikněte například na odkaz Přihlásit k odběru tohoto kanálu.

 5. Proveďte všechny další pokyny ve čtečce RSS, prohlížeči nebo e-mailovém programu.

Začátek stránky

Vytvoření upozornění pro komentáře

Můžete nastavit upozornění pro různé typy změn, v rozsahu od každé jednotlivé změny po pouze změny prováděné u souborů, které jste vytvořili. Je také možné nastavit metodu doručení upozornění. Na základě nastavení se upozornění budou zobrazovat jako zprávy v e-mailové složce Doručená pošta nebo jako textové zprávy v mobilním telefonu.

Dříve, než budete moci přijmout upozornění jako e-mailovou zprávu, je nutné, aby správce serveru v Centrální správě nakonfiguroval odchozí e-maily. Podobně bude také před zahájením příjmu upozornění jako textové zprávy nutné, aby správce serveru v Centrální správě povolil nastavení služby SMS/MMS. Informace o tom, jak lze konfigurovat odchozí e-maily a službu SMS, naleznete v oddílu Viz také v tomto článku.

 1. Na domovské stránce blogu v části Nástroje pro blog přejděte kliknutím na položku Spravovat komentáře do seznamu Komentáře.

  Poznámka : Není-li část Nástroje pro blog zobrazena, nemáte oprávnění k úpravám seznamu Komentáře.

 2. V seznamu Komentáře klikněte na kartu Seznam na pásu karet.

 3. Ve skupině Sdílet a sledovat klikněte na tlačítko Upozornit a potom klikněte na položku Nastavit upozornění u tohoto seznamu.

 4. V poli Název upozornění změňte název upozornění na text, který později snadno rozpoznáte, například Komentáře k blogu. Název se zobrazí v řádku předmětu e-mailové zprávy s upozorněním a používá se také ke správě upozornění.

 5. V oddílu Metody doručenívyberte požadovanou metodu doručování upozornění.

  Poznámka :  Pokud se možnosti Textová zpráva (SMS)zobrazí jako neaktivní, je možné, že na webu není uloženo číslo vašeho mobilního telefonu. Chcete-li uložit číslo mobilního telefonu, klikněte na své jméno v horní části webu a potom klikněte na možnostNastavení. Na stránce Informace o uživateli potom klikněte na možnost Upravit položku. Jestliže jsou možnosti zobrazeny jako neaktivní, přestože jste uložili číslo mobilního telefonu, je možné, že na webu nejsou nakonfigurována odchozí upozornění ve formátu e-mailů a zpráv SMS. Obraťte se na správce serveru.

 6. Pokud je k dispozici oddíl Typ změn, zvolte typy změn, o kterých chcete být informováni. Můžete například dostávat oznámení o všech změnách nebo pouze v případě odstranění položek.

 7. V oddílu Odesílat upozornění pro tyto změny určete, zda chcete být informováni o všech typech změn nebo o konkrétních změnách, například při změně jakékoli položky nebo pouze v případě, že jiný uživatel změní položku, kterou jste vytvořili nebo nedávno změnili.

 8. V oddílu Kdy odeslat upozornění zvolte, jak často chcete upozornění přijímat, například ihned nebo jako denní či týdenní souhrn, a v který den nebo čas.

  Poznámka : U mobilních upozornění existuje pouze možnost Odesílat okamžitě.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×