Vykazování stavu úkolů

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Ve Microsoft Office Project Web Access se stav úkolu může zachytit číselně jako hodiny nebo procenta a mluvený komentář v odstavcích. Tento článek popisuje, jak se zadávají do číselných úkolů. Pokud chcete zjistit stav úkolu jako mluvený popis, přečtěte si téma odeslání zprávy o stavu.

Co chcete udělat?

Odeslání stavu úkolů

Aktualizace stavu pomocí dat časového rozvrhu

Přidání poznámky o mém stavu úkolů

Odebrání úkolu ze stavu úkolu

Odeslání stavu úkolů

Stav úkolu je odesílán odděleně z časového rozvrhu. Stav úkolu je odeslán vedoucímu projektu a informuje o průběhu dokončení vašich úkolů. Časové rozvrhy se odesílají schvalovateli časového rozvrhu a nastavují hodiny, které jste pracovali na různých položkách během aktuálního období vykazování.

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte v části Moje prácena Moje úkoly.

  V závislosti na nastaveních vaší organizace se může zobrazit kombinace jednotlivých úkolů uvedených pod jejich nadřazenými projekty nebo jednotlivé projekty bez podrobných úkolů.

 2. Ve sloupci průběh zadejte stav jednotlivých úkolů nebo projektů.

  Tip: Pokud máte několik úkolů se stejným názvem, může být užitečné zobrazit cestu k úkolu v rámci projektu, abyste se ujistili, že zadáváte informace o stavu pro správný úkol. Vyberte příslušný úkol a klikněte na rozevírací šipku, která se objeví napravo od úkolu. Kliknutím na cesta úkolu zobrazte okno s místem úkolu v hierarchii projektu. Tato funkce je k dispozici jako součást aktualizace infrastruktury pro servery Microsoft Office. Další informace vám poskytne Správce.

  V závislosti na požadavcích organizace a vedoucích projektů může být nutné zadat průběh úkolu jedním ze tří způsobů:

  • Hodiny vykonané práce za den [příklad: 1d z 5D (20%)]     Klikněte na sloupec průběhu úkolu, který aktualizujete. Do zobrazené mřížky zadejte hodiny denně, které jste pracovali na tomto projektu nebo úkolu od posledního odeslání jeho stavu, včetně přesčasových dat. Kliknutím mimo mřížku aktualizujte sloupec s daty.

  • Skutečná práce a zbývající práce [příklad: 5D]     Zadejte celkový čas, který jste na tomto úkolu udělali. Zadejte čas jako číslo následované h pro hodiny, d pro dny, š za týdny nebo mo pro měsíce.

  • Procento dokončené práce [příklad: 20%]     Zadejte procento úkolu, který jste přesvědčeni, že byl dokončen.

   Mřížku stavu úkolů můžete zobrazit v zobrazení Časově uspořádané kliknutím na zaškrtávací pole časově uspořádané zobrazení v horní části stránky Moje úkoly a potom na použít. V časově uspořádaném zobrazení je zobrazeno 7 dní podrobností a pomocí tlačítek předchozí a Další můžete procházet týdny. Tato funkce je k dispozici jako součást aktualizace infrastruktury pro servery Microsoft Office. Další informace získáte od správce.

   Tip: Kliknutím na přepočítat zobrazíte dopad zadaných dat skutečné práce. Pokud si nejste jistí, jaký úkol a sloupec jste při zadávání dat do tabulky stavu vybrali, zobrazí se vybraný úkol a sloupec pod tabulkou těsně nad tlačítky na stránce Moje úkoly . Tato funkce je k dispozici jako součást aktualizace infrastruktury pro servery Microsoft Office. Další informace získáte od správce.

 3. Pokud chcete poslat ke Správci stavu komentář ke svému stavu, zaškrtněte políčko Poslat komentář .

 4. Zaškrtněte políčko v levém sloupci u všech úkolů, které chcete odeslat, a klikněte na Odeslat vybrané. Pokud chcete, aby správce stavu odesílal všechny úkoly, a na serveru Project Web Access běží aktualizace infrastruktury pro servery Microsoft Office, klikněte na Odeslat vše.

  Pokud jste se rozhodli přidat komentář ke Správci stavu, zobrazí se okno. Do pole v tomto okně zadejte svoje komentáře o stavu a klikněte na OK. Váš stav je odeslaný.

  Poznámky: 

  • Pokud potřebujete další informace o aktualizaci infrastruktury pro servery Microsoft Office, obraťte se na správce.

  • Pokud je potřeba aktualizovat hodnotu zbývající práce na úkolu, klikněte na název úkolu ve sloupci název úkolu . Na stránce Podrobnosti přiřazení aktualizujte pole zbývající práce s aktuálním odhadem doby dokončení.

  • Pokud chcete uložit stav bez odeslání do Správce stavu, klikněte na Uložit vše místo na Odeslat vybrané. Tím se uloží změny, ale nezmění se data, která vidí váš nadřízený nebo členové týmu.

  • Formáty kalendářních dat použité v polích zahájení a dokončení mohou být změněny tak, aby zahrnovaly čas nebo delší nebo kratší formát. Chcete-li změnit formát data pro část Project Web Access, můžete upravit stránku a potom webovou část změnit. Další informace o úpravách webových částí v nápovědě ke službě Microsoft Windows SharePoint Services.

Začátek stránky

Aktualizace stavu pomocí dat časového rozvrhu

Pokud jste už do časového rozvrhu začali zadávat hodiny, můžete pomocí uložených dat časového rozvrhu přednastavit stav úkolu.

Poznámka: Tato možnost přepíše všechny stavy úkolů, které jste zadali do dnů uvedených v časovém rozvrhu, který importujete.

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte v části Moje prácena Moje úkoly.

 2. Klikněte na importovat časový rozvrh.

 3. Na stránce importovat časový rozvrh vyberte v seznamu časový rozvrh, který chcete importovat.

  Data časového rozvrhu se zobrazí v části Náhled .

 4. Kliknutím na importovat importujte data z vybraného časového rozvrhu do sloupce průběh na stránce Moje úkoly .

 5. V případě potřeby změňte stavová data na stránce Moje úkoly a kliknutím na Odeslat vybraný odešlete stav úkolu správci stavu.

Začátek stránky

Přidání poznámky o mém stavu úkolů

Pokud máte komentář o číselném stavu dat, který jste pro úkol zadali na stránce Moje úkoly , můžete přidat poznámku k úkolu vedoucímu projektu. Poznámky přidané ke konkrétním úkolům jsou oddělené od komentářů, které zadáte při odeslání stavu úkolu. Tyto poznámky se liší od popisného stavu, který zadáte na stránce Zpráva o stavu .

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte v části Moje prácena Moje úkoly.

 2. Přejděte na úkol, ke kterému chcete přidat poznámku, klikněte na zobrazenou šipku a potom klikněte na Přidat nebo upravit poznámku.

  Otevře se dialogové okno poznámky k přiřazení v Project Web Accessu se seznamem existujících poznámek k danému úkolu a polem pro zadání nové poznámky.

 3. Zadejte text do dolního pole a klikněte na OK.

 4. Uložte poznámku kliknutím na Uložit vše .

  Poznámky: 

  • Po přidání poznámky musíte uložit stav úkolu, abyste poznámku uložili. Pokud zavřete okno prohlížeče nebo před uložením stavu úkolu přejdete mimo stránku Moje úkoly , bude tato poznámka ztracena.

  • Poznámky přidané v dialogovém okně poznámky k přiřazení aplikace Project Web Access nejsou k dispozici pro zobrazení jiných zdrojů v projektu. Tyto poznámky budou dostupné jenom vašemu správci stavu.

Začátek stránky

Odebrání úkolu ze stavu úkolu

Někdy je třeba, abyste úkoly ve stavu úkolů najdou pryč. Můžete odeslat žádost o odebrání úkolu ze stavu úkolu. Správce stavu si však žádost před odebráním úkolu schválí správcem stavu.

Poznámka: Při odebrání úkolu ze stavu úkolu nedojde k odebrání úkolu z časového rozvrhu nebo projektu.

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte v části Moje prácena Moje úkoly.

 2. Zaškrtněte políčko vedle úkolu, který chcete odebrat ze stavu úkolu.

 3. Klikněte na tlačítko Odstranit.

 4. Ve zprávě, která se zobrazí, klikněte na OK . Tato zpráva upozorňuje, že žádost o odstranění bude odeslána vlastníkovi úkolu.

  Úkol, který odeberete, se na stránce Moje úkoly zobrazí jako přeškrtnutý text.

 5. Na stránce Moje úkoly klikněte na Odeslat vybrané a odešlete žádost o odstranění.

  Po schválení žádosti o odstranění správcem stavu se vedle odstraněného úkolu na stránce Moje úkoly zobrazí indikátor.

 6. Po schválení žádosti o odstranění zaškrtněte na stránce úkoly políčko vedle úkolu.

 7. Kliknutím na Odstranit odeberte úkol ze stavu úkolu.

Proč nemůžu v Project Web Accessu dělat nějaké akce?

V závislosti na nastavení oprávnění, která jste použili při přihlašování k Project Web Accessu, nemusí být vidět ani používat některé funkce. Taky to, co vidíte na některých stránkách, se může lišit od toho, co je v aplikaci Project Web Access přizpůsobeno správcem serveru a neupravili jste nápovědu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×