Vynucení zadání do ovládacího prvku

Jestliže chcete vynutit, aby uživatelé při vyplňování formuláře zadali hodnotu do Ovládací prvek, je třeba vytvořit pole, se kterým je ovládací prvek Vazba, jako povinné. Chcete-li například zajistit, aby uživatel zaškrtl políčko označující souhlas se smlouvou s uživatelem, můžete pole spojené se zaškrtávacím políčkem vytvořit jako povinné.

V závislosti na tom, jaký postup použijete k vytvoření povinného ovládacího prvku, a zda uživatel vyplňuje formulář založený na vaší šabloně pomocí webového prohlížeče, se může upozornění na povinný ovládací prvek zobrazovat některým z následujících způsobů:

 • jako standardní chybové hlášení tvořené červenou hvězdičkou nebo červeným tečkovaným orámováním a Komentář s textem Nutno zadat,

 • jako vlastní chybová zpráva zobrazená v dialogovém okně.

V tomto článku:

Aspekty kompatibility

Zobrazení standardní chybové zprávy v případě, že je ovládací prvek ponechán prázdný

Zobrazení vlastní chybové zprávy v případě, že je ovládací prvek ponechán prázdný

Aspekty kompatibility

Při návrhu šablony formuláře v aplikaci InfoPath můžete zvolit konkrétní režim kompatibility a navrhnout tak šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem. Po publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem na serveru se spuštěnou službou InfoPath Forms Services a povolení prohlížeče je možné prohlížet formuláře založené na této šabloně formuláře ve webovém prohlížeči. Při návrhu šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem nejsou v podokně úloh Ovládací prvky k dispozici některé ovládací prvky, protože je nelze zobrazit ve webovém prohlížeči.

Některé funkce ověřování dat fungují ve webovém prohlížeči jinak než v aplikaci InfoPath. Pokud například přidáte k určitému ovládacímu prvku funkci ověřování dat, vytvoříte vysvětlující text, který se zobrazí v případě, že uživatel do tohoto ovládacího prvku zadá neplatná data. Můžete nastavit, aby se tento text zobrazoval v poli popisu, a volitelně povolit uživatelům zobrazit upozornění s dalšími informacemi. Případně můžete nastavit automatické zobrazení upozornění, jakmile uživatel zadá neplatná data. Upozornění nelze automaticky zobrazovat u formulářů zobrazovaných pomocí webového prohlížeče, ale uživatelé mají nadále možnost zobrazit popis a volitelně mohou také zobrazit upozornění s dalšími informacemi.

Seznam ovládacích prvků, které mohou být nastaveny jako povinná pole

V následující tabulce jsou uvedeny ovládací prvky aplikace Microsoft Office InfoPath 2007, které mohou být nastaveny jako povinné, a informace o tom, zda jsou tyto ovládací prvky k dispozici v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížeči.

Ovládací prvky podporující ověřování dat

Je k dispozici pro šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem?

Zaškrtávací políčko

Ano

Výběr dat

Ano

Rozevírací seznam

Ano

Seznam

Ano

Přepínač

Ano

Textové pole

Ano

Pole s formátovaným textem

Ano

Seznam s odrážkami, číslovaný seznam nebo prostý seznam

Ne

Pole se seznamem

Ne

Poznámky : 

 • Při navrhování šablon formulářů kompatibilních s prohlížeči jsou sice k dispozici ovládací prvky pole s formátovaným textem, ale při zobrazení formuláře založeného na takové šabloně ve webovém prohlížeči není u ovládacích prvků pole s formátovaným textem podporováno ověřování dat.

 • Většina ovládacích prvků, které podporují nastavení jako povinné, má v dialogovém okně Ovládací prvek – vlastnosti zaškrtávací políčko Nutno zadat. Jeho zaškrtnutím vytvoříte z pole přidruženého k tomuto ovládacímu prvku povinné pole. Dialogové okno Pole s formátovaným textem – vlastnosti ale zaškrtávací políčko Nutno zadat neobsahuje, a proto bude třeba příslušnou vlastní chybovou zprávu vytvořit postupem popsaným dále v tomto článku v části „Zobrazení vlastní chybové zprávy v případě, že je ovládací prvek ponechán prázdný“.

Začátek stránky

Zobrazení standardní chybové zprávy v případě, že je ovládací prvek ponechán prázdný

Většina ovládacích prvků, které podporují nastavení jako povinné, má v dialogovém okně Ovládací prvek – vlastnosti zaškrtávací políčko Nutno zadat. Jeho zaškrtnutím vytvoříte z pole ovládacího prvku povinné pole.

Poznámka : Pokud nemůžete zaškrtnout políčko Nutno zadat, budete muset vytvořit vlastní chybovou zprávu.

 1. Klepněte na pole, které chcete nastavit jako povinné.

 2. V nabídce Formát klikněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Klikněte na kartu Data.

 4. V části Ověření a pravidla zaškrtněte políčko Nutno zadat.

Začátek stránky

Zobrazení vlastní chybové zprávy v případě, že je ovládací prvek ponechán prázdný

 1. Klepněte na ovládací prvek, pro který chcete zobrazit vlastní chybovou zprávu.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Ověření dat.

 3. Klepněte na tlačítko Přidat.

 4. V prvním poli v části Pokud je tato podmínka pravdivá klepněte na příkaz Vybrat pole nebo skupinu a vyberte pole nebo skupinu, se kterými je ovládací prvek svázán.

 5. Ve druhém poli vyberte operátor je prázdné.

 6. Chcete-li automaticky zobrazit chybovou zprávu v případě, že uživatel nechá ovládací prvek prázdný, zaškrtněte políčko Zobrazit ihned dialogové okno, pokud uživatel zadá neplatná data.

  Poznámka : Vzhledem k tomu, že zprávy v dialogovém okně nelze ve webovém prohlížeči zobrazit automaticky, zobrazí se uživateli, který formulář vyplní pomocí webového prohlížeče, pouze tip.

 7. V poli Komentář zadejte text, který se zobrazí v případě, že uživatel přejde ukazatelem myši na ovládací prvek nebo na ovládací prvek klikne pravým tlačítkem myši.

 8. V poli Zpráva zadejte text, který chcete v dialogovém okně zobrazit ihned nebo v okamžiku, kdy uživatel požádá o další podrobnosti.

  Poznámka : Popis chyby ověřování dat se nezobrazí u ovládacích prvků, které mají také nastavený výchozí popis na kartě Upřesnit dialogového okna Ovládací prvek – vlastnosti. Toto chování pomáhá zajistit, aby se název ovládacího prvku přesně zobrazil uživatelům, kteří používají nástroje pro čtení obrazovky.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×