Vyhledávání a používání klíčových slov v centru eDiscovery

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pomocí klíčových slov je možné přesněji vymezit konkrétní obsah, který prostřednictvím exportu poskytnete pro případ eDiscovery. Vytvořením cílených hledání zvýšíte pravděpodobnost, že bude obsah pro daný případ použitelný, a snížíte množství obsahu, který budete potřebovat spravovat.

Vaše organizace může vytvořit případ eDiscovery, pokud obdrží žádost o potenciální důkaz pro vedení soudního sporu, auditu nebo vyšetřování.

Filtry a dotazy

Po vytvoření případu nebude k němu přidat sady zjišťování. Zjištění, že sady obsahovat zdrojů obsahu – například podřízené weby SharePoint –, které jsou mohou být pro případ důležité. Filtry můžete omezit zdroje, jako je třeba podle klíčových slov, oblasti počáteční a koncové datum, domény, nebo autor nebo odesílatel.

Po identifikování potenciálních zdrojů můžete použít dotazy, které pomáhají dále přesněji vymezit obsah k exportu pro účely přezkoumání nebo pro poskytnutí právnímu zástupci nebo straně, která si ho vyžádala. Filtr můžete sestavit pomocí klíčových slov, rozsahů dat, autora/příjemců, domén a vyhledávání blízkých výrazů.

Poznámka: Aby obsah zjistit musíte procházených při hledání. Další informace o výchozí typy souborů, které jsou procházených naleznete v článku výchozí přípony procházených názvů souborů a typy analyzovaných souborů na SharePoint serveru 2013.

Operátory a blízkost u klíčových slov

K vytvoření vztahů mezi několika klíčovými slovy jde použít speciální operátory, jako jsou logické a blízkostní operátory. Operátory se musí psát velkými písmeny. Pokud potřebujete použít víc operátorů, můžete je seskupit pomocí závorek a určit pořadí, ve kterém se mají použít.

Například může být hledaný obsah s vedoucími termínů, ale nechcete, aby a najděte termín, když se zobrazí v názvu sestavy časté ve vaší organizaci s názvem stručné shrnutí. Kdy použít frázi vedoucími není shrnutí, můžete můžete omezit počet vrácených z 300 188, protože jsou odstranění všechny dokumenty, které obsahují slovo souhrn položek.

Poznámka: Pokud dvou nebo více slov jsou zadán žádný operátor, předpokládanou a existuje. Příklad: wooly červa je stejná jako wooly a červa.

Zadání

Výsledek

Příklad

AND

Vyhledá obsah zahrnující všechna slova nebo fráze, které odděluje.

risk AND value AND VAR vyhledá obsah zahrnující všechna slova tři.

OR

Vyhledá obsah zahrnující jedno ze slov nebo frází, které odděluje.

risk OR VAR najde veškerý obsah, který obsahuje jedno z těchto slov.

NOT

Vyloučí obsah, který ve slovním spojení obsahuje daný termín.

Executive NOT Summary najde veškerý obsah, který obsahuje frázi vedoucími, pokud obsah taky obsahuje daný termín souhrn.

( )

Seskupí slova nebo fráze, čímž určí pořadí, v němž se použijí.

(Risk AND management) OR (VAR OR Value-at-risk)

NEAR(n)

Vyhledá slova, která jsou blízko sebe, přičemž n se rovná počtu slov, o který jsou od sebe vzdálená. Pokud není zadané žádné číslo, je výchozí vzdálenost 8 slov.

Mid NEAR(5) Vyhledá Office Mid a zpět Office a polovině Office a část, pozadí a popředí Office.

Používání zástupných znaků

Zástupné znaky můžou pomoct rozšířit klíčová slova tak, aby zahrnovala část klíčového slova nebo termínu s různými možnostmi zápisu.

Zadání

Výsledek

Příklad

* na konci slova

Vyhledá výrazy, které obsahují kořen slova a jakákoli další písmena.

riziko * najde risk, riskantní, riskující, riskování, riskovat atd.

Základní pravidla pro používání klíčových slov ve filtrech a dotazech

  • Filtr obsahu nebo dotaz může obsahovat slova, fráze v uvozovkách a termíny, které používají klíčová slova a vlastnosti. Jednotlivé termíny oddělte mezerami.

  • Běžně používaná slova, jako jsou například to, pro nebo a, a jednociferná čísla budou ignorována.

  • Při uvedení fráze v uvozovkách se ve výsledcích hledání vrátí obsah v rámci zvoleného oboru, který přesně obsahuje zadanou frázi. Pokud se fráze v uvozovkách a skutečný obsah jakkoli liší, obsah se nenajde.

  • Operátory (třeba logické operátory) – například nebo a a – by se měly zapisovat velkými písmeny.

  • Pokud vlastnost obsahu služby SharePoint není uvedený v rozevírací nabídce Určení vlastností, můžete ho vyhledat klíčová slova. Uzavření hodnotou nemovitosti do uvozovek vyhledala přesnou hodnotu nebo její opuštění hodnotu nekotované najdete částečné shody, které začínají písmenem zadali. Řekněme, že vyhledejte název souboru: "Rozpočet." (uvozovek), vyhledávání vrátí do souboru nazvaného "Budget.xlsx." Vyhledání filename:budget (bez uvozovek) vrátí rovněž soubory "Budget_Current.xlsx" a "Budget_Next.xlsx."

  • Poznámka: Dotaz musí obsahovat termín, který má být vyhledaný. Výsledkem dotazů obsahujících pouze termíny, které mají být vyloučeny, je chybová zpráva.

Příklady použití pravidel

Klíčová slova

Příklady výsledků

Executive Briefing

Veškerý obsah, který obsahuje schůzka a vedení kdekoliv v dokumentu, stránky, zprávy nebo metadata.

"Executive Briefing"

Veškerý obsah, který obsahuje přesnou frázi "Schůzka vedení" kdekoliv v dokumentu, na stránce nebo zprávy.

"Executive Briefing" AND "Executive Summary"

Veškerý obsah, který obsahuje Přesná fráze "Schůzka vedení" a "Stručné shrnutí" kdekoliv v dokumentu, stránky, zprávy nebo metadata.

filename:budget

Libovolný soubor v názvu souboru, například rozpočet 2014 2014.docx, 2015 rozpočet – plán, který rozpočet 2014, rozpočet 2014-hodnocení.xlsx a tak dále

filename:2014 budget filetype:xlsx

Sešity Excelu, které obsahují frázi rozpočet 2014 budget, například "2014 rozpočtu plánování.xlsx" nebo "rozpočet 2014-hodnocení.xlsx"

Obor dotazu

Dotaz můžete použít celý obsah případu, sady eDiscovery konkrétní nebo určitého zdroje obsahu (například webového obsahu nebo sdílené položce) v rámci sady eDiscovery. Zúžit obor vám mohou pomoci identifikovat správný obsah, zejména pokud velikost písmen velkých a vyhledávání vrátí v jiných zdrojů nebo sady eDiscovery nejsou důležité.

Důležité informace: Pokud je vybraná možnost Vybrat zdroje, nezahrnou se žádné filtry, které byly případně přidané jako součást sady zjišťování.

Pokud chcete nastavit obor dotazu, klikněte na Změnit obor dotazu a vyberte Celý obsah případu, Vybrat sady eDiscovery nebo Vybrat zdroje.

Možnost celý obsah případu obsahuje veškerý obsah ze seznamu zdrojů, se všechny služba eDiscovery: filtruje sady použita. Další umístění obsahu mohou také obsahovat při nastavování obor dotazu.

Prohlížení dotazů a odstraňování potíží s dotazy

Po spuštění dotazu si výsledky z SharePointu můžete prohlédnout podle relevance k dotazu nebo podle nejstaršího nebo nejnovějšího data. Můžete si zobrazit náhled dokumentu umístěním kurzoru myši nad jeho název.

Upřesnění položek, které jsou exportovány, můžete upřesnit výsledky tak, že přípona souboru a vlastností, například autora nebo název.

V dialogovém okně dotazu klikněte na Upřesnit možnosti dotazu odkaz. Zobrazí se základní syntaxe dotazu pro SharePoint, zdrojů obsahu zahrnout do dotazu všechny filtry dotazu a všechny upřesnění.

Další informace o eDiscovery

Další informace o případech eDiscovery najdete v následujících článcích:

Scénář: služba eDiscovery na SharePoint serveru 2013 a Exchange serverem 2013

Plánování a správa případů eDiscovery

Přidávání obsahu do případu eDiscovery a blokování zdrojů blokování

Výchozí přípony procházených názvů souborů a typy analyzovaných souborů na SharePoint serveru 2013

Přehled procházených a spravovaných vlastností na SharePoint serveru 2013

Vytváření a spouštění dotazů služby eDiscovery

Export obsahu eDiscovery a vytváření sestav

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×