Vyhledávání záznamů v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vyhledávání obchodních záznamů nabízí rychlý způsob, jak najít jeden nebo více záznamů s požadovanými informacemi. Při vyhledávání lze například identifikovat projekty s vysokou hodnotou nebo vysokou prioritou nebo nalézt všechny klienty, obchodní kontakty, obchodní projekty a příležitosti, jejichž správa byla přiřazena vám.

Tento článek popisuje způsob použití funkcí Hledat k nalezení Business Contact Manager pro aplikaci Outlook záznamy.

Co chcete udělat?

Vyhledávat v obchodních záznamech

Opakování posledního vyhledávání

Doporučení pro vyhledávání

Možnosti rozšířeného vyhledávání

Rozšíření rozsahu vyhledávání

Upřesnění výsledků hledání

Použití složek výsledků hledání

Vytvořit složku výsledků hledání

Vyhledávání v obchodních záznamech

Každý typ záznamu, který je možné hledat v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, jakož i další informace, například výsledky marketingové aktivity.

Když zahájíte hledání, budou se požadované informace vyhledávat ve veškerém textu v klíčových polích vybraného typu záznamu, včetně všech vašich uživatelsky definovaných neboli vlastních polí. Chcete-li, můžete vyhledávat téměř ve všech polích příslušného typu záznamu.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z následujících složek a zobrazte příslušný pracovní prostor:

  Správa kontaktů.

  Prodej.

  Marketingová.

  Řízení projektů.

 2. V pracovním prostoru klikněte na kartu obsahující typ záznamu, který chcete vyhledávat.

 3. Na kartě zadejte do pole Hledat v „(název seznamu)“ termín, jehož výskyt předpokládáte v záznamech, které chcete najít, například město, směrové číslo oblasti nebo jen část jména. Pokud zadáte více hledaných termínů, například Novotný 555, budou výsledky hledání zahrnovat záznamy obsahující oba tyto termíny.

Jak lze vyhledávat položky v historii komunikace?

Lze vyhledávat položky v historii komunikace jednotlivých záznamů nebo v celé složce Historie komunikace.

Pokud chcete hledat položky historie pro záznam    Poklikejte na záznam a otevřete ho a pak na pásu karet klikněte na tlačítko Historie.

Pokud chcete hledat ve složce historie komunikace    V navigačním podokně v části Business Contact Manager klikněte na Historie komunikace.

Tip : Operátory hledání, například A a NEBO, určují vztah mezi hledanými termíny. Výchozím operátorem je A. Pokud k více hledaným termínům operátor nepřiřadíte, například Novotný NEBO 555, hledání vrátí pouze ty záznamy, které obsahují každý ze zadaných hledaných termínů.

 1. Klikněte na tlačítko Hledat tlačítko Hledat . Výsledky hledání se zobrazí na kartě. Název se změní kartu nápisem (Výsledky hledání).

Poznámka :  Vyhledávací funkce v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook neumožňuje hledání ve výsledcích hledání.

 1. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Ukončit hledání tlačítko na miniaplikaci uzavřít .

  Tip : Můžete také Filtr seznamu záznamů na kartu pravým tlačítkem na kartu a pak klikněte na Upravit. Klikněte na tlačítko Filtr a potom zadejte kritéria, která chcete. Další informace o filtrech najdete v tématu filtrování záznamů v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Opakování posledního vyhledávání

Pokud potřebujete zobrazit sadu výsledků hledání znovu poté, co výsledky hledání zavřete, můžete hledání rychle zopakovat bez nutnosti znovu zadávat kritéria hledání. Na každé kartě je automaticky uloženo 10 posledních vyhledávání.

Poznámka :  Poslední vyhledávání nelze použít na jiných kartách.

 1. V pracovním prostoru klikněte na kterékoli kartě na pole Hledat.

 2. Na pásu karet klikněte v případě potřeby klikněte na kartu vyhledávání.

 3. Ve skupinovém rámečku Možnosti klikněte na Poslední hledání tlačítko poslední hledání . Hledání jsou označeny kritériích pomocí poslední hledání v horní části seznamu.

 4. Klikněte na hledání, které chcete zopakovat. Záznamy odpovídající kritériím hledání se zobrazí v podokně výsledků hledání.

Pokud chcete vytvořit seznam opakovaně použitelný, doporučujeme v pracovní prostor můžete vytvořit novou kartu a použít filtr. V pracovním prostoru klikněte na tlačítko Vytvořit novou kartu a zadejte požadované informace. Další informace o tom, jak vytvořit novou kartu najdete v článku informace o kartách v článku dokonalé zvládnutí pracovních prostorů aplikace Business Contact Manager .

Tip : Výběr všech záznamů v seznamu výsledků, pravým tlačítkem myši a potom kliknete na vytvořit a typem marketingové aktivity, které budete chtít spustit můžete spustit Marketingová aktivita některý ze sady výsledků hledání. Další informace o spuštění marketingové aktivity najdete v tématu Prodej produktů a služeb v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Doporučení pro vyhledávání

 • Pokud si nejste jisti pravopisem hledaného termínu, například jména, zadejte z něj jen několik písmen.

 • Funkce Hledat prohlíží veškerý text zadaný do zásadních polí každého záznamu, ve kterém hledáte, takže vaše výsledky hledání mohou být širší, než očekáváte. Pokud byste jako hledaný termín zadali například Trutnov, objevily by se ve výsledcích hledání kontakty s trutnovskými adresami i ty, které mají slovo Trutnov v názvu společnosti.

 • Do pole Hledat můžete zadat více než jeden hledaný termín, jako je jméno nebo město.

 • Výchozím operátorem hledání je A. Pokud nepoužijete jiné operátory, zobrazí se pouze ty záznamy, které odpovídají všem kritériím hledání.

 • Mezi hledanými termíny používejte operátory (= < > NEBO), a to jednotlivě nebo v kombinaci, abyste zúžili výsledky.

Operátory A a NEBO pište velkými písmeny.

Začátek stránky

Možnosti rozšířeného vyhledávání

Můžete jít nad rámec základního hledání obchodních záznamů a oblast hledání rozšířit nebo zúžit.

Pomocí možností Rozsah lze rozšířit pole hledání. Pokud například hledáte záznamy obchodních kontaktů, avšak do výsledků chcete zahrnout i potenciální zákazníky, můžete do hledání přidat další záznamy téhož typu.

Pomocí možností Upřesnit lze hledání zúžit na konkrétní pole, včetně případných uživatelsky definovaných polí. Kliknutím na kterákoli z polí ve skupině přidáte daný typ informací do kritérií hledání.

Začátek stránky

Rozšíření rozsahu vyhledávání

Po spuštění hledání můžete změnit jeho obor obsahovat další záznamy stejného typu, nebo všechny Business Contact Manager pro aplikaci Outlook záznamy a položky. Pokud nenajdete záznam kde očekáváte, aby se zobrazovala, vyzkoušejte tento postup.

Pokud hledáte všechny záznamy – položky historie komunikace, záznamů příležitostí, propojené účty a podobně –, které jsou přidružené k určité Obchodní kontakt, je rozbalit hledání tak, aby automaticky vkládat všechny záznamy v hledání, včetně všech vlastní typy záznamů.

Poté co uskutečníte hledání, můžete jeho rozsah rozšířit provedením následujícího postupu.

 1. Na kartě Hledat na pásu karet klikněte ve skupině Rozsah na jednu z následujících možností:

  • Všechny typy záznamů název) Tato možnost rozbalí hledání zahrnout všechny typy záznamů, které jsou založeny na vybraný typ záznamu.

  • Všechny položky aplikace Business Contact Manager Tato možnost ( tlačítko všechny položky bcm Hledat ) rozbalí výsledků hledání můžete zahrnout všechny aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook záznamů a položek, včetně položek historie komunikace.

   Poznámka : Položky aplikace Outlook, jako jsou události a e-mailové zprávy, nebudou do výsledků hledání zahrnuty.

 2. Vraťte se do původních výsledků hledání kliknutím na tlačítko Aktuální karta na pásu karet.

Začátek stránky

Upřesnění výsledků hledání

Kdykoli během hledání můžete přidávat další kritéria hledání, která zobrazené výsledky dále zúží. Hledané hodnoty můžete přidat pro téměř každé pole vybraného typu záznamu.

Poté co uskutečníte hledání, můžete jeho rozsah zúžit provedením následujícího postupu.

 1. Na kartě Hledat na pásu karet klikněte ve skupině Upřesnit na kteroukoli z následujících možností, čímž do hledání přidáte příslušná kritéria:

Kliknutí na položku

Obsah výsledků hledání

Možnosti názvu (popisek se liší se záznamy, které hledáte)

Všechny záznamy se jménem či názvem nebo částí jména či názvu, které jste zadali v poli Hledat

Přiřazeno a následné kliknutí na jméno v seznamu

Všechny záznamy přiřazené k vybranému uživatelskému jménu

Kampaň  (pro marketingové aktivity záznamů)

Záznamy marketingových aktivit náležející ke kampani nebo kampaním s názvem zadaným do pole Kampaň

Opatřeno příznakem

Záznamy opatřené příznakem

Fáze prodeje  (pro pouze záznamů příležitostí)

Záznamy příležitostí nacházející se ve fázi prodeje (např. Zjišťování zájmu nebo Kvalifikace), na kterou kliknete v seznamu

Stav  (pro marketingové aktivity, obchodní projekt a pouze záznamů projektových úkolů)

Záznamy označené stavem, na který kliknete v seznamu Stav

Kategorie:

Záznamy přiřazené ke kategorii, na kterou kliknete v seznamu Kategorie

Možnost nadřazené (popisek se liší se záznamy, které hledáte)

Záznamy propojené s klientem nebo projektem s názvem zadaným do pole Hledat

Pole formulářů tlačítko pole formuláře

Všechny záznamy obsahující stejnou hodnotu, jakou zadáte nebo na kterou kliknete v poli Hledat, v polích, na která kliknete v seznamu Pole formuláře

 1. Kliknutím na tlačítko Hledat zobrazte výsledky hledání.

Tip : Každý výběr provedený ve skupině Upřesnit je přidán jako pole pod pole Hledat. V době, kdy je pole Hledat zvýrazněno, můžete tato kritéria revidovat a měnit a pouštět další hledání.

Začátek stránky

Použití složek výsledků hledání

Složky výsledků hledání, stejně jako karty v pracovním prostoru, představují užitečný způsob, jak snadno zobrazit konkrétní informace, které vás zajímají.

Složky výsledků hledání Business Contact Manager pro aplikaci Outlook zobrazíte v navigačním podokně klikněte na položku Pošta. Klikněte na složku, do které najdete v článku záznamy, které obsahuje.

Složky výsledků hledání můžete vytvářet a používat podle svých potřeb. Fungují podobně jako filtrovaný seznam na kartě. Složky výsledků hledání však pro udržovaní dat v aktuálním stavu vyžadují výrazně více procesní kapacity počítače než karty. Karty si zachovávají aktuálnost, kdykoli jsou viditelné, ale složky výsledků hledání se aktualizují neustále – bez ohledu na to, zda jsou zobrazeny či nikoli.

Doporučujeme, abyste omezení počtu Složky výsledků hledání, kterou vytvoříte a místo toho použijte tabulátory, když je potřeba vytvořit seznam opakovaně použitelného. Můžete vytvořit maximálně 20 karty v jednotlivých pracovních prostorech. Další informace o vytvoření karty z filtrované seznamy naleznete v části na kartách v článku dokonalé zvládnutí pracovních prostorů aplikace Business Contact Manager .

Vytvoření složky výsledků hledání

 1. V navigačním podokně klikněte na složku Pošta.

 2. V části Business Contact Manager klikněte pravým tlačítkem myši na položku Složky výsledků hledání a vyberte příkaz Nová složka výsledků hledání.

 3. V dialogovém okně Nová složka výsledků hledání zadejte název složky.

 4. Klikněte na typ záznamu, který má složka výsledků hledání obsahovat.

Můžete zvolit typy záznamů, jako jsou Obchodní kontakty, Klienti, Příležitosti, Obchodní projekty a projektové úkoly nebo záznamy historie komunikace, jako například Historie obchodního kontaktu, Historie klienta, Historie příležitosti a Historie obchodního projektu. Složky historie budou obsahovat položky historie komunikace pro vybrané typy záznamů.

Tip : Pokud vytvoříte složky se záznamy založených na účtu nebo obchodní kontakt, můžete jako seznamu příjemců v marketingové aktivitě složky výsledků hledání. Jednoduše vyberte požadované záznamy a pak na pásu karet ve skupině komunikace na marketingové a klikněte na činnost, kterou chcete spustit.

 1. Kliknutím na tlačítko Filtr otevřete dialogové okno Filtr. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Na kartě Jednoduchý filtr klikněte na možnosti, které chcete zahrnout do výsledků filtru.

  • Klikněte na kartu Rozšířený filtr, pokud chcete vytvořit jeden nebo více dotazů, které dále omezí výsledky vašeho filtru.

  • Kliknutím na kartu Zobrazit výsledky zobrazíte seznam výsledků. Zrušte zaškrtnutí políček u dalších záznamů, které chcete z výsledků vyloučit.

   Další informace o použití filtrů najdete v tématu filtrování záznamů v aplikaci Business Contact Manager.

 2. Kliknutím na tlačítko OK uložte výsledky jako složku výsledků hledání.

  Složka se zobrazí v navigačním podokně pod položkou Business Contact Manager.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×