Vyhledávání a používání klíčových slov v centru eDiscovery

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí klíčových slov je možné přesněji vymezit konkrétní obsah, který prostřednictvím exportu poskytnete pro případ eDiscovery. Vytvořením cílených hledání zvýšíte pravděpodobnost, že bude obsah pro daný případ použitelný, a snížíte množství obsahu, který budete potřebovat spravovat.

Vaše organizace může vytvořit případ eDiscovery, pokud obdrží žádost o potenciální důkaz pro vedení soudního sporu, auditu nebo vyšetřování.

Filtry a dotazy

Po vytvoření případu do něj přidáte sady zjišťování. Sady zjišťování obsahují zdroje obsahu (jako jsou podřízené sharepointové weby a poštovní schránky Exchange), které můžou být pro případ relevantní. Filtry pomáhají přesněji vymezit zdroj, třeba pomocí klíčových slov, rozsahu počátečních a koncových dat, domén nebo podle autora a odesílatele.

Po identifikování potenciálních zdrojů můžete použít dotazy, které pomáhají dále přesněji vymezit obsah k exportu pro účely přezkoumání nebo pro poskytnutí právnímu zástupci nebo straně, která si ho vyžádala. Filtr můžete sestavit pomocí klíčových slov, rozsahů dat, autora/příjemců, domén a vyhledávání blízkých výrazů.

Poznámka : Aby obsah zjistit musíte procházených při hledání. Další informace o výchozí typy souborů, které jsou procházených naleznete v článku výchozí přípony procházených názvů souborů a typy analyzovaných souborů na SharePoint serveru 2013.

Operátory a blízkost u klíčových slov

K vytvoření vztahů mezi několika klíčovými slovy jde použít speciální operátory, jako jsou logické a blízkostní operátory. Operátory se musí psát velkými písmeny. Pokud potřebujete použít víc operátorů, můžete je seskupit pomocí závorek a určit pořadí, ve kterém se mají použít.

Například může být hledaný obsah s vedoucími termínů, ale nechcete, aby a najděte termín, když se zobrazí v názvu sestavy časté ve vaší organizaci s názvem stručné shrnutí. Kdy použít frázi vedoucími není shrnutí, můžete můžete omezit počet vrácených z 300 188, protože jsou odstranění všechny dokumenty, které obsahují slovo souhrn položek.

Poznámka : Pokud dvou nebo více slov jsou zadán žádný operátor, předpokládanou a existuje. Příklad: wooly červa je stejná jako wooly a červa.

Zadání

Výsledek

Příklad

AND

Vyhledá obsah zahrnující všechna slova nebo fráze, které odděluje.

risk AND value AND VAR vyhledá obsah zahrnující všechna slova tři.

OR

Vyhledá obsah zahrnující jedno ze slov nebo frází, které odděluje.

risk OR VAR najde veškerý obsah, který obsahuje jedno z těchto slov.

NOT

Vyloučí obsah, který ve slovním spojení obsahuje daný termín.

Executive NOT Summary najde veškerý obsah, který obsahuje frázi vedoucími, pokud obsah taky obsahuje daný termín souhrn.

( )

Seskupí slova nebo fráze, čímž určí pořadí, v němž se použijí.

(Risk AND management) OR (VAR OR Value-at-risk)

NEAR(n)

Vyhledá slova, která jsou blízko sebe, přičemž n se rovná počtu slov, o který jsou od sebe vzdálená. Pokud není zadané žádné číslo, je výchozí vzdálenost 8 slov.

Mid NEAR(5) Vyhledá Office Mid a zpět Office a polovině Office a část, pozadí a popředí Office.

Používání zástupných znaků

Zástupné znaky můžou pomoct rozšířit klíčová slova tak, aby zahrnovala část klíčového slova nebo termínu s různými možnostmi zápisu.

Zadání

Výsledek

Příklad

* na konci slova

Vyhledá výrazy, které obsahují kořen slova a jakákoli další písmena.

riziko * najde risk, riskantní, riskující, riskování, riskovat atd.

Základní pravidla pro používání klíčových slov ve filtrech a dotazech

  • Filtr obsahu nebo dotaz může obsahovat slova, fráze v uvozovkách a termíny, které používají klíčová slova a vlastnosti. Jednotlivé termíny oddělte mezerami.

  • Běžně používaná slova, jako jsou například to, pro nebo a, a jednociferná čísla budou ignorována.

  • Při uvedení fráze v uvozovkách se ve výsledcích hledání vrátí obsah v rámci zvoleného oboru, který přesně obsahuje zadanou frázi. Pokud se fráze v uvozovkách a skutečný obsah jakkoli liší, obsah se nenajde.

  • Operátory (třeba logické operátory) – například nebo a a – by se měly zapisovat velkými písmeny.

  • Pokud vlastnost obsahu služby SharePoint nebo Exchange není uvedený v rozevírací nabídce Určení vlastností, můžete ho vyhledat klíčových slov. Uzavření hodnotou nemovitosti do uvozovek vyhledala přesnou hodnotu nebo její opuštění hodnotu nekotované najdete částečné shody, které začínají písmenem zadali. Řekněme, že vyhledejte název souboru: "Rozpočet." (uvozovek), vyhledávání vrátí do souboru nazvaného "Budget.xlsx." Vyhledání filename:budget (bez uvozovek) vrátí rovněž soubory "Budget_Current.xlsx" a "Budget_Next.xlsx."

  • Poznámka : Dotaz musí obsahovat termín, který má být vyhledaný. Výsledkem dotazů obsahujících pouze termíny, které mají být vyloučeny, je chybová zpráva.

Příklady použití pravidel

Klíčová slova

Příklady výsledků

Executive Briefing

Veškerý obsah, který obsahuje schůzka a vedení kdekoliv v dokumentu, stránky, zprávy nebo metadata.

"Executive Briefing"

Veškerý obsah, který obsahuje přesnou frázi "Schůzka vedení" kdekoliv v dokumentu, na stránce nebo zprávy.

"Executive Briefing" AND "Executive Summary"

Veškerý obsah, který obsahuje Přesná fráze "Schůzka vedení" a "Stručné shrnutí" kdekoliv v dokumentu, stránky, zprávy nebo metadata.

filename:budget

Libovolný soubor v názvu souboru, například rozpočet 2014 2014.docx, 2015 rozpočet – plán, který rozpočet 2014, rozpočet 2014-hodnocení.xlsx a tak dále

filename:2014 budget filetype:xlsx

Sešity Excelu, které obsahují frázi rozpočet 2014 budget, například "2014 rozpočtu plánování.xlsx" nebo "rozpočet 2014-hodnocení.xlsx"

Obor dotazu

Dotaz se může týkat celého obsahu případu, konkrétních sad eDiscovery nebo konkrétního zdroje obsahu (třeba webového obsahu, sdílené složky nebo poštovní schránky) v rámci sady eDiscovery. Zpřesnění oboru může pomoct identifikovat ten správný obsah, obzvláště když je případ rozsáhlý a výsledky vyhledávání z dalších zdrojů nebo sad eDiscovery nejsou relevantní.

Důležité : Pokud je vybraná možnost Vybrat zdroje, nezahrnou se žádné filtry, které byly případně přidané jako součást sady zjišťování.

Pokud chcete nastavit obor dotazu, klikněte na Změnit obor dotazu a vyberte Celý obsah případu, Vybrat sady eDiscovery nebo Vybrat zdroje.

Možnost Celý obsah případu zahrne veškerý obsah ze seznamu zdrojů, s případně použitými filtry sad eDiscovery. Při nastavování oboru dotazu můžete taky nastavit další umístění obsahu a poštovní schránky.

Prohlížení dotazů a odstraňování potíží s dotazy

Po spuštění dotazu si výsledky z SharePointu můžete prohlédnout podle relevance k dotazu nebo podle nejstaršího nebo nejnovějšího data. Můžete si zobrazit náhled dokumentu umístěním kurzoru myši nad jeho název.

Pokud chcete blíže určit, které položky se mají exportovat, můžete výsledky dále zpřesnit podle přípony souboru a podle vlastnosti, jako je Autor nebo Název. Hodnota zpřesnění použitá na SharePoint nebude mít vliv na výsledky z Exchange a opačně.

Na stránce Upřesnit možnosti dotazu si můžete prohlédnout syntaxi dotazu a snížit množství nadbytečných dat z Exchange.

V dialogovém okně klikněte na odkaz Upřesnit možnosti dotazu. Uvidíte syntaxi zdrojového obsahu pro Exchange a SharePoint, zdroje obsahu zahrnuté ve vašem dotazu, veškeré filtry dotazu a veškerá zpřesnění. Můžete taky eliminovat nadbytečná data z Exchange.

Další informace o eDiscovery

Další informace o případech eDiscovery najdete v následujících článcích:

Scénář: služba eDiscovery na SharePoint serveru 2013 a Exchange serverem 2013

Plánování a správa případů eDiscovery

Přidávání obsahu do případu eDiscovery a blokování zdrojů blokování

Výchozí přípony procházených názvů souborů a typy analyzovaných souborů na SharePoint serveru 2013

Přehled procházených a spravovaných vlastností na SharePoint serveru 2013

Vytváření a spouštění dotazů služby eDiscovery

Export obsahu eDiscovery a vytváření sestav

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×