Vyjádření důvěryhodnosti přidáním digitálního podpisu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Můžete ukázat, že se domníváte, že je databáze bezpečná a její obsah je důvěryhodný přidáním Digitální podpis do databáze. Tím se lidem, kteří používají databázi, rozhodnou, jestli jí budete důvěřovat a její obsah.

Proces použitý k digitálnímu podepisování databáze závisí na tom, jestli databáze používá novější formát souboru, například soubor. accdb nebo dřívější formát, třeba soubor. mdb. Oba procesy však vyžadují, abyste použili certifikát zabezpečení.

Můžete použít komerční bezpečnostní certifikát nebo si můžete vytvořit vlastní. Toto téma vysvětluje, jak vytvořit vlastní certifikát zabezpečení.

V tomto článku

Než začnete

ZaBalení, podepsání a distribuce databáze Accessu

Digitální podpis starší verze databáze

Než začnete

Chcete-li přidat digitální podpis, musíte nejprve získat nebo vytvořit certifikát zabezpečení. Považujte bezpečnostní certifikát jako pero, který používáte k digitálnímu podepisování, nebo pečeť vosku, kterou můžete použít jenom vy.

Pokud nemáte certifikát zabezpečení, můžete ho vytvořit pomocí nástroje SelfCert (součástí se Microsoft Office).

Vytvoření certifikátu podepsaného svým držitelem

 1. V systému Microsoft Windows klikněte na tlačítko Start , přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na položku Microsoft Office, přejděte na příkaz nástroje systému Microsoft Officea potom klikněte na položku digitální certifikát pro projekty v jazyce VBA.

  – nebo –

  Přejděte do složky, která obsahuje soubory aplikace Microsoft Office.

  Budete muset najít spustitelný soubor Selfcert. exea umístění se může lišit podle různých podmínek, jako je například použití 32bitového nebo 64bitové verze operačního systému Windows nebo pokud používáte verzi Office 365 s předplatným.

  Pokud používáte Office 2019 nebo Office 2016, zkuste některé z těchto umístění:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office16

  • C:\Program Files (x86) \Microsoft Office\Office16

  Pokud používáte Office 365, zkuste některé z těchto umístění:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16

  • C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16

  Pokud používáte Office 2013, podívejte se na složku Office15 z výše uvedených možností. Pokud používáte Office 2010, hledejte složku Office14. Pokud používáte Office 2007, hledejte složku Office12.

  Najděte správnou složku a poklikejte na Selfcert. exe.

  Zobrazí se dialog Vytvořit digitální certifikát.

 2. Do pole Název vašeho certifikátu zadejte název nového testovacího certifikátu.

 3. Klikněte dvakrát na OK.

Poznámka: Pokud nevidíte příkaz Digitální certifikát pro projekty v jazyce VBA nebo nemůžete najít soubor SelfCert.exe, budete nejspíš muset nainstalovat nástroj SelfCert.

Instalace nástroje SelfCert.exe

 1. Spusťte instalační disk CD-ROM systému Microsoft Office nebo jiná instalační média.

 2. V instalačním programu klikněte na Přidat či odebrat součásti a pak klikněte na Pokračovat.

  Poznámka: Pokud pracujete v prostředí, kde se Microsoft Office na jednotlivé počítače neinstaluje z disku CD, ale instalují ho správci IT, postupujte takto:

  1. V systému Microsoft Windows klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

  2. Poklikejte na Přidat nebo odebrat programy.

  3. Vyberte svoji verzi Microsoft Office a klikněte na změnit.

   Spustí se instalační program.

  4. Klikněte na Přidat či odebrat součásti a pak klikněte na Pokračovat.

  5. Pokračujte dalšími kroky.

 3. Kliknutím na symboly plus (+) vedle uzlů Microsoft Office a Sdílené součásti systému Office tyto uzly rozbalte.

 4. Klikněte na Digitální certifikát pro projekty v jazyce VBA.

 5. Klikněte na Spouštět z tohoto počítače.

 6. Kliknutím na Pokračovat komponentu nainstalujte.

Pomocí nástroje SelfCert byste měli vytvářet podpisy pouze ve vaší organizaci. Pokud chcete digitálně podepsat databázi a pak ji distribuovat komerčně, měli byste si od Komerční certifikační autority získat certifikát pro komerční bezpečnost.

ZaBalení, podepsání a distribuce databáze Access

Access usnadňuje a urychluje podepisování a distribuci databáze. Když vytvoříte soubor .accdb nebo .accde, můžete ho zabalit a digitálně podepsat a podepsaný balíček pak distribuovat ostatním uživatelům. Nástroj Zabalit a podepsat uloží databázi do accessového souboru pro nasazení (.accdc), soubor podepíše a podepsaný balíček pak uloží na místo, které určíte. Uživatelé pak můžou databázi z balíčku extrahovat a pracovat přímo s ní (a ne se souborem balíčku).

Je ale potřeba pamatovat na tyto skutečnosti:

 • Zabalením databáze a podpisem balíčku se potvrzuje důvěryhodnost. Když databázi zabalíte a podepíšete, tak svým digitálním podpisem potvrdíte, že se databáze po vytvoření balíčku nezměnila.

 • Po extrakci databáze z balíčku už neexistuje žádné propojení mezi podepsaným balíčkem a extrahovanou databází.

 • Balíček a nástroj pro přihlášení můžete použít jenom u databází uložených v novějším formátu souborů (. accdb,. ACCDE,...). Access také nabízí nástroje pro podepisování a distribuci databází, které mají starší formát souborů. Je potřeba použít nástroj pro digitální podpis určený pro formát souboru databáze, který používáte.

 • Do balíčku můžete přidat jenom jednu databázi.

 • Tento proces digitálně podepíše balíček, který obsahuje celou databázi, a ne jenom makra nebo moduly.

 • Tento proces soubor balíčku zkomprimuje, aby jeho stahování netrvalo tak dlouho.

 • Můžete extrahovat databáze ze souborů balíčku, které jsou umístěné na serverech se systémem Windows SharePoint Services 3.0 nebo novějším.

To, jak vytvořit podepsaný soubor balíčku a jak extrahovat a používat databázi obsaženou v podepsaném souboru balíčku, se vysvětluje v postupech v následujících částech.

Vytvoření podepsaného balíčku

 1. Otevřete databázi, kterou chcete zabalit a podepsat.

 2. Klikněte na soubor _GT_ Uložit jako _GT_ balíček aPřihlaste se. 

  Zobrazí se dialog Vybrat certifikát.

 3. Vyberte digitální certifikát a potom klikněte na OK.

  Zobrazí se dialogové okno vytvořit podepsaný balíček aplikace Microsoft Access .

 4. V seznamu Uložit do vyberte umístění podepsaného balíčku databáze.

 5. Do pole Název souboru zadejte název podepsaného balíčku a potom klikněte na Vytvořit.

  Access vytvoří soubor .accd a umístí ho tam, kam jste si zvolili.

Extrahování a použití podepsaného balíčku

 1. Klikněte na Soubor > Otevřít > Procházet. Zobrazí se dialog Otevřít

 2. Jako typ souboru vyberte podepsané balíčky Microsoft Accessu (*. ACCDC) .

 3. Vyhledejte složku obsahující soubor. ACCDC, vyberte soubor a klikněte na otevřít.

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud se rozhodnete považovat certifikát zabezpečení použitý k podepsání balíčku pro nasazení za důvěryhodný, zobrazí se dialog Extrahovat databázi do. Přejděte k dalšímu kroku.

  • Pokud jste se ještě nerozhodli, jestli budete certifikátu zabezpečení důvěřovat, zobrazí se tato zpráva.

   Doporučující zpráva

   Jestli databázi důvěřujete, klikněte na Otevřít. Když důvěřujete všem certifikátům od tohoto poskytovatele, klikněte na Veškerý obsah od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodný. Zobrazí se dialog Extrahovat databázi do.

   Poznámka: Pokud použijete k podepsání balíčku databáze certifikát podepsaný svým držitelem a potom při otevření tohoto balíčku kliknete na Veškerý obsah od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodný, budou se balíčky podepsané certifikáty podepsanými svým držitelem vždycky považovat za důvěryhodné.

 5. Jestli chcete, můžete v seznamu Uložit do vybrat umístění pro extrahovanou databázi a pak do pole Název souboru zadat jiný název extrahované databáze.

  Tip: Když databázi extrahujete do důvěryhodného umístění, bude její obsah při otevření pokaždé automaticky povolený. Pokud si vyberete nedůvěryhodné umístění, může být určitý obsah databáze ve výchozím nastavení zakázaný.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Pokud nevíte jistě, jestli máte certifikátu důvěřovat, přečtěte si článek Jak zjistit, zda je digitální podpis důvěryhodný, který obsahuje obecné informace o kontrole kalendářních dat a dalších položek v certifikátu, abyste měli jistotu, že je certifikát platný.

Začátek stránky

Digitální podpis starší verze databáze

Důležité informace: Postup v této části se nevztahuje na databáze, které používají některý z nových formátů souborů.

U databází s formátem. mdb nebo. MDE můžete použít Digitální podpis pro komponenty v databázi. Digitální podpis potvrzuje, že všechna makra, moduly kódu a další spustitelné komponenty v databázi pocházejí od toho, kdo databázi podepsal, a že je od okamžiku podpisu databáze nikdo nezměnil.

Abyste mohli databázi podepsat, potřebujete nejdřív digitální certifikát. Pokud vytváříte databáze ke komerční distribuci, musíte certifikát získat od komerční certifikační autority (CA). Certifikační autority na základě kontrol původu ověřují, jestli jsou osoby vytvářející obsah (třeba databáze) seriózní.

Pokud chcete použít databázi pro osobní nebo omezené scénáře pracovních skupin, Access poskytuje nástroj pro vytvoření certifikátu podepsaného svým držitelem. To, jak nainstalovat nástroj s názvem SelfCert.exe a použít ho k vytvoření certifikátu podepsaného svým držitelem, vysvětlují kroky v dalších částech.

Podepsání kódu databáze

Poznámka: Uvědomte si, že tyto kroky platí jenom v případě, že používáte databáze, které používají některý z dřívějších formátů souborů databáze, jako je třeba soubor. mdb. Pokud chcete podepisovat novější databáze, přečtěte si část balíček, přihlaste se a rozešlete databázi Accessu.

 1. Otevřete databázi, kterou chcete podepsat.

 2. Na kartě Databázové nástroje ve skupině Makro klikněte na Visual Basic. Tím spustíte Visual Basic Editor.

  Klávesová zkratka: Stiskněte ALT+F11.

 3. V okně průzkumníka projektu vyberte databázi nebo projekt VBA (Visual Basic for Applications), který chcete podepsat.

 4. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Digital Signature (Digitální podpis).

  Zobrazí se dialog Digitální podpis.

 5. Klikněte na Zvolit a vyberte svůj testovací certifikát.

  Zobrazí se dialog Vybrat certifikát.

 6. Vyberte certifikát, který chcete použít.

  Pokud jste postupovali podle kroků v předchozí části, vyberte certifikát, který jste vytvořili pomocí nástroje SelfCert.

 7. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Vybrat certifikát a dalším kliknutím na OK zavřete dialogové okno digitální podpis .

Tipy pro podepisování starších verzí databází

 • Pokud chcete uživatelům vašeho řešení zabránit v tom, aby projekt VBA omylem upravili a zrušili platnost vašeho podpisu, tak projekt VBA před podepsáním zamkněte.

  Poznámka: Zamknutí projektu VBA nezabrání jinému uživateli nahradit digitální podpis jiným podpisem. Správci podnikové sítě můžou třeba znova podepsat šablony a doplňky, aby mohli přesně určovat, co budou moct uživatelé na svých počítačích spouštět.

 • Při digitálním podepisování projektu VBA je dobré použít časové razítko, aby mohli ostatní uživatelé ověřit váš podpis i po vypršení platnosti certifikátu použitého k podpisu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×