Vystavení a odpovědi na informace ve veřejných složkách

Tato funkce vyžaduje používání účtu serveru Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007. Většina domácích a osobních účtů server Microsoft Exchange nepoužívá. Další informace o účtech serveru Microsoft Exchange a způsobu určení verze serveru Exchange, ke které se váš účet připojuje, najdete pomocí odkazů v části Viz také.

Veřejné složky představují efektivní způsob shromažďování, uspořádání a sdílení informací s ostatními osobami v organizaci. Veřejné složky jsou obvykle používány projektovými týmy nebo skupinami uživatelů ke sdílení informací týkajících se společných oblastí zájmu. Veřejné složky mohou obsahovat všechny typy položek aplikace Outlook, například zprávy, události, kontakty, úkoly, položky deníku, poznámky, formuláře, soubory a odeslané položky.

Chcete-li přidat informace do veřejné složky, můžete tyto informace ve veřejné složce vystavit nebo můžete odpovědět na informace, které jsou již ve složce obsaženy.

Co chcete udělat?

Vystavení informací ve veřejné složce

Odpověď na informace obsažené ve veřejné složce

Kopírování nebo přesunutí souboru do veřejné složky

Vystavení informací ve veřejné složce

 1. V Seznam složek v Navigační podokno klepněte na složku Veřejné složky a potom na složku, do které chcete přidat informace.

  Pokud chcete otevřít složku umístěnou v jiné složce, vyhledejte požadovanou složku klepnutím na znaménka plus (+) vedle odpovídajících složek a podsložek.

 2. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Vystavit do této složky.

 3. Do formuláře zadejte informace, které chcete vystavit.

 4. Klepněte na tlačítko Vystavit.

Začátek stránky

Odpověď na informace obsažené ve veřejné složce

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Vystavení odpovědi ve veřejné složce

  1. V Seznam složek v Navigační podokno klepněte na složku Veřejné složky a potom na složku s informacemi, na které chcete odpovědět.

   Pokud chcete otevřít složku umístěnou v jiné složce, vyhledejte požadovanou složku klepnutím na znaménka plus (+) vedle odpovídajících podsložek.

  2. Otevřete položku nebo soubor, na který chcete odpovědět.

  3. Na kartě Diskuze klepněte ve skupině Akce na položku Jiné akce a potom klepněte na možnost Vystavit odpověď do složky.

  4. Do formuláře zadejte informace, které chcete vystavit.

  5. Klepněte na tlačítko Vystavit.

 • Odpověď osobě, která vystavila informace ve veřejné složce

  1. V Seznam složek v Navigační podokno klepněte na složku Veřejné složky a potom na složku s informacemi, na které chcete odpovědět.

   Pokud chcete otevřít složku umístěnou v jiné složce, vyhledejte požadovanou složku klepnutím na znaménka plus (+) vedle odpovídajících složek a podsložek.

  2. Vyberte položku nebo soubor, na který chcete odpovědět a klepněte na tlačítko Odpovědět.

  3. Zadejte odpověď a klepněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Kopírování nebo přesunutí souboru do veřejné složky

 1. V Seznam složek v Navigační podokno klepněte na složku Veřejné složky a potom na složku, do které chcete přidat informace.

  Pokud chcete otevřít složku umístěnou v jiné složce, vyhledejte požadovanou složku klepnutím na znaménka plus (+) vedle odpovídajících složek a podsložek.

 2. Soubor, který chcete kopírovat nebo přesunout, vyhledejte pomocí Průzkumníka Windows nebo okna Tento počítač.

 3. Umístěte Seznam složek v navigačním podokně a druhé okno tak, aby byla zobrazena současně celá nebo z části.

 4. Z Průzkumníka Windows nebo z okna Tento počítač přetáhněte soubor do požadované veřejné složky v seznamu složek v navigačním podokně.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×