Vyhledání neshodných záznamů ve dvou tabulkách

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V některých případech můžete chtít porovnat dvě tabulky a identifikovat záznamy v jedné tabulce, které nemají žádné odpovídající záznamy v druhé tabulce. Nejjednodušším způsobem identifikace těchto záznamů je spuštění Průvodce vyhledávacím dotazem na chybějící záznamy:

 1. Klikněte na kartu Vytvoření a ve skupině Dotazy klikněte na tlačítko Průvodce dotazem.

 2. V dialogovém okně Nový dotaz poklikejte na položku Průvodce vyhledávacím dotazem na chybějící záznamy.

Po vytvoření dotazu pomocí průvodce můžete změnit návrh dotazu. Můžete také vytvořit vlastní dotaz pro vyhledání neshodných záznamů bez použití průvodce.

Poznámka :  Průvodce vyhledávacím dotazem na chybějící záznamy není podporován v aplikacích pro Access ani ve webových databázích.

V tomto článku

Základní informace

Použití Průvodce vyhledávacím dotazem na chybějící záznamy k porovnání dvou tabulek

Klikněte na vytvořit a ve skupině dotazy na tlačítko Průvodce dotazem.

Úprava vyhledávacího dotazu na neshodné záznamy pro porovnání podle více než jednoho pole

Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení.

Vytvoření vlastního dotazu pro vyhledání neshodných záznamů

Základní informace

Zde jsou dva běžné případy, ve kterých budete chtít pravděpodobně porovnat dvě tabulky a vyhledat neshodné záznamy.

 • Jednu tabulku můžete použít pro uložení dat ohledně určité věci (například výrobku) a druhou tabulku pro uložení dat souvisejících s touto věcí (například objednávek).   

  V šabloně databáze Northwind jsou například data o výrobcích uložena v tabulce Výrobky a data o výrobcích, které jsou zahrnuty v jednotlivých objednávkách, jsou uložena v tabulce Rozpis objednávek. Vzhledem k tomu, že v tabulce Výrobky nejsou žádná data o objednávkách, není možné ze samotné tabulky Výrobky určit, které výrobky nebyly nikdy prodány. Tyto informace nelze rovněž zjistit ze samotné tabulky Rozpis objednávek, protože tato tabulka obsahuje pouze data o výrobcích, které byly prodány. Je nutné tyto dvě tabulky porovnat a určit, které výrobky nebyly nikdy prodány.

  Chcete-li zobrazit seznam záznamů z první tabulky, pro které neexistují žádné odpovídající záznamy v druhé tabulce, můžete použít vyhledávací dotaz na neshodné záznamy.

 • Máte dvě tabulky, které obsahují překrývající se, nadbytečné nebo konfliktní informace, a chcete je sloučit do jedné tabulky.   

  Předpokládejme například, že máte jednu tabulku s názvem Zákazníci a druhou s názvem Klienti. Tabulky jsou téměř shodné, avšak jedna nebo obě obsahují určité záznamy, které v druhé tabulce chybí. Chcete-li tyto tabulky sloučit, je nutné určit, které záznamy jsou jedinečné pro jednu nebo druhou tabulku.

  Pokud je to vaší situaci, můžou pomoct metod popsaných v tomto článku, ale bude pravděpodobně máte další kroky. Můžete spustit Průvodce vyhledávacím dotazem k identifikaci neshodné záznamy, ale pokud chcete načíst kombinovanou sadu záznamů, můžete pomocí výsledky vytvořte sjednocovací dotaz. Pokud jsou pro vás pohodlnější vytvářením příkazů SQL, že můžete i chtít forgo Průvodce vyhledávacím dotazem a od ruky zápis sjednocovacího dotazu.

  Problém s překrývajícími se, nadbytečnými nebo konfliktními informacemi můžete často vyřešit vyhledáním duplicitních dat.

Další informace o sjednocovacích dotazech nebo o vyhledávání, skrývání či odstraňování duplicitních dat naleznete v části Viz také.

Poznámka : V příkladech v tomto článku se používá databáze vytvořená pomocí šablony databáze Northwind.

Postup nastavení databáze Northwind

 1. Na kartě Soubor klikněte na položku Nový.

 2. V levém podokně klikněte v části Dostupné šablony na položku Ukázkové šablony.

 3. Klikněte na možnost Northwind a potom na tlačítko Vytvořit.

 4. Podle pokynů na stránce Northwind Traders (na kartě objektu Úvodní obrazovka) otevřete databázi a potom zavřete přihlašovací dialogové okno.

Začátek stránky

Použití Průvodce vyhledávacím dotazem na chybějící záznamy k porovnání dvou tabulek

Klikněte na kartu Vytvoření a ve skupině Dotazy klikněte na tlačítko Průvodce dotazem.

 1. V dialogovém okně Nový dotaz poklikejte na položku Průvodce vyhledávacím dotazem na chybějící záznamy.

 2. Na první stránce průvodce vyberte tabulku s neshodnými záznamy a poté klikněte na tlačítko Další. Chcete-li například zobrazit seznam výrobků Northwind, které nebyly nikdy prodány, vyberte tabulku Výrobky.

 3. Na druhé stránce vyberte tabulku, která je v relaci, a klikněte na tlačítko Další. V tomto příkladu vyberte tabulku Rozpis objednávek.

 4. Na třetí stránce vyberte pole, která vytváří relaci mezi tabulkami, klikněte na tlačítko < = > a poté na tlačítko Další. Z každé tabulky můžete zvolit pouze jedno pole. V našem příkladu vyberte pole Kód z tabulky Výrobky a pole Kód výrobku z tabulky Rozpis objednávek. Zkontrolujte text v poli Odpovídající pole a ověřte, zda jsou porovnávána správná pole.

Pole Kód a Kód výrobku mohou již být vybrána z důvodu existujících relací předdefinovaných v šabloně.

 1. Na čtvrté stránce poklikejte na pole, která chcete zobrazit z první tabulky, a poté klikněte na tlačítko Další. V tomto příkladu vyberte pole Kód a Název výrobku.

 2. Na páté stránce můžete zobrazit výsledky nebo upravit návrh dotazu. V tomto příkladu klikněte na přepínač Zobrazit výsledky. Přijměte navržený název dotazu a klikněte na tlačítko Dokončit.

Může se stát, že budete chtít úpravou návrhu dotazu přidat další kritéria, změnit pořadí řazení nebo přidat či odebrat pole. Další informace o úpravě vyhledávacího dotazu na neshodné záznamy naleznete v následující části, další obecné informace o vytváření a úpravě dotazů pak naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Úprava vyhledávacího dotazu na neshodné záznamy pro porovnání podle více než jednoho pole

Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení.

 1. V návrhové mřížce dotazu jsou dvě tabulky spojeny v polích, které jste určili na třetí stránce Průvodce vyhledávacím dotazem na chybějící záznamy. Vytvořte spojení pro každou zbývající dvojici souvisejících polí přetažením z první tabulky (tabulka s neshodnými záznamy) do druhé tabulky. Přetáhněte například pole Ceníková cena z tabulky Výrobky na pole Cena za kus v tabulce Rozpis objednávek.

 2. Dvojitým kliknutím na spojení (čára spojující pole) zobrazíte dialogové okno Vlastnosti spojení. U každého spojení zvolte možnost Vlastnosti spojení, která zahrnuje všechny záznamy z první tabulky, a klikněte na tlačítko OK.

  V návrhové mřížce dotazu má každé spojení na jednom konci šipku.

  Typ spojení je označen stylem čáry.

  1. Při vytváření spojení mezi poli Ceníková cena a Cena za kus omezuje toto spojení ve výchozím nastavení výstup z obou tabulek. Ve výsledcích dotazu jsou zahrnuty pouze záznamy s odpovídajícími daty v polích v obou tabulkách.

  2. Po úpravě vlastností spojení bude toto spojení omezovat pouze tabulku, na kterou ukazuje šipka. Ve výsledcích dotazu budou zahrnuty všechny záznamy v tabulce, ze které šipka vychází.

  Důležité : Zkontrolujte, zda všechny šipky na spojeních směřují stejným směrem.

 3. U tabulky se souvisejícími záznamy (v tomto příkladu tabulka Rozpis objednávek) poklikejte na každé pole propojené s první tabulkou s výjimkou pole, které jste vybrali na třetí stránce průvodce (v tomto případě pole Kód výrobku). U každého z těchto polí zrušte zaškrtnutí políčka v řádku Zobrazit a zadejte hodnotu Is Null do řádku Kritéria.

 4. Dále můžete přidat kritéria do dalších polí dotazu nebo vytvořit počítaná pole založená na hodnotách z první tabulky.

 5. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Dotaz vrátí názvy výrobků, které nejsou součástí žádných existujících objednávek.

Začátek stránky

Vytvoření vlastního dotazu pro vyhledání neshodných záznamů

 1. Klikněte na kartu Vytvoření a ve skupině Dotazy klikněte na tlačítko Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklikejte na tabulku, která obsahuje neshodné záznamy, a poté poklikejte na tabulku se souvisejícími záznamy.

 3. Zavřete dialogové okno Zobrazit tabulku.

 4. V návrhové mřížce dotazu by měly mít tyto dvě tabulky čáry, kterým se říká spojení a které tyto tabulky spojují pomocí souvisejících polí. Pokud spojení chybí, vytvořte je přetažením každého souvisejícího pole z první tabulky (tabulka s neshodnými záznamy) do druhé tabulky (tabulka se souvisejícími záznamy).

 5. Dvojitým kliknutím na spojení otevřete dialogové okno Vlastnosti spojení. U každého spojení vyberte možnost 2 a klikněte na tlačítko OK.
  V návrhové mřížce dotazu se spojení změní tak, že mají na jednom konci šipku.

  Důležité : Zkontrolujte, zda všechna spojení směřují stejným směrem. Dotaz se nespustí, pokud spojení směřují jiným směrem, a nemusí se spustit, pokud některé spojení nemá šipku. Spojení by měla směřovat od tabulky s neshodnými záznamy.

 6. V tabulce s neshodnými záznamy poklikejte na pole, která má dotaz vrátit.
  Volitelně můžete zadat pro některá z těchto polí kritéria nebo vytvořit počítaná pole.

 7. U tabulky se souvisejícími záznamy dvojitým kliknutím na každé pole, které je spojeno s první tabulkou, přidáte tato pole do návrhové mřížky dotazu. U každého z těchto polí zrušte zaškrtnutí políčka v řádku Zobrazit a zadejte hodnotu Is Null do řádku Kritéria.

 8. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×