Vyhrazená slova a symboly aplikace Access 2007

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vyhrazená slova jsou slova a symboly, které mají speciální význam pro aplikaci Microsoft Office Access 2007 nebo databázový stroj aplikace Access. Použijete-li k pojmenování pole v tabulce vyhrazené slovo nebo symbol, aplikace Access zobrazí chybovou zprávu, že se jedná o vyhrazené slovo a v důsledku toho se při odkazování na toto pole mohou vyskytnout chyby.

K chybám může dojít také v případě, že vyhrazené slovo použijete k pojmenování ovládacího prvku, objektu nebo proměnné. Chybové zprávy, které obdržíte, nemusí nutně sdělovat, že příčinou problému je vyhrazené slovo. V důsledku toho může být obtížné určit, co je třeba změnit. Aplikace Access může například zobrazit zprávu podobnou této zprávě:

Průvodce nemohl zobrazit náhled sestavy, pravděpodobně proto, že tabulka vyžadovaná sestavou je uzamčena pro výhradní účely.

Pokud se vyhrazené slovo již používá, můžete chybovým zprávám zabránit tím, že každý výskyt slova uvedete v hranatých závorkách ([ ]). Nejlepším řešením však je změnit název na slovo, které není vyhrazené.

Poznámka: Není praktické uvádět seznam všech vyhrazených slov, jako jsou názvy integrovaných funkcí nebo uživatelsky definovaných názvů. Pokud nastavíte odkaz na knihovnu typů, knihovnu objektů nebo ovládací prvek Active X, budou vyhrazená slova pro tuto knihovnu také vyhrazenými slovy v databázi.

Tip: V aplikaci Access 2010 Tvůrce výrazů poskytuje IntelliSense, abyste viděli, jaké argumenty vyžaduje výraz.

V tomto článku

Vyhrazená slova aplikace Access

Vyhrazené symboly aplikace Access

Modul vyhrazená slova databáze aplikace Access

Vyhrazená slova aplikace Access

-A.

ADD

ALL

Alfanumerické hodnoty

ALTER

A:

ANY

Aplikační funkce

AS

ASC

Assistant

AUTOINCREMENT

Průměr

-B

BETWEEN

BINARY

BIT

BOOLEAN

BY

BYTE

-C

ZNAK, ZNAK

SLOUPEC

CompactDatabase

CONSTRAINT

Kontejner

Počet

COUNTER

VYTVOŘIT

CreateDatabase

CreateField

CreateGroup

CreateIndex

CreateObject

CreateProperty

CreateRelation

CreateTableDef

CreateUser

CreateWorkspace

MĚNA

CurrentUser

-D

DATABÁZE

DATE

DATETIME

DELETE

DESC

Popis

DISALLOW

DISTINCT

DISTINCTROW

Dokument

DOUBLE

DROP

-E

Echo

Else

Konec

Eqv

Chybové hodnoty

EXISTS

Konec

-F

NEPRAVDA

Pole pole

FillCache

PLOVOUCÍ, FLOAT4, FLOAT8

FOREIGN

Formulář, formulářů

FROM

Úplná

(FUNKCE)

-G

GENERAL

GetObject

GetOption

PřejítNaStránku

GROUP

GROUP BY

GUID

-H

HAVING

-Můžu

Nečinný

IEEEDOUBLE IEEESINGLE

Pokud

IGNORE

Imp

IN

INDEX

Index, indexy

INNER

INSERT

InsertText

FUNKCE INT CELÉ ČÍSLO, INTEGER1, INTEGER2, INTEGER4

INTO

JE

-J

JOIN

-K

KEY

-L

Změněno

ZLEVA

Úroveň

Like

LOGICKÉ, LOGICKÁ1

DLOUHÁ CITACE, LONGBINARY, LONGTEXT

-M

Makro

Utkání

Max, Min a Mod

MEMO

Modul

MONEY

Přesunutí.

-N

JMÉNO

Nové_heslo

NE

Not

Poznámka:

NULL

ČÍSLO, ČÍSELNÉ

-O

Objekt

OLEOBJECT

VYPNUTO

ON

OpenRecordset

OPTION

NEBO:

ORDER

Orientace

Vnější

OWNERACCESS

-P

Parametr

PARAMETERS

Částečná

PERCENT

PIVOT

PRIMARY

PROCEDURE

Vlastnost

-Q

Dotazy

Dotaz

Quit

-R

REAL

Přepočtu

Recordset

REFERENCES

Aktualizace

RefreshLink

RegisterDatabase

Vztah

překreslení

RepairDatabase

Sestava

Sestavy

nové spuštění dotazu

ZPRAVA

– NE

OBRAZOVKA

ODDÍL

VYBRAT

SET

SetFocus

SetOption

SHORT

SINGLE

SMALLINT

SOME

SQL

Funkce StDev a StDevP

STRING

Suma

-T

TABLE

TableDef TableDefs

ID tabulky

TEXT

ČASOVÉ RAZÍTKO

TOP

TRANSFORM

PRAVDA

Typ:

-U

UNION

UNIQUE

UPDATE

USER

-V

HODNOTA

VALUES

Var a VarP

SESKUPIT, DATOVÁ

-W

WHERE

WITH

Pracovní prostor

-X

Xor

-Y

Rok:

ANO

YESNO

Začátek stránky

Vyhrazené symboly aplikace Access

Následující symboly nelze používat jako součást názvu pole nebo názvu objektu:

.

/

*

;

:

!

#

&

-

?

"

'

$

%

Začátek stránky

Vyhrazená slova databázového stroje aplikace Access

Databázový stroj aplikace Access se spouští v různých režimech podle toho, zda je vyvolán z aplikace Access, objektů pro přístup k datům, zprostředkovatele Microsoft OLE pro databázový stroj aplikace Access nebo ovladače Microsoft Access ODBC. Je možné jej spustit v režimu ANSI nebo v režimu, který neodpovídá standardu ANSI (tradičním režimu).

Protože tyto dva režimy používají dvě mírně odlišné sady vyhrazených slov, může dotaz, který používá vyhrazené slovo, v jednom režimu fungovat a v druhém selhat.

Následující seznam uvádí vyhrazená slova, kterým byste se měli vyhnout při výběru názvů identifikátorů.

-A.

ABSOLUTE

Akce

ADD

ADMINDB

ALL

PŘIDĚLIT

ALPHANUMERIC

ALTER

A:

ANY

ARE

AS

ASC

ASSERTION

AT

AUTHORIZATION

AUTOINCREMENT

PRŮMĚR

-B

PROUŽEK

BEGIN

BETWEEN

BINARY

BIT

BIT_LENGTH

BNEBYL

O

BOTH

BXOR

BY

BYTE

-C

CASCADE

KASKÁDOVÉ

PŘÍPADU

CAST

CATALOG

ZNAK

CHARACTER

CHAR_LENGTH

CHARACTER_LENGTH

CHECK

CLOSE

COALESCE

COLLATE

COLLATION

SLOUPEC

COMMIT

COMP

COMPRESSION

CONNECT

CONNECTION

CONSTRAINT

CONSTRAINTS

CONTAINER

DÁL

CONVERT

ODPOVÍDAJÍCÍ

POČET

COUNTER

VYTVOŘIT

CREATEDB

KŘÍŽOVÉ

MĚNA

AKTUÁLNÍ HODNOTA

CURRENT_DATE

CURRENT_TIME

CURRENT_TIMESTAMP

CURRENT_USER

CURSOR

-D

DATABÁZE

DATE

DATETIME

DEN

ZRUŠIT

DEC

DECIMAL

DECLARE

VÝCHOZÍ

DEFERRABLE

ODLOŽENO

DELETE

DESC

POPIS

POPISOVAČE

DIAGNOSTIKA SYSTÉMU

DISALLOW

DISCONNECT

DISTINCT

DOMAIN

DOUBLE

DROP

-E

DALŠÍHO

END

UKONČENÍ SPOUŠTĚNÍ

ESCAPE

S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ

VÝJIMKY

EXCLUSIVECONNECT

EXEC

EXECUTE

EXISTS

EXTERNÍ

EXTRACT

-F

NEPRAVDA

FETCH

FIRST

FLOAT

FLOAT4

FLOAT8

PRO

FOREIGN

NAJÍT

FROM

ÚPLNÉ

-G

GENERAL

ZÍSKÁNÍ

GLOBÁLNÍ

Přejít

PŘEJÍT NA

GRANT

GROUP

GUID

-H

HAVING

HODINA

-Můžu

IDENTITY

IEEEDOUBLE

IEEESINGLE

IGNORE

OBRÁZEK

OKAMŽITÉ

ININDEX

INDIKÁTOR

DĚDIČNÉ

PŮVODNĚ

INNER

INPUT

INSENSITIVE

INSERT

INT

INTEGER

INTEGER1

INTEGER2

INTEGER4

NEPROTÍNAJÍ.

INTERVAL

INTO

JE

ISOLATION

-J

JOIN

-K

KEY

-L

LANGUAGE

LAST

VÉST

ZLEVA

LEVEL

LIKE

MÍSTNÍ

LOGICAL

LOGICKÁ1

LONG

LONGBINARY

LONGCHAR

LONGTEXT

MALÁ

-M

POZVYHLEDAT

MAX

MEMO

MIN

MINUTA

MODUL

MONEY

MĚSÍC

-N

NÁZVY

NATIONAL

PŘÍRODNÍ

NCHAR

DALŠÍ

NE

NE

POZNÁMKA:

NULL

HODNOTU NULLIF

NUMBER

NUMERIC

-O

OBJECT

OCTET_LENGTH

OFOLEOBJECT

ONONLY

OPEN

OPTION

ORORDER

OUTER

OUTPUT

PŘEKRÝVÁ

OWNERACCESS

-P

PAD

PARAMETERS

PARTIAL

PASSWORD

PERCENT

PIVOT

POSITION

PRECISION

PREPARE

ZACHOVAT

PRIMARY

PŘED

PRIVILEGES

PROC

PROCEDURE

PUBLIC

-Q

-R

PRO ČTENÍ

REAL

REFERENCES

RELATIVNÍ

RESTRICT

REVOKE

ZPRAVA

ROLLBACK

ŘÁDKY

– NE

SCHEMA

POSUVNÍK

SEKUNDA

ODDÍL

VYBRAT

SELECTSCHEMA

SELECTSECURITY

RELACE

SESSION_USER

SET

SHORT

SINGLE

SIZE

SMALLINT

SOME

SPACE

SQL

SQLCODE

SQLERROR

SQLSTATE

STRING

SUBSTRING

SUMA

SYSTEM_USER

-T

TABLE

TABLEID

TEMPORARY

TEXT

POTOM

ČAS

TIMESTAMP

TIMEZONE_HOUR

TIMEZONE_MINUTE

TOP

TRAILING

TRANSACTION

TRANSFORM

TRANSLATE

TRANSLATION

PROČISTIT

PRAVDA

-U

UNION

UNIQUE

UNIQUEIDENTIFIER

UNKNOWN

UPDATE

UPDATEIDENTITY

UPDATEOWNER

UPDATESECURITY

VELKÁ

USAGE

USER

USING

-V

HODNOTA

VALUES

VARBINARY

VARCHAR

VARYING

VIEW

-W

WHEN

WHENEVER

WHERE

WITH

WORK

ZÁPIS

-X

-Y

ROK

YESNO

-Z

ZONE

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×