Vypnutí nebo zapnutí kalendáře na panelu úkolů

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

Ve výchozím nastavení měsíčního kalendáře se zobrazí v horní části panelu úkolů. Tyto kalendáře se označují jako tabulce.

Pomocí šipek v tabulce dat můžete přesunout a zobrazit další nebo předchozí měsíc. Také v jakémkoli zobrazení, ve kterém se zobrazí na panelu úkolů aplikace Outlook, otevřením kalendáře na určité datum klepnutím na toto datum v tabulce dat.

Chcete-li zapnout nebo vypnout tabulku dat, postupujte takto:

  1. Na Zobrazení karty v Rozložení skupinu, klepněte na tlačítko K, úkolů, panelu .

  2. Click Tabulka dat .

Ve výchozím nastavení zobrazí jeden kalendář v navigátoru datum. Můžete změnit počet kalendářů, které se zobrazují vodorovně na jednom řádku zvětšením šířky panelu úkolů.

  • Umístěte ukazatel na okraj panelu úkolů.Jakmile se ukazatel změní na Horizontal size handle icon přetažením doleva nebo doprava, chcete-li zvětšit nebo zmenšit šířku Bar. úkolů

Po uvolnění tlačítka myši se počet kalendářů zvýší nebo sníží tak, aby vyplnil volné místo.

Ve výchozím nastavení zobrazí jeden řádek kalendářních měsíců v tabulce dat. Chcete-li změnit počet kalendářů, které se zobrazí ve svislém směru, postupujte takto:

  1. V libovolné složce aplikace Outlook na Zobrazení v kartě Rozložení skupinu, klepněte na tlačítko Panel úkolů a potom klepněte na tlačítko Možnosti .

  2. Ve skupinovém rámečku Zobrazit tabulku dat , v Počet řádků měsíce textové pole, zadejte číslo od 0 na 9 .

PRÁVNÍ OMEZENÍ STROJOVÉHO PŘEKLADU

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×