Vyhledání hodnot v seznamu dat

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Předpokládejme, že chcete vyhledat telefonní linku zaměstnance pomocí jeho číselného označení. Nebo chcete najít sazbu provize pro danou částku prodeje. Excel nabízí několik způsobů pro rychlé a efektivní zobrazení dat v seznamech.

Co chcete udělat?

Vyhledat hodnoty v seznamu svisle pomocí přesné shody

Vyhledání hodnot v seznamu svisle pomocí přibližné shody

Vyhledání hodnot svisle v seznamu neznámé velikosti pomocí přesné shody

Vyhledání hodnot v seznamu vodorovně pomocí přesné shody

Vyhledání hodnot v seznamu vodorovně pomocí přibližné shody

Co se stalo s Průvodcem vyhledáváním?

Vyhledání hodnot v seznamu svisle pomocí přesné shody

K tomuto úkolu použijte funkci SVYHLEDAT nebo kombinaci funkcí INDEX a POZVYHLEDAT.

Příklad využívající funkci SVYHLEDAT

Příklad snadněji pochopíte, pokud ho zkopírujete do prázdného listu.

1

2

3

4

5

6

7

89

A

B

C

D

Číselné označení

Příjmení

Jméno

Linka

ID-34567

Chvojková

Petra

5467

ID-16782

Hernady

Robert

. 3457

ID-4537

Hřebíček

Ondřej

3355

ID-1873

Kupková

Helena

5176

ID-3456

Stoklasa

Pavel

3453

ID-5678

Miklus

Jan

428

Vzorec

Popis (výsledek)

=SVYHLEDAT("ID-4537";A1:D7;4;NEPRAVDA)

Vyhledá číselné označení ID-4537 v prvním sloupci a vrátí odpovídající hodnoty ve stejném řádku čtvrtého sloupce. (3355)

Další informace o použití této funkce najdete v části Funkce SVYHLEDAT.

Příklad používající funkce INDEX a POZVYHLEDAT

Příklad snadněji pochopíte, pokud ho zkopírujete do prázdného listu.

1

2

3

4

5

6


7

A

B

Produkt

Množství

Banány

38

Pomeranče

25

Ananas

41

Hrušky

40

Vzorec

Popis (výsledek)

=INDEX(A2:B5;POZVYHLEDAT("Hrušky";A2:A5;0);2)

Vyhledá řetězec Hrušky ve sloupci A a vrátí hodnotu z řádku, který odpovídá hodnotě Hrušky ve sloupci B. (40)

Vzorec obsahuje následující argumenty.

Vzorec pro vyhledání hodnoty v neseřazeném seznamu
Vzorec pro vyhledání hodnoty v neseřazené oblasti (funkce INDEX)

1. A2:B5: Celá oblast, ve které se hodnoty vyhledávají.

2. POZVYHLEDAT("Hrušky";A2:A5;0): Funkce POZVYHLEDAT určí číslo řádku.

3. "Hrušky": Hodnota, která má být v prohledávaném sloupci vyhledaná.

4. A2:A5: Sloupec, který má být prohledaný funkcí POZVYHLEDAT.

5. 2: Sloupec, ze kterého má být vrácená hodnota. Sloupec úplně vlevo má číslo 1.

Další informace o použití těchto funkcí najdete v částech Funkce INDEX a Funkce POZVYHLEDAT.

Začátek stránky

Vyhledání hodnot v seznamu svisle pomocí přibližné shody

K provedení tohoto úkolu použijte funkci SVYHLEDAT.

Důležité : Tuto metodu jde použít pouze v případě, že jsou hodnoty v prvním sloupci seřazené vzestupně.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud ho zkopírujete do prázdného listu.

V následujícím příkladu je známa četnost a vyhledá se odpovídající barva.

1

2

3

4

5

6

7
8

A

B

Četnost

Barva

4,14

červená

4,19

oranžová

5,17

žlutá

5,77

zelená

6,39

modrá

Vzorec

Popis (výsledek)

=SVYHLEDAT(5,93;A1:B6;2;PRAVDA)

Vyhledá hodnotu 5,93 ve sloupci A, najde nejbližší nejvyšší hodnotu, která je menší než 5,93, a vrátí hodnotu ze sloupce B, která je ve stejném řádku jako 5,77. (zelená)

Další informace o použití této funkce najdete v části Funkce SVYHLEDAT.

Začátek stránky

Vyhledání hodnot svisle v seznamu neznámé velikosti pomocí přesné shody

K tomuto úkolu použijte funkce POSUN a POZVYHLEDAT.

Tento postup použijte, pokud jsou data v externí oblasti dat, kterou každý den aktualizujete. Víte, že cena je uvedená ve sloupci B, ale nevíte, kolik řádků dat bude vráceno, přičemž první sloupec není abecedně seřazený.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud ho zkopírujete do prázdného listu.

1

2

3

4

5

6


7

A

B

Produkt

Množství

Banány

38

Pomeranče

25

Ananas

41

Hrušky

40

Vzorec

Popis (výsledek)

=POSUN(A1;POZVYHLEDAT("Hrušky";A2:A5;0);1)

Vyhledá řetězec Hrušky ve sloupci A a vrátí hodnotu z řádku, který odpovídá hodnotě Hrušky ve sloupci B. (40)

Vzorec obsahuje následující argumenty.

Vzorec pro vyhledání hodnoty v neseřazeném seznamu (funkce POSUN)

1. A1: Levá horní buňka oblasti, nazývaná taky počáteční buňka.

2. POZVYHLEDAT("Hrušky";A2:A5;0): Funkce POZVYHLEDAT vyhledá hodnotu určením čísla řádku pod počáteční buňkou.

3. "Hrušky": Hodnota, která se má v prohledávaném sloupci vyhledat.

4. A2:A5: Sloupec, který má být prohledaný funkcí POZVYHLEDAT. Do této oblasti nezahrnujte počáteční buňku.

5. 1: Počet sloupců vpravo od počáteční buňky, kde má být hodnota vyhledaná.

Další informace o použití těchto funkcí najdete v článcích Funkce POZVYHLEDAT a Funkce POSUN.

Začátek stránky

Vyhledání hodnot v seznamu vodorovně pomocí přesné shody

K tomuto úkolu použijte funkci VVYHLEDAT.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud ho zkopírujete do prázdného listu.

1

2

3

4

5

6


7

A

B

Buldozery

Stav

Auta

9

Na skladě

4

10

Na objednávce

5

11

Doobjednat

6

Vzorec

Popis (výsledek)

=VVYHLEDAT("Buldozery";A1:C4;3; NEPRAVDA)

Vyhledá v řádku 1 řetězec Buldozery a vrátí hodnotu z řádku 3, která je ve stejném sloupci. (10)

Další informace o použití této funkce najdete v části Funkce VVYHLEDAT.

Začátek stránky

Vyhledání hodnot v seznamu vodorovně pomocí přibližné shody

K tomuto úkolu použijte funkci VVYHLEDAT.

Důležité : Tuto metodu jde použít pouze v případě, že jsou hodnoty v prvním řádku seřazené vzestupně.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud ho zkopírujete do prázdného listu.

1

2

34

A

B

C

D

10000

50000

100000

Objem prodeje

0,05

0,20

0,30

Sazba

Vzorec

Popis (výsledek)

=VVYHLEDAT(78658;A1:D4;2;PRAVDA)

Vyhledá hodnotu 78 658 Kč v řádku 1, najde nejbližší nejvyšší hodnotu, která je menší než 78 658 Kč, a vrátí hodnotu z řádku 2, která je ve stejném sloupci jako hodnota 50 000 Kč. (20 %)

Poznámky : 

  • Sazbu a vrácenou hodnotu je možné zobrazit jako procento. Vyberte buňku a na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na Styl procent  Obrázek tlačítka .

  • Objem prodeje je možné zobrazit v korunách (Kč). Vyberte buňku a na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na Účetnický číselný formát  Tlačítko číselného formátu Účetnický .

Další informace o použití této funkce najdete v části Funkce VVYHLEDAT.

Začátek stránky

Co se stalo s Průvodcem vyhledáváním?

Průvodce vyhledáváním nahradily průvodce funkcí a Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy (odkazy).

Vzorce generované tímto průvodcem budou v této verzi Excelu dál fungovat.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×