Vyhledání hodnot v seznamu dat

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Předpokládejme, že chcete vyhledat telefonní klapku zaměstnance pomocí jeho číselného označení nebo správnou sazbu provize z prodejní částky. Vyhledáváním dat lze rychle a efektivně najít konkrétní data v seznamu a automaticky ověřit, že používáte správná data. Po vyhledání dat můžete pomocí vrácených hodnot provádět výpočty nebo zobrazovat výsledky. Existuje několik způsobů, jak vyhledávat hodnoty v seznamu dat a zobrazovat výsledky.

Co chcete udělat?

Vyhledat hodnoty svisle použitím přesné shody

Vyhledání hodnot v seznamu svisle použitím přibližné shody

Vyhledání hodnot svisle v seznamu neznámé velikosti použitím přesné shody

Vyhledání hodnot v seznamu vodorovně použitím přesné shody

Vyhledání hodnot v seznamu vodorovně použitím přibližné shody

Co se stalo s Průvodcem vyhledáváním?

Vyhledání hodnot v seznamu svisle použitím přesné shody

K provedení tohoto úkolu použijte funkci SVYHLEDAT nebo kombinaci funkcí INDEX a POZVYHLEDAT.

Příklad využívající funkci SVYHLEDAT

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

1

2

3

4

5

6

7

89

A

B

C

D

Číselné označení

Příjmení

Jméno

Telefonní klapka

ID-34567

Davolio

Nancy

5467

ID-16782

Fuller

Andrew

. 3457

ID-4537

Leverling

Janet

3355

ID-1873

Peacock

Margaret

5176

ID-3456

Buchanan

Steven

3453

ID-5678

Suyama

Michael

428

Vzorec

Popis (výsledek)

=SVYHLEDAT("ID-4537";A1:D7;4;NEPRAVDA)

Vyhledá číselné označení, ID-4537, v prvním sloupci a vrátí odpovídající hodnoty ve stejném řádku čtvrtého sloupce (3355).

Další informace o použití této funkce najdete v tématu funkce SVYHLEDAT.

Příklad používající funkce INDEX a POZVYHLEDAT

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

1

2

3

4

5

6


7

A

B

Produkt

Množství

Banány

38

Pomeranče

25

Jablka

41

Hrušky

40

Vzorec

Popis (výsledek)

=INDEX(A2:B5;POZVYHLEDAT("Hrušky";A2:A5;0);2)

Vyhledá řetězec Hrušky ve sloupci A a vrátí hodnotu z řádku, který odpovídá hodnotě Hrušky ve sloupci B (40).

Vzorec obsahuje následující argumenty.

Vzorec pro vyhledání hodnoty v neseřazeném seznamu

Vzorec pro vyhledání hodnoty v neseřazené oblasti (funkce INDEX)

1. A2:B5: Celá oblast, ve které jsou hodnoty vyhledávány.

2. POZVYHLEDAT("Hrušky";A2:A5;0): Funkce POZVYHLEDAT určí číslo řádku.

3. "Hrušky": Hodnota, která má být v prohledávaném sloupci vyhledána.

4. A2:A5: Sloupec, který má být prohledán funkcí POZVYHLEDAT.

5. Sloupec, ze kterého má být vrácena hodnota. Sloupec vlevo má číslo 1.

Další informace o použití těchto funkcí najdete v tématu funkce INDEX a POZVYHLEDAT.

Začátek stránky

Vyhledání hodnot v seznamu svisle použitím přibližné shody

Úkol proveďte pomocí funkce SVYHLEDAT.

Důležité : Tuto metodu lze použít pouze v případě, že jsou hodnoty v prvním sloupci seřazeny vzestupně.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

V následujícím příkladu je známa četnost a bude vyhledána odpovídající barva.

1

2

3

4

5

6

7
8

A

B

Četnost

Barva

4,14

červená

4,19

oranžová

5,17

žlutá

5,77

zelená

6,39

modrá

Vzorec

Popis (výsledek)

=SVYHLEDAT(5,93;A1:B6;2;PRAVDA)

Vyhledá hodnotu 5,93 ve sloupci A, najde nejbližší nejvyšší hodnotu, která je menší než 5,93, a vrátí hodnotu ze sloupce B, která je ve stejném řádku jako 5,77. (zelená)

Další informace o použití této funkce najdete v tématu funkce SVYHLEDAT.

Začátek stránky

Vyhledání hodnot svisle v seznamu neznámé velikosti použitím přesné shody

K provedení tohoto úkolu použijte funkce Posun a POZVYHLEDAT .

Tento postup použijte, pokud se data nacházejí v externí oblasti dat, kterou každý den aktualizujete. Víte, že cena je uvedena ve sloupci B, ale nevíte, kolik řádků dat bude vráceno, přičemž první sloupec není abecedně seřazen.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

1

2

3

4

5

6


7

A

B

Produkt

Množství

Banány

38

Pomeranče

25

Jablka

41

Hrušky

40

Vzorec

Popis (výsledek)

=POSUN(A1;POZVYHLEDAT("Hrušky";A2:A5;0);1)

Vyhledá řetězec Hrušky ve sloupci A a vrátí hodnotu z řádku, který odpovídá hodnotě Hrušky ve sloupci B (40).

Vzorec obsahuje následující argumenty.

Vzorec pro vyhledání hodnoty v neseřazeném seznamu (funkce POSUN)

1. A1: Levá horní buňka oblasti, rovněž nazývaná počáteční buňka.

2. POZVYHLEDAT("Hrušky";A2:A5;0): Funkce POZVYHLEDAT vyhledá hodnotu určením čísla řádku pod počáteční buňkou.

3. "Hrušky": Hodnota, která má být v prohledávaném sloupci vyhledána.

4. A2:A5: Sloupec, který má být prohledán funkcí POZVYHLEDAT. Do této oblasti nezahrnujte počáteční buňku.

5. 1: Počet sloupců vpravo od počáteční buňky, ve kterém má být hodnota vyhledána.

Další informace o použití těchto funkcí najdete v tématu Funkce POZVYHLEDAT a Posun (funkce).

Začátek stránky

Vyhledání hodnot v seznamu vodorovně použitím přesné shody

K provedení tohoto úkolu použijte funkci VVYHLEDAT .

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

1

2

3

4

5

6


7

A

B

Šrouby

Stav

Nápravy

9

Sklad

4

10

Objednáno

5

11

Nevyřízené objednávky

6

Vzorec

Popis (výsledek)

=VVYHLEDAT("Šrouby";A1:C4;3, NEPRAVDA)

Vyhledá v řádku 1 řetězec Šrouby a vrátí hodnotu z řádku 3, která je ve stejném sloupci (10).

Další informace o použití této funkce najdete v tématu funkce VVYHLEDAT.

Začátek stránky

Vyhledání hodnot v seznamu vodorovně použitím přibližné shody

Úkol proveďte pomocí funkce VVYHLEDAT.

Důležité : Tuto metodu lze použít pouze v případě, že jsou hodnoty v prvním řádku seřazeny vzestupně.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

1

2

34

A

B

C

D

10000

50000

100000

Objem prodeje

0,05

0,20

0,30

Sazba

Vzorec

Popis (výsledek)

=VVYHLEDAT(78658;A1:D4;2;PRAVDA)

Vyhledá hodnotu 78 658 Kč v řádku 1, najde nejbližší nejvyšší hodnotu, která je menší než 78 658 Kč, a vrátí hodnotu z řádku 2, která je ve stejném sloupci jako hodnota 50 000 Kč. (20 %)

Poznámky : 

  • Můžete zobrazit kurz a vrácení čísla jako procenta. Vyberte buňku a potom ve skupině číslo na kartě Domů klikněte na tlačítko Styl procent Obrázek tlačítka .

  • Objem prodeje lze zobrazit v korunách (Kč). Vyberte buňku a na kartě Domů klepněte ve skupině Číslo na tlačítko Účetnický číselný styl Tlačítko číselného formátu Účetnický .

Další informace o použití této funkce najdete v tématu funkce VVYHLEDAT.

Začátek stránky

Co se stalo s Průvodcem vyhledáváním?

Tento doplněk už obsažena v aplikaci Excel 2010. V dřívějších verzích aplikace Excel může pomocí Průvodce vyhledáváním můžete vytvářet vzorce, které chcete vyhledat hodnotu v průsečíku řádku a sloupce vyhledaná hodnoty. Tato funkce byla nahrazena průvodci (funkce) a dostupných vyhledávací funkce a funkce pro odkazy (odkazy).

Vzorce generované tímto průvodcem budou v aplikaci Excel 2010 i nadále fungovat. Upravovat je můžete jiným způsobem.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×