Vyhledání skrytého objektu

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Word

Objekty se po přidání automaticky vrství do samostatných vrstev. Někdy objekt na nejvyšší úrovni překryje všechny objekty pod ním a skryje objekt. Když se budou zobrazovat všechny vrstvy dokumentu, můžete skryté objekty najít.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Publishing Layout (Rozložení publikování).

 2. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Arrange (Uspořádat) na Reorder (Změnit pořadí).

  Publishing Layout View, Home tab, Arrange group

  Pokud změna pořadí není dostupná

  Ujistěte se, že dokument obsahuje aspoň dva objekty.

 3. Přetáhněte vrstvu se skrytým objektem dopředu a klikněte na OK.

Viz taky

Zarovnání objektů

PowerPoint

Objekty se po přidání automaticky vrství do samostatných vrstev. Někdy objekt na nejvyšší úrovni překryje všechny objekty pod ním a skryje objekt. Když se budou zobrazovat všechny vrstvy dokumentu, můžete skryté objekty najít.

 1. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Format (Formát) na Arrange (Uspořádat) a potom na Reorder Objects (Změnit pořadí objektů).

  PowerPoint Home tab, Format group

  Pokud změna pořadí objektů není dostupná

  Ujistěte se, že dokument obsahuje aspoň dva objekty.

 2. Přetáhněte vrstvu se skrytým objektem dopředu a klikněte na OK.

  Poznámky : 

  1. V normálním zobrazení se obrázek na pozadí nezobrazuje jako vrstva. Pokud chcete najít skrytý obrázek na pozadí, na kartě Themes (Motivy) v části Theme Options (Možnosti motivu) klikněte na Background (Pozadí) a pak na Show Background Graphics (Zobrazit grafiku na pozadí).

  2. Pokud se objekt, který chcete posunout dopředu nebo dozadu, ve vrstvách nezobrazuje, může být součástí rozložení snímku v zobrazení předlohy snímků.

Viz taky

Zarovnání objektů

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×