Vyhledání záznamů v databázi aplikace Access

Když se desktopová databáze Accessu rozrůstá, k vyhledání potřebného záznamu už nestačí rychlý pohled do datového listu. Tento článek popisuje několik metod, které můžete při vyhledávání záznamů použít.

Poznámka : Tento článek se nevztahuje na webové aplikace pro Access (to je druh databází, které se navrhují v Accessu a publikují online). Další informace najdete v tématu Vytvoření aplikace pro Access.

V tomto článku

Procházení všech záznamů

Přechod na určitý záznam

Vyhledání záznamu

Zobrazení určitých záznamů pomocí filtrování

Procházení všech záznamů

Záznamy můžete procházet z Zobrazení Datový list pomocí navigačních tlačítek v dolní části tabulky nebo formuláře.

Navigační tlačítka

1. Přechod na první záznam

2. Přechod na předchozí záznam

3. Pole Aktuální záznam

4. Přechod na další záznam

5. Přechod na poslední záznam

6. Otevření nového, prázdného záznamu

7. Indikátor filtrování

8. Pole Hledat

Můžete také záznamy procházet jeden po druhém pomocí klávesy TAB.

Začátek stránky

Přechod na určitý záznam

Když víte, který záznam chcete najít, můžete ho v poli Přejít na vybrat z rozevíracího seznamu. Pole Přejít na se obvykle používá ve formulářích.

Pole Přejít na

  • Chcete-li přejít na konkrétní záznam, klikněte na šipku vpravo od pole Přejít na a vyberte požadovaný záznam z rozevíracího seznamu.

    Poznámka : Pokud znáte několik prvních znaků záznamu, na který chcete přejít, můžete tyto znaky zadat do pole Přejít na.

Pole Přejít na zobrazuje pouze tolik dat, kolik je nutné k jedinečné identifikaci každého záznamu. Při výběru záznamu ze seznamu se zobrazí zbývající část dat daného záznamu v hlavní oblasti formuláře.

Začátek stránky

Vyhledání záznamu

Při zadání textu do pole Hledat se při zadávání jednotlivých znaků v reálném čase zvýrazní první odpovídající hodnota. Pomocí této funkce můžete rychle vyhledat záznam s odpovídající hodnotou.

Konkrétní záznam v tabulce nebo formuláři můžete vyhledat také pomocí možnosti Najít.

Obrázek pásu karet

Jedná se o účinnou možnost, jak vyhledat určitý záznam odpovídající konkrétním kritériím, například hledaným výrazům a podmínkám relačních operátorů jako „rovná se“ nebo „obsahuje“.

Poznámka : Dialogové okno Najít a nahradit můžete použít jenom v případě, že jsou v tabulce nebo formuláři aktuálně zobrazena data. Platí to i tehdy, když vzhledem k použití filtru žádné záznamy nejsou viditelné.

  1. Otevřete tabulku nebo formulář a potom klikněte na pole, které chcete prohledat.

  2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Najít na položku Najít.

    Otevře se dialogové okno Najít a nahradit, ve kterém bude vybrána karta Najít.

    Dialogové okno Najít a nahradit

  3. Do pole Najít zadejte hodnotu, kterou chcete vyhledat.

  4. Chcete-li změnit pole, které se má prohledávat, nebo chcete prohledat celou podkladovou tabulku, klikněte na příslušnou možnost v seznamu Oblast hledání.

    Tip : Seznam Porovnat představuje relační operátor (například „rovná se“ nebo „obsahuje“). Chcete-li hledání rozšířit, klikněte v seznamu Porovnat na možnost Jakákoli část pole.

  5. V seznamu Hledat vyberte položku Vše a klepněte na tlačítko Najít další.

  6. Když se hledaná položka zvýrazní, kliknutím na Zrušit v dialogovém okně Najít a nahradit okno zavřete. Zvýrazní se záznamy, které odpovídají vašim podmínkám

Začátek stránky

Zobrazení určitých záznamů pomocí filtrování

Pomocí filtrování můžete omezit počet zobrazených záznamů pouze na ty, které splňují určitá kritéria a podmínky relačních operátorů. Chcete-li například rychle snížit počet zobrazených záznamů, klikněte pravým tlačítkem myši na pole, jehož hodnotu chcete porovnávat a potom dole v místní nabídce vyberte možnost Rovná se, Nerovná se, Obsahuje nebo Neobsahuje. Filtr lze snadno zapnout nebo vypnout, takže můžete přepínat mezi filtrovaným a nefiltrovaným zobrazením stejných dat. Na rozdíl od hledání filtr omezuje pouze to, které záznamy se zobrazí.

  1. Chcete-li použít filtr založený na výběru, otevřete tabulku nebo formulář.

  2. Ověřte, že se v tabulce nebo formuláři už nějaký filtr nepoužívá: Na kartě Domů ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na Upřesnit, a potom na Vymazat všechny filtry (pokud je tento příkaz k dispozici).

  3. Přejděte k záznamu obsahujícímu hodnotu, kterou chcete použít jako součást filtru, a potom klikněte dovnitř sloupce (v zobrazení datového listu) nebo ovládacího prvku (v zobrazení formuláře, sestavy nebo rozložení). K filtrování na základě částečného výběru stačí vybrat jen požadované znaky.

  4. Na kartě Domů klepněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Výběr a potom klepněte na filtr, který chcete použít.

  5. Chcete-li podle výběru filtrovat další pole, opakujte kroky 3 a 4.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×