Vyhledání záznamů ve vlastním nástroji Formuláře 2007

V tomto tématu jsou popsány tři způsoby, jak hledat položky ve vlastním nástroji Formuláře 2007.

Najít

Najít pomocí formuláře

Rozšířené hledání

Najít

Způsob Najít umožňuje hledat v aktuálním zobrazení dat další nebo předchozí položku, která obsahuje určitý text.

 1. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Najít a poté na položku Najít.

 2. V dialogovém okně Najít zadejte text, který chcete hledat.

 3. Jestliže chcete upřesnit hledání podle velkých a malých písmen nebo shodných celých slov, vyberte příslušné možnosti.

 4. Klikněte na volbu Najít další nebo Najít předchozí.

Aplikace SharePoint Workspace vyhledá další nebo předchozí položku obsahující zadaný text. Jestliže není pro vyhledávaný text nalezena žádná shoda, aplikace SharePoint Workspace zobrazí zprávu, že v tomto prohledávaném textu nebyly nalezeny žádné shody. Hledání vždy pokračuje od začátku nebo konce seznamu, a to v závislosti na směru hledání.

Začátek stránky

Najít pomocí formuláře

Způsob Najít pomocí formuláře umožňuje vyhledat všechny položky, které odpovídají hodnotám polí zadaným do formuláře.

 1. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Najít a poté na položku Najít pomocí formuláře.

 2. Z rozevíracího seznamu vyberte formulář, který má být použit pro zadání vyhledávacích kritérií.

 3. Vyberte nebo zadejte hodnotu, kterou chcete hledat v dostupných polích formuláře.

  Podrobnosti

  Pro výběr a zadávání hodnot platí následující pravidla:

  • V polích, do kterých zadáváte hodnoty, lze hledat pomocí kterékoli části hodnoty pole. Lze například najít všechny položky obsahující jméno „Karásek“ zadáním vyhledávacího kritéria „Kar“.

  • Při hledání se NEROZLIŠUJÍ velká a malá písmena. Například zadání hodnoty „Karásek“ jako vyhledávacího kritéria je totéž jako zadání „karásek“.

   Kromě toho platí, že některé vyhledávací formuláře mohou obsahovat jen pole, na která sloupce zobrazení vlastního nástroje pouze odkazují.

 4. Vyberte možnost určující, jakým způsobem má vyhledávání použít zadaná kritéria.

  K vyhledávání s použitím logického operátoru NEBO vyberte položku Libovolná z výše uvedených hodnot polí nebo k vyhledávání s použitím logického operátoru A vyberte položku Všechny výše uvedené hodnoty polí.

 5. Klikněte na tlačítko Hledat.

  V zobrazení dat se objeví jen položky, které odpovídají zadaným kritériím. Původní zobrazení dat obnovíte kliknutím na tlačítko Vymazat výsledky hledání.

  Poznámka : Před spuštěním dalšího hledání je nutné výsledky hledání vymazat.

Začátek stránky

Rozšířené hledání

Způsob Rozšířené hledání umožňuje vyhledat a vypsat všechny položky, které odpovídají jednomu nebo více logickým výrazům.

 1. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Najít a poté na položku Rozšířené hledání.

 2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí formulářů, které chcete do hledání zahrnout nebo z hledání vyloučit.

 3. Jestliže chcete zahrnout nebo vyloučit položky, přidejte podle potřeby hledané výrazy.

  Hledané výrazy otestuje hodnoty polí a v zobrazení dat zobrazí položky, které odpovídají podmínkám uvedeným ve výrazu. Lze přidat základní výrazy nebo rozšířené výrazy.

 4. Klikněte na tlačítko Hledat.

  V zobrazení dat se objeví jen položky, které odpovídají zadaným podmínkám. Původní zobrazení dat obnovíte kliknutím na tlačítko Vymazat výsledky hledání.

  Poznámka : Před spuštěním dalšího hledání je nutné výsledky hledání vymazat.

Přidání základního hledaného výrazu

Chcete-li přidat základní výraz, postupujte takto:

 1. Z rozevíracího seznamu vyberte pole, pro které chcete testovat hodnoty.

  Doplňující poznámky pro pole v seznamu:

  • Pole data a času nejsou podporována v hledaných výrazech, a tudíž se nezobrazují v rozevíracím seznamu polí.

  • V závislosti na návrhu vlastního nástroje může seznam polí zahrnovat jen pole, na která sloupce zobrazení v nástroji pouze odkazují.

 2. V rozevíracím seznamu vyberte operátor.

  Zobrazené operátory se liší v závislosti na typu pole. Pole související s textem poskytují operátory, které pracují s textovými řetězci, například „obsahuje“ nebo „začíná-na“. Pole související s čísly poskytují relační operátory, jako například >, >=, < nebo <=.

 3. Do textového pole zadejte hodnotu, kterou chcete testovat.

 4. Klikněte na tlačítko Ikona Přidat podmínku .

V následujícím příkladě hledaný výraz zobrazí všechny položky, ve kterých má pole Město hodnotu Varšava.

Jednoduchý hledaný výraz

Přidání základního hledaného výrazu s více podmínkami

Někdy můžete chtít otestovat více než jednu podmínku. V tom případě lze přidat výraz obsahující logické operátory. Můžete vytvořit výraz, který zobrazí položky, jen pokud jsou splněny VŠECHNY podmínky (logický operátor A), nebo pokud jsou splněny KTERÉKOLI z podmínek (logický operátor NEBO).

 1. Vyberte možnost Všechny následující podmínky (logická spojka A) nebo Některá z následujících podmínek (logická spojka NEBO) v závislosti na požadované specifikaci kritérií pro hledání položek.

 2. Postupně přidejte jednotlivé podmínky.

V následujícím příkladě jsou přidány dva výrazy s vybranou možností Logická spojka NEBO. Výsledek zobrazí všechny položky, v nichž má pole Město hodnotu Varšava nebo Krakov.

Základní hledaný výraz s logickým operátorem NEBO

Aktualizace podmínky ve výrazu

Chcete-li aktualizovat podmínku, postupujte takto:

 1. V zobrazovacím poli výrazu vyberte podmínku, kterou chcete aktualizovat.

  Části podmínky se zobrazí v rozevíracích seznamech a v textovém poli s hodnotou.

 2. Změňte kteroukoli část podmínky.

 3. Klikněte na tlačítko Ikona Aktualizovat podmínku .

Odstranění podmínky z výrazu

Chcete-li odstranit podmínku z výrazu, vyberte ji v zobrazovacím poli výrazu a klikněte na tlačítko Ikona Odebrat podmínku .

Přidání rozšířeného výrazu

Kliknutím na tlačítko Ikona Upřesnit možnosti zobrazíte možnosti, které umožňují dále upravovat hledaný výraz. Uživatel může vytvářet výrazy kombinující logické operátory A a NEBO a seskupovat sady podmínek.

Výrazy lze upravovat následujícím způsobem:

 • Chcete-li změnit logický operátor, vyberte podmínku a klikněte na možnost A nebo NEBO.

 • Pokud chcete podmínky kombinovat tak, aby byly ve výraze interpretovány jako celek, vyberte je se stisknutím klávesy SHIFT a klikněte na tlačítko Ikona Sloučit podmínku .

  V následujícím příkladě jsou zkombinovány podmínky polí Číslo účtu a Město tak, že výraz otestuje hodnoty v každé kombinované podmínce odděleně. V tomto případě jsou vybrány ty podmínky, ve kterých se hodnota pole Číslo účtu rovná >=300 a <=400 A hodnota pole Město NENÍ Varšava ani Krakov.

  Ukázka složitého hledaného výrazu

 • Chcete-li zrušit sloučení kombinované podmínky, vyberte ji se stisknutím klávesy SHIFT a klikněte na tlačítko Ikona Zrušit sloučení podmínek

 • Chcete-li podmínky v zobrazovacím okně výrazu přesunout, klikněte na tlačítko Ikona Přesunout nahoru nebo Ikona Přesunout dolů . Tohle je užitečné, zejména pokud uživatel chce přesunout podmínku tak, aby se stala součástí sady seskupených podmínek.

Přidání výrazu s proměnnou {UserName}

Chcete-li vytvořit hledání, které nalezne pouze položky vytvořené aktuálním uživatelem, lze použít proměnnou {UserName}. Tuto proměnnou je třeba vždy používat s polem _CreatedByUrl.

 1. Z rozevíracího seznamu polí vyberte pole _CreatedByURL.

 2. Jako operátor pro proměnnou vyberte =.

 3. Z rozevíracího seznamu hodnot vyberte položku {UserName}.

 4. Klikněte na tlačítko Ikona Přidat podmínku . Výraz filtru se zobrazí v příslušném poli:

  Ukázkový výraz {UserName}

 5. Klikněte na položku Hledat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×