Vyhledávání textu nebo souborů na webu

Text nebo soubory můžete v seznamu nebo na webu služby SharePoint Foundation 2010 vyhledat zadáním slova nebo fráze do vyhledávacího pole. Při vyhledávání na webu služby SharePoint vyhledává dotaz na aktuálním webu a všech jeho podřízených webech. Chcete-li vyhledávat na více webech, spusťte vyhledávání na domovském nebo kořenovém webu. Pokud víte, že je hledaný obsah obsažen v určitém seznamu či knihovně, spusťte vyhledávání pomocí vyhledávacího pole v daném seznamu či knihovně.

V tomto článku

Vyhledávání textu nebo souborů na webu

Vyhledávání textu nebo souborů v seznamu nebo knihovně

Vytváření efektivních dotazů

Použití omezení na základě vlastností

Použití operátorů

Vyhledávání textu nebo souborů na webu

Hledáte-li nějaký obsah, ale nejste si jisti jeho umístěním, začněte s vyhledáváním na webu té nejvyšší úrovně, která by podle vás mohla obsahovat požadované informace. Výsledky hledání můžete poté za účelem nalezení informací zpřesnit. Obsah můžete vyhledávat zadáním klíčových slov nebo určité fráze uzavřené v uvozovkách. Další informace o vytváření dotazů naleznete v části Vytváření efektivních dotazů.

 1. Přejděte na web, na kterém chcete vyhledávat.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte hledané slovo nebo frázi a klikněte na tlačítko Hledat.

 3. Výsledky hledání se ve výchozím nastavení zobrazují podle relevance. Chcete-li výsledky řadit jinak, klikněte na možnost v části Upřesnit výsledky. Můžete také zadat vyhledávání nového klíčového slova a změnit obor na možnost Tento seznam. Tím omezíte budoucí dotazy na první sadu výsledků. Zadáte-li nové vyhledávání s oborem nastaveným na možnost Tento web, proběhne nové vyhledávání ze stejného webu nebo ze stejných webů jako původní dotaz.

  Poznámky : 

  • Ve výsledcích hledání se nezobrazují přílohy položek seznamu.

  • Vyhledávací pole je omezeno maximálně na 255 znaků.

Začátek stránky

Vyhledávání textu nebo souborů v seznamu nebo knihovně

Pokud jste si jisti, že se hledaný obsah nachází v určitém seznamu nebo knihovně, spusťte vyhledávání na stránce, kde jsou tento seznam nebo knihovna umístěny. Výsledky hledání umožní zpřesnit vyhledávání pomocí metadat, jako je autor dokumentu nebo datum vytvoření dokumentu. Obsah lze vyhledávat zadáním klíčových slov nebo určité fráze uzavřené v uvozovkách. Další informace o vytváření dotazů naleznete v části Vytváření efektivních dotazů. Pokud požadovaný obsah nenaleznete, zkuste spustit vyhledávání z webu nebo použít jiná klíčová slova.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, ve kterých chcete vyhledávat.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte hledané slovo nebo frázi a klikněte na tlačítko Hledat.

 3. Ve výchozím nastavení se výsledky hledání zobrazují podle relevance. Chcete-li výsledky řadit jinak, klikněte na možnost v části Upřesnit výsledky.

  Poznámky : 

  • Ve výsledcích hledání se nezobrazují přílohy položek seznamu.

  • Vyhledávací pole je omezeno maximálně na 255 znaků.

Začátek stránky

Vytváření efektivních dotazů

Vytvořením efektivního dotazu můžete rychle najít požadované informace bez ohledu na to, zda vyhledáváte z webu nebo seznamu. Můžete vyhledávat pomocí klíčových slov či frází, případně přidáním omezení vlastností dotaz dále upřesnit.

Chcete-li vyhledávat pomocí klíčových slov, zadejte do vyhledávacího pole jedno či více klíčových slov. Pokud například při vyhledávání zadáte dotaz kontakty personálního oddělení, budou vráceny všechny dokumenty obsahující slova kontakty, personálního a oddělení, a to bez ohledu na to, kde jsou tato slova v dokumentu zobrazena.

Chcete-li vyhledávat pomocí fráze, zadejte ji do uvozovek. Tím zajistíte, že budou v dokumentech vyhledávána tato slova společně. Výsledkem vyhledávání kontakty personálního oddělení "česká třebová" například budou všechny dokumenty obsahující slova kontakty, personálního a oddělení a slova česká a třebová, která jsou vedle sebe.

Při vyhledávání jsou automaticky ignorována běžně používaná slova, jako jsou například „v“, „to“, „a“ nebo „pro“, a také jednociferná čísla a velká písmena.

Použití omezení na základě vlastností

Použijete-li u dotazů vlastnosti, což jsou metadata dokumentů uložených ve službě SharePoint, mohou být vytvořené dotazy výkonnější. Příkladem vlastnosti může být například autor dokumentu nebo datum změny dokumentu. Při vytváření vyhledávání pomocí vlastností nevkládejte mezi vlastnost a hodnotu mezery. Chcete-li například najít všechny dokumenty, jejichž autorem je Jan, zadejte řetězec autor:jan.

Pomocí omezení na základě vlastností lze také vyhledávat hodnoty klíčového slova nebo hodnoty fráze. Chcete-li například vyhledat všechny dokumenty, jejichž autorem je Jan Kotas, zadejte výraz autor:"Jan Kotas" (bez mezer).

Možnosti použití pravidel založených na vlastnostech jsou podrobněji popsány v následující tabulce.

Metoda

Popis

Vyhledávání podle hodnot vlastností

Použijte syntaxi vlastnost:hodnota. Zadáte-li například výraz autor:kotas, budou nalezeny všechny dokumenty, jejichž autorem je osoba se jménem Kotas.

Vyhledávání podle názvu souboru

Chcete-li najít soubor s názvem Rozpočet.xlsx, zadejte výraz název_souboru:"Rozpočet" (s uvozovkami). Pokud chcete najít soubor s názvem Rozpočet_aktuální.xlsx i soubor s názvem Rozpočet_další_období.xlsx, zadejte výraz název_souboru:rozpočet (bez uvozovek).

Vyhledávání podle typu souboru

Předpokládejme, že hledáte tabulky rozpočtů, které byly vytvořeny v aplikaci Excel 2007. K dotazu přidejte výraz typ_souboru:xlsx, čímž omezíte výsledky hledání pouze na sešity aplikace Excel 2007.

Vyhledávání podle různých vlastností

Vyhledávací služba vyhodnotí mezery mezi výrazy, které používají různé vlastnosti, jako operátor AND. Pokud například hledáte výraz název:rozpočet typ_souboru:xlsx, vrátí vyhledávání pouze sešity aplikace Excel 2007, jejichž název začíná slovem „Rozpočet“.

Připojení vlastností souboru

Pomocí vlastností můžete zadat název nebo typ souboru, který má být vrácen. Jestliže například chcete najít soubory aplikace Microsoft Office Word 2007, které obsahují slovo „plán“, zadejte do pole Hledat výraz plán typ_souboru:docx.

Vyhledávání alternativních hodnot stejné vlastnosti

Vyhledávací služba vyhodnotí mezery mezi výrazy, které používají stejnou vlastnost, jako operátor OR. Pokud například hledáte výraz autor:"Jan Kotas" autor:"Dalibor Kačmář", vrátí vyhledávání položky, které vytvořila jedna nebo druhá uvedená osoba.

Vyloučení hodnot vlastností

Chcete-li vyloučit obsah označený pomocí určité hodnoty vlastnosti, použijte před názvem vlastnosti symbol mínus (-).

Hledání na konkrétním serveru

Pokud je u vyhledávání k dispozici vlastnost web, můžete k dotazu připojit výraz web:název_serveru a zaměřit se tak při vyhledávání na obsah, který je uložen na konkrétním serveru.

Poznámka : Zpětná lomítka (\) nemají v dotazech žádnou funkci, a proto je při zadávání cesty serveru (web:\\název_serveru) nepoužívejte.

Datum a čas

Při vytváření dotazu můžete s relačními nebo logickými operátory použít libovolnou vlastnost data a času v jakémkoli formátu. Například dotaz specifikace vyhledávání změněno=8.7.09 vrátí všechny specifikace vyhledávání, k jejichž změně došlo 8. července 2009.

Použití operátorů

Vyhledávací služba nepodporuje logické funkce, jako je AND nebo OR, ani zástupné znaky, jako je například hvězdička (*). Můžete však přidávat nebo odebírat klíčová slova pomocí symbolů plus (+) nebo mínus (-) použitých před klíčovým slovem. Dotaz umění + picasso například vrátí seznam uměleckých děl pouze od Picassa.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×