Vyhledání e-mailové zprávy

Víte, že někde v Outlooku máte e-mailovou zprávu, ale prostě ji nemůžete najít. Nemějte obavy – Outlook for Mac obsahuje chytrý vyhledávač, který vám umožní zadat kombinaci různých kritérií hledání a najít požadovanou informaci.

 1. V podokně Navigation (Navigace) klikněte na Mail (Pošta).

 2. V nabídce Edit (Úpravy) najeďte myší na Find (Najít) a klikněte na Outlook Items (Položky Outlooku).

  Zobrazí se karta Search (Hledání).

 3. Upřesněte rozsah vyhledávání tak, že na kartě Search (Hledání) kliknete na jedno z příslušných tlačítek, například na Subfolders (Podsložky) nebo All Mail (Všechna pošta).

  Karta hledání zpráv, skupina 1

 4. Pokud chcete hledání upřesnit, přidejte některá z následujících kritérií:

Na kartě Search klikněte na

Bude se hledat na základě

Advanced (Pokročilé)

textu kdekoli v rámci položky.

From (Od)

odesílatele zprávy.

Subject (Předmět)

textu v předmětu zprávy.

Attachment (Příloha)

přítomnosti/nepřítomnosti přílohy u položky nebo podle velikosti připojeného souboru.

Sent To (Odeslané komu)

příjemce zprávy.

Received (Přijato)

data přijetí zprávy.

Date Sent (Datum odeslání)

data odeslání zprávy.

Important (Důležité)

úrovně priority úkolu.

Unread (Nepřečteno)

jestli byla zpráva přečtena, nebo ne.

Flagged (S příznakem)

jestli je zpráva opatřena příznakem, nebo ne.

Category (Kategorie)

kategorie přiřazené ke zprávě.

 1. Poznámka : Některá kritéria hledání vyžadují zadání dalších informací.

 2. Pokud chcete hledání upravit přidáním nebo odebráním kritérií, udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Přidat další kritérium

Klikněte na Tlačítko pro přidání vyhledávacího kritéria .

Odstranit kritérium hledání

Klikněte na Tlačítko pro odebrání vyhledávacích kritérií vedle kritéria, které chcete odstranit.

 1. Až skončíte s prohlížením výsledků hledání, na kartě Search klikněte na Close (Zavřít).

  Karta Hledání, Zavřít

  Poznámky : 

  • Dostupná kritéria hledání se liší podle toho, ve které části Outlooku se nacházíte – jestli v části Mail, Calendar, Contacts, Tasks nebo Notes (Pošta, Kalendář, Kontakty, Úkoly nebo Poznámky).

  • Pokud nekliknete na Close, karta Search zůstane aktivní. Seznam položek bude dál zobrazovat výsledky hledání, a to i v případě, že kliknete na jinou kartu, například na kartu Home (Domů).

  • Hledání v Outlooku zahrnuje názvy souborů příloh, ale ne text uvnitř příloh.

  • Klávesová zkratka pro spuštění rozšířeného vyhledávání je SHIFT+ PŘÍKAZ +F.

  • Pokud chcete výsledky hledání uložit jako inteligentní složku, na kartě Search klikněte na Save (Uložit) a zadejte název inteligentní složky. Karta hledání, Uložit a upřesnit

Viz taky

Hledání položek v Outlooku pomocí základního hledání

Vyhledání kontaktu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×