Vyhledání a nahrazení textu nebo jiných položek ve Wordu 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Část obsahu tohoto tématu pravděpodobně nebude možné u některých jazyků aplikovat.

V Microsoft Office Word 2007 najít a nahradit text, formátování, odstavců, konce, stránka se poruší a dalších položek. Taky můžete najít a nahradit jmenné nebo přídavné jméno nebo slovesných. Rozšíření hledání pomocí zástupných znaků a kódů vyhledání slova nebo fráze, které obsahují určité dopisy nebo kombinací písmen a taky můžete přejít na příkaz najít konkrétní místo v dokumentu.

Můžete rychle najít všechny výskyty určitého slova nebo slovního spojení.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Najít.

 2. V poli Najít zadejte text, který chcete vyhledat.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li najít každý výskyt slova nebo fráze, klepněte na tlačítko Najít další.

  • Můžete hledat všechny výskyty určitého slova nebo fráze v jednom okamžiku, klepněte na tlačítko Najít v a pak klikněte na Hlavní dokument.

Slovo nebo slovní spojení můžete automaticky nahradit, třeba můžete nahradit slovo Acme slovem Apex. Pokud nezaškrtnete políčko Rozlišovat malá a velká písmena, náhradní text používá stejná velká a malá písmena jako nahrazený text. Například když vyhledáte zkratku ČNB a nahradíte ji spojením Česká národní banka, výsledkem bude ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA.

Poznámky : Pokud je zaškrtnuto políčko Rozlišovat malá a velká, Word hledá pouze slova, která malá a velká písmena slovo nebo slovní spojení, které jste zadali v poli Najít. Pokud hledáte ZTJ, bude výsledek obsahuje například ZTJ , ale ne označovaná taky jako.

Pokud zaškrtávací políčko Rozlišovat malá a velká písmena na kartě Nahradit nevidíte, klikněte na Více.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Nahradit.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V poli Najít zadejte text, který chcete vyhledat.

 3. V poli Nahradit za zadejte text, kterým budete nahrazovat.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete najít další místo, kde se daný text vyskytuje, klikněte na Najít další.

  • Pokud chcete nahradit nalezených výskyt textu, klikněte na Nahradit. Po klepnutí na tlačítko Nahradit Word najde další výskyt textu.

  • Když chcete nahradit všechny nalezené texty, klikněte na tlačítko Nahradit vše.

Vám usnadní vizuální vyhledávání v dokumentu všech výskytů slova nebo fráze, můžete hledat všechny výskyty a zvýraznění na stránce. I když text se zvýrazní na obrazovce, zvýrazněna při tisku dokumentu.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Najít.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V poli Najít zadejte text, který chcete vyhledat.

 3. Klepněte na tlačítko Zvýraznění hodnoty a potom na položku Zvýraznit vše.

  Poznámka : Zvýraznění na obrazovce zrušíte klepnutím na tlačítko Zvýraznění hodnoty a potom na položku Zrušit zvýraznění.

Můžete vyhledat a nahradit nebo odebrání formátování znaků. Například můžete hledat určitého slova nebo fráze a změnit barvu písma, nebo můžete hledat konkrétní formátování, například tučné nebo zvýraznění a ho změnit.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Nahradit.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Pokud nevidíte tlačítko Formát, klikněte na tlačítko Více.

 3. Chcete-li vyhledat text s určitým formátováním, zadejte text do pole Najít. Pokud chcete najít pouze formátování, ponechte pole prázdné.

 4. Klikněte na kartu Formát a potom vyberte formáty, které chcete najít a nahradit. Například najít zvýrazněný text, klikněte na Formát > Zvýraznit; Hledáte tučným písmem, klikněte na Formát > písma a pak v dialogu Najít písma vyberte Tučné v seznamu řez písma.

 5. Klikněte na pole Nahradit, klikněte na kartu Formát a vyberte požadovaný formát náhradní podle pokynů v kroku 4.

  Poznámka : Pokud chcete text nahradit, zadejte požadovaný text do pole Nahradit za.

 6. Najít a nahradit všechny výskyty určitého formátování, klikněte na Najít další a potom klikněte na Nahradit. Pokud chcete nahradit všechny výskyty zadané formátování najednou, klikněte na Nahradit vše.

Najít a nahradit speciální znaky a prvky dokumentu, jako jsou tabulátory značky konce odstavců (konce) a ručně zadaných konců stránek. Můžete například najít všechny dvojité řádkování (dvě značky odstavců) a nahradit je jediný řádkování (jeden znak konce odstavce).

Tip : Zobrazit skryté formátovacích symbolů, například mezery, odstavců a konců stránek, klikněte na ve skupině Odstavec na kartě Domů.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Najít.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Pokud nevidíte tlačítko Speciální, klikněte na Více.

 3. Klepněte na tlačítko Zvláštní a vyberte požadovanou možnost.

 4. Pokud chcete položku nahradit, klikněte na kartu Nahradit a do pole Nahradit za zadejte požadovaný text.

 5. Klepněte na tlačítko Najít další, Nahradit nebo Nahradit vše.

  Tip : Pokud chcete rychle najít položky třeba komentáře, úpravy nebo poznámky pod čarou, klikněte na Vybrat objekt pro procházení Obrázek tlačítka na svislý posuvník, v pravém dolním dokumentu a klikněte na položku, kterou chcete. Kliknete na Další Obrázek tlačítka nebo předchozí Obrázek tlačítka najít další nebo předchozí položky stejným typem.

Hledání textu, můžete pomocí zástupných znaků. Například, můžete hvězdičku (*) představují řetězec Neznámý znaků (třeba "s * d" najde "sad" a "Začínáme").

Vyhledání a nahrazení textu pomocí zástupných znaků

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na položku Najít nebo na položku Nahradit.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Zaškrtněte políčko Použít zástupné znaky.

  Pokud se nezobrazuje zaškrtávací políčko Použít zástupné znaky, klikněte na tlačítko Více.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte zástupný znak ze seznamu, klikněte na položku jinak, klikněte na zástupný znak a zadejte jakýkoli další text do pole Najít. Další informace najdete v tabulce zástupné znaky pro položky, které chcete najít a nahradit, pod.

  • Zástupný znak přímo psaním do pole Najít. Další informace najdete v tabulce zástupné znaky pro položky, které chcete najít a nahradit, pod.

 4. Pokud chcete položku nahradit, klikněte na kartu Nahradit a do pole Nahradit za zadejte požadovaný text.

 5. Klikněte na Najít další, hledání, Nahradit nebo Nahradit vše.

Zástupné znaky položek, které chcete vyhledat nebo nahradit

 • Pokud zaškrtnete políčko Použít zástupné znaky, vyhledá Word jenom text, který přesně odpovídá zadaným znakům. Zaškrtávací políčka Malá a velká písmenaHledat pouze celá slova nejsou k dispozici (jsou nepřístupná), což označuje, že tyto možnosti jsou automaticky zapnuté a nejde je vypnout.

 • Když chcete hledat znak, který je definovaný jako zástupný znak, napište před něj zpětné lomítko (\). Pokud chcete například najít otazník, zadejte \?.

 • Pomocí závorek skupiny zástupné znaky a text a označte pořadí hodnocení. Zadejte například < (př)*(žet) > najít "přehlížet" a "".

 • Můžete použít \ zástupný znakn hledat výraz a nahradit je upraveným výrazem. Zadejte například (Ashton) (Chrise) do pole Najít a \2 \1 do pole Nahradit. Word najít Ashton Chrise a nahraďte jej Chrise Ashton.

Hledaný obsah

Typ

Příklad

Libovolný znak

?

Například zadáním s?t vyhledáte slova „set“, „sít“ a „syt“.

Libovolný řetězec znaků

*

s*d najde sud a strnad.

Začátek slova

<

Například zadáním <(hrad) vyhledáte slova „hradba“ a „hradiště“, ale ne „zahrada“.

Konec slova

>

Například zadáním (tel)> vyhledáte slova „učitel“ a „ředitel“, ale ne „učitelka“.

Jeden ze zadaných znaků

[ ]

Například zadáním s[au]d vyhledáte slova „sad“ a „sud“.

Libovolný znak v zadaném rozsahu

[-]

Zadáním [h-l]uk vyhledáte slova „hluk“ a „kluk“. Rozsah je nutné zadat ve vzestupném pořadí.

Libovolný znak kromě znaků z rozsahu v závorkách

[!x-z]

Například zadáním t[!a-m]k vyhledáte slova „tok“ a „tuk“, nikoli však slova „tak“ nebo „tik“.

Přesně n výskytů předchozího znaku nebo výrazu

"n"

Například zadáním den{2}* vyhledáte slovo „denně“, ale ne „deník“.

Nejméně n výskytů předchozího znaku nebo výrazu

{n,}

Například zadáním den{1,}* vyhledáte slova „deník“, „denně“.

Od n do m výskytů předchozího znaku nebo výrazu

NM

Například zadáním 10{1,3} vyhledáte „10“, „100“ a „1000“.

Jeden nebo více výskytů předchozího znaku nebo výrazu

@

Například zadáním Lo@s vyhledáte slova „Los“ a „Loos“.

K vyhledání písmen, formátování, polí nebo zvláštních znaků můžete použít následující kódy. Všimněte si, že některé kódy fungují jen se zapnutou nebo vypnutou možností Použít zástupné znaky.

Kódy, které je možné zadat do polí Najít a Nahradit za

Hledaný obsah

Typ

Znak konce odstavce ( Znak konce odstavce )

^p (nefunguje v poli Najít, pokud je zapnutá možnost Použít zástupné znaky) nebo ^13

Znak tabulátoru ( Znak tabulátoru )

^t nebo ^9

Znak ASCII

^ nnn, kde je nnn kód znaku.

Znak ANSI

^0 nnn, kde je 0 nula a nnn je kód znaku

Dlouhá pomlčka ( — )

^=

Krátká pomlčka ( – )

^=

Stříška

^^

Ručně zalomený řádek ( Ručně zalomený řádek )

^l nebo ^11

Zalomení sloupce

^n nebo ^14

Konec stránky nebo konec oddílu

Zadejte ^12 (při nahrazení vloží konec stránky).

Ruční konec stránky

^m (pokud je zapnutá možnost Použít zástupné znaky, vyhledá nebo nahradí konce oddílu)

Pevná mezera ( Pevná mezera )

^s

Pevná pomlčka ( Pevná pomlčka )

^~

Volitelné rozdělení ( Volitelné rozdělení )

^-

Kód, který jde zadat jen do rozevíracího pole Najít (při zapnuté možnosti Použít zástupné znaky)

Hledaný obsah

Typ

Obrázek nebo grafika (pouze vložené)

^g

Kódy, které jde zadat jen do rozevíracího pole Najít (při vypnuté možnosti Použít zástupné znaky)

Hledaný obsah

Typ

Libovolný znak

^#

Libovolná číslice

^#

Libovolné písmeno 

^#

Znak Unicode

^U nnnn kde nnnn je kód znaku

Obrázek nebo grafika (pouze vložené)

2,5

Značka poznámky pod čarou

^f nebo ^2

Značka vysvětlivky 

^e

Pole

d.

Otevírací složená závorka pole (jsou-li kódy polí viditelné)

1,9

Uzavírací složená závorka pole (jsou-li kódy polí viditelné)

21

Komentář

^a nebo ^5

Konec oddílu

z

Dlouhá mezera (Unicode)

^u8195

Krátká mezera (Unicode)

^u8194

Prázdné znaky

Zadejte ^w (libovolná kombinace běžných a pevných mezer a znaků tabulátoru).

Kódy, které lze zadat pouze do pole Nahradit za

Hledaný obsah

Typ

Obsah schránky Microsoft Windows

^c

Obsah pole Najít

^&

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na šipku vedle položky Najít a potom klikněte na možnost Přejít na.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V seznamu Cíl klikněte na příslušnou položku.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Když chcete přejít na konkrétní položku, do pole Zadejte typ položky zadejte příslušné informace, které ji identifikují, a pak klikněte na možnost Přejít na.

  • Když chcete přejít na další nebo předchozí položku určeného typu, nechejte pole Zadejte prázdné a klikněte na tlačítko Další nebo Předchozí.

Když děláte základního textu vyhledávání a nelze najít text můžete hledáte nebo není najít všechny instance, postupujte takto:

 • Ujistěte se, že nemáte část dokumentu vybraná. Pokud neuděláte, Word pouze vyhledávat text v tento výběr.

 • Klepnutím na tlačítko více v dialogovém okně Najít a nahradit zkontrolujte, jestli není vybraná možnost hledání, například Rozlišovat malá a velká. Také vzhled v části pole Najít zajistit vlastní formát, například tučné písmo, se nepoužil na vyhledávání.

Viz také

Vyhledání a nahrazení textu a dalších dat do dokumentu aplikace Word (Office 2010 a novější)

Vyhledání a nahrazení textu nebo formátování ve Wordu 2016 pro Mac

Vyhledání a nahrazení textu nebo formátování ve Wordu for Mac 2011

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.