Vyjmutí, zkopírování, odstranění nebo přesunutí vybraného rukopisu v Microsoft OneNotu

V Microsoft OneNotu můžete vyjmout, zkopírovat, odstranit nebo přesunout libovolný výběr tahů inkoustem.

iPad

  1. Otevřete stránku, která obsahuje ručně psané poznámky nebo kresbu, nebo klepněte na kartu Kreslení, vyberte pero a pak prstem nebo perem na stránku něco napište nebo nakreslete.

  2. Na kartě Kreslení klepněte na Nepravidelný výběr a pak prstem nebo perem vyberte oblast okolo tahů inkoustem, které chcete vyjmout, zkopírovat nebo odstranit. Nezapomeňte dotáhnout výběr zpátky do bodu, ve kterém jste začali.

  3. Když je inkoust vybraný (zobrazí se okolo něj 8 úchytů pro výběr), klepněte prstem doprostřed vybrané oblasti, prst tam podržte a pak uvolněte. Zobrazí se nabídka s těmito možnostmi:

    • Klepněte na Vyjmout, pokud chcete vyjmout vybranou oblast z aktuálního umístění. Pokud chcete vyjmuté tahy inkoustem vložit na stránce jinam, klepněte na Textový režim na kartě Kreslení a pak klepněte a podržte prst na stránce na místě, kam chcete vybrané tahy inkoustem vložit. Až prst uvolníte, v zobrazené nabídce klepněte na Vložit a pak přetáhněte vložené inkoustové tahy přesně tam, kde je chcete mít.

    • Když klepnete na Kopírovat, výběr zůstane na aktuálním místě. Pokud chcete kopii vybraných tahů inkoustem vložit na stránce jinam, klepněte a podržte prst na stránce na místě, kam chcete vybrané tahy inkoustem vložit. Až prst uvolníte, v zobrazené nabídce klepněte na Vložit a pak přetáhněte vložené inkoustové tahy přesně tam, kde je chcete mít.

    • Klepněte na Odstranit, pokud chcete trvale odstranit vybranou oblast z aktuálního umístění. Pokud změníte názor, klepněte na šipku Zpět šipku v horní levém dolním rohu aplikace a vybrané tahy inkoustu se obnoví.

  4. Pokud chcete přesunout vybrané tahy inkoustem, klepněte do vybrané oblasti, prst nebo pero tam podržte a pak s jeho pomocí přesuňte výběr na jiné místo na stránce.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×