Vyhledání kontaktu

Pokud nemůžete najít informace o některém z vašich kontaktů, můžete provést základní vyhledávání pomocí okna Contacts Search (Vyhledávání kontaktů) nebo můžete hledat pomocí víc kritérií hledání dostupných v Outlooku for Mac.

Udělejte některou z těchto věcí:

Vyhledání kontaktu v Outlooku nebo adresářové službě s použitím základního hledání

V okně Contacts Search můžete vyhledávat kontakty uložené v Outlooku nebo v samostatné adresářové službě. A pokud máte účet Microsoft Exchange, můžete hledat taky prostřednictvím offline adresáře vaší organizace, když jste zrovna offline.

 1. V dolní části okna Navigační podokno klikněte na Mail (Pošta), Calendar (Kalendář) nebo Contacts (Kontakty).

 2. Na kartě Home (Domů) klikněte na Contacts Search.

  Contacts Search

 3. Začněte do vyhledávacího pole psát jméno nebo e-mailovou adresu kontaktu.

  Outlook zobrazuje seznam kontaktů, které odpovídají dosud napsaným znakům.

 4. Ve výsledcích hledání kontaktů udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Omezení vyhledávání tak, aby obsahovalo jenom jména kontaktů

V rozevírací nabídce Search All Fields (Prohledat všechna pole) klikněte na Search Names Only (Vyhledat jenom jména).

Omezení hledání na konkrétní složku nebo adresář

V rozevírací nabídce All Folders (Všechny složky) klikněte na složku nebo adresář.

Poslání zprávy kontaktu ve výsledcích hledání

Vyberte kontakt a potom klikněte na New E-mail (Nový e-mail).

Vytvoření schůzky s kontaktem ve výsledcích hledání

Vyberte kontakt a potom klikněte na New Meeting (Nová schůzka).

Uložení kontaktu do kontaktů Outlooku

Držte stisknutou klávesu CONTROL, klikněte na kontakt a potom klikněte na Add to My Contacts (Přidat do mých kontaktů).

 1. Poznámka : Pokud vytváříte novou zprávu nebo schůzku, můžete kontakt vyhledat kliknutím na Otevřít hledání kontaktů vedle pole To (Komu).

Vyhledání kontaktu Outlooku pomocí několika kritérií vyhledávání

Vyhledávání pomocí jednoho kritéria někdy nestačí. Využijte spousty možností v Outlooku for Mac k přidání několika kritérií a vyhledání kontaktu, který hledáte.

Poznámka : Pokud se rozhodnete použít několik kritérií vyhledávání, budete moct hledat jenom v seznamu kontaktů Outlooku a ne v adresářové službě.

 1. V podokně Navigation (Navigace) klikněte na Contacts (Kontakty).

 2. V nabídce Edit (Úpravy) přejděte na Find (Najít) a klikněte na Outlook Items (Položky Outlooku).

  Zobrazí se karta Search (Hledání).

 3. Upřesněte obor hledání: Na kartě Search klikněte na jedno z příslušných tlačítek, například All Contacts (Všechny kontakty).

  Karta Hledání v Kontaktech, skupina 1

 4. Zvolte kategorie, které chcete do hledání zahrnout: Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček kategorií v podokně Navigation.

 5. Pokud chcete hledání upřesnit, přidejte některá z následujících kritérií:

Na kartě Search klikněte na

Bude se hledat na základě

Advanced (Pokročilé)

Textu kdekoli v rámci položky.

Name (Název)

Jména kontaktu.

E-mail

E-mailové adresy kontaktu.

Company (Společnost)

Názvu společnosti uvedeného u kontaktu.

Has Phone (Má telefon)

Jestli máte telefonní číslo na kontakt nebo ne.

Has Address (Má adresu)

Jestli máte fyzickou adresu kontaktu nebo ne.

Flagged (S příznakem)

Stavu příznaku položky kontaktu.

Modified (Změněno)

Datum poslední změny položky kontaktu.

 1. Poznámka : Některá kritéria hledání vyžadují zadání dalších informací.

 2. Pokud chcete hledání upravit přidáním nebo odebráním kritérií, udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Přidat další kritérium

Klikněte na Tlačítko pro přidání vyhledávacího kritéria .

Odstranit kritérium hledání

Klikněte na Tlačítko pro odebrání vyhledávacích kritérií vedle kritéria, které chcete odstranit.

 1. Až skončíte s prohlížením výsledků hledání, na kartě Search klikněte na Close (Zavřít).

  Karta Hledání, Zavřít

  Poznámky : 

  • Dostupná kritéria hledání se liší podle toho, ve které části Outlooku se nacházíte – jestli v části Mail, Calendar, Contacts, Tasks nebo Notes (Pošta, Kalendář, Kontakty, Úkoly nebo Poznámky).

  • Pokud nekliknete na Close, karta Search zůstane aktivní. Seznam položek bude dál zobrazovat výsledky hledání, a to i v případě, že kliknete na jinou kartu, například na kartu Home.

  • Hledání v Outlooku zahrnuje názvy souborů příloh, ale ne text uvnitř příloh.

  • Klávesová zkratka pro spuštění rozšířeného vyhledávání je SHIFT+ PŘÍKAZ +F.

  • Pokud chcete výsledky hledání uložit jako inteligentní složku, na kartě Search klikněte na Save (Uložit) a zadejte název inteligentní složky. Karta hledání, Uložit a upřesnit

Viz taky

Přidání odesílatele zprávy do kontaktů v Outlooku

Vytvoření skupiny kontaktů (nazývané taky distribuční seznam)

Uložení nebo aktualizace kontaktu z adresáře

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×