Vyhledání hodnot v seznamu dat

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Řekněme, že chcete vyhledat telefonní klapku zaměstnance použitím jeho číselného označení nebo správnou sazbu marže z objemu prodeje. Pomocí vyhledávacích funkcí lze rychle a efektivně vyhledat konkrétní data v seznamu a automaticky ověřit, že používáte správná data. Poté, co data vyhledáte, můžete pomocí vrácených hodnot provádět výpočty nebo zobrazovat výsledky. Existuje několik způsobů, jak vyhledávat hodnoty v seznamu dat a zobrazovat výsledky.

V tomto článku

Vyhledání hodnot v seznamu svisle použitím přesné shody

Vyhledání hodnot v seznamu svisle použitím přibližné shody

Vyhledání hodnot svisle v seznamu neznámé velikosti použitím přesné shody

Vyhledání hodnot v seznamu vodorovně použitím přesné shody

Vyhledání hodnot v seznamu vodorovně použitím přibližné shody

Vytvoření vzorce vyhledávání pomocí Průvodce vyhledáváním

Vyhledání hodnot v seznamu svisle použitím přesné shody

K provedení tohoto úkolu použijte funkci SVYHLEDAT nebo kombinaci funkcí INDEX a POZVYHLEDAT.

Příklad využívající funkci SVYHLEDAT

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Jak zkopírovat příklad? Důležité: Chcete-li, aby příklad fungoval správně, je nutné jej v listu zkopírovat do buňky A1.

 1. Vyberte příklad v tomto článku. Jestliže kopírujete příklad ve webové aplikaci Excel Web App, kopírujte a vkládejte postupně jednotlivé buňky.

  Výběr příkladu z nápovědy v Excelu 2013 pro Windows

  Výběr příkladu z nápovědy

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 4. V listu vyberte buňku A1 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V. Pokud pracujete ve webové aplikaci Excel Web App, opakujte akci kopírování a vložení pro každou buňku v příkladu.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

  Důležité :  Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

 6. Po zkopírování příkladu do prázdného listu můžete příklad upravit podle vlastních potřeb.

1

2

3

4

5

6

7

89

A

B

C

D

Číselné označení

Příjmení

Jméno

Přípona

ID-34567

Chvojková

Anna

5467

ID-16782

Fuller

Ondřej

. 3457

ID-4537

Leverling

Jana

3355

ID-1873

Peacock

Markéta

5176

ID-3456

Novák

Štěpán

3453

ID-5678

Miklus

Michal

428

Vzorec

Popis (výsledek)

=SVYHLEDAT("ID-4537";A1:D7;4;NEPRAVDA)

Vyhledá číselné označení, ID-4537, v prvním sloupci a vrátí odpovídající hodnoty ve stejném řádku čtvrtého sloupce (3355).

Další informace o použití této funkce najdete v části Funkce SVYHLEDAT.

Příklad používající funkce INDEX a POZVYHLEDAT

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Jak zkopírovat příklad?

 1. Vyberte příklad v tomto článku. Jestliže kopírujete příklad ve webové aplikaci Excel Web App, kopírujte a vkládejte postupně jednotlivé buňky. Důležité: Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy v Excelu 2013 pro Windows

  Výběr příkladu z nápovědy

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 4. V listu vyberte buňku A1 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V. Pokud pracujete ve webové aplikaci Excel Web App, opakujte akci kopírování a vložení pro každou buňku v příkladu.

 5. Důležité: Chcete-li, aby příklad fungoval správně, je nutné jej v listu zkopírovat do buňky A1.

 6. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

 7. Po zkopírování příkladu do prázdného listu můžete příklad upravit podle vlastních potřeb.

1

2

3

4

5

6


7

A

B

Produkt

Počet

Banány

38

Pomeranče

25

Jablka

41

Hrušky

40

Vzorec

Popis (výsledek)

=INDEX(A2:B5;POZVYHLEDAT("Hrušky";A2:A5;0);2)

Vyhledá řetězec Hrušky ve sloupci A a vrátí hodnotu z řádku, který odpovídá hodnotě Hrušky ve sloupci B (40).

Vzorec obsahuje následující argumenty.

Vzorec pro vyhledání hodnoty v neseřazeném seznamu

Vzorec pro vyhledání hodnoty v neseřazené oblasti (funkce INDEX)

1. A2:B5: Celá oblast, ve které jsou hodnoty vyhledávány.

2. POZVYHLEDAT("Hrušky";A2:A5;0): Funkce POZVYHLEDAT určí číslo řádku.

3. "Hrušky": Hodnota, která má být v prohledávaném sloupci vyhledána.

4. A2:A5: Sloupec, který má být prohledán funkcí POZVYHLEDAT.

5. Sloupec, ze kterého má být vrácena hodnota. Sloupec vlevo má číslo 1.

Další informace o použití těchto funkcí najdete v částech Funkce INDEX a Funkce POZVYHLEDAT.

Začátek stránky

Vyhledání hodnot v seznamu svisle použitím přibližné shody

Úkol proveďte pomocí funkce SVYHLEDAT.

Důležité : Tuto metodu lze použít pouze v případě, že jsou hodnoty v prvním sloupci seřazeny vzestupně.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Jak zkopírovat příklad?

 1. Vyberte příklad v tomto článku. Jestliže kopírujete příklad ve webové aplikaci Excel Web App, kopírujte a vkládejte postupně jednotlivé buňky. Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy v Excelu 2013 pro Windows

  Výběr příkladu z nápovědy

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 4. V listu vyberte buňku A1 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V. Pokud pracujete ve webové aplikaci Excel Web App, opakujte akci kopírování a vložení pro každou buňku v příkladu.

 5. Důležité: Chcete-li, aby příklad fungoval správně, je nutné jej v listu zkopírovat do buňky A1.

 6. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

 7. Po zkopírování příkladu do prázdného listu můžete příklad upravit podle vlastních potřeb.

V následujícím příkladu je známa četnost a bude vyhledána odpovídající barva.

1

2

3

4

5

6

7
8

A

B

Četnost

Barva

4,14

červená

4,19

oranžová

5,17

žlutá

5,77

zelená

6,39

modrá

Vzorec

Popis (výsledek)

=SVYHLEDAT(5,93;A1:B6;2;PRAVDA)

Vyhledá hodnotu 5,93 ve sloupci A, najde nejbližší nejvyšší hodnotu, která je menší než 5,93 (což je 5,77), a vrátí hodnotu ze sloupce B, které je ve stejném řádku jako 5,77 (zelená).

Další informace o použití této funkce najdete v části Funkce SVYHLEDAT.

Začátek stránky

Vyhledání hodnot svisle v seznamu neznámé velikosti použitím přesné shody

Úkol proveďte pomocí funkcí POSUN a POZVYHLEDAT.

Tento postup použijte v případě, že se data nacházejí v externí oblasti dat, kterou každý den aktualizujete. Víte, že cena je uvedena ve sloupci B, ale nevíte, kolik řádků dat server vrátí, a hodnoty v prvním sloupci nejsou uvedeny v abecedním pořadí.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Jak zkopírovat příklad?

 1. Vyberte příklad v tomto článku. Jestliže kopírujete příklad ve webové aplikaci Excel Web App, kopírujte a vkládejte postupně jednotlivé buňky.

  Důležité: Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy v Excelu 2013 pro Windows

  Výběr příkladu z nápovědy

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 4. V listu vyberte buňku A1 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V. Pokud pracujete ve webové aplikaci Excel Web App, opakujte akci kopírování a vložení pro každou buňku v příkladu.

 5. Důležité: Chcete-li, aby příklad fungoval správně, je nutné jej v listu zkopírovat do buňky A1.

 6. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

 7. Po zkopírování příkladu do prázdného listu můžete příklad upravit podle vlastních potřeb.

1

2

3

4

5

6


7

A

B

Produkt

Počet

Banány

38

Pomeranče

25

Jablka

41

Hrušky

40

Vzorec

Popis (výsledek)

=POSUN(A1;POZVYHLEDAT("Hrušky";A2:A5;0);1)

Vyhledá řetězec Hrušky ve sloupci A a vrátí hodnotu z řádku, který odpovídá hodnotě Hrušky ve sloupci B (40).

Vzorec obsahuje následující argumenty.

Vzorec pro vyhledání hodnoty v neseřazeném seznamu (funkce POSUN)

1. A1: Levá horní buňka oblasti, rovněž nazývaná počáteční buňka.

2. POZVYHLEDAT("Hrušky";A2:A5;0): Funkce POZVYHLEDAT vyhledá hodnotu určením čísla řádku pod počáteční buňkou.

3. "Hrušky": Hodnota, která má být v prohledávaném sloupci vyhledána.

4. A2:A5: Sloupec, který má být prohledán funkcí POZVYHLEDAT. Do této oblasti nezahrnujte počáteční buňku.

5. 1: Počet sloupců vpravo od počáteční buňky, ve kterém má být hodnota vyhledána.

Další informace o použití těchto funkcí najdete v článcích Funkce POZVYHLEDAT a Funkce POSUN.

Začátek stránky

Vyhledání hodnot v seznamu vodorovně použitím přesné shody

Úkol proveďte pomocí funkce VVYHLEDAT.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Jak zkopírovat příklad?

 1. Vyberte příklad v tomto článku. Jestliže kopírujete příklad ve webové aplikaci Excel Web App, kopírujte a vkládejte postupně jednotlivé buňky. Důležité: Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy v Excelu 2013 pro Windows

  Výběr příkladu z nápovědy

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 4. V listu vyberte buňku A1 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V. Pokud pracujete ve webové aplikaci Excel Web App, opakujte akci kopírování a vložení pro každou buňku v příkladu.

 5. Důležité: Chcete-li, aby příklad fungoval správně, je nutné jej v listu zkopírovat do buňky A1.

 6. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

 7. Po zkopírování příkladu do prázdného listu můžete příklad upravit podle vlastních potřeb.

1

2

3

4

5

6


7

A

B

Šrouby

Stav

Nápravy

3

Sklad

1

10

Objednáno

17

11

Nevyřízené objednávky

18

Vzorec

Popis (výsledek)

=VVYHLEDAT("Šrouby";A1:C4;3, NEPRAVDA)

Vyhledá v řádku 1 řetězec Šrouby a vrátí hodnotu z řádku 3, která je ve stejném sloupci (10).

Další informace o použití této funkce najdete v části Funkce VVYHLEDAT.

Začátek stránky

Vyhledání hodnot v seznamu vodorovně použitím přibližné shody

Úkol proveďte pomocí funkce VVYHLEDAT.

Důležité : Tuto metodu lze použít pouze v případě, že jsou hodnoty v prvním řádku seřazeny vzestupně.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Jak zkopírovat příklad?

 3. Vyberte příklad v tomto článku. Jestliže kopírujete příklad ve webové aplikaci Excel Web App, kopírujte a vkládejte postupně jednotlivé buňky.

  Důležité: Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy v Excelu 2013 pro Windows

  Výběr příkladu z nápovědy

 4. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 5. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 6. V listu vyberte buňku A1 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V. Pokud pracujete ve webové aplikaci Excel Web App, opakujte akci kopírování a vložení pro každou buňku v příkladu.

 7. Důležité: Chcete-li, aby příklad fungoval správně, je nutné jej v listu zkopírovat do buňky A1.

 8. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

 9. Po zkopírování příkladu do prázdného listu můžete příklad upravit podle vlastních potřeb.

  Výběr příkladu z nápovědy

 10. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 11. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 12. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klikněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

34

A

B

C

D

10 000

50000

100000

Objem prodeje

0,05

0,20

0,30

Sazba

Vzorec

Popis (výsledek)

=VVYHLEDAT(78658;A1:D4;2;PRAVDA)

Vyhledá 78 658 Kč v řádku jedna, najde nejbližší nejvyšší hodnotu, která je menší než 78 658 Kč, což je 50 000 Kč a vrátí hodnotu z řádku dvě, která je ve stejném sloupci jako 50 000 Kč (20 %)

Poznámky : 

 • Sazbu a vrácenou hodnotu lze zobrazit ve formě procenta. Vyberte buňku a na kartě Domů klepněte ve skupině Číslo na tlačítko Styl procent Obrázek tlačítka .

 • Objem prodeje lze zobrazit v korunách (Kč). Vyberte buňku a na kartě Domů klepněte ve skupině Číslo na tlačítko Účetnický číselný styl Tlačítko číselného formátu Účetnický .

Další informace o použití této funkce najdete v části Funkce VVYHLEDAT.

Začátek stránky

Vytvoření vzorce vyhledávání pomocí Průvodce vyhledáváním

Průvodce vyhledáváním vytvoří vzorec pro vyhledávání na základě dat listu, která obsahují popisky řádků a sloupců. Pomocí Průvodce vyhledáváním můžete najít jiné hodnoty v řádku, jestliže znáte hodnotu v jednom sloupci a naopak. Ve vzorcích vytvářených Průvodcem vyhledáváním se používají funkce INDEX a POZVYHLEDAT.

 1. Klikněte na buňku v oblasti.

 2. Na kartě Vzorce ve skupině Řešení klepněte na příkaz Vyhledat.

 3. Není-li příkaz Vyhledat k dispozici, potom je třeba zavést Doplněk Průvodce vyhledáváním.

  Postup při zavádění doplňku Průvodcem vyhledáváním

 4. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klikněte na Možnosti aplikace Excel a potom klikněte na kategorii Doplňky.

 5. V rozevíracím seznamu Spravovat klikněte na Doplňky aplikace Excel a potom klikněte na Přejít.

 6. V dialogovém okně Doplňky k dispozici zaškrtněte políčko vedle Průvodce vyhledáváním a klepněte na tlačítko OK.

 7. Postupujte podle pokynů průvodce.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×