Vyhledání souboru

V souborech sady Microsoft Office, položkách aplikace Microsoft Outlook nebo na webových stránkách lze prohledávat názvy, obsah nebo vlastnosti.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Hledání souborů Button image .

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  Vyhledání souboru nebo položky aplikace Outlook obsahující zadaný text

  Je možné vyhledat soubor nebo položku aplikace Outlook obsahující ve svém názvu, obsahu nebo vlastnostech určitý text.

  1. Do pole Hledat text zadejte text, který chcete hledat v souborech sady Office, na webových stránkách nebo v položkách aplikace Outlook.

   Tipy

   • Chcete-li nahradit libovolný znak v hledaném textu, zadejte otazník (?). Chcete-li nahradit jakýkoli počet znaků, zadejte hvězdičku (*). Například po zadání textu j?t se vyhledá „jet“ a „jít“, po zadání textu j*n se vyhledá „jen“ a „jelen“.

    Poznámka : Služba indexování systému Windows (rychlé hledání) podporuje zástupné znaky pouze při hledání názvů souborů.

   • Při vyhledávání položek aplikace Outlook použijte Vyhledávání v přirozeném jazyce. Hledání v přirozeném jazyku je podporováno pouze v anglických verzích sady Microsoft Office 2003.

  2. Chcete-li vyhledávání omezit, zaškrtněte v rozevíracím seznamu Prohledávat jednu nebo více jednotek, složek, webových stránek či poštovních schránek aplikace Outlook. Chcete-li hledat všude, zaškrtněte políčko Všude.

  3. Pokud chcete omezit typy výsledků vyhledávání, vyberte v rozevíracím seznamu Požadované výsledky typy hledaných položek. Jestliže chcete hledat všechny typy souborů, webových stránek nebo položek aplikace Outlook, zaškrtněte políčko Cokoli.

  4. Klepněte na tlačítko Hledat.

  Vyhledání souboru nebo položky aplikace Outlook podle několika vlastností

  1. V Podokno úlohZákladní hledání souborů klepněte na odkaz Rozšířené hledání souborů.

  2. Zadejte kritéria vyhledávání.

   Jak?

   1. V rozevíracím poli Vlastnost vyberte vlastnost ze seznamu nebo zadejte název vlastnosti. V tomto poli jsou zobrazeny vlastnosti, které jsou k dispozici v aktuálně otevřeném dokumentu.

   2. V rozevíracím seznamu Podmínka vyberte podmínku ze seznamu nebo ji zadejte.

   3. V poli Hodnota zadejte hodnotu, kterou chcete k podmínce připojit.

   4. Pokud existují předchozí kritéria vyhledávání, klepněte na přepínač A a přidejte kritérium, které má platit zároveň s předchozími kritérii. Chcete-li přidat kritérium, které nemusí platit současně s předchozím kritériem, klepněte na přepínač Nebo.

   5. Zadané kritérium vyhledávání přidáte klepnutím na tlačítko Přidat.

    Poznámka : Pokud hodnota podmínky nebo vlastnosti není platná, není tlačítko Přidat k dispozici.

  3. Chcete-li vyhledávání omezit, zaškrtněte v rozevíracím seznamu Prohledávat jednu nebo více jednotek, složek, webových stránek či poštovních schránek aplikace Outlook. Chcete-li hledat všude, zaškrtněte políčko Všude.

  4. Pokud chcete omezit typy výsledků vyhledávání, vyberte v rozevíracím seznamu Požadované výsledky typy hledaných souborů, webových stránek nebo položek aplikace Outlook. Jestliže chcete vyhledat všechny typy souborů nebo položek, zaškrtněte políčko Cokoli.

  5. Klepněte na tlačítko Hledat.

 3. V podokně Výsledky hledání můžete provést několik akcí.

  1. Chcete-li rychle zobrazit vlastnosti položky, umístěte ukazatel myši na položku.

  2. Pokud chcete položku otevřít ve výchozím editoru, klepněte na ni.

  3. Jestliže chcete položku otevřít v aplikaci sady Office, klepněte na příkazové tlačítko za položkou a zvolte příkaz Upravit vprogramu.

  4. Chcete-li prohlížet webovou stránku v prohlížeči, klepněte na příkazové tlačítko za položkou a zvolte příkaz Otevřít v prohlížeči.

  5. Chcete-li na základě vybrané položky vytvořit nový dokument, klepněte na příkazové tlačítko za položkou a zvolte příkaz Nový z tohoto souboru.

  6. Pokud chcete zkopírovat hypertextový odkaz na vybranou položku do schránky sady Office, klepněte na příkazové tlačítko za položkou a zvolte příkaz Kopírovat odkaz do schránky.

  7. Jestliže chcete zobrazit všechny vlastnosti položky, klepněte na příkazové tlačítko za položkou a zvolte příkaz Vlastnosti.

Vyhledání souboru pomocí dialogového okna Otevřít

 1. V libovolné aplikaci sady Office klepněte na tlačítko Otevřít Button image na Panel nástrojůStandardní.

 2. V dialogovém okně Otevřít klepněte na tlačítko Nástroje a na příkaz Hledat.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  Vyhledání souboru obsahujícího zadaný text

  Je možné vyhledat soubor obsahující ve svém názvu, obsahu nebo vlastnostech určitý text.

  1. Do pole Hledat text na kartě Základní zadejte text, který chcete hledat v souborech sady Office, na webových stránkách nebo v položkách aplikace Outlook.

   Tip 

   V poli Hledat text lze použít zástupné znaky. Chcete-li nahradit jeden znak v hledaném textu, zadejte otazník (?). Pokud chcete nahradit libovolný počet znaků, zadejte hvězdičku (*). Například po zadání textu j?t se vyhledá „jet“ a „jít“, po zadání textu j*n se vyhledá „jen“ a „jelen“.

   Poznámka : Služba indexování (rychlé hledání) podporuje zástupné znaky pouze při hledání názvů souborů.

  2. Chcete-li hledání omezit, zaškrtněte v rozevíracím poli Prohledávat jednu nebo více jednotek, složek, webových stránek či poštovních schránek aplikace Outlook. Jestliže chcete hledat všude, zaškrtněte políčko Všude. Pokud chcete nastavit vlastní umístění, zadejte je přímo do rozevíracího pole Prohledávat.

  3. Jestliže chcete omezit typy výsledků hledání, vyberte v rozevíracím seznamu Požadované výsledky typy hledaných položek. Chcete-li hledat všechny typy souborů, webových stránek nebo položek aplikace Outlook, zaškrtněte políčko Cokoli.

  4. Klepněte na tlačítko Hledat.

   Tip 

   V případě, že chcete zobrazit všechny vlastnosti nalezené položky, klepněte na příkazové tlačítko za položkou a zvolte příkaz Vlastnosti.

  Vyhledání souboru podle jedné nebo více vlastností

  1. Na kartě Upřesnit zadejte jedno nebo více kritérií vyhledávání.

   Jak?

   1. V rozevíracím poli Vlastnost vyberte vlastnost ze seznamu nebo zadejte název vlastnosti. V tomto poli jsou zobrazeny vlastnosti, které jsou k dispozici v aktuálně otevřeném dokumentu.

    Tip 

    V rozevíracím poli Vlastnost lze použít zástupné znaky. Chcete-li nahradit jeden znak v hledaném textu, zadejte otazník (?). Jestliže chcete nahradit libovolný počet znaků, zadejte hvězdičku (*). Například po zadání textu j?t se vyhledá „jet“ a „jít“, po zadání textu j*n se vyhledá „jen“ a „jelen“.

    Poznámka : Služba indexování (rychlé hledání) podporuje zástupné znaky pouze při hledání názvů souborů.

   2. V rozevíracím seznamu Podmínka vyberte podmínku ze seznamu nebo zadejte podmínku.

   3. Do pole Hodnota zadejte hodnotu, kterou chcete k podmínce připojit.

   4. Pokud existují předchozí kritéria vyhledávání, klepněte na přepínač A a přidejte kritérium, které má platit zároveň s předchozími kritérii. Chcete-li přidat kritérium, které nemusí platit současně s předchozím kritériem, klepněte na přepínač Nebo.

   5. Zadané kritérium vyhledávání přidáte klepnutím na tlačítko Přidat.

    Poznámka : Pokud hodnota podmínky nebo vlastnosti není platná, není tlačítko Přidat k dispozici.

  2. Chcete-li vyhledávání omezit, zaškrtněte v rozevíracím poli Prohledávat jednu nebo více jednotek, složek, webových stránek či poštovních schránek aplikace Outlook. Jestliže chcete hledat všude, zaškrtněte políčko Všude. Pokud chcete nastavit cestu k jednotce, složce nebo webovému serveru, zadejte ji přímo do rozevíracího pole Prohledávat.

  3. Pokud chcete omezit typy výsledků vyhledávání, vyberte v rozevíracím seznamu Požadované výsledky typy hledaných souborů, webových stránek nebo položek aplikace Outlook. Jestliže chcete vyhledat všechny typy souborů nebo položek, zaškrtněte políčko Cokoli.

  4. Klepněte na tlačítko Hledat.

   Tip 

   V případě, že chcete zobrazit všechny vlastnosti nalezené položky, klepněte na příkazové tlačítko za položkou a zvolte příkaz Vlastnosti.

 4. V podokně Výsledky hledání můžete provést několik akcí:

  1. Chcete-li rychle zobrazit vlastnosti položky, umístěte ukazatel myši na položku.

  2. Chcete-li otevřít položku v aplikaci sady Office, kterou právě používáte, poklepejte na položku a klepněte na příkaz Otevřít.

  3. Chcete-li prohlížet webovou stránku v prohlížeči, klepněte na příkazové tlačítko za položkou a zvolte příkaz Otevřít v prohlížeči.

  4. Pokud chcete zkopírovat hypertextový odkaz na vybranou položku do schránky sady Office, klepněte na příkazové tlačítko za položkou a zvolte příkaz Kopírovat odkaz do schránky.

  5. Jestliže chcete zobrazit všechny vlastnosti položky, klepněte na příkazové tlačítko za položkou a zvolte příkaz Vlastnosti.

   Poznámka : Sada Office se pokusí otevřít položku v právě používané aplikaci bez ohledu na to, o jaký typ souboru sady Office se jedná. Použijete-li například dialogové okno Otevřít v aplikaci Microsoft Word, avšak ze seznamu položek budete chtít otevřít soubor aplikace Microsoft Excel, pokusí se sada Office otevřít soubor v aplikaci Word.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×