Vyrovnání grafů, obrázků a objektů jejich přichycením k mřížce

Pomocí příkazů k přichycení můžete vyrovnat obrázky, grafy nebo jiné objekty na stránce nebo vzájemně.

Kterou aplikaci Office používáte?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

Zapnutí možností přichycení

 1. Klikněte na graf, obrázek nebo objekt v sešitě.

 2. Udělejte jeden nebo oba následující kroky:

  • Když chcete umístit obrazce nebo objekty k nejbližšímu průsečíku mřížky, klikněte na Formát > Zarovnat > Přichytit k mřížce.

  • Pokud chcete obrazec nebo objekt vyrovnat s ostatními obrazci nebo objekty, klikněte na Formát > Zarovnat > Přichytit k obrazci.

Tip : Pokud chcete dočasně deaktivovat možnosti přichycení, podržte při přetahování grafu, obrázku nebo objektu klávesu ALT.

Vypnutí možností přichycení

 1. Klikněte na graf, obrázek nebo Objekt v sešitě.

 2. Klikněte na Formát > Zarovnat a podle možností kliknutím na Přichytit k mřížce nebo Přichytit k obrazci tyto možnosti vypněte.

PowerPoint

Zapnutí možností přichycení

 1. Klikněte na Zobrazení a ve skupině Zobrazit klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna.
  Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Zobrazit

 2. Pokud chcete umístit obrazce nebo objekty na nejbližší průsečík mřížky, zaškrtněte ve skupinovém rámečku Přichytit políčko Přichytit objekty k mřížce. Pokud chcete mřížku zobrazit na obrazovce, ve skupinovém rámečku Nastavení mřížky zaškrtněte políčko Zobrazit mřížku na obrazovce.
  Dialogové okno Mřížka a vodítka v PowerPointu

  Poznámky : 

  • Pokud chcete dočasně přepsat možnosti přichycení, podržte při přetahování grafu, obrázku nebo objektu klávesu ALT.

  • Pokud chcete na obrazovce zobrazit vodítka kreslení, zaškrtněte ve skupinovém rámečku Nastavení vodítka políčko Zobrazit vodítka na obrazovce. Když jsou vodítka zapnutá, objekty se k těmto čarám přichytí při přetažení v rámci několika málo pixelů:

  • Pokud chcete aktuální možnosti v dialogovém okně Mřížka a vodítka nastavit jako výchozí pro všechny prezentace, klikněte na Nastavit jako výchozí.

  • Pokud je zaškrtnuté políčko Přichytit objekty k mřížce, můžete při kreslení volného obrazce nakreslit rovné čáry Obrázek tlačítka.

Vypnutí možností přichycení

 1. Klikněte na Zobrazit a ve skupině Zobrazit klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled ikony. Objeví se pole Mřížka a vodítka.

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Přichytit objekty k mřížce.

  Poznámka : Pokud chcete aktuální možnosti v dialogovém okně Mřížka a vodítka nastavit jako výchozí pro všechny prezentace, klikněte na Nastavit jako výchozí.

Word

Zapnutí možností přichycení

 1. Klikněte na graf, obrázek nebo objekt v dokumentu.

 2. Klikněte na Formát > Zarovnat > Nastavení mřížky. Zobrazí se okno Mřížka a vodítka.
  Dialogové okno Wordu Mřížka a vodítka

 3. Udělejte jeden nebo oba následující kroky:

  • Pokud chcete umístit grafy, obrázky nebo objekty k nejbližšímu průsečíku mřížky, a to i v případě, že se mřížka nezobrazí, zaškrtněte v části Zobrazit mřížku políčko Přichytit objekty k mřížce, i když není mřížka zobrazena.

  • Pokud chcete obrazec nebo objekt vyrovnat s jinými obrazci nebo objekty, zaškrtněte v části Přichycování objektů políčko Přichytit objekty k jiným objektům.

   Poznámky : 

   • Pokud chcete dočasně deaktivovat možnosti přichycení, podržte při přetahování grafu, obrázku nebo objektu klávesu ALT.

   • Pokud chcete aktuální možnosti v dialogovém okně Mřížka a vodítka nastavit jako výchozí pro všechny dokumenty, klikněte na Nastavit jako výchozí.

   • Ve výchozím nastavení jsou obrazce a další objekty přichycené k nejbližšímu průsečíku mřížky, jen když je mřížka viditelná. To můžete změnit zaškrtnutím políčka Přichytit objekty k mřížce, i když není mřížka zobrazena.

Vypnutí možností přichycení

 1. Klikněte na graf, obrázek nebo objekt v dokumentu.

 2. Klikněte na Formát > Zarovnat > Nastavení mřížky. Zobrazí se okno Mřížka a vodítka.

 3. Pokud chcete vypnout nastavení Přichytit objekty k mřížce, i když není mřížka zobrazena nebo Přichytit objekty k jiným objektům, zrušte zaškrtnutí příslušného políčka.

  Poznámka : Pokud chcete aktuální možnosti v dialogovém okně Mřížka a vodítka nastavit jako výchozí pro všechny dokumenty, klikněte na Nastavit jako výchozí.

Viz taky

Zobrazení nebo skrytí mřížky

Zobrazení nebo skrytí mřížky v listu

Nakreslení nebo odstranění čáry, spojnice nebo volného tvaru

Zarovnání objektů na všech snímcích podle vodítek na úrovni předlohy

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.