Vyhledání poznámky

Nemůžete najít poznámku, kterou jste si zapsali? Nemějte obavy. Pomocí vhodné kombinace různých vyhledávací kritérií, které jsou v Outlooku for Mac k dispozici, můžete poznámku najít během okamžiku.

 1. V podokně Navigation (Navigace) klikněte na Notes (Poznámky).

 2. V nabídce Edit (Úpravy) přejděte na Find (Najít) a klikněte na Outlook Items (Položky Outlooku).

  Zobrazí se karta Search (Hledání).

 3. Určete rozsah hledání: Na kartě Search klikněte na jedno z tlačítek k určení rozsahu, například All Notes (Všechny poznámky).

  Karta Hledání v Poznámkách, skupina 1

 4. Zvolte kategorie, které chcete do hledání zahrnout: Zaškrtněte, resp. zrušte zaškrtnutí políček kategorií v podokně Navigation.

 5. Pokud chcete hledání upřesnit, přidejte některá z následujících kritérií:

Na kartě Search klikněte na

Bude se hledat na základě

Advanced (Pokročilé)

Text kdekoli v položce

Subject (Předmět)

Text obsažený v předmětu poznámky

Modifed (Změněno)

Datum poslední změny poznámky

 1. Poznámka : Některá kritéria hledání vyžadují zadání dalších informací.

 2. Pokud chcete hledání upravit přidáním nebo odebráním kritérií, udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Přidat další kritérium

Klikněte na Tlačítko pro přidání vyhledávacího kritéria .

Odstranit kritérium hledání

Klikněte na Tlačítko pro odebrání vyhledávacích kritérií vedle kritéria, které chcete odstranit.

 1. Až skončíte s prohlížením výsledků hledání, na kartě Search klikněte na Close (Zavřít).

  Karta Hledání, Zavřít

  Poznámky : 

  • Dostupná kritéria hledání se liší podle toho, ve které části Outlooku se nacházíte – jestli v části Mail, Calendar, Contacts, Tasks nebo Notes (Pošta, Kalendář, Kontakty, Úkoly nebo Poznámky).

  • Pokud nekliknete na Close, karta Search zůstane aktivní. Seznam položek bude dál zobrazovat výsledky hledání, a to i v případě, že kliknete na jinou kartu, například na kartu Home (Domů).

  • Hledání v Outlooku zahrnuje názvy souborů příloh, ale ne text uvnitř příloh.

  • Klávesová zkratka pro spuštění rozšířeného vyhledávání je SHIFT+ PŘÍKAZ +F.

  • Pokud chcete výsledky hledání uložit jako inteligentní složku, na kartě Search klikněte na Save (Uložit) a zadejte název inteligentní složky. Karta hledání, Uložit a upřesnit

Viz taky

Vyhledávání položek v Outlooku pomocí základního hledání

Vyhledání úkolu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×